אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

כשהשטן מרקד בקרבנו


עמוס אריכא's picture

מדי יום מתעצמת סופת הטירוף הלאומי הקרויה "משפט אזריה" זה המטלטל  את המדינה החבוטה כמתכוון לחשוף ערוותנו, עירום מחליא ומביש. הנה כשאנחנו מתעתדים להתעטף בטלית בדבוק בנו יום כיפורים תשע"ז – קמים בכירים בממשלה, מ"הבית היהודי", כאותה יעלת חן איילת שקד, שרת המשפטים והוא, תאומה לדעות חשוכות, נפתלי בנט, שר החינוך – והם חוזרים ונחשפים כמי שמתעקשים לצרוע גם את שאינם נמנים עם קהלם המשיחי והמתוזז בשמו של היושב במרומים.

היא, שואפת לתקן את עולמנו באמצעות כפיית פרשנות עקומה משלה למגילת העצמאות, והוא מתפרץ לפתע לכותרות המחר בקריאה רועמת להצלתו של חייל שתחילה נחשד ברצח נתעב שהומר בהריגה, ולתת לו גיבוי וזיכוי מראש יהיו תוצאות משפטו אשר יהיו.

יחסו של השר  לאותו חשוד כמו מדובר במישהו שצריך לשמש דגם-חיקוי לדמותו של חייל עברי למופת, ולא, חלילה, כמישהו שביצע מעשה שפל תוך הפרה ברורה וחדה של הנחיית הרמטכ"ל שנאמרה בריש גלי כי אין לפגוע במחבל שנוטרל.

ההצהרות הבוטות של השר והשרה ממפלגת "הבית היהודי" הן עדות עגומה לכך כי הם חוששים שעולמם כשרים מתקרב לקיצו.

ברור להם כי בוז'י הננס יעשה כל שבכוחו לחבור לנתניהו להציל את עצמו ממחיקתו, ואת כסאו של המתעתע הגדול ראש הממשלה מצונאמי עולמי. תרגיל זה של ריסוק סופני של "המחנה הציוני" שנחלץ מתיבת תעתועיו של נתניהו הבואש, יתבע להקריבם למולך המשילה. נתניהו ברגעי הבאשה שפורצת מתוכו, יכול להזעיק לעזרתו אפילו את השטן.

 מכאן נולדה מסקנתם שעליהם להסעיר את רוחם של בני קהלם המשיחי ולהקדים תרופה למכה ולהיכון לבאות – לבחירות שמעבר לפינה. היא החליטה לזכות בנקודות בעזרת ייהד מגילת העצמאות, על-פי תפישתה הנכה, ובמקביל בנט קם ומצא לו את דגם החייל העברי מודל תשע"ו-ז להתברך בו – אחד שמסעיר את רוחנו במעשה שראוי לכל גינוי – חרפה ממשית.

מתבונתם של שקד את בנט לא נתקיים.

ניסונו הנואל של בנט להציג את החשוד אזריה כגיבור לאומי של דור חיילי צה"ל העכשווי והמבולבל, גורם נזק בל ישוער. "קביעתו הנחרצת כי אפילו אם יורשע, יש להעניק לו מיד חנינה, היא שערורייה המבזה לא רק את  צה"ל – אלא מציגה את המדינה כארץ חשוכה מכל בחינה. בקבעה פזיזה ודוחה זו חבר בנט לשר הביטחון, איש הצללים ליברמן שכבר הצהיר כי מאומה לא יקרה לאזריה גם אם יורשע. מעתה צאו וקראו למתייצבים האלה בצדו של אזריה ברית הבריונים של בנט את שקד את ליברמן.

כאשר יתעטף השר בטליתו בבית הכנסת ביום הכיפורים, מוטב שיבקש מחילה מחלקים גדולים בעם ישראל על הדופי שמצא בחיילי ישראל שמוסרם מבית-ספר אחר והם רחוקים ממעשהו המגונה של החובש אזריה. אפילו על-פי המפורש בשבועת החובש הצה"לי מחוייב היה אזריה להגיש סעד רפואי לאויב פצוע כאילו מדובר בחייל ישראלי, ובוודאי לא להגיע לזירה שהוא לא היה חלק ממנה, ולהתיז את מוחו של המתנקש הגוסס.

אוי לו לצבא שחייליו יהיו כאזריה העושה חוקים נבדלים לעצמו ואוי למדינה ששרי הביטחון והחינוך שלה יקדשו מעשה בלתי-נסלח שכזה. את המשפט הזה שחובה וצריך לקיימו קבל עולם, זיהמו מהרגע הראשון לא מנהיגי הצבא כפי שהטיח בנט, אלא בני משפחתו של החייל הנחשד בהריגה ולא ארחיב כעת בנקודה זו. שעתה תגיע. אך דומה שלא אחטא בשפתי אם אומר כי לחייל כזה אין מקום בצה"ל ואין לאפשר לו להמשיך ולהתהדר במדי צה"ל, יהיה פסק הדין אשר יהיה.

אם יבוא מי שיטען כי גם אני הוספתי ברשימתי זיהום משלי לאלה שזיהמו וטינפו את המשפט הצבאי, הרי בשלב זה לאחר הצהרתו של בנט כבר אינני מיצר על-כך; כשהשטן מרקד בתוכנו ערב יום הכיפורים חובה לזהותו ולהצביע עליו לבל יכשלו בו תמימים רבים.

                                                                                  

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.