אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

עתירה לבג"ץ: הליך גיבוש המלצות קדמי פגום וימיט אסון על הרפתנים


התאחדות מגדלי הבקר לחלב הגישה הבוקר עתירה לבג"ץ: הליך גיבוש המלצות קדמי פגום, נעשה בחשאי, וימיט אסון על הרפתנים
"גיבושה של מדיניות ועדת קדמי נעשה בחשאי, בהליך חפוז, מבלי להציגה בפני העותרת והגורמים המקצועיים בענף קודם לקבלתה, וממילא מבלי לשמוע טענותיהם. אם תאושר מדיניות זו- היא תמיט אסון על הרפתנים, תביא רבים מהם אל סף העוני, ותדחק את רגליהם אל מחוץ לענף בו עוסקים הם ומשפחותיהם מזה שנים".
התאחדות מגדלי הבקר לחלב בישראל הגישה הבוקר (רביעי, ה-27.7.2011) עתירה לבג"ץ (תיק מספר 5590/11) נגד המלצות ועדת קדמי, באמצעות באי כוחה - עורכי הדין רמי בן נתן, נטע שגיא ומוריה עומר ממשרד ארדינסט, בן נתן ושות', וזאת על רקע דיונים בממשלה בהמלצות הוועדה שקמה אך לפני שבועות ספורים, בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת, מר שרון קדמי, לצורך בדיקת מחירי מוצרי החלב.
בעתירה נטען כי הרפתנים, החברים בעותרת, הינם החוליה החלשה בשרשרת הערך של מוצרי החלב, שרשרת שראשיתה ברפת אשר בעמק ואחריתה בקוטג' המונח על מדפי רשת השיווק, אותו קוטג' אשר מחירו לצרכן היה זה שהצית את הסערה הנוכחית.
על פי טענת ההתאחדות, "ב"שרשרת הערך" הבונה את מחירו הסופי של המוצר לצרכן חוליות נוספות, איתנות וחזקות לאין ערוך - מחלבות, רשתות המרכולים - איש מכל אלה אינו נדרש להיפרד ולו גם מאגורה אחת ממחיר המוצר - והוא אפילו אינו נדרש לוודא כי הכסף שנגזל מן הרפתנים יועבר במלואו לצרכנים".
העותרת מזכירה, כי הרפתנים הם מלח הארץ; אין ביניהם אנשים עשירים; את לחמם מרוויחים הם ביגיע כפיהם. עבודתו של הרפתן קשה, והיא משתרעת על פני כל שעות היממה; התמורה המשולמת לרפתנים קצובה ומדודה, והיא נתונה לפיקוח מלא - היא עולה, אך היא גם יורדת – בשים לב למחיר התשומות הכרוכות בייצור החלב ברפת. חישובה של זו נעשה על פי מודל כלכלי מוסכם, פרי מחקר מבוסס היטב, המתעדכן מעת לעת.
עוד טוענת ההתאחדות בעתירה, כי "ניסיון הועדה לגבש מדיניות בזק העומדת בסתירה לחוק חקוק לא יכולה שלא להיחשד כניסיון ל"כיבוי שריפה" ואף כצעד פופוליסטי, פזיז ונעדר כל ראיה לטווח ארוך".
ההתאחדות מבקשת כי בג"צ יוציא צו ביניים נגד קבלת המלצות הוועדה והפיכתן לעובדה מוגמרת בטרם נתנה לה ולחברים בה, הרפתנים, זכותם האלמנטארית להשמיע את עמדתם ובטרם נשקלו השלכותיהן מרחיקות הלכת של המלצות אלה, וכי יוציא צו על תנאי כנגד המשיבים המורה להם לנמק מדוע לא יבוטלו המלצות הועדה.
בימים האחרונים הובא לידיעת התאחדות מגדלי הבקר תוכנו של מסמך המרכז את מסקנותיה של ועדת קדמי. עיקרן של אלה הינו שורת גזרות קשות מנשוא עבור ציבור הרפתנים בישראל, הפחתה מיידית ודרמטית של "מחיר המטרה" - המחיר המפוקח, המשולם לרפתנים עבור החלב הגולמי. המסמך כולל גם המלצה לפתיחת שוק החלב לייבוא.

בהתאחדות מגדלי הבקר לחלב אומרים, כי במידה ותתקבלנה המלצות אלה, תפגענה מאות רפתות במגזר הפרטי ופרנסתן הצנועה של אלפי משפחות תקופח.

יעקב בכר, מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר לחלב אומר, כי הליך גיבוש ההמלצות של ועדת קדמי היה הליך פגום וכי הוא עומד בסתירה להוראות חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 שנתקבל בכנסת רק ביום 28.3.2011 "ההמלצות שהתגבשו בלתי סבירות ויביאו לפגיעה אנושה ובלתי מידתית ברפתנים, בעוד שספק רב אם הן ישיגו את מטרתן ויועילו בהפחתת מחירי מוצרי החלב לצרכן הישראלי. בבדיקה בלתי תלויה שנערכה על ידי הכנסת והוצגה בועדת הכלכלה, נאמר במפורש, כי האחראיות על העלאת מחירי מוצרי החלב הינן המחלבות הגדולות ורשתות השיווק, מוזר כי מסקנות ועדת קדמי הנסמכות על בדיקות אלו ודומות להן, הינן לפגוע באלו שאינם אחראים לעליית המחירים- הרפתנים. אין ספק כי החלטה זו נגזרת של מניעים זרים והחלטות פופוליסטיות לחלוטין שאין להן קשר למציאות הכלכלית ולא לטובת הצרכנים" אומר בכר.

שם מחבר: 
יעל שביט
משרד יחסי ציבור שולח: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת מערכת אימגו

.