אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

כשלי פוליטיזציה במינהל הציבורי


יש להתנגד לרצון הקואליציה להפוך את המשרות הבכירות ב"שירות המדינה" ל"משרות אמון", שבהן יאויישו מקורבים פוליטיים על בסיס "נאמנות אידיאולוגית" ולא ממלכתית. מדינת ישראל ירשה בהקמתה שירות מדינה מקצועי, ענייני, תכליתי ולא פוליטי, מהמנדט הבריטי.

בשנים 1948-1977, מפא"י ההגמונית, דאגה לאיוש שירות המדינה באנ"ש מקורבי וחברי מפלגות הקואליציה ובכך שיבשה את ממלכתיותו. באותה תקופה לא נאסרה באופן מוקפד בתקשי"ר פוליטיזציה בשירות המדינה. גלי העלייה לישראל שנקלטו באותה תקופה בשירות המדינה הביאו ליצירת נורמות שירות מדינה מפלגתי שלא היה מקצועני-ממלכתי ויעיל.

תהליך שינוי כיוון המטוטלת והמחזוריות התחיל בשנות השבעים בתקופת יצחק רבין שהתחיל להעלות את המשק על פסי ה"גלובליזציה", ה"אמריקניזציה" וה"אירופיזציה" הניאו-ליברליות. זה צבר תאוצה לאחר מהפך "הליכוד" ב-1977  והשתלב בתהליך מעבר ישראל ממדינה מתפתחת למפותחת.

שירות המדינה עבר תהליכי שינוי אבולוציוניים, שקבעו הסדרים לממלכתיות, לדה-פוליטיזציה, דה-נפוטיזם, מקצוענות, שרותיות, יעילות, איכותיות ומצוינות – הכול תוך שימת דגש על מניעת ניגודי אינטרסים, העצמת משמעת, אתיקה ותקינות וכן אבטחת מידע ושמירת זכויות קניין רוחני של המדינה על ידי עובדיה. הדגש בפעילותם של העובדים עבר ל"עבודת צוות" בפרויקטים עם "שכר עידוד מערכתי" בארגונים משוטחים ורזים חסרי מדרגיות לפי ייעוץ ארגוני לרפורמות ארגוניות וניהוליות.

תהליכים בעייתיים עכשוויים במינהל הציבורי בישראל שהם חלק מתהליכי החלשת, הפחתת ושחיקת הדמוקרטיה הישראלית על ידי שיבוש מערכות האיזונים והבלמים בין הדרג המדיני-פוליטי – מקבל ההחלטות לבין הדרג המנהלי-מקצועי-ממלכתי – המבצע.

מעורבות נתניהו בנושא "מתווה הגז הטבעי". התפטרות הרגולאטור, פרופ' דוד גולה, הממונה על ההגבלים העסקיים, מסיבות "מקצועיות", ניסיון נפל לאלץ את שר הכלכלה להחליט במקום "הממונה", העברת ההחלטה למליאת הממשלה שלא הכריעה, עקב חשש מהסתבכות, והעברה לכנסת שבה אין רוב לנתניהו בשלב זה.

הכול תוך פעילות בוטה שנודף ממנה ריח "ניגודי האינטרסים" ושבירת כללי "האיזונים והבלמים", ובנוסף שיבוש הליכי קבלת החלטות ענייניות לפי מורשת סדרי מינהל וממשלה תקינים, בכל הנוגע ליחסי הגומלין שאמורים להתקיים בין הדרג הפוליטי מחד גיסא והדרג המנהלי המקצועי, הממלכתי, המבצע מאידך גיסא.

במקום החלטה מקצועית שקולה חותר נתניהו להחלטה פוליטית-קוניונקטורלית, לכאורה, תוך נטרול הדרג המקצועי. הדבר יביא לדחיקת שיקולים חברתיים. התוצאה לכאורה יכולה להיות שחיקת הכנסות המדינה מהגז הטבעי בשני שליש לפי הערכות מקצועיות. זה יפגע בסיכוי לשיפור חברתי.

באמתלות מלחמה בבירוקרטיה לשם פתרון בעיות הנדל"ן ויוקר המחיה, פועל משה כחלון במרץ לשחיקת יחסי הגומלין של איזונים ובלמים בתהליך קבלת ההחלטות כדי לשמור על עקרונות החיוניים לתקינות הדמוקרטית, בכל מה שנוגע ליחסים שבין הדרג הפוליטי של מקבלי ההחלטות לבין הדרג המנהלי-ממלכתי-מקצועי של המינהל הציבורי, שהוא הדרג הביצועי.

זה כולל את שחיקת ערכי הגנת הסביבה, התכנון והבנייה המקצועיים. פעולה זו מבוצעת באמצעות איוש מחדש של הדרג המקצועי בהתאמה בהתערבותו בוועדות התכנון והבנייה, שהועברו מאחריות משרד הפנים למשרד האוצר. זאת כחלק מההסכם הקואליציוני.

לאחרונה אנו מתבשרים ששר התיירות יריב לוין דוחף חקיקה בתחום הפיכת נושאי משרות בכירים בשירות המדינה בדרגות משנים למנכ"לים וסמנכ"לים בכירים ומנהלי אגפים – למשרות אמון פוליטיות של השרים.

דבר זה יגביר את תהליכי הפוליטיזציה על חשבון שמירת ערכי מינהל ציבורי ממלכתי-מקצועני וענייני. הדבר נעשה באמתלה שיש לסייע לממשלה למשול. זה מנוגד לכל הנורמות, הערכים וההסדרים החוקיים, המנהליים, הנורמטיביים והערכיים שהתגבשו באופן תהליכי אבולוציוני ואינקרמנטלי מאז הקמת המדינה. יש להתנגד ליוזמה זו בכל דרך.

 

 

Comments

אביגיל אגלרוב's picture

אנחנו כנראה חיים בשתי ארצות נפרדות

שכן בארץ שבה אני חיה, שירות המדינה הוא הכל פרט לאתי.

יש טקסט אחר

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.