אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

החובה כאמת מידה למוסר על פי עמנואל קאנט


החובה כאמת מידה למוסר על פי עמנואל קאנט

עמנואל קאנט 22 באפריל 1724 עד 12 בפברואר 1804

ע"פ הפילוסוף עמנואל קאנט, עלינו לבחון דילמות מוסר שונות ע"פ היחס שלהן אל החובה. ע"פ קריטריון זה הוא קובע האם מעשה הוא מוסרי או לא. לדידו, אם המעשה מתאים לחובה, הרי שהוא נעשה בהתאם לדרישות המצופות, אך מעורבת בו נטייה פנימית המפעילה אותו, ולפיכך אינו מוסרי.

מעשה שנעשה מתוך החובה עצמה הינו נטול כל נטייה פנימית שכזו, ולפיכך הוא-הוא המעשה המוסרי. לדוגמא, גמילות חסדים היא מעשה מבורך ויפה, אך אם האדם שעשה אותה נהנה מאושרם של אלו שזכו ממנו לסיוע, הרי שאין לפעולתו ערך מוסרי אמיתי. לעומת זאת, אדם אשר למרבה הצער, דל באמצעים ובכל זאת מחליט לסייע לאחר בגמילות חסדים, הרי שפעולתו היא פעולת מוסר אמיתית, שכן אין נטייה כלשהי המפעילה אותו מלבד החובה עצמה;

"ועכשיו, בשעה ששום נטייה אינה מושכת אותו לכך, יעמוד ויעקור עצמו מקיפאון ממית זה ויעשה את פעולת החסד בלא שום נטייה, מתוך חובה בלבד" (קאנט, 29).

בתחילת הדיון העלה קאנט את רעיון הרצון הטוב כשלעצמו, שאינו תלוי בתוצאות המעשה ולא בסיבות לו, אלא בעצמו בלבד. כזכור, לדידי קאנט רק הרצון הטוב יכול להיות טוב בלתי מוגבל. כלומר, היותו בלתי תלוי בנסיבות ובהשלכות מטהר אותו מכל מגבלה שהיא, ולפיכך הוא אוטונומי ובלתי מוגבל בטובו. לעניות דעתי, הרצון הטוב הוא יחידה אובייקטיבית שאינה ניתנת למדידה, ולפיכך בלתי מוגבלת. היא עומדת בפני עצמה. ישירה ומיידית, וכן בלתי נחלקת או גדלה באורח כלשהו.

הקשר בין הרעיון המובא בפיסקה לעיל לבין הרעיון המובא כאן הוא ישיר; הרצון הטוב קשור באורח בלתי אמצעי לפעולה מתוך החובה ולא בהתאם לה. כשם שרצון טוב איננו תלוי בסיבות כלשהן או בתצאות כלשהן, גם הפעולה מתוך החובה חפה מנטייה המכוונת אותה ומתוצאת המעשה. כמו כן, כשם שרצון טוב רק הוא מוסרי, כך פעולה מתוך חובה רק היא מוסרית. אפשר לומר, שהרצון הטוב המוסרי מפעיל בצורה ישירה את אותה פעולה מתוך חובה (שאף היא מוסרית), וביחד המעשה כולו ייחשב למוסרי, וללא תלות בגורמים או בהשלכות. פעולה טהורה לחלוטין.

 

 

 

תגיות נושא: 
שם מחבר: 
רפאל עמרם

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רפאל עמרם

.