אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מטפורה: בין מסורת לחידוש


עדי צור's picture
תאריך פרסום קודם: 
2004
דורמן סמית, רכיבה לקראת נפילה, 1948.
דורמן סמית, רכיבה לקראת נפילה, 1948.

האם אתם זוכרים משיעורי הספרות בבית הספר או באוניברסיטה את המונח "לשון פיגורטיבית"? בכל פעם שמזדמן לי לשמוע את המונח הזה, אני מתחלחלת מחדש. אזכורו של המונח מייצג עבורי גישה מחקרית מיושנת, המתעלמת כליל מממצאים קוגניטיביים העולים מחקר השיח.  אחד מאמצעי ה"לשון הפיגורטיבית" הוא המטפורה, במאמר זה אצביע על ההבדלים בין הגישות המסורתיות בחקר המטפורה לבין הגישה הקוגניטיבית העדכנית.    

מהי מטפורה: גישה מסורתית

Metaphor: A condensed verbal relation in which an idea image or symbol may ‘ by the presence of one or more other ideas, images or symbols, be enhanced in vividness, complexity, or breadth of implication.

 [Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics]                  

Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to something else: the transference being either from genus to species, or from species to species, or on grounds of analogy.

  [ Aristotle] 

הגישות המסורתיות תחמו את המונח מטפורה בגבולות צרים מאוד: המטפורה נתפסה כתופעה ייחודית לשפה המבוססת על אנומליה בלשון השגורה, הנפוצה בעיקר בלשון השירה. המבע המטפורי נתפס כסבוך יותר להבנה מאשר מבע שאיננו מטפורי. מותרן של  גישות אילו באריסטו, והורסטיליות שלהן נובעת מתפיסות שונות אודות האופן בו מתבצעת ההעברה מתחום למשנהו. אריסטו צידד באופרציה של השוואה (comparison ) בין שני המושגים. ריצ'רדס  (Richards, Philosophy of Rhetoric , 1936  ) ובלייק ( 1962 Black ,  Metaphor,   ) צידדו באופרציה של אינטראקציה סמנטית, בין שני תחומים: התחום המייצג והתחום המיוצג.למשל


1. המוח שלה הוא עליית גג:

תחום: עליית גג     =    תחום: מוח

 

2. ישו כוכב עליון:

תחום: כוכב עליון     תחום: ישו  

משנות השמונים של המאה העשרים מופרכת התפיסה המיתית האריסטוטלית, ובמקומה עולה תפיסה חדשה של המטפורה. 

מהי מטפורה: הגישה הקוגנטיבית 

החל משנות השמונים, כתוצאה ממחקרם המהפכני של לייקוף וגונסון, (Lakoff and Johnson -1980 ), התרחבו גבולות הגדרת המטפורה באופן ניכר: המטפורה נתפסת כתהליך בו מתבצע מיפוי בין שני תחומי מושגים שונים, בו תחום אחד נתפס במונחי תחום אחר.  למשל:


 1. המוח שלה הוא עליית גג

תחום מייצג: עליית גג       תחום מיוצג: מוח

 

2. ישו כוכב עליון

תחום מייצג: כוכב עליון    תחום מיוצג: ישו

 

3.  האהבה היא  מסע 

פירוט: התכונות של התחום המייצג  "מסע " ממופות אל תחום המיוצג  "אהבה", כך שבתהליך זה חווה הנמען את מושג האהבה במונחים של מושג המסע:

 

 *כברת הדרך הפיזית הנגמעת במסע,

 *המכשולים הגופניים המופיעים בדרך,  

 * ההיתקלות בצומת דרכים,

 * הכניסה לדרך ללא מוצא,

 * סוף הדרך. 

לטענת לייקוף וג'ונסון, המטפורה מייצגת מנגנון תפיסתי שיטתי ובסיסי ואין היא מוגבלת למדיום המילולי. טענה זו נתמכת ע"י מחקרים אמפיריים המעידים כי השימוש במטפורות הוא שימוש מערכתי : אפשר להבחין בין מטפורות שטח ובין מטפורות עומק . מטפורת העומק מייצרת מטפורות שטח רבות. למשל: 


מטפורת עומק:  זמן הוא כסף.

מטפורות שטח: * לבזבז זמן   * זמן קצוב   * הזמן הולך ואוזל  * תן לי זמן  * להשקיע זמן . יחד עם זאת, אין  "בנק" של זמן, ממנו אפשר לקחת הלוואות של זמן ולכסות בזבוז (אשר יוצר משיכת יתר) של זמן.  

הגישות המסורתיות התבססו על הנחת היסוד כי מתבצע תהליך של השוואה בין איברי המטפורה. הגישות הקוגניטיביות, לעומת זאת, מוצאות כי מתבצע מיפוי שאינו בין-איברי, אלא בין התחומים המושגיים אליהם משתייכים האיברים. לגבי המונח תחום מושגי (קונספטואלי), נמצא כי הדעות חלוקות: על פי הפרדיגמה של גרטנר (Gertner  1983  ) התחום המושגי נתפס כתרשים בו היחסים בין האיברים הם יחסי סמיכות על בסיס זמן \ מקום \ סיבתיות – והיחסים בין כל איבר ואיבר לבין התרשים הם יחסי חלק-שלם. למשל: סכמת בית הקולנוע תורכב ממושבים, כרטיסים, קופה, מסך, מקרן וכיו"ב. בתהליך המיפוי מועדף מיפוי היחס על פני מיפוי התכונה. 

על פי הפרדיגמה של Tourangeau and Sternberg , (1982), התחום המושגי נתפס כקטגוריה טקסונומית (Taxnomic Category), בה היחסים בין האיברים הם יחסי דמיון, והיחסים בין כל איבר ואיבר לתרשים הם יחסי איבר-קבוצה. למשל : קטגוריית הציפורים תורכב מדוכיפת, יונה , עורב, בז , וכיו"ב . בתהליך המיפוי מועדף מיפוי התכונה בעלת הערך האבחנתי הגבוה ביותר הנוגע למושג המקור. 

שן (1991) מציע מודל כלאיים של שתי הפרדיגמות, תוך שימוש ויצירת שילוב בין עקרונות המיפוי של שתי הפרדיגמות. 

לסיכום, המטפורה היא תהליך בו על סמך יחס דמיון בתכונה/ות מסוימ/ות, מייצג תחום אחד את התחום האחר. כדי להבין מטפורה יש לאתר את התכונה/ות המשותפת/ות לשני התחומים. למשל: 


1. הסוס נתפס כבעל חיים חזק, ולכן נהוג לכנות אדם חזק- "סוס". (התכונה המשותפת=חוזק)

2. החמור נתפס כבע"ח טיפש, ולכן נהוג לכנות אדם טיפש- "חמור". (התכונה המשותפת=טפשות)

3. הדג אינו משמיע קול, ולכן נהוג לכנות אדם שתקן – "דג".  (התכונה המשותפת=שתקנות) 

מטפורה חזותית 

ייצוג חזותי של מצב/דמות באמצעות שימוש במרכיבים הלקוחים מתחום אחר.  

למשל:

1.זוהי קריקטורה ובה פיל הרוכב על אופניים. הפיל נוהג באופן מסוכן מכיוון שהוא אינו אוחז בכידון ואינו מביט ישר לעבר הדרך. השלט המכוון בצד מורה כי כיוון הנסיעה הוא אל הניצחון, וליד הגלגל הקדמי של האופניים מוצבת אבן שרשום עליה הבלתי צפוי. כשהגלגל הקדמי ייתקל באבן- הפיל יעוף. הקריקטוריסט עושה שימוש בבע"ח שמן ושאנן הרוכב על אופניים קטנים, העתיד לעוף מן הדרך בעוד רגע, כשייתקל בבלתי צפוי, כדי לתאר מדיניות מסוכנת.

הי קריקטורה של תיאודור רוזוולט. הוא מיוצג באמצעות צבי בר ענק עם שיניים חשופות כשהוא מחייך.  הקריקטוריסט מציג לנו את דעתו אודות הנשיא באמצעות "הגחכתו" והצגתו בגן חיות.  

מטפורה מוזיקלית


במטפורה זו מייצגים צליליהם המוסיקאליים של כלי נגינה שונים דמויות/רגשות בסיפור. בקולנוע או במחזה אנו שומעים מוזיקה מותחת ברגעים מותחים בעלילה, מוזיקה רומנטית ברגעי התאהבות או אהבה, מוזיקה משעשעת ברגעים קומיים, או מוזיקה עצובה ברגעים עצובים. זוהי מטפורה בה הצלילים מייצגים רגשות. 

בסיפור המוזיקלי "פטר והזאב", למשל, מייצגים כלי הנגינה בע"ח. 


הסיבה לבחירה בכלי  מוזיקלי זה (אם יש)

הכלי המוזיקלי שמייצג את החיה

תכונה בולטת

החיה

לחליל הצד ציוצים אווריריים

חליל צד

חברתו של פטר

ציפור

לאבוב יש צליל עצוב

אבוב

חסר מזל

ברווז

הקלרינט בעל צלילים נמוכים

קלרינט

בעל כפות קטיפתיות

חתול

לבאסו יש קול נזפני

באסו

רוטן אל תוך זקנו

סבא

שלוש הקרנות בעלות קול תקיף

שלוש קרנות

אפור, גדול, מגיח מהיער

זאב

--------

כלי המיתר של התזמורת

חייכן

פטר

---------

תופי הדום והתוף הגדול

יורים ברוביהם

ציידים

  לסיכום, בפעם הבאה שאתם שומעים את המונח "שפה ציורית" - שלחו את הדובר לבית הספר לציור.


תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עדי צור

.