אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

נשים וספורט בחברה הישראלית ובכלל


נשים וספורט בחברה הישראלית ובכלל

נשים וספורט בחברה הישראלית ובכלל. 123rf stoke photos

ברצוני לדון ולהעריך את סוגיית 'נשים וספורט' בכלל ובחברה הישראלית בפרט, משום שנושא זה קרוב אלי בחיי היום יום כמדריך ושחקן טניס. הביטויים והדימויים סביבי בנושא זה נושאים בד"כ גוון דומה כגון: נשים פחות חזקות פיזית, פחות אגרסיביות ותחרותיות ואין להן את כוח הרצון והמוטיבציה בכדי להשתוות לגברים בענף. הגישה הפמיניסטית ליברלית תטען שישנה במקרה זה אפליה מוסווית שיש צורך לתקנה ע"י שינוי חוקים ונורמות בספורט שיאפשרו שוויון אפשרויות בין המינים, וכמו כן הקצאת משאבים דומה לנשים וגברים ותוכניות שונות לעידוד נשים לעסוק בספורט תחרותי, וסקירה תקשורתית שווה בין ספורט נשי וגברי. אך לפני שאדון בתרומתה של גישה זו נשאלת השאלה מהי בכלל אתיקה ליברלית ומה הקשרה ל'נשים וספורט'? אתיקה ליברלית מתייחסת לשני תחומים הקבועים בטבע האדם: א) רציונליות-  רציונליות תכליתית בה לכל אדם היכולת המופלאה לשקול ולהעריך אמצעים ולבחור אותם למימוש מטרותיו, דבר שלמעשה עושה את בני האדם יצורים מוסריים. (עמנואל קנט).

ב) אינדיבידואליות- בני האדם הם יצורים אוטונומיים, המפעילים עצמם ללא התערבות חיצונית. לדעתה של  W.Stonecraft (במאמרה של  R.Tong,Feminist thought) כבר במאה ה- 18 נשים לא קיבלו הרציונליזם האינדיבידואליזם של הליברליזם וכתוצאה מכך לא פיתחו אישיותן כבני אדם לכל דבר, ביציאה לעבודה לדוגמא. הנשים, לדעתה, צריכות לגדול ולהתחנך כבני אדם בראש ובראשונה ולא כיצור נשי, אמוציונלי ורגשני. מפעולה בסיסית זו יתחיל להיווצר השוויון בין נשים וגברים בכל תחומי החיים. ספורטאיות יקבלו יחס שווה והזדמנויות שוות כמו הגברים, ויתר על כן - תעמוד להן הרציונליות והאינדיבידואליזם כבני אדם להצליח לפחות כמו הגברים.                     

מבקריה של הגישה הפמיניסטית ליברלית ישאלו מדוע מלכתחילה אותה ספורטאית הרוצה להצליח צריכה לקבל על עצמה ולהפנים ערכים גבריים? בעצם הפמיניסטיות הליברליות ישיגו בכך מטרה  הפוכה- כפיית ערכים גבריים על נשים כאידיאליזציה של אותם ערכים. המרקסיזם תומך בחברה שוויונית, שתיווצר לאחר מהפיכת הפרולטריון (המורכב מנשים וגברים) שיסיים את עידן המעמדות הכלכליים. הפמיניסטיות הדוגלות בגישה זו רואות בשוויוניות זו את הפתרון, בכך שבחברה הנשלטת בידי העם למען העם לא יהיה משוא פנים כלפי נשים בשום תחום, וספורטאיות יוכלו לפתח את הקריירה הספורטיבית שלהן כמו הגברים. הפמיניסטיות המרקסיסטיות המתייחסות לחברה אוטופית שבה מעמד האישה שווה בין שווים מתעלמות מן העובדה שלא כך ראה לנין את המהפיכה, ואף אין התייחסות רצינית של מרקס עצמו לעניין הנשי בעידן הטרום או הפוסט פרולטרי, כך שהמרקסיזם הנו חסר הבדלים משמעותיים בין המינים, ומתייחס להבדלים רק בין מעמדות כלכליים.  הפמיניסטיות הרדיקליות עוורות לנושא אחר מאשר אחיותיהן המרקסיסטיות, הנושא החברתי. פמיניסטיות אלו מתייחסות לפן האוניברסלי של הנשים - אותו פוטנציאל ביולוגי של הריון כגורם ו\או אמצעי למימוש הנשי. בתוך גישה זו ישנן שתי תת-גישות בעד ונגד אמהות. S.Firestone המושפעת ממרקס ופרוייד טוענת שדיכוי נשים הנו  היסטורי ומאז ומתמיד (כבר בספר בראשית) הגבר מרוויח לחמו בזיעת אפו והאישה יולדת בניה בעצב. טענתה היא שההריון גורם בעצם לדיכוי האישה וניתן לשנות זאת באמצעים טכנולוגים מתקדמים, וליצור שוויוניות ביולוגית וכלכלית בגידול הילדים כפי שמתארת בספרה האוטופי M.Piercy.

מבקריה של S.Firestone יטענו כי היא מחזירה בעצם השליטה לידי הגברים משום שהם השולטים בטכנולוגיה, ויתר על כן היא משחקת לידיהם של הגברים שמאז ומתמיד קינאו בקשר ובחוויה המיוחדת של האם עם ילדיה. A..Oakly טוענת אף היא שמיתוסים כגון: נשים צריכות להיות אמהות, אמהות צריכות את ילדיהן, והילדים את אמהותיהן צריכים להישבר. אלו הם מיתוסים שהתחנכנו עליהם ואינם מולדים, וכי האינסטינקט של האמה כשלמה ומממשת עצמה יותר מוטעה ביסודו. גישה רדיקלית זו של Firestone & Oakly נותנת פתח לספורטאיות להשתוות בהישגיהן לגברים: גם הגברים יצטרכו לשלם מחיר יקר על חשבון הקריירה לגידול הילדים, וספורטאיות יוכלו לתת משימת הולדת וגידול הילדים לבעליהן. הגישה הרדיקלית ההפוכה התומכת בהריון של A.Rich , גורסת שהריון הוא חוויה מיוחדת ומרתקת הנותנת ממד חדש לחיים, ומחזקת האופי והמימוש העצמי. ההריון, לדעתה, הופך את האישה לנשית, והסיבה לדיכוי הוא שנשים לא מיסדו את זכותן וייחודן ללדת. ספורטאית צריכה לשמור ולהוקיר את יכולתה להוליד ואף להתחזק נפשית כתוצאה מכך ולא ליצור הפרדה בין שתי הפונקציות (האישה כקרייריסטית וכמולידה) כפי שמציעה Firestone.

הפמיניזם הסוציאליסטי הוא שעטנז התכונות החיוביות של הגישה המרקסיסטית והרדיקלית.

פמיניזם מרקסיסטי                +

פמיניזם רדיקלי                        =

פמיניזם סוציאליסטי

מעמדות

אידיאולוגיה

 

מצב כלכלי

יחסי ג'נדר

 

הוויה חברתית

פטריארכיה

 

התיאוריה הגלובלית סוציאליסטית טוענת (תוך התעלמותי מן התיאוריה הדואלית) שישנו מוטיב של ניכור. A.Jagger טוענת כי הנשים מנוכרות ממראן כפי שפועל מנוכר מעבודתו. הנשים אינן מתיפייפות כדי שיהיה להן יותר טוב, אלא לרצות את הגבר והסביבה כמו פועל שמנוכר למוצר אותו הוא מיצר. הגוף הופך למעשה לאובייקט שנורמות החברה קובעות את צורתו כמו גם כמה ילדים ייצר ומתי, ותהליך הלידה עצמו אף הוא מנוכר שכן נשלט ע"י האדם בחלוק הלבן ולא ע"י האישה. לדעת I.Young המוטיב העיקרי בעולמנו הוא חלוקת העבודה של הקפיטליזם הפטריארכי המפלה לרעה את האישה, לעסוק בעבודות זניחות ומשניות. המרקסיזם, לדעתה, לא יפתור בעיה זו ורואה בו רק שינוי קוסמטי של פני הדברים ולא פתרון מהותי.  שני מוטיבים אלו של הפמיניזם הסוציאליסטי מנסה לקדם האישה לכיוון מימוש עצמי ואושר עצמי כאישה וכבן אדם. Jagger & Young מנסות לגלות את שורשי המימוש העצמי הנשי המקסימלי ואת הגורמים בחברה העוצרים אותו, כך שיראו בספורט הנשי כדבר חיובי,  היכול להפר כמה מן הטאבויים הנשיים: בנים מקבלים יותר נגישות למגרשי ספורט מבנות, ישנן נורמות חברתיות לגבי כיצד צריכה האישה לזוז- ללא תנועות גסות ומתבלטות, כחלק מתהליך אובייקטיביזציה פטריאכלית של הנשים בחברה, והתגוננות מרחבית מתמדת של הנשים כנגד המבט הפטריארכי החודרני הרואה את איברי האישה. החברה בעצם יוצרת את התנועה הנשית המגבילה אותן בספורט, תנועה מרחבית סגורה ומוגבלת, המתבטא בצורת הישיבה, בהליכה, ובהתכופפות הנשית המיוחדת המאופיינים  במבנה דואלי. (“Throwing like a girl" ,I.Young).     
  

Comments

הידען הקטן's picture

אז יש לי שאלה

מדוע בשחמט יש הפרדה בין נשים לגברים ??.

הפמניזם נקרע

הפמניזם נקרע בין 2 גישות . גישה אחת גורסת כי נשים צריכות לטשטש את ההבדלים הבינרים בין גבר לאישה (חזק חלש רציונאלי ריגשי) ואילו השנייה דווקא גורסת כי יש להעצים את הנשיות ואת המאפיינים הנשיים. במציאות הוכח כי הגישה הראשונה היתה מוצלחת. נשים זכו לשוויון מול גברים רק כשהן הוכיחו שהן מסוגלות להצליח בעולם הגברי. רק אחרי מלחמת העולם הראשונה נשים זכו בשוויון פוליטי לאחר שהן הוכיחו שדהן מסוגלות לאייש משרות גברים בבתי החרושת והראו כי המדינה יכולה לסמוך עליהן כאשר הגברים נעדרים.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת איתמר פסקל

.