אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מחאת האוהלים לא אותנטית אך צודקת


1. איני חובש כיפה, לא למדתי בישיבה, גדלתי בכפ"ס "האדומה", הייתי חניך בתנועת הנוער העובד, שרתתי בצבא וסיימתי שירות מילואים בדרגת סרן (בין תפקידיי - מסו"ל בגדוד תותחנים).
הייתי חבר במפלגת העבודה וממנה פרשתי בשנת 81, ומאז לא הייתי חבר באף מפלגה.
לא ניתן להגדירני בתווית פוליטית, שכן בנוגע לא"י והעם היהודי- אני נץ ואילו בנושא חברה – כלכלה אני יונה (שמאל).
מאמרי הנ"ל לא נכתב כדי להגן על ממשלת נתניהו, אלא רק כדי להציג לציבור מצג נכון והוגן.
לדאבון הלב רוב האנשים אינם בקיאים בעובדות וההיסטוריה עבורם זה מסע בין כוכבים; מאידך- התקשורת מלעיטה את הציבור בחצאי עובדות (הגרועות משקר) ופרשנויות "מטעם"!
2. איני מתנגד למחאת הדיור – אלא נהפוך הוא! ויותר מכך, אני תומך בהעצמת המחאה לכל הנוגע לקשיי המחיה של הפרט/משפחה (מזון, דלק, תחבורה ציבורית, אגרות שונות למדינה, ארנונה וכד'); אולם איני מסכים לקשור מחאה זו בטיעונים פוליטיים /מדינים/ בטחונים.
ברור כי השמאל יטען כי יש קשר הדוק בין נטל המיסוי על הפרט ובין חלוקת עוגת התקציב; במאקרו- זה נכון וכוחו יפה לגבי כל מדינה, ואז יתחיל ויכוח האם יש מקום לחמאה וגם תותחים? ומה היחס הנכון בין אלו? ומכאן- אין לדבר סוף!
מה עוד, ואצלנו הויכוח בעניין בטחון אינו מתמקד רק בתקציב הצבא, אלא גם בשאלה: האם יש לוותר על יו"ש ולהתכנס לגבולות 67' (כפי שהשמאל חולם) או להשאר שם, שכן זה חלק בלתי נפרד מא"י, או לאפשר אוטונומיה כלשהיא לערביי יו"ש?
אין ספק, כי איש שמאל יטען כי חזרה לגבולות 67', תביא לחלוקה יותר חברתית בתקציב המדינה; תומכי הימין יטענו, כי א"י אינה קרקע לניסויים בטחונים, ובפרט לאור היותה מורשת אבות; ולכן אין מכמתים בכסף עלות של החזקת מולדת!
לפיכך, אתמקד במאמרי זה, רק בעובדות שלא ניתן לחלוק עליהן והן שהביאו למצב בו אנו מצויים כיום.
3. החזון שהוצג ע"י מקימי המדינה היה כינון מדינת רווחה; בפועל הדבר בוצע בחלקו עד שנת 67'(קופות חולים,בטוח לאומי , גמלה סבירה וכד); אח"כ- עם בניית קו בר-לב בסיני, צמחו הטייקונים הראשונים ואלו תפחו בעובי ובכמות במשך השנים.
רוב המתעשרים הגדולים לא עשו כספם מחזון כלכלי או המצאה גאונית, אלא מקשרים עם פוליטיקאים וחליבת אוצר המדינה.
כאשר כל הבנקים בארץ הופרטו, הכסף הגדול זרם רק לכיסי העשירים, ואלה קנו גופים ציבוריים בנזיד עדשים, במקביל החל תהליך שבו זכויות השכיר נשחקו, שכרו פחת; מאידך, שיעור המסוי העקיף - זינק.
התוצאה המרה: כח הקניה של הפרט/משפחה ירד, מאידך מחיר הקרקע והדיור האמיר, כי שני מוצרים אלו היוו מקור השקעה אצל כל המתעשרים.
4. בעבר, המדינה סבסדה דיור לזוגות צעירים (הלוואות זולות, דיור במחיר מיוחד וכד) אך כל זה נפסק מזה 20 שנה; מאז, כל אדם הרוצה לרכוש דירה או לשפר דיור, נשען על הלוואות מבנקים מסחריים.
הלוואות אלו הינן מלכודת ענק- הן בעלות הריאלית, והן דרך חישוב השבתן, (והכי חמור מתרחש, כאשר לווה חדל לשלם החזרי הלוואה).
בגין אי השבה הלוואה, הבנק מחייב לווה בהצמדה +ריבית +ריבית פיגורים (זו ריבית נשך, שאף אדם ממוצע הכנסה לא מסוגל לשלמה); ואם ננקטו הליכי הוצל"פ אזי כעת הלווה נהפך למת מהלך! (הגם שחיוב כנ"ל אינו חוקי).
באף מדינה נאורה, אין חיובי ריבית כנגד חייבים והליכי גבייה כה איומים וכואבים, כפי שיש בישראל.
5. אלמלא הורדה דרסטית של הריבית לאחר המשבר ב-2007, ומאידך קיום מרווח ענק בין ריבית "זכות" ובין ריבית הלוואה, הכסף הפרטי לא היה מופנה לאפיק הנדל"ן!
דהיינו, בנק ישראל רצה להציל את הבנקים בכסף שלנו, ואח"כ שילמנו מחיר "ההצלה" בעליית מחיר הנדל"ן.
כל זה אירע בתקופת ממשלת אולמרט, כאשר רוני בר און (שר האוצר דאז) מכריז כי מצבנו מצוין והנגיד פישר מנווט אותנו באופן מעולה. (עוד ניווט כזה ואנחנו בדרך לתהום).
6. מאז הקמת המדינה, אף רגולטור לא דאג לציבור אלא חימם כסאו, ונמנע לעשות גלים מעבר למצופה ממנו.
לכן, אנו משלמים הון עתק לבנקים בגין עמלות שונות; לחברות הביטוח עבור פוליסה שאף אדם ממוצע לא מבין הכתוב בה; רוכשים מוצרי מזון במחירים מופקעים שכן אין תחרות אמת; משלמים אגרות שונות לאוצר המדינה בגין דברים אבסורדיים, כגון: אגרת רדיו וטלווזיה, אגרת רשיון רכב.
7. על קצה המזלג עניין ההתישבות ביו"ש מהפן הכלכלי; מה היה מחיר הקרקע בתוך הקו הירוק, אילו כל 300,000 תושבי יו"ש היו מחפשים דירה קרקע? - התשובה ברורה.
מאידך, מה היו מחירי דירות בפריפריה של ת"א אילו היו בונים בנייה רוויה בישובי הכוכבים (כוכב יאיר, מתן, אורנית ועוד)? האם לא מובן כי בניה של אלפי דירות שם, היתה מוזילה מחירי דיור בכפ"ס, רעננה, הוד השרון והרצליה!!
8. מספר מילים לעניין ראשי רשויות מקומיות, וראשי ההסתדרות הכללית- שקפצו על עגלת המחאה, כאילו וזו נבנתה עבורם.
מי גרם להעלאת הארנונה לגובה מטורף?, מי העמיס על מבקש רשיון בנייה- אגרות בסכומים ענקיים, ללא כל קשר לעלות הבנייה? מי חמס את המיליארדים שתושבים שילמו בגין צריכת מים, והעבירם לקופה הכללית, במקום לשדרג תשתית מים מודרנית? - רק ראשי הרשויות שרצו להגדיל את קופת הרשות, כדי לממן הרחבה ענקית של כח אדם, גמלאות נדיבות ורכב צמוד לכל בכיר.
היכן היה יו"ר ההסתדרות במשך כל השנים עד היום? מדוע הוא תמך רק בעובדים אצל חברת החשמל, מקורות וכד', ומאידך- התעלם מזכויות של העובדים הלא מאורגנים!
9. אין חולק כי המתואר דלעיל, נעשה לאורך שנים, וכל הממשלות מאז 67' - ידן בעוול! מאידך- לא ניתן לחלוק כי ממשלת נתניהו הלכה הכי רחוק בכל הנוגע לנטל על האדם הקטן ואפשרה לעשירים להגדיל עושרם!
לכן, אין פלא כי הפצצה החברתית התפוצצה כעת.
10. כדי להחזיר את האוניה למסלולה אין די בהסטה קלה של ההגה, אלא שינוי "השיטה"; לצורך כך אסור לערב מחלוקות אידיאולוגיות, אלא להתמקד אך ורק ב"מהפכת קטיפה" (ועל כך יכתב מאמר בנפרד).
אם חפצי חיים אנו, לחיות במדינה יהודית שבה שלטון דמוקרטי, אזי חובה לכונן "מהפכת קטיפה" כדי למנוע הפיכה אלימה!
על השמאל להפנים, כי מדינת ישראל הוקמה כדי להיות בית לאומי לעם היהודי, ולא לכל זר שחי כאן! מאידך, על המגזר החרדי/אורתודוכסי להפנים, כי העם אינו רוצה לחיות כפי שחי בגולה, אלא יש להתאים את אורח החיים לזמנים דהיום.
על המגזר הערבי להבין, כי לא ניתן להיות אזרח המדינה וגם לצאת כנגדה; לא ניתן לדרוש תקציבים שווים, ומאידך, לא לשלם מס הכנסה, מע"מ, מס שבח וכו'.
11. אילו מממני מחאת האוהלים (הקרן לישראל חדשה) היו פועלים רק למען מחאה חברתית- הייתי מתייצב בשורה הראשונה של המחאה, אולם לי ברור, כי מחאת האוהלים הינה גם פלטפורמה כדי להפיל את ממשלת הימין, תוך תקווה כי השמאל יחזור לשלטון, ואם לא – אזי שמא צבאות הנוצרים יובלו לארץ, כדי לכפות הקמת מדינת פלסטין, חזרה לגבולות 67', והפיכת מדינת ישראל למדינת כל תושביה.
(ראיה נוספת לקביעתי זו, הינה הכוונה לקיים מצעד מחאה כנגד חוק החרם במקביל למצעד מתוכנן של מחאת האוהלים; מה הקשר בין שני דברים אלו- אין, אך לפנינו ניצול סיטואציה א' עבור ב').
12. בקצרה: "מהפיכת קטיפה", פירושה - קיום בחירות כלליות לכנסת מיוחדת (שתקרא כנסת מכוננת) וזו תפעל למשך שנה אחת בלבד, שבמהלכה תחוקק שיטת שלטון ומשפט (דבר שנגנב מהעם בשנת 1949 כאשר האסיפה המכוננת שנבחרה- נמנעה מלחוקק חוקה, ומאידך, הכריזה על עצמה ככנסת ראשונה]

תגיות נושא: 

Comments

זה כתבה ממש משעממת

זה חרא כתבה

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת דב אבן אור

.