אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

בנתיב אוהבים צעירים


עמוס אריכא's picture

שורות אלה מוקדשות לכל היאירים למיניהם, כל אותם אוהבים החיים בארץ ששינתה פניה עד לסף טירוף של כיתתיות מגונה. אנו טובעים במעלליהם של אנשי המשיחיות השקרית והאמונה המכזבת – המעוותים את צורת היהדות עד אומללות – שבידיהם הוסגרנו כולנו.

זהו דור שבו נחשפו צדדים בקרב מאמינים העושים בבורותם את היהדות לאסקופה נרמסת. אני נחרד מול ההתפרצות הצבועה שאין לה כפרה ואינה מובנת במאה ה-21. כאילו כבו בנו ומסביבנו כל מאורות התבונה. ובמקביל מעידים בימים אלה גם שני "רבנים ראשיים" עד כמה משוועת היהדות לנער אותה מאבק הדורות שדבק בה להחניקה, ועד כמה עלינו להיפטר מהם היום ולא מחר, אם חפצי חיים אנו כעם בין העמים.

רק בארץ שטופת שנאה וכיתתיות מכוערת, יכולה להתבצע התקפה כמעט אלימה על נער מאוהב בנערה, בשם צדקנות הדת שכוערה ועוותה עד לבלי הכר, ומכבר מוטב לנו בלעדי פרשניה החסודים.

אל לך יאיר, לחשוש מקנאים והנספחים אחריהם במקהלה שטופת שנאה לכל מה שלא דומה להם, שמא התגלה בך מתום כאדם, שמא נחשף פגם כלשהו ביהדותך. לא זה ולא זה. אתה איש צעיר וליבך צעיר ואתה מתנהג בדיוק כאיש צעיר. אהבה או חיבה הן מתנות הטבע שברא את כולנו. כשזו אהבה נפלאה בין עלם לעלמה, היא נוגעת בלב כולנו, מפני שהיא רגש מרגשות-יסוד נפשו של אדם בריא, ובראשיתה מסעירה ומטלטלת אדם לשיאים נהדרים.

הרגש המשכר הזה הצומח בקרבכם מאשכול אוהבים הוא שפועם בחיבור בינך לבין ידידתך הצעירה הנאה מנורווגיה, הוא שכר היותכם עלם ועלמה. אהבתכם וידידותכם היא עניינכם בלבד ומתקיימת בברכת הטבע כל-יכול. עליך לזכור ולא לשכוח לרגע כי הטבע אוהב אוהבים, ואתם אהובים עליו גם כשנמשך מסעכם המשותף היפהפה הזה, וגם אם תרדו ביחד או בנפרד בתחנה האחרונה. זהו מסע חווייתי שיטביע בכם זיכרון מענג ועשיר, חתום בחותמת הקסומה של אביב חייכם.

אתה לומד בדרך מקוללת וגסה את פגמי החברה הישראלית, שחלקים ממנה מתנהלים כאיברים מאיימים של מפלצת קדומה. אך עדיין תמצא פה ושם בהרות אור המסבירות מדוע הארץ הזאת, למרות הבלי רבים מתושביה, עדיין כה נאהבת על ידינו. אחד מיתרונותיה הוא אביב חייו של אדם בארץ אבותינו. מתמיד הִפרתה דרך גבר בעלמה את דמיונם המרקיע של משוררים ויוצרים נוספים. האביב הפורח הזה הוא תקופה של חגיגת יצרי לב וגוף, מרטיטת לב-אוהבים. תהיה זו אהבה ארוכה או קצרה, לעולם לא תשכח את טעמיה המשכרים, הן על רקע הנופים של הארץ הרחוקה של סנדרה והן על רקע הנופים הקסומים של הארץ הזאת, העתיקה כל כך; כברת ארץ שידעה בלי סוף מלחמות על חירות האדם, אבל צמחו בה עלילות אוהבים, בין עברים לבנות עמים אחרים. גדולי העם ידעו לבחור לעצמם אהבות גדולות וסוחפות עם נשים מדהימות בעלות רקעים שונים בכנען הגדולה.

רבים רבים עוקבים אחריכם בחיבה שלמה, בהערכה על שאתם גומעים מכוס-אוהבים. כל רגע שחולף עליכם הוא קסום ובלתי נשכח. אני מדבר בשמי, אולם דומה לי שאני מדבר גם בשם בני דורי, העברים ההולכים ומתמעטים. לך בדרכך השלמה ואהוב ותהיה אהוב עד כלות, ונערתך ונעוריה איתך בברכת אנשי הארץ זו. יהיו סודותיך שמורים איתך ואל יחללם איש וישרוט את יופיים.

* עמוס אריכא הוא איש עברי.

תגיות נושא: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עמוס אריכא

.