אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מלחמת האזרחים: השלבים בהתפתחות המחלוקת על בעיית העבדות


רבקה שפק ליסק's picture
דרד סקוט - מלחמת האזרחים: השלבים בהתפתחות המחלוקת על בעיית העבדות

דרד סקוט. ציור מאת לואיס שולץ

מאמר שני בסדרה:מלחמת האזרחים בארה"ב- מאבק בין שתי ציביליזציות ( 1861 – 1865)

 מאמר שני -    השלבים בהתפתחות המחלוקת על בעיית העבדות / ד"ר רבקה שפק ליסק

 בתקופת השלטון הבריטי היה הריכוז העיקרי של העבדים בדרום. בצפון היה מספרם נמוך והם הועסקו בעיקר בשירות בבתי עשירים. אבל, רוב הסוחרים שעסקו ביבוא עבדים מאפריקה המערבית היו מהצפון.

 הרטוריקה במאבק נגד הבריטים העלתה למודעות הציבור את הסתירה והצביעות שבין דרישת הלבנים במושבות לשוויון זכויות  במסגרת האימפריה הבריטית ובין קיומה של העבדות.

 הכרזת העצמאות -  4 ביולי 1776 

 בהכרזת העצמאות של ארה"ב נאמר:

" מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן, שכל בני האדם נבראים שווים במעלה, שיוצרם העניק להם זכויות מסויימות שאין להפקיען וביניהן הזכות לחיים ולחופש ולרדיפת האושר".

 למרות כל מה שנכתב ע"י היסטוריונים על תפישת השוויון בהכרזה זו, האמת ההיסטורית היא שמחברי ההכרזה התכוונו לומר שהנתינים הבריטים, תושבי 13 המושבות הם בעלי זכויות לא פחות מהבריטים באנגליה, ולא יותר.

 ההכרזה שכל בני האדם נבראים שווים במעלה לא כללה את אוכלוסיית העבדים השחורה. יתר על כן, היא גם לא כללה חלק מהאוכלוסייה הבריטית הלבנה מאחר שהבחירות לקונגרס האמריקני היו עפ"י כישורי רכוש ומי שלא היה לו הסכום הנדרש לא יכול היה לבחור או להיבחר.

 אבל, אבות האומה האמריקנית היו מודעים לסתירה שנוצרה בין הכרזת העצמאות ובין מעמדם המשפטי של העבדים.  גם חוגים רחבים באוכלוסיית הצפון ומיעוט לא קטן באוכלוסיית הדרום נעשו מודעים לסתירה זו.

 פקודת הצפון מערב - 1787

עפ"י הסכם השלום בין אנגליה לארה"ב סופחה לארה"ב הטריטוריה בצפון- מערב בין נהר המיסיסיפי לגבול המדינות שיצרו את ארה"ב. הקונגרס חילק את השטח לטריטוריות שיכלו להתקבל כחברות שוות זכויות בארה"ב כאשר מספר תושביהן הגיע ל- 60,000.

המצוקה המצפונית בעניין העבדות הביאה את הקונגרס לקבוע "בפקודת הצפון מערב"  שבשטחים החדשים שסופחו לארה"ב  תהיה העבדות אסורה.

 הם ראו בזה צעד ראשון לקראת חיסול הדרגתי של העבדות.

 בו –זמנית קמו בתחומי המדינות  אגודות שקראו לביטול העבדות והיו אף בעלי עבדים בדרום ששחררו את העבדים באחוזותיהם.. עד 1804 חיסלו כל המדינות מצפון לדלוואר את העבדות.

 החוקה האמריקנית – 1787

במסגרת הדיונים על כתיבת החוקה היו דיונים סוערים בנושא העבדות. בעוד שנציגי מדינות הצפון היו בעד חיסול העבדות, נציגי מדינות הדרום התנגדו. המחלוקת איימה לפלג את המדינה החדשה ולכן גיבשו שני הצדדים פשרה:

 ·        בחוקה לא הוכרה העבדות כלגיטימית אבל גם לא נאסרה. אבל היא הוכרה דה- פקטו בסעיף שקבע לגבי המדינות חובת הסגרת עבדים בורחים.

·        סעיף נוסף קבע  שמניין האוכלוסין לצורך קביעת מספר הצירים של מדינות הדרום בבית הנבחרים (הבית התחתון ) העבדים ייספרו כ- 3/5 מכלל האזרחים.

·        כמו כן, סוכם שעד 1808 הקונגרס אינו רשאי לאסור יבוא עבדים וב- 1808 יתקיים בקונגרס דיון בנושא העבדות. 

 כותבי החוקה החליטו, אם כן, לא לריב על נושא העבדות, שאיים לפלג את המדינה שזה עתה נולדה,ולהקפיא את הדיון עד 1808 בתיקווה שהמציאות תיפתור עבורם את הבעיה. כותבי החוקה, או לפחות חלקם קיוו שהעבדות תמות מאליה.

 ב- 1807 העלה הנשיא תומס ג'פרסון, שהיה בעל עבדים מווירג'ניה, ושחרר את עבדיו רק בצוואתו, את נושא העבדות לדיון בקונגרס ובהמלצתו נקבע איסור יבוא עבדים. החוק נכנס לתוקפו בינואר 1808 . מדינות העבדים בדרום לא התנגדו לחקיקת איסור היבוא של עבדים מכיוון שהריבוי הטבעי של העבדים היה גבוה וסיפק לבעלי העבדים את הביקוש לעבדים.

 נקודת המפנה: העבדות הופכת "מהכרח בל יגונה" ליסוד עושרו של הדרום

 בניגוד לציפיות של חלק לפחות מכותבי החוקה, העבדות לא רק שלא "מתה מאליה", אליה מספר המדינות בהן הייתה העבדות נהוגה אף גדל:

ב- 1776 היו 7 מדינות חופשיות, שבהן העבדות הייתה אסורה ו- 6 מדינות בהן העבדות הייתה מותרת..

ב- 1809 עלה מספר המדינות החופשיות ל- 9 ומספר מדינות העבדים עלה ל- 8 .

 הגורם העיקרי להתפשטות העבדות היה המצאת מנפטת הכותנה ע"י אלי ויטני ב- 1793 . מנפטת הכותנה הביאה למהפכה  בגידול הכותנה. תפוקת הכותנה עלתה לאין שיעור בשל העובדה שהמכונה הפרידה בין הזרעים לכותנה, עבודה שנעשתה בעבר בידיים. מנפטת הכותנה הפכה את דרום ארה"ב "לאסם הכותנה" של העולם. שטחי הגידול של הכותנה התרחבו לדרום - מערב, יצוא הכותנה גדל וכלכלת הדרום שיגשגה.

 העושר שיצר ענף הכותנה הביא לשינוי בגישת אזרחי מדינות הדרום לעבדות. אם בעבר היחס לעבדות היה שזהו"רע הכרחי", הרי בראשית במאה ה- 19 חדלה העבדות להיות "רע הכרחי"  והפכה לעמוד התווך של העושר בדרום, ונוסחה אידיאולוגיה על הנחיתות של הגזע השחור, כדי להצדיק את העבדות.

 פשרת מיסורי – 1820

ב- 1803 רכשה ארה"ב מצרפת את פלורידה ואת השטח שנקרא לואיזיאנה, שהשתרע מנהר המסיסיפי מערבה עד הרי הרוקי. כאשר הקונגרס דן בארגון הטריטוריה החדשה הוא לא קיבל החלטה  לאיסור העבדות שהייתה מוכרת  בלואיזיינה עפ"י החוק הצרפתי והספרדי. ( בעבר היה השטח בידי ספרד ואח"כ עבר לידי צרפת ).

 עפ"י הנוהל שהתקבל ב"פקודת הצפון- מערב" כל טריטוריה שמספר תושביה הגיע ל- 60,000 התקבלה כמדינה שוות זכויות לארה"ב. 

 ב- 1819 בקשה הטריטוריה של מיסורי להתקבל כמדינה לארה"ב. במיסורי, שהייתה חלק מלואיזיאנה הייתה העבדות מותרת. ב-1819 היו בארה"ב 11 מדינות חופשיות ו- 11 מדינות עבדים.

 בעוד שבבית הנבחרים מספר הצירים של כל מדינה נקבע עפ"י מספר התושבים, בסנט היו לכל מדינה, ללא קשר לגודל אוכלוסייתה, 2 צירים. בבית הנבחרים היה למדינות החופשיות רוב בטוח מאחר שהן היו מדינות שקלטו מהגרים והיו מרובות אוכלוסין, בעוד שמדינות הדרום היו דלילות אוכלוסין ואוכלוסיית העבדים נמדדה רק כ- 3/5 .

 בקשתה של מיסורי עירערה את האיזון בין הנציגות של המדינות החופשיות ומדינות העבדים בסנט שבו היה הייצוג מדינתי.

 המחלוקת הסתיימה בהחלטת פשרה נוספת:

*  מעתה תתקבלנה מדינות רק בזוגות על מנת לשמר את הסטטוס קוו. מיסורי התקבלה    כמדינת עבדים ומיין התקבלה כמדינה חופשית.

* ארה"ב חולקה לשניים: מצפון לקו הרוחב 36: 30  תהייה העבדות אסורה ומדרום לקו תהיה העבדות מותרת .

 פשרת 1850

 ב- 1848 נכבש מידי מכסיקו השטח שבין הרי הרוקי לאוקיאנוס השקט. השטח חולק לטריטוריות עפ"י העיקרון שהתקבל ב"פקודת הצפון- מערב".

 ב- 1850 פנתה הטריטוריה של קליפורניה בבקשה להתקבל כמדינה לארה"ב. באותה עת היו 20 מדינות חופשיות ו- 20 מדינות עבדים. קבלת קליפורניה לארה"ב פרושה היה הפרת האיזון בסנט. בבית הנבחרים היה למדינות החופשיות שהיו מרובות אוכלוסין רוב. על כן, הבקשה עוררה מחדש את המאבק על הייצוג בסנט בין המדינות החופשיות למדינות העבדים. מה שסיבך את המצב הייתה העובדה שקליפורניה הייתה מחציתה מצפון לקו ומחציתה מדרומו, ובניו מכסיקו ששכנה מדרום לקו הרוחב 36:30 היו תומכי העבדות במיעוט..

 המחלוקת הסתיימה שוב בפשרה:

* קליפורניה התקבלה כמדינה חופשית

* הוחלט שבטריטוריה של ניו מכסיקו לא תהיה העבדות אסורה.

* בטריטוריה של יוטה לא תהיה העבדות אסורה.

* הועבר חוק להבטחת הסגרת עבדים בורחים.

* סחר העבדים במחוז קולומביה נאסר.

 פרשת קנזס – נברסקה 1854

נושא העבדות התעורר שוב כאשר הסנטור מאילינוי סטיבן א. דאדלאס הביא בינואר 1854 הצעת חוק להקמת טריטוריות בנברסקה וקנזס.  ההצעה כללה העברת ההחלטה אם המדינות העתידיות תהיינה מדינות חופשיות או מדינות עבדים לידי תושבי הטריטוריות.

ההצעה ביטלה, למעשה, את פשרת מיסורי.

 הפשרה שנתקבלה, לאחר ויכוחים מרים, קבעה:

* העיקרון של קבלת מדינות בזוגות בוטל

* קו 36:30 בוטל אף הוא.

* מעתה ואילך הוחלט שההחלטה על קיומה או איסורה של העבדות תועבר לתושבי הטריטוריות.

 קנזס הייתה מדרום לקו הרוחב 36:30 שבוטל, באזור שבו הייתה העבדות מוכרת.

מאחר שההחלטה הועברה לידי תושבי הטריטוריות, החלה בטריטוריות הללו תחרות פרועה בין תומכי העבדות ומתנגדיה על קביעת אופייה של הטריטוריה . 

ב- 1854 פרצו התנגשויות דמים בין שתי הקבוצות בטריטוריה של קנזס והעיתונות דווחה על התנדשויות בלתי פוסקות. תומכי העבדות גייסו 5,000 תושבים ממיסורי והעבירום לקנזס, ומתנגדי העבדות מניו אינגלנד שלחו 1,240 מתיישבים. ג'ון בראון, ממתנגדי העבדות, ב- 1856 רצח 5 תומכי עבדות. בהתנגשויות בין שני הצדדים היו בין 150 ל- 200 הרוגים.

 בבחירות שהתקיימו ב- 1855 בטריטוריה של קנזס, והיו מלוות במעשי הונאה בבחירות, נבחר בית מחוקקים מקומי שתמך בעבדות. מתנגדי העבדות לא השלימו עם המצב והקימו בית מחוקקים אלטרנטיבי שהתנגד לעבדות. כתוצאה מכך קמו בקנזס  2 מימשלים. שניהם לא הוכרו כחוקיים.

 הקונגרס לא מסוגל היה להגיע להחלטה משותפת. המערכת הפוליטית עתידה הייתה לעבור  שינויים

 ב- 1858 נערך בקנזס משאל עם ובבחירות שנערכו באוגוסט  היה רוב למתנגדי העבדות.

 פרשת דריד סקוט 1857

סקוט היה עבד של רופא שחי במיסורי, שהייתה מדינת עבדות. מאחר שהרופא עבר למדינת אילינוי שהייתה חופשית, הוא שחרר את סקוט מעבדות. סקוט החליט לחזור למיסורי במעמדו כאדם חופשי, אך עפ"י חוקת מיסורי סקוט נחשב לעבד. העניין הגיע לביה"מ העליון של מיסורי שקבע שסקוט הוא עבד.

 הנושא הועבר לביה"מ העליון של ארה"ב. בית המשפט היה מורכב מ- 5 שופטים דרומיים ו- 4 צפוניים. ביה"מ העליון קבע שעפ"י חוקת ארה"ב אדם שחור איננו יכול להיות אזרח ארה"ב. ביה"מ הסתמך על הסטאטוס הליגלי של השחורים בעת קבלת החוקה ובעולם.

 החלטת ביה"מ יצרה מצב שרק תיקון לחוקת ארה"ב יאפשר לשחורים להיות אזרחי ארה"ב. 

אבל, המשמעות של החלטת ביה"מ העליון הייתה בעלת השלכות מרחיקות לכת:

· עפ"י החלטה זו "פקודת הצפון- מערב" שאסרה את העבדות בתחומי הצפון- מערב הייתה בלתי- חוקית.

· עפ"י החלטה זו פשרת מיסורי הייתה בלתי- חוקית.

  על רקע פרשת קנזס- נברסקה, מהומות הדמים ופרשת דריד סקוט התנהלה מערכת הבחירות לנשיאות ב- 1859 .

 

Comments

מלחמת האזרחים- בעיית העבדות

נהנתי מאוד לקרוא מאמר משכיל זה. אבקש רק להוסיף שפשרת מיסורי הייתה משמעותית שכן העניקה לקיום האיחוד ארכה של עוד עשר שנים . יש חוקרים הסבורים שעיקר הקרדיט לפשרה זאת יש לתת לסיטואציה ייחודית שבה באותה רצועת זמן שיתפו פעולה שלושה מחשובי המנהיגים בארצות הברית: דניאל וובסטר הנרי קליי ג'ון קלהון שעמלו קשות להשגת הפשרה אחרים אומרים שעם כל הכבוד לשלושה אלה- ויש כבוד- מה שאפשר את הפשרה היא צמיחתה הכלכלית המטאורית של קליפורנייה(מרבצי הזהב) הפיכתה לעוגן בכלכלה האמריקאית ומכאן רצון- הן מצד הדרום והן מצד הצפון-להבטיח תקופה מסויימת של שקט עלמנת להנות מפירות השגשוג

אחד המאמרים המועילים ביותר שקראתי לאחרונה

פשוט למדתי המון. תודה לכותבת
שאלה לכותבת:
איך המצאת מנפטת הכותנה דרשה יותר עבדים? הרי היא דווקא צימצמה את התלות בכוח אדם

לששיק, תודה על המחמאה. המשך יבוא

קבלת תשובה נכונה לגבי שאלתך משני קוראים

כי מעתה ניתן היה לעבד מטעי כותנה נוספים.

כי מעתה ניתן היה לעבד מטעי כותנה נוספים.

על מנפטת ועבדים

בעצם הייתה פעולת שרשרת: המצאת המנפטת מקטינה את עלות ייצור סיבי הכותנה---מחיר הכותנה מוזל מאוד-- המחיר המוזל הופך אותו לאטרקטיבי בתעשיית הטכסטיל--נוצר עודף ביקוש הנענה בתגבור ייצור הכותנה---יותר ייצור כותנה דורש יותר עבדים ככוח ייצור

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.