אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

תסמונת הגיל הרביעי


תסמונת הגיל הרביעי
תסמונת הגיל הרביעי

ככל שמתארכת תוחלת החיים וגדלה כמות הקשישים המבוגרים מאוד – גדולה המודעות לתופעת "הגיל הרביעי". לגיל זה אין רצפה קבועה. הוא פועל יוצא מאבולוציה תהליכית אינדיווידואלית האופיינית לכל אדם בנפרד בהתייחס לרמת תפקודו הפיסי, המנטלי, הפסיכולוגי, הקוגניטיבי והאינטלקטואלי.

תהליך עליית הגיל גורם להורדת רמת התפקוד בהתמשכותו, עם תופעות כגון: תשישות מנטלית, מוגבלות פיסית כולל ניידות ויציבות ומצבים פסיכיאטריים. הקצנת התופעות מחייבת עזרה צמודה או חלקית. זה הביא להתפתחות גדולה בענף הסיעוד.

המועסקים בסיעוד הם עובדי סיעוד ישראלים, אך גם עובדי "מיקורי חוץ" גלובליים רבים ברישוי המדינה והסדרה רגולטיבית מטעמה. ההעסקה בדרך כלל היא על חשבון הנזקקים.

בעיקר מדובר בעובדי סיעוד מהפיליפינים, נפאל, סרי-לנקה, הודו, מולדבה ועוד העובדים בבתי "גילני הגיל הרביעי" או בדירותיהם ב"דיור המוגן" (לעובדים אלה זכויות עובדים מוסדרות).

הביטוח הלאומי במסגרת ביטוח ב"ענף סיעוד" מקצה מט"בים (מטפלי בית) למספר מוגבל ומינימלי של שעות לפי קריטריונים נוקשים לבעלי זכאות. עיקר הנטל הכספי והפרוצדוראלי של העסקת עובדי סיעוד זרים או ישראלים נופל על "גילני הגיל הרביעי" וילדיהם.

ברוב המקרים ילדי המטופלים הם בני "הגיל השלישי" – הלא צעירים, שגם הם מטופלים בצאצאים עקב העצמת האחריות ההורית והסבאית לגילאים מאוחרים. כל זאת בשל סולידריות בין-דורית חזקה מאוד בישראל.

גם ב"גיל הרביעי" אין אחידות בין האנשים והם מוגדרים כ"עצמאי", "תשוש" או "סיעודי", לפי רמת יכולתם "לתחזוק עצמי" ו"ניידות" לפי מבחנים פיסיולוגיים ומנטליים.

צריך להדגיש שגם ב"גיל הרביעי" ניתן לעבוד ולהיות יצירתי ויצרני בעזרת סיוע/טיפול. זאת מול מחשב בסייבר הקיברנטי, או בכתיבה או עיסוק במיומנויות אחרות שנרכשו במהלך החיים. זה כולל גם עבודות שירות ומלאכות כפיים.

העלויות הכספיות הכרוכות בהישרדות בני אדם וקיומם במצבים אקוטיים, קריטיים וקיצונים בסוף דרכם "בגיל הרביעי" הן עצומות. המדינה לא רוצה לממנן מתקציבה מחוסר מוטיבציה חברתית מחד גיסא ומחוסר לחץ ומודעות חברתית ציבורית הולמת מאידך גיסא.

יש צורך בהסדרה רגולטיבית חוקית ותקציבית שתכלול הקמת "רשות-על גריאטרית בין ורב-תחומית מערכתית ומכלולית מתאמת". רשות זו תכלול פעילויות אינטגרליות וסינרגטיות בתחומי: בריאות, רווחה, מימון, כלכלה, חקיקה, אתיקה, חברה, מחקר, מוסר, פנסיות, אקטואריה, ביטוחים עסקיים, ביטחון סוציאלי, ביטוח לאומי ופעולה מתואמת באמצעות אירגוני המגזר השלישי של החברה האזרחית והרשת החברתית.

מדובר, בין היתר, בגופים כמו: "ג'וינט-אשל", מכון ברוקדייל, מרכז טאוב, "יד שרה" – במגוון שירותי בריאות ורפואה כולל שיניים וכן מפעל הפיס ורשויות מקומיות שמקיימים "מרכזי הפעלה" לבני "הגיל השלישי" המאוחר והרביעי. כן מדובר במרכזי ובארגוני "מימוש זכויות" עסקיים וחברתיים, בעלויות מבוקרות כמוסדר בחוק חדש.

נקודת המוצא היא שאדם ב"גיל הרביעי" שמגיע ל"סיעודיות" אמור להשתמש במקורות כספיים מספיקים שעומדים לרשותו (אם אכן זה כך). מדובר במקורות כמו: פנסיות, רנטות מחו"ל, חסכונות, "משכנתאות הפוכות" וקצבאות ביטוח לאומי – זקנה, שאירים, נכויות וכד'.

מדובר גם בפוליסות ביטוח סיעודיות, שחברות הביטוח מערימות קשיים משפטיים אדירים על מימושן. כעת נעשה מאמץ על ידי הממונה על הביטוח במשרד האוצר לשפר את המצב ברגולציות חדשות.

אם אין משאבים זמינים לאדם ב"גיל הרביעי" – עליו להעמיד רכושו כולל נדל"ן לניהול בנאמנות של "קרן החסויים" במשרד הבריאות, שממנה לו אפוטרופוס מטעם בית המשפט לענייני משפחה בזיקה לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

כל עלויות האשפוז היקרות מאוד של אשפוזו והטיפול בו – מצטברות לסכומי עתק. בפטירתו הן מנוכות מעיזבונו שבידי המדינה ורק היתרה המצומצמת מועברת לחלוקה בין יורשיו לפי צוואתו או על פי דין. קיימים מצבי קיצון שילדיו יחויבו גם הם בהוצאות.

תגיות נושא: 
מאמר מקצועי\פרסומי

Comments

כולנו נגיע לשם

תוחלת החיים התארכה משמעותית, וכולנו צריכים להבין את ההשלכות.
המאמר מעמיק, מסביר ונהדר. תודה!

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת דוד סנדובסקי

.