שבת, יולי 13, 2024
בתי אבות

זכויות המאושפז בבית אבות סיעודי

מעבר מחיים פרטיים בבית ובקהילה למסגרת מוסדית סיעודית (רשימת בית אבות בישראל) עשוי לעיתים להיות קשה הן למתאשפז והן לבני משפחתו.

כל אדם הנמצא במסגרת מוסדית סיעודית זכאי לקבל טיפול ברמה גבוהה, שירות אדיב, אוזן קשבת, הבנה והתחשבות. כל אלה מסייעם בהסתגלות למסגרת החדשה ומשפרים את סיכוי הקליטה במקום.

להלן מפורטים הזכויות שיש לכל דייר בבית האבות הסיעודי. חשוב לגזור ולשמור לעת הצורך.

מקור המאמר הוא מהמומחה לגיל הזהב דנחי דוד שהוא הבעלים של האתר יד לקשיש המפרט ומרחיב בכל הנושאים הללו לפרטי פרטים.

תהליך הקבלה לבית אבות סיעודי

תהליך הקבלה יעשה על ידי כל אחד מהצוות הבין מקצועי, שהם השותפים לטיפול בך. הצוות כולל את מנהל המוסד, רופא, אחות, עובד סוציאלי, פזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, תזונאי. הינך זכאי לדעת מה תפקידו של כל אחד בכלל ובקשר אליך בפרט.

הינך זכאי לקבל מכלול שירותים כפי שיפורטו בהמשך. זכותך לקבל הסבר על טיפולים אלו, להסכים לקבלם או לסרב.

תנאי מגורים במחלקה הסיעודית

 חדר המגורים משותף לך ולדיירים נוספים וכן מקלחת ושירותים על יד החדר או בקרבתו.

שמך צריך להופיע על דלת החדר.

עליך ועל בני משפחתך או כל קרוב אחר, לעדכן את הצוות לפני צאתך מהמוסד לבילוי, או לחופשה קצרה. אם היציאה עלולה לסכן אותך רשאי המוסד, באמצעות הצוות מהטפל, למנוע את יציאת לאחר מתן הסבר על הסיכונים הכרוכים בכך.

זכותך להסכמה מדעת על כל טיפול שנעשה לך

חובה על הצוות לקבל הסכמתך לפני מתן טיפול. לאחר שתקבל הסברים מתאימים על הטיפול זכותך להתנגד לקבל טיפול זה וזאת בהתאם לחוק זכויות החולה. 

זכותך להתייעץ לשוחח עם כל אדם לפני בחירתך כדי להחליט.

זכותך לשוחח עם בעל מקצוע מחוץ למוסד כדי לשמוע דעה נוספת בנוגע לטיפול המומלץ לך.

החלטה על קבלת טיפול ברופא אחר, צריכה להיות בידיעת רופא הבית ובתיאום עימו.

העברה ממוסד סיעוד אחד למוסד אחר.

בקשה להעברה ממוסד למוסד מחייבת:

 1. הסכמתך או הסכמת אפוטרופוסך (בהתאם לרמת צלילותך).
 2. הסכמה של המוסד אליו הנך מעוניין לעבור.
 3. אישור של צוות המחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות (אם האשפוז בוצע באמצעות לשכת הבריאות).

ניהול ענייני הכספים של הקשיש הסיעודי

אם אינך מסוגל או אינך מעוניין לנהל את ענייניך הכספיים בעצמך עומדות לפניך שתי אפשרויות:

אתה יכול לבקש סיוע מאדם אחר בניהול ענייניך הכספיים, באמצעות מתן יפוי כוח.

יש מצבים שבהם נדרש למנות לך אפוטרופוס לניהול ענייני הרכוש שלך.

מומלץ כי תתיעץ עם העובד הסוציאלי במוסד.

כבוד הדייר והזכות לפרטיות

 • אנו מצפים שכל חברי הצוות יפנו אלייך בצורה מכובדת ובנימוס.
 • על חברי הצוות לפנות עלייך בשם המועדף עלייך: שם פרטי, שם משפחה, או תואר (לדוגמא מרים, גברת וייס, ד”ר שטולדנו).
 • זכותך להגן על פרטיותך בעת קבלת טיפול כלשהו.
 • טיפול יינתן לך בתוך שמירה על כבודך ועל פרטיותך.
 • זכותך להעיר על פגיעה בזכויותיך בפני אדם שאתה סומך עליו ומאמין לו.
 • על כל איש צוות המטפל בך לדאוג לסגור את המחיצה או א הוילון האישי סביב מיטתך או את דלת חדרך והשירותים לפי העניין.
 • זכותך לקבוע פגישה עם כל עובד של המוסד.
 • זכותך להיות שותף לקביעת תוכניות הטיפול הנוגעות לך בכל התחומים.
 • זכותך למנות מיופה כוח לעניין טיפול רפואי-התייעץ עם העובד הסוציאלי במוסד.

אם הינך חש נפגע בצורה כלשהי: פיזית, מילולית, נפשית או כספית ע”י אנשי הצוות או כל אדם אחר מבין כותלי המוסד, חובתך “לשבור את השתיקה” ולהתלונן על כך בפני אדם שאתה סומך עליו או מאמין בו. ערנותך ושיתוף הפעולה שלך חשובים לשמור עלי, ולסייע בידינו להיאבק בתופעות חמורות כגון אלה.

הזכות לגור בסביבה בטוחה ונקייה במחלקה ומסביב לה

על המוסד חלה החובה לשמור על הסביבה בטוחה ונקייה.

 • המוסד חייב להיות מקום בטוח וכל אמצעי הבטיחות בו חייבים להיות תקינים.
 • תאורת החירום וגלאי האש והעשן ריכים לפעול כראוי.
 • יציאות החירום צריכות להיות מסומנות באופן ברור וחדרי המדרגות צריכים להיות פנויים ממכשולים.
 • המעלית צריכה להיות תקינה.
 • המוסד חייב לספק לך סביבת מגורים מטופחת, נקייה ונעימה.
 • המוסד חייב להקפיד על פינוי האשפה באופן סדיר, בחדרך ומהמקומות הציבוריים.
 • המוסד ידאג לכביסת הביגוד האישי באופן סדיר ושוטף.
 • על המוסד להקפיד על שמירה ועל שקט, על הסדר ועל הניקיון, וגם על בטיחותם ובטיחות חבריהם למוסד.
 • הנך זכאי לשקט בשעות המנוחה.

הזכות לחפצים אישיים

על מנת לשוות למקום אופי ביתי, הנך רשאי להבאי חפצים אישיים החשובים לך, כמו:

 • ספרים ועיתונים.
 • תמונות.
 • פריטי ציוד ורהיטים קטנים כגון: מנורה, רדיו, טלוויזיה וכו’.

בתיאום עם צוות המוסד יש לדאוג שחפציך האישיים לא יפגעו בבטיחות או בזכויות דיירים אחרים ולא יפריעו להם. אם ברצונך להחזיק דבר ערך וכספים בחדרך אנו ממליצים לך להתייעץ עם נציג ההנהלה על הדרך הבטוחה ביות לעשות זאת.

חסיון המידע הרפואי והסוציאלי

לפי חוק זכויות החולה, כל שיחותיך עם עובדי המוסד וכל התיקים הרפואיים והסוציאליים שלך כפופים לחובת סודיות הקבועה בחוק. רק הממונים על הטיפול בך ואנשים אחרים שיש להם הסמכה חוקית לכך רשאים לעיין בתיקך הרפואי אלא אם כן נתת את רשותך גם לאדם אחר. המוסד חייב לאחסן את המסמכים שלך במקום שבו לא יוכלו אחרים לעיין בהם.

כמובן שאתה רשאי לעיין בתיק הרפואי והסוציאלי שלך, ולקבל העתק שלו (תמורת תשלום).

הזכות לתקשורת ולקשר עם הסביבה

 • זכותך להיפגש ולשוחח עם כל אדם לפי רצונך.
 • זכותך להזמין את בני משפחתך, את ידידיך וכל אדם אחר לבקר אצלך ולשוחח איתם ביחידות, כמובן מבלי להפריע לדיירים אחרים.
 • אם אין לך די פרטיות בחדרך, את/ה זכאי/ת לבקש מצוות המוסד להסדיר פינה שקטה לשיחה או לפגישה.
 • יש לך זכות להשתמש בטלפון.

זכות הערעור על התנהלות בית האבות והצוות

צוות המוסד חייב לתת לך הסבר על מדיניו הבית בכל הקשור לתקנות, סדר יום, פעילות, חופשות ושעות ביקור. יש לך הזכות לערער על החלטות או להגיש תלונה כאשר נראה לך כי שי ליקוי ויש מקום לשפרו.

במוסדות שונים יש דרכים שונות בהן ניתן להתלונן. הצוות חייב להסביר לך בכתב ובעל פה, למי להגיש תלונה במקרה הצורך וכיצד.

בידך הזכות להגיש תלונה גם לצוות המחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות הקרובה.

בילוי בשעות הפנאי

זכותך לעסוק בעיסוקים שמעניינים אותך. חשוב שתמשיך בפעילות הנותנת לך הנאה וסיפוק. תוכל להמשיך בתחביבים שלך, לשמור על חוקי הדת והמסורת ולעסוק בפעילויות אחרות. המוסד חייב לאפשר לך לעסוק בעניינים אלה ככל האפשר.

על לוח המודעות השבועי צריכה להיות מפורטת הפעילות החברתית והתעסוקתית העומדת להתבצע במשך השבוע. כמו כן על צוות המוסד להודיע לך מה התוכניות המופעלות בו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *