אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

האבולוציה – מדע, או דת אתיאיסטית?


האבולוציה – מדע, או דת אתיאיסטית?

האבולוציה – מדע, או דת אתיאיסטית?

לפני שאגש לגופו של המאמר, אקדים הקדמה קצרה. לפני זמן לא רב התפרסם במגזין מאמרו המצוין של מר קג'טי נגהי בנושא הדרוויניזם, והשפעתו על הדרוויניזם החברתי. הגבתי על דבריו שהדרוויניזם החברתי נמצא כבר בדבריו של דרווין עצמו. המגיב הותיק גיורא הגיב לדברי, וכאשר התפתח בינינו דיון, ביקש שאכתוב מאמר בנושא.

לפני שאתחיל, אומר שהגישה שלי היא הפוכה: הדרוויניזם החברתי הוא הגורם להשערת האבולוציה, ולא ההיפך. כאן נורה קודם החץ, ואחר כך נעשו העיגולים סביבו. מטרתי בכתבה זו היא להראות שאכן הדבר כן, ושתיאוריית האבולוציה אינה בעיה דתית, אלא מדעית ואנושית. היא תורת רשע, שנבעה מהצורך להצדיק מעשי רשע המתבצעים בעידן המודרני.

ונתחיל בהסטוריה: לפנינו ציטוט מ"ויקיפדיה":

אנגליה אליה שב דרווין – הייתה חברה שסועה מבחינה מעמדית. המתח בין מעסיקים לפועלים, עשירים ועניים דרדר אותה אל סף מהפכה... התיעוש המואץ תרם לתסיסה... מפעלים רבים קמו, ועמם פועלים רבים הנאבקים על מקור פרנסה מול אילי ההון, הסביבה הקפיטליסטית ואחיהם הפועלים.

על רקע זה, פרסם הכלכלן תומאס מלתוס בשנת 1798, את"המסה על עקרון האוכלוסייה"(An Essay on the Principle of Population) .

מלתוס טען שכמות המזון גדלה באופן לינארי, בעוד אוכלוסיית העולם מתרבה באופן מעריכי(הכמות מכפילה את עצמה בכל פעם, 1,2,4,8,16).

במצב כזה אין לאדם ברירה אלא להילחם עם האחר למחייתו, כאשר הכשיר ביותר ישרוד. האדם שידע לתפקד באופן המתוחכם ביותר או המותאם ביותר למצב, יצליח להתקיים.

דרווין קרא בעיון רב את התיאוריה הזאת, ולימים אמר שממנה שאב את רעיון מאבק הקיום".

כלומר: המושג של "מלחמת הקיום" אינו מושג שדרווין גילה אותו בטבע, אלא הוא תיאוריה של מלתוס, שאומצה על ידי דרווין.

עתה אעבור לספרו של בנימין מוזס "הפוליטיקה של האמת המדעית" (בהוצאת מאגנס), הפרק השני: "נחלתו של דרווין".

מוזס טוען, שדרווין, כאשר יצא למסעו המפורסם באנייה "ביגל", בה הגיע לאיי גלפגוס, ובה ראה סימנים שונים לתיאוריה של האבולוציה, לא חזר עם שום תיאוריה ממסע זה.

רק באוקטובר 1838, שנתיים אחרי ש"ביגל" חזרה ממסעה, עלה בדעתו הרעיון, בעקבות קריאת ספרו של מלתוס. רעיון "הברירה הטבעית" (עליו ידובר בהמשך), עלה אז במוחו.

החץ נורה! עכשיו צריך לצייר את העיגולים.

גם בן דורו של דרווין, אלפרד וואלס, שהגה כמוהו את אותו רעיון (מוזס טוען שדרווין גנב את הרעיון ממנו, או לפחות את התהילה), טען שהושפע מספרו של מלתוס.

מוזס גם טוען שהגישה של דרווין בספרו אינה מדעית בעליל, שכן היא יותר הגיון מאשר מידע קונקרטי.

הוא מייחס לברירה הטבעית כח מאגי, ולמעשה מעמיד אותה במקומו של הבורא.

ב-1864 פרסם וואלס התחלה של רגרסיה (חזרה) משיטתו, וחמש שנים לאחר מכן חזר ממנה לגמרי, וקבע כי המוח האנושי אינו מתפתח על פי עקרון "הברירה הטבעית".

בסופו של דבר הוא הודה בכח עליון הבורא את הבריאה, שבה יש את עקרון הברירה הטבעית. כך שילב בין בריאה על ידי בורא, לבין אבולוציה המוטבעת בטבע על ידיו.

דרווין שלח אליו מכתב, ובו הוא מבקר אותו בחריפות על כך.

מוזס טוען בסוף דבריו, שהמטרה העיקרית של דרווין הייתה להצדיק את התיזה של שלהי המאה ה-19, של "איזור פנוי מאלהים".

עתה נצטט קטע מספרו של מאלתוס, אביו הרוחני של דארוין (1) "אמת ניצחת היא כי ככל שלא יהיה קצב הגידול באמצעי המחיה, לעולם צריך הוא להגביל את גידול האוכלוסיה, לפחות לאחר שהמזון חולק פעם אחת למנות הקטנות ביותר שדי בהן כדי לקיים חיים.

כל הילדים הנולדים מעבר למספר הנדרש כדי לקיים את האוכלוסיה ברמתה זו – אחת דינם למות, או לתפוס את המקום המתפנה בגין מותם של אנשים מבוגרים...

אם נבקש איפה לפעול בצורה הגיונית, אין לנו דרך אחרת, אלא לטפח, ולא לנסות לעכב לשווא וברוב איוולת, אותן פעולות של הטבע המחוללות את המיתות האמורות.

ואם יראים אנו את הישנותו התכופה של חזיון הרעב בצורתו המבעיתה, כי אז חובה עלינו לעודד בשקדנות את צורות ההרס האחרות שהטבע יכול לכפותן עלינו.

תחת שנקנה לעניים הרגלי ניקיון, עלינו לטפח בהם הרגלים מנוגדים בתכלית. עלינו לעשות את רחובות ערינו צרים יותר, לדחוס יותר בני אדם בתוך הבתים, וליצור את התנאים לשיבתן של מגיפות.

ברחבי הארץ ניטיב לעשות אם נבנה את הכפרים בקרבת מקוי מים באושים, ובמיוחד אם נעודד את ההיאחזויות בכל אזורי הביצות שהם ידועי חולי.

אבל מעל לכל עלינו לדרוש לגנאי כל תרופה ייחודית שתכליתה לפעול כנגד מחלה קטלנית; וכן עלינו לגנות כל אותם אנשים דורשי טוב, אך שוגים עד מאד, הסבורים כי הם פועלים למען המין האנושי בעת שהם מתוים תכניות לעקירה המוחלטת של תקלות בריאותיות אלו ואחרות... כל אלה ואמצעים אחרים מסוגם – יביאו להגדלת התפוקה השנתית.... ".(2)

עתה נצטט מדבריו של דרווין עצמו, בספרו "מוצא האדם"(3):

"בעולם הפראים, החלשים בגוף ובנפש מחוסלים חיש מהר, והנשארים בחיים מצטיינים בבריאות שופעת. אך אנו בני התרבות עושים הכל בשביל לבלום את תהליך החיסול. אנו בונים בתי מחסה למפגרים לבעלי מום ולחולים. אנו מארגנים תמיכה לעניים. ורופאינו מתאמצים בכל כוחם להציל את החיים עד הרגע האחרון. יש יסוד לחשוב שאמצעי החיסון הצילו אלפים שבעבר היו מתחסלים בעקב מבנה רופף, ממחלת אבעבועות.
כל מי שמצוי אצל גידול בהמות, לא יפקפק ששיטותינו מזיקות מאד לגזע האדם... טיפול, או טיפול בלתי הולם, מביא להתנוונותו של גזע מבויית. אך אין כיום נבערים מדעת אשר יניחו לבעלי חיים בלתי רצויים לפרות ולרבות - מה שאין כן לגבי האדם".

חושבני שמיותר להסביר את משמעותה של פיסקה זו. למי שעדיין מסתפק במשמעותה, אוסיף ציטוט:

"בטבע אין רחמנות על היצורים החיים הנמוכים בהשמדתם במלחמת הקיום, וההליכה נגד הטבע גורמת אבדן לאדם... ומהוה חטא נגד רצונו של הבורא הנצחי".

היש למישהו ספק מה מקורו הרעיוני של המשפט השני? הרי זו חזרה בקיצור על דברי דרווין.

המשפט השני נכתב על ידי אדולף היטלר ב"מיין קאמפף".

אני לא חושב שניתן עוד לפקפק עד כמה האבולוציה נכתבה במגמה פילוסופית רעיונית, ולא במגמה מדעית.

הפילוסופיה הזו נוצלה על ידי כלכלנים כהרברט ספנסר וגרהם סאמנר, להצדקת ניצולם של עובדים, עבודת ילדים, מניעת צדקה, וכדומה.

מרקס ואנגלס השתמשו בו להוכיח את צדקת התיאוריה הקומוניסטית של מהפכת הפרולטריון נגד הקפיטל.

בריטניה השתמשה בה כהצדקה לכיבוש מדינות ולשליטה בעמים הגרים בהם, בטענה שהם ילידים מפגרים.

ספנסר אף הרחיק לכת, וטען שהאבולוציה התירה את דמם של האינדיאנים והאבורג'ינים (יושבי האי טסמניה), כי זה חלק ממאבק ההשרדות והברירה הטבעית האבולוציוניים.

וכמובן, היטלר השתמש בכך כהצדקה להשמדת גזעים נחותים כמו היהודים והסלאבים.

הסיבה לכך היא: ברגע שאלוהים אינו בתמונה, או שהוא קיים אך יצר חוק של ברירה טבעית, הרי מלחמת החזק בחלש היא מוסרית ומחויבת. אם אין בורא השולט בעולמו, או שהוא הפקיר את עולמו, הרי שאין מערכת מוסרית מחייבת. האדם הוא לא יותר מחיה, ובתור שכזה הוא בהחלט מיועד להשמדה כמו כל בעל חי מזיק.(4)

עתה נעבור לתיאוריה עצמה:

ראשית: עלינו להגדיר מהו מדע, ומהי הוכחה מדעית, כדי להבין האם ניתן לכלול את האבולוציה בקטגוריה שכזו.

ההגדרה המקובלת של תיאוריה מדעית היא: הסבר לתופעה שאובחנה על ידי תצפית בטבע או תצפית בניסוי בתנאי מעבדה. ההסבר צריך להיות כזה שיקיף כמה שיותר תופעות במסגרת התופעה, עם כמה שפחות סתירות להסברים על תופעות אחרות. כל זה ניתן לאישוש, או לסתירה. גם כך, זו תיאוריה, ולא דבר מוחלט, היות ואנו מוגבלים לתצפיות שראינו, ולכן ההוכחה סטטיסטית בלבד (עיקרון הייזנברג).

שנית: עלינו להגדיר מהי אבולוציה: האבולוציה היא תורה שמנסה להסביר כיצד נברא היקום, כיצד התפתחו בו החיים, וביניהם מין האדם.

ונעבור סעיף אחרי סעיף:

* כיצד נברא העולם? תהליך זה מוסבר כיום על ידי "המפץ הגדול" (ביג בנג). בשלב כלשהו נוצר כדור אנרגיה שהתפוצץ, והוא שיצר את הגלקסיות, הפלנטות, ולמעשה כל חומרי הגלם המוכרים לנו כיום.

כיצד נוצר פיצוץ זה? (החוק הראשון של התרמודינאמיקה קובע שאין יצירת אנרגיה יש מאין. הלוגיקה הקנטיאנית קובעת שאין תנועה בלי מניע)

איך פיצוץ יוצר מבנים? (החוק השני של התרמודינאמיקה קובע שבכל מערכת נוצר באופן טבעי אי סדר. מה עוד שיש פיצוץ הגורם לתוספת של אי סדר. כיצד אם כן נוצר סדר על ידי פיצוץ? מה גרם להווצרות של אטומים, אבני הבנין של היקום? כיצד נוצרו אטומים מסוגים שונים?)

[לפני כל זה, עלינו לשאול כיצד נוצרו חוקי התנועה? מי זה שיצר אותם? למה הם עדיין פועלים? האם הם היו תמיד באותו מצב?]

* כיצד נברא כדור הארץ, באופן המאפשר יצירת חיים? כיצד נוצרה אטמוספירה מאוזנת, מורכבת מהאחוזים המדויקים של חנקן וחמצן? כיצד נוצרה שכבת האוזון? כיצד התקרר כדור הארץ? למה השמש לא התקררה? למה יש בו מערכת של יסודות ומולקולות שאין למשל בצדק, שבתאי, אורנוס, נפטון? כיצד יש בו מים? כיצד הוא במרחק המדויק מן השמש?

* כיצד נוצרו מולקולות? אפילו המולקולה הפשוטה של מים? מולקולות יותר מורכבות? תא בודד? (יש לציין שתא בודד פשוט ביותר, יותר מורכב מכל מה שדמיונו של אדם מסוגל לתאר. מערכת ד.נ.א. היא משהו יותר משוכלל מכל מחשב המוכר כיום, בגודל מזערי. כשל במערכת יוצר דפקטים, כמו נכות, פיגור, ותאים סרטניים. זאת אומרת: הרס).

* איך מתא בודד התפתחה כל מערכת החי המוכרת כיום? למה שייגרם שינוי במנגנון שמטרתו למנוע שינויים? האם שינוי במערכת גורם הרס או תועלת? מה קורה בדפקט בד.נ.א.?

* גם אם נאמר שקורים שינויים באורגניזם, כגון שינויי צורה ותכונות, הם לא יוצרים בעלי חיים חדשים. אריה יכול להיות עם רעמה קצרה או ארוכה. פיל עם אוזן גדולה יותר או קטנה יותר. אבל האריה הוא אריה, והפיל הוא פיל. ייתכן שהיה לכל הפילים אב קדמון, שממנו יצאו כל סוגי הפילים, אבל הפיל לעולם לא יהפוך לצבי.

* יסוד היסודות של התיאוריה האבולוציוניסטית היא הברירה הטבעית. כפי שכבר בואר לעיל, מושג זה נלקח ממלתוס והרברט ספנסר על ידי דרווין, שרצה לאמץ אותו כמודל קבוע בטבע העולם. המטרה שלו הייתה פוליטית ולא מדעית.

אבל האם זה אכן כך?

כל מי שראה פעם סרט של "נשיונל ג'יאוגרפיק", למשל על הסאפארי באפריקה (ישנו סרט נפלא על שמורת סרנגטי), רואה כיצד המערכת עובדת בהתאמה נפלאה. קוראים לזה "שרשרת המזון". הגנו מספק מזון לאריה. הוא מדשן את הקרקע על ידי הזבל. חיפושיות הזבל מפנות את הזבל. הקרקע יכולה להצמיח שוב מזון. אוכלי הנבלות, כגון הנשרים ושאר עופות, וכן הצבועים, מפנים את שאריות החומר האורגני, ותולעים מסויימות אוכלות דווקא עצמות וקרניים. כל היתר מסולק על ידי נמלים.

מה קורה כאשר איזון זה מופר?

כל המערכת הביולוגית הסיסטמטית נהרסת. כך קרה בארצות בהן הובאו בעלי חיים ממקומות אחרים, שלא היו חלק מהמערכת הטבעית. בעלי חיים הושמדו, או שמזונם הושמד, והם גוועו.

אין ברירה טבעית. יש מצב הפוך של שמירה על הקיים.

לטבע יש רק אויב אחד גדול: האדם.

הוא משמיד אוכלוסיות שלמות של בעלי חיים. כך הושמד הביזון באמריקה, למשל. גם מינים אחרים של בעלי חיים הושמדו על ידי האדם. עד היום ישנם בעלי חיים בסכנת הכחדה.

הדינוזאורים, הממותות, המסטודון – אף הם הושמדו על ידי האדם. אם לא היו עוצרים זאת בזמן, לא היו כיום קרנפים, לוייתנים, ועוד בעלי חיים. בארץ ישראל הושמדו האריה, בת היענה, התנין. באירופה הושמד האריה. באסיה כמעט שאין היום אריות. הטיגריס כמעט והוכחד. כל זה מעשי ידי אדם.

* כאן מגיעה שאלת המיליונים. טוענים האבולוציוניסטים: במשך כל כך הרבה מיליוני ומיליארדי שנים שהעולם קיים, בודאי ייתכנו כל הדברים האלה!

לפי כל הנטען לעיל, זה לא נכון. אם ישנם חוקי טבע, הם לא אמורים להשתנות.

אבל מי גילה שהיו מליארדי שנים? על סמך מה? אחד החישובים הוא שנות האור של הכוכבים. מהירות האור לשניה חושבה ל300000 ק"מ. כמה זמן לוקח לאור כוכב להגיע לכדור הארץ, אם הוא במרחק כך וכך שנות אור?

על סמך מה נקבע המרחק? זו מערכת חישובים. האם היא נכונה? האם אכן זו מהירות האור? איינשטיין טוען שכן. כבר מצאו בתצפיות אסטרופיזיות שישנן מהירויות הגבוהות פי עשרה ממהירות האור. הם תורצו באופנים שונים, כדי לשמור על התיאוריה של איינשטיין(5). האם זה מדע? או דוקטרינה מקובעת?

איך נוצרו הכוכבים? איך נוצר אור הכוכבים? איפה התחיל אור הכוכב? למה אור ולא קרני רנטגן? למה לא קרני גמא? למה לא קרני רדיו? האם אור הוא מה שקורה, או מה שאנחנו רואים? מה זה מרחק? האם בחלל עובד המרחק כמו בכדור הארץ?

כנ"ל חישובים נוספים, כגון גיל הסלעים בכדור הארץ. גם כאן השיטה היא לבדוק את קצב ההתפרקות של איזוטופים, שעל פיהם נקבע גיל הסלע. אבל מה המקדם שעל פיו נקבעת המדידה? מה הכמות של החומר הראשוני? האם זו השערה או ידיעה? כמה התערבות חיצונית של חלחול חמרים או פליטתן קורה תוך כדי כך?

 ניתן להאריך עוד ועוד, אבל לבסוף תישאל השאלה:

 האם ניתן לאשש או להכחיש אחד מדברים אלו על ידי תצפיות או ניסויים? ואם כן, האם זה מדע? או שמא זו משאלת הלב שהביע ניטשה בספרו "המדע העליז": להרוג את אלהים?
[1] מצוטט מתוך הספר "תולדות המחשבה הכלכלית" הוצאת ביתן זמורה מודן, עמ' 105

[2] לשם השוואה נצטט את יחסה של התורה לעני, ונבין מדוע צריך למצוא לה תחליף:

ספר דברים פרק טו

(ז) כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן:

(ח) כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ:

(ט) הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר קָרְבָה שְׁנַת הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן וְלֹא תִתֵּן לוֹ וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל יְדֹוָד וְהָיָה בְךָ חֵטְא:

(י) נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ:

(יא) כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לַּעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ:

[3] מצוטט מתוך ספרו של פרופסור יעקב טלמון ז"ל, "בעידן האלימות" עמ' 277-278

[4] שמעתי בשם רודולף הס, מפקד מחנה אושויץ, שאמר כי השמיד יהודים, כי בעיניו הם אינם יותר מחולדות  מזיקות.

[5] ראיתי זאת באחד מספריו של האסטרונום פרופסור ניסים וידאל "צבא השמיים". איני נזכר כרגע היכן בדיוק. עם הקוראים הסליחה על חוסר הדיוק.

 

Comments

תגובה

"...האבולוציה היא תורה שמנסה להסביר כיצד נברא היקום, כיצד התפתחו בו החיים, וביניהם מין האדם" - הבל. הייתכן שהכותב איננו יודע מהי אבולוציה? דרווין הגה את המפץ הגדול?
מתוך ויקיפדיה: "אבולוציה ביולוגית היא תהליך השינוי הגנטי באוכלוסייה של אורגניזמים‏‏ לאורך דורות... תורת האבולוציה היא תאוריה מדעית המתפתחת כל הזמן ומסכמת את הבנתם של חוקרי הביולוגיה לגבי תהליך האבולוציה הביולוגית."
האבולוציה לא עוסקת כלל בהיווצרות העולם ובהיווצרות החיים, אלא רק בתהליך הישנותם של אורגנזמים לאורך הדורות.

תוספת לתגובה

אנסה להסביר את הדברים בפשטות.
ראשית, הבה ונסכים על תהליך של ההשבחה של מין. עם השנים סיכוייהם של הפרטים הפחות כשירים ומתאימים לשרוד הוא נמוך יותר מאלה של האחרים. דבר זה מוליד מצב שכעבור מספר דורות, בהינתן לחצים, תנאים מגבילים ואיומים חיצוניים מהסביבה, המין יהפוך לכשיר יותר. היות שעם השנים הפרטים הפחות כשירים נכחדים, אלו ש יותר כשירים שורדים יותר, וכך העמדת הצאצאים נעשית רק בין פרטים בעלי מטען גנטי "איכותי" יותר. כך, לאחר מספר דורות המטען הגנטי של הפרטים הופך למשופר יותר. על חלק זה אינני חושב שאפשר ושיש מי שחולק.
החלק השני הוא החלק האבולוציוני, וכאן נכנס מונח המוטציה. פרט מקבל את כלל תכונותיו הגנטיות מאבותיו. אך דבר זה למעשה איננו נכון במלואו. ישנו אחוז מזערי של גנים שהוא מקבל ממקור שאיננו אבותיו, אלא באופן שכנראה די אקראי. מכאן עם השנים יופיעו פרטים בעלי תכונות גנטיות שליליות או חיוביות אשר יכולו להשפיע לטובה או לרעה על סיכויי ההישרדות של הפרט. הפרטים בעלי תכונות שליליות, ישרדו פחות, ואלו עם כן ישרדו טוב יותר, יביאו יותר צאצאים ובכך יטמיעו את הגנים החיוביים שלהם בקרב האוכלוסייה. דבר זה יגרום לאורך השנים לשינוי במבנה הגנטי ובתכונותיהם של פרטי המין.
זהו. זה הכל. זה אבולוציה - בצורה פשטנית ומקוצרת.

תוספת לאורי

בס"ד
אורי היקר!
הטענה השניה שאתה טוען אינה עובדה, אלא השערה חסרת בסיס. אין בטבע אקראי! רק באבולוציה נשמעת הטענה הזו! כל הטבע מנוהל במערכת חוקים מדהימה, שככל שעובר הזמן מתבררים עוד ועוד פרטים עליה. הטענה על המוטציות פשוט איננה נכונה! זה היפך כל הידיעות שיש לנו במבנה התורשה של בעלי החיים! בעל חי שנוצרה אצלו מוטציה (לא הסתגלות, שהיא מנגנון שונה לגמרי, כגון הצמחת פרווה, או השרתה, וכדומה) - נידון לנכות או פיגור! מוצטיה היא פגם בד.נ.א., ולא שיפור.
אנא, אל תאמין לי! בדוק זאת לבד, אצל ביולוג או גנטיקאי (אני בדקתי). האם תתכנה מוטציות (לא הסתגלויות) שאינן מזיקות למבנה של היצור הנולד?
האבולוציה גם לא יכולה להיות מדע, כי היא אינה ניתנת לבדיקה במעבדה. אתה יכול לבדוק הסתגלות של כמה דורות, ולא מוטציות של מליוני שנים! מדע הוא תצפית או ניסוי! האם אתה יכול לעשות זאת בטווח של מליוני שנים? או שאתה מסיק על סמך השערה שכך קרו הדברים?
אין מינים פחות כשירים. יש פרטים פחות כשירים בתוך המין, המתים מיתה טבעית, או נאכלים על ידי טורפים. יש כן מינים המושמדים על ידי הטורף הגדול בעולם: האדם. הוא הורג לשם הרג, ולא לשם צייד.
זה כמו שתאמר שאנשים שמתו מקדחת, או דבר, או שחפת, היו חלשים יותר, ואלךו שנותרו מחוסנים. זה לא נכון עובדתית!
כנ"ל אצל בעלי חיים.
אתה לבד משתמש במילה: "כנראה". זה לא מדע!
אני לא יודע מהו הלינקייג' המטופש בין אבולוציה לקידמה מדעית, מלבד התיזה שהעליתי במאמרי, שזו פילוסופיה שנועדה להתיר דמם של אוכלוסיות מסויימות.
אנא, יקירי, בדוק זאת בעצמך, בלי דעות קדומות (כך עשיתי אני, למרות שלא הייתה לי שום בעייה להסביר את האבולוציה בצורה דתית, כפי שעושים מדענים מסויימים, שמפחדים להתמודד חזיתית עם המימסד). היא תיאוריה פסבדו-מדעית, ואנטי-אנושית.
ישנו חומר רב בנושא, המוגש ביוטיוב בצורה פשטנית. אני ממליץ במיוחד על הרצאותיו של ד"ר דון פטון (don patton), שכן הוא מתמקד בעיקר הצד המדעי, ולא בהטפה דתית.

לאורי

בס"ד
אורי היקר!
האם קראת את ספרו של דרווין "מוצא המינים" ו"מוצא האדם"?
דרווין לא הגה את המפץ הגדול. המפץ הגדול הוא תיאוריה אבולוציונית מתקדמת, המנסה לתת הסבר כיצד התרחש התהליך הראשוני של הבריאה.
הטענה שהאבולוציה אינה מתייחסת להווצרות העולךם או החיים היא התחמקות.
ישנן שתי אפשרויות להסביר אבולוציה:
האחת: הבורא בחר לברוא את העולם בתהליך אבולוציוני.
השניה: העולם נברא במקרה.
בכל מקרה נדרשת האבולוציה לענות על השאלה: מה נתן את הדחף הראשוני ליצירת החיים.
הגנטיקה המודרנית סותרת את התהליך האבולוציוני של יצירת חיים ממין אחד למשנהו. כל האורגניזמים מצויידים במערכת המונעת מוטציוץת ברמה כזו. המוטציות הינן ברמה המכונה: "מיקרו-אבולוציה", שהיא בעצם תכונה של המין להתאים את עצמו לתנאי החיים המשתנים. זה דבר שקורה בצורה מכוונת ולא באקראי.
אני מתייחס לשיטתו של דארווין על מוצא החיים והאדם. הוא הופך את הכל לתהליך ביולוגי אקראי. זה לא נכון מדעית, ושלילי מבחינה אנושית.
אשמח אם תגיב בצורה ברורה לטענות אלו, לפני השימוש הבומבסטי במילה: "הבל".

מגיורא להעצני:מדוע המאמר על האבולוציה הוא טעות קולוסאלית

אני מברך אותך על שאכן הקקדשת מאמר בנושא זה ובו פרסת את דעתך בנושא. אלא שבכך חשפת סידרת כשלים המכשילים אותך בהבנת הנושא ומובילים אותך לאמירות הזויות בנושא זה. היידע שלך בפילוסופיה אינו רלוונטי כלל. גם הדעות שלך או אורח חייך אינם לענייין כמו גם הדעות שלי א של אחרים מה שקובע: נבנתה תיאוריה מדעית שיוצרה הוא דארווין ותיאוריה זו זכתה לכמות עצומה של אישושים מצטברים דיים להפיכתה לעובדה מדעיתועד הערה מקדימה:טעות ראשונית שלך היא במה עוסקת האבולוציה:היא לא עוסקת בהיווצרות החיים.(בזהעוסקת אביוגנזה) היא לא עוסקת במפץ הגדול. נקודת האפס של האבולוציה היא הרגע בו מופיע תא
ועכשו אנסה לתמצת מדוע האבולוציה היא עובדה מדעית ואלך מהקל אל הכבד:1 חוץ מקומץ חוקרים המושפעים מהדת הרוב המכריע של המדענים מקבלים את האבולוציה כעובדה מוגמרת אולי אתה לא אבל עם כל הכבוד מולך ניצבים מיטב האוניברסיטאותבעולם הארווארד. אם. אי. טי. ייל אוקספורד ועוד בישראל הטכניון מכון ויצמן
אוניברסיטאות תל אביב העברית בר-אילן בארשבע. כולם טועים ואתה צודק? האקדמיה הלאומית למדע בארצות הברית הגדיר את האבולוציה" התורה המאחדת של כל תחומי הביולוגיה ליבה של הביולוגיה"אתה מוסמך מהם?
2 דרך בדוקה לתיארוך מאובנים היא שילוב הכוחות עם גיאולוגים הם עובדים עם שעוני זמן רדיואקטיביים(זה נושא שמחייב מאמר דורש יידע מסויים בכימיה באיזוטופים בהכרת פחמן וכו. השיטה בדוקה. חסרונה היחידהוא
שהיא פועלת בסלעי יסוד.בסלעי משקע הצוותים הביולוגים והגיאולוגים משתמשים בטכניקה אחרת שבה יודעים הגיאולוגים לתארך במדויק שכבות סלעי משקע שכבות שהן זהות במקומות שונים בכדור הארץ(נושא זה לפרטיו אני לא מכיר הוא נלמד כחלק מלימודי גיאוגרפיה ושם מראים בשטח איך השיטה עובדת) מכל מקום לאחר תיארוך השכבות בידי הגיאולוגים נכנסים לפעולה הביולוגים בודקים ומתארכים את שלדי המאובנים המצויים בהם
3. יש הוכחות על אבולוציה המתרחשת מול עינינו.בגלל קוצר היריעה אני מציע לך ולקוראים להתעניין בפרושים באי דפנה מיגו'ר בלטאות בשני איים ליד קרואטיה בסיפור שועלי הכסף שהחל בילאייב ןעוד ועוד יש בנושא ספרים אתרים קורסים
4 ההוכחה הסופית שסגרה את סיפור האבולוציה היא צעירה יחסית והיא הפכה למעשה את מתנגדי האבולוציה
למכחישי מדע .הכוונה כמובן לגנטיקה לביולוגיה מולקולרית המביאות נתונים מוצקים שכל הייצורים הם רקמה ביולוגית אחת מבחינת הגנים אבני הבניין הכימיות והביולוגיות של גופנו יש קרבה רבה בין האדם לבין שאר בעליה חיים וזהות של 98% בין האדם לשימפנזה. אתה יכול לצטט עד מחר מכתבי הקודש אבל הם לא לעניין לעניין הן המעבדות שבהם מתברר המוצא המשותף של כל בעלי החיים שמכל החומרים כולם כאחד משתמשים באותם ארבעת החומר יסוד המרכיבים את הדי אן . אי שלנו
אתה מבשל עיסה מוזרה זורק לתוך האש כל מיני חומרים שאינם קשורים כלל כמו המפץ הגדול. אתה אומר ביודעין דברים מופרכים כגון שמוטציה זה פגם. פשוט לך לקורסים ולמד שמרבית המוטציות נייטרליות- אינן מעלות ואינן מורידות חלק קטן מהן מביא תועלת ןחלק קטן אחר מזיק
הבעייה הקשה יותר היאשילוב של שני דברים:יש לך יומרה מוזרה- בעיני הזוייה- לדעת טוב יותר נושאים מכפי שיודעים טובי המוחות באוניברסיטאות אותן מניתי קודם כאשר עולה החשד שמקור דבריך נובע מהדת
ראוי להבהיר:דת ומדע הם עולמות מקבילים שלעולם לא ייפגשו הם עולמות שונים. לנסות להבין מספרי קודש איך נברא העולם ומה חוקי החיים משול לניסיון להבין מהם מדוע כיום לברון ג'יימס הוא הכדורסלן הטוב בעולם.למחברי כתבי הקודש לפני אלפי שנים היו מעלות רבות אבל הם היו בורים גמורים במדעי הטבע חסרי יידע והבנה מינימליים
הם כתבו ספרים שמייעצים לנו איזה אורח חיים לאמץ באיזה חוקים לדבוק ובאיזה אמונות להחזיק.אין בהם שום רלוונטיות לידע יקום. דברים דומים תשמע גם מפי מדענים ישראליים דגולים שומרי מיצוות וחובשי כיפה יהודים דתיים שפוסלים כל קשר בין מדע לדת(סופולומינסקי חיים סידר משה קווה ועוד). יתכן ואתה אומר שהיותם חובשי כיפה לא אומר שהם דתים אבל חלקם אומר שהשטריימל שלובשים חרדים לא א ומר שהם דתיים כפי שראוי. אני לא מתערב בויכוח בין דתיים. אני רק רוצה להדגיש שדת ומדע הם עולמות שונים. סיפור הבריאה המקראי הוא אגדה יפה מהמיתולוגיות הקלאסיות שמעצבות תרבות (גם המיתוס המקראי גם המיתוס הבבלי וכל סיפורי הבריאה למש לשמביאה אורנה ליברמן במאמריה המרתקים אותם אני קורא בשקיקה)אבל הכל שייך לקטגורית המיתולוגיה
לכותבי התנ"ך לא הייתה אפשרות לדעת שההכחדה של הדינאוזאורים הייתה ההזדמנות של זן שולי של בעלי חיים שנקראים יונקים להתחיל לפרוח ולשגשג. אגב גם בלימודי היסטוריה ניתן ללמוד על מה שאירע לפני 65 מיליון שנים-התנגשות האסטרואיד בכדור הארץ- שגרם להכחדה הגדולה. יודעים אפילו באיזה איזור בדיוק הייתה ההתנגשות(איזור יוקטן מכסיקו) מוזר שאתה מאשים את האדם בכל מיני הכחדות:האורגניזמים הראשונים(הבקטריות) מתקיימות כבר 3.5 מיליארד שנה קופי האדם הופיעו מליארדי שנה מאוחר יותר כאשר
בעל החי המכונה אדם- ההומו ספאיינס- הופיע רק לפני כמאה ועשרים אלף שנה בערך והוא מבעלי החיים הצעירים ביותר ביקום. מה אתה רוצה ממנו? מה הוא אשם למשלבהכחדה הפרמית שלפני 250 מיליון שנה?(ההכחדה הפרמית היא ההתפרצות הגעשית הסיבירית שהכחידה 95% מהחי שהיה עד אז)
אני מעריך את העובדה שהשקעת מאמץ ופרסת לפנינו את השקפת עולמך. יחד עם זה אניחושב שאתה טועה בענק
אני מקווה שתגלה עניין בנושא הנדון תלמד אותו ממקורות נוספים בעיני הוא נושא מרתק ומקסים מאין כמותו
אגב הוא קשור מאוד ללימוד היסטוריה שכן כידוע ההיסטוריה מתחילה ובאה מהביולוגיה(שבאה מהכימיה)

.

גיורא היקר

גיורא היקר,

הייתי מציע לך לעבור על כל מילה שעדינו העצני כותב כדי לראות עד כמה הוא צודק

תודה למשה דץ

בס"ד
תודה לך!
סוף סוף בכל המקהלה הצורמת יש קול שפוי אחד.
(דרך אגב: אתה משה דץ הזמר?)

למשה דץ

בס"ד
קראתי את תגובתו של גיורא לך.
אני מניח שאתה יכול להבחין בכמה שקרים שנכתבו שם בשמי, וכמה שקרים מדעיים.
קודם כל, מעולם לא אמרתי שדת היא אמונה. דת היא מערכת הנהגות. לדעתי הדת המונותיאיסטית הראשונה, היהדות, היא הסטוריה, והנצרות והאיסלם שאבו ממנה. כך שמה שנאמר בשמי הוא שקר!
שנית: הוא קובע שמעולם לא נמצאו דינוזארים בשכבה יותר גבוהה מאשר שכבות שמצאו אדם. זה שקר! מצאו אנשים ודינוזאורים באותה שכבה! מצאו דינוזאורים בשכבות יותר גבוהות. ייתכן שבעתיד אכתוב על כך מאמר נפרד.
עד כאן שקרים. עכשיו נעבור לשטויות: הוא טוען שלא הבאתי שום הוכחה.
אני לא צריך להביא הוכחה לשום דבר. מי שטוען שיש אבולוציה - צריך להביא הוכחות ברורות!
מי שטוען שהכל קרה מסידרה אדירה של טעויות אקראיות - צריך להוכיח שכך קורה!
אם תעקוב אחר דברי, אני טוען דברים מסודרים, ושואל שאלות מסודרות. הוא מגיב בכללות, חוזר על מנטרות למרות שכבר עניתי עליהן, ומשמיץ אותי אישת בבורות, יומרה, שגעון גדלות, וכדומה.
חוץ מזה, הוא מכניס בצורה גועלית את נושא הדת, כאילו אדם דתי חייב להיות בור. וזו כמובן לא יוהרה.
אנא החלט אתה האם זה ויכוח, או דו שיח של חרשים אלמים.
דרך אגב: הוא כן דבק בדת אתיאיסטית. הוא מאמין באיתיאיזם כדי שיוכל לעשות ככל העולה על רוחו.
איך אמר לי ידיד חילוני? אם הוא היה לבד במדבר, בלי מגבלות החברה - היה לו הרבה יותר קל לרצוח ולגנוב. אכן, דת למופת! דת ההפקרות והרוע.
האם זו צורה של דיון אקדמי?

עוד למשה דץ

בס"ד
דרך אגב: ייתכן שבעתיד אכתוב סידרת מאמרים מסודרת בנושא האבולוציה, ואוכיח פרט אחר פרט את הכשלים של הטיעונים האבולוציוניים. כאן כתבתי באופן כללי מאד, וכל אדם עם מנת משכל מינימלית רואה שזה כך.
כך שמי שרוצה לטעון שאני לא צודק, צריך להביא מובאות ברורות מדוע, ולא להשתמש בלשונות שגיורא השתמש כלפי בכל תגובותיו בנושא זה ובנושאים אחרים: "אתה לא יודע", אתה בבועה של בורות", "אתה הזוי", " אתה דתי". וכן הלאה.

תגובה מגיורא למשה דץ

ישנם תחומים הנם ניתן לנהל דיון מלומד ןהעלות פרשנויות ל להתווכח מי צודק. אפשר לדון למשל באם פרשנותו של דוקטור מיכה גודמן לספר הכוזרי היא הפרשנות הנכונה או בתחום אחר מי צדק בפרשת אלטלנה. בתחום המדעים המדוייקים ובמדעי החיים איןצודק ולא צודק. השיח הוא אינו התפלפלות אלא הבאת נוסחאות בניית מודלים תצפיות
תורת האבולוציה מאז ראשית בימי דאררווין זכתה לכמות כזאת של אישושים עד כי הפכה לקונסנסוס מדעי הנלמד
בכל האוניברסיטאות הנחשבות בעולם. ההוכחות המצטברות לנכונותה באים מכמה כיוונים.למשל הכיוון שכל החי בעולם הוא רקמה ביולוגית אחת :התאים של כל בעלי החיים מכילים שומנים פחמימות וחלבונים אצל כולם החלבונים הם קטליזטורים של ריאקציות כימיות האופן שבו מתורגמים גנים לחלבונים זהה כמעט לחלוטין בכל עולם החי כך גם המנגנון המבצע-הריבוזום. הפעילות החשמלית במוח מבוססת על פטונציאלי פעולה- ספייקים- כלומר התאים "יורים"פולסיםחשמליים ןמתבררשבכל עולם החי קיים העקרון הזה. למעשה בכל המלל שמביא העצני חסר דבר אחד:הוכחה. הוא מעלה שאלות שעליהן ניתן לענות במהלך שיעור או בשיחה עם המרצה (למאייל שלו)אבל הוא לא מביא שום הוכחה ומה שצריך זה הוכחה. למשל:אם בשכבה גיאולוגית מסויימת יגלו שלד אדם ובשכבה מאוחרת יותר יגלו שלד דינואוזר אזי כל תורת האבולוציה קורסת. אך זה כמובן - נכון להיום- לא קרה תורת האבולוציה היא כיום מבוססת אחד מגדולי מלמדי הביולוגיה בארץ- לדעתי הגדול מכולם- פרופסור חיים סידר מלמד כמובן גם אבולוציה והא היה השנה מועמד רציני לקבלת פרס נובל. ראיתי באחת התגובות התייחסות צינית אבל היא דווקא רצינית מאוד:מדענים שיצליחו להפריך מדעית(לא בהבל פה) את תורת האבולוציה יהיו מועמדים רציניים לקבלת פרס נובל על מהפכה שעשו במדעי החיים. ביינתיים זה לא קרה לגב י דברים אחרים שהעצני כותב אפשר להתווכח
הוא כותב שדת היא אמונה. אותי לימדו שדת היא תשלובת של אמונה פולחנים וחוקים. המושג דת אתיאיסטת אינו קיים כי לאתיאסטים אין אמונה אין טכסים אין פולחנים אין ימי חג וכו. דת היא גם מציאות מדומיינת בעוד שמדע הוא
תחום של ממשות: ניסויים תצפיות מעבדות נוסחאות מתימטיות לגבי מניפולציות שנעשו: כל קדמה מדעית-טכנולוגית יכולה להיות מנוצלת לרווחת האדם או לאסון האדם. המדע ממציא ומחדש. בני האדם מחליטים איך להשתמש ביידע זה. אפשר להקים כורים גרעיניים שיספקו את צרכי האדם בתחום אנרגיה חשמל אפשר מצד שני לייצר בהם פצצו ת מימן שישמידו את העולם עניין של בחירה.

תגובה מסכמת מגיורא למשה דץ

כמעט בכל תחום יש חובבנים ויש מקצוענים. להלן מדבר מקצוענים: פרופסור יואל רק מרצה לאבולוציה של האדם בבית ספר לרפואה אוניברסיטת תל אביב"עקרון האבולוציה מאחד את כל מדעי הטבע תיאודוסיס דובז'נסקי- מגדולי הגניטיקאים טבע את הביטוי:אין דבר הגיוני בביולוגיה אלא לאור רעיון האבולוציה,"
פרופסור ג'רי קוין פרופסור לביולוגיה מהמחלקקה לאבולוציה באוניברסיטת שיקגו הבהיר:"יש לנו את צורות המעבר בין דינאוזאורים לבין עופות בין לוויתנים לבין חיות היבשה מהם התפתחו בין בני אדם המודרניים לבין אבותיהם הקדמונים...כולם נמצאו תמיד בשכבות הסלע המתאימות ומעולם לא נמצא אף מאובן שהפריך את האבולוציה"
שתי הערות כלליות:יש שפע חומר בנושא. בקורסים באוניברסיטאות יש אתרים אליהם מחוברים התלמידים באתרים אלה מצוי חומר לקריאה נוספת נדרשת סילאבוסים אפשרות להצגת שאלות בירור תהיות בחלק מהקורסים יש גם מתרגל לצד המרצה וגם הוא כתובת לשאלות מתעוררות: איך למה
2 עיסוק במדעי הטבע מבהיר לנו עובדה בסיסית:העולם החי האדם כולם קיימים ללא תכנון ללא תכלית ללא מטרה כמו שאמר אחד המדענים שכל אחד מאתנו הוא בר מזל על שתא הזרע שממנו יצא ניצח במירוץ הזרעונים וחיכתה לו דווקא ביצית פורייה מסויימת בר מזל על פגישתם המקרית של הוריו

תיקון: הוספת שמי לתגובה המסכמת לדץ

האנונימי הוא אני גיורא

למשה דץ מהעצני

בס"ד
משה דץ יקירי1
אתה שם לב? ציטוטים בשם "גדולים". ממש כמו החרדים שמצטטים את גדולי ישראל, מבלי לערער על דבריהם. בקיצור: דת אתיאיסטית ללא מחשבה.
והנ"ל עוד מגדיר עצמו כ"נאור".

עוד למשה דץ

בס"ד
דרך אגב: למה גיורא לא מזכה אותי ואת שאר קוראי המגזין בהסברים שיש בקורסים? ממה הוא מפחד? שיפריכו לו את אמונתו האתיאיסטית?
אתה שמת לב לדוגמא המגוחכת של הזרע? האם זרע מסויים שהפרה ביצית מסויימת הופך את הטבע למקרי? האם זה מראה שהזרע נוצר במקרה? האם זכייה בפייס מראה שהפייס נוצר במקרה? וזה מדע!

עוד למשה דץ

בס"ד
דרך אגב: למה גיורא לא מזכה אותי ואת שאר קוראי המגזין בהסברים שיש בקורסים? ממה הוא מפחד? שיפריכו לו את אמונתו האתיאיסטית?
אתה שמת לב לדוגמא המגוחכת של הזרע? האם זרע מסויים שהפרה ביצית מסויימת הופך את הטבע למקרי? האם זה מראה שהזרע נוצר במקרה? האם זכייה בפייס מראה שהפייס נוצר במקרה? וזה מדע!

תוספת למשה דץ

בס"ד
רציתי רק להבהיר שאיני שונא ח"ו את גיורא, אלא פשוט מרחם עליו. הוא אינו מסוגל להודות בטעות, אינו אדם לוגי, מאשים בבורות וחוסר יידע כל מי שחולק על דעתו, וחוזר על ציטוטי "גדולי המדע", "חברי מועצת גדולי המדע", רבותינו שבייל", "גדולי המקובלים". הוא לא עונה לעולם טענה מול טענה, אלא חוזר על טענות בלי הסברים. זה לא אקדמאי!
אקדמאי מחפש לשמוע את האמת ממי שאמרה, ולא מאשים את הזולת בבורות, כאשר אין לו מה לענות.
שנאתו לדת ישראל בצבצה לבסוף כאש היוצאת מבין החרסים. הוא "מאמין" באתיאיזם "מאמין" בציונות, מאמין ב"גדולים" הרצל בן גוריון ושאר הליצנים, כאילו דבריהם מפי הגבורה האתיאיסטית.
הוא אינו אדם רע, אלא שבוי בידי עצמו ויצר הגאוה והניצוח שלו. אלהי האיתיאיסטים ירחם עליו! (כן, הקב"ה הוא גם אלהי האתיאיסטים) וידפוק לו קצת שכל בראש, ואז נוכל בע"ה להמשיך להתכתב.

תוספת למשה דץ

בס"ד
רציתי רק להבהיר שאיני שונא ח"ו את גיורא, אלא פשוט מרחם עליו. הוא אינו מסוגל להודות בטעות, אינו אדם לוגי, מאשים בבורות וחוסר יידע כל מי שחולק על דעתו, וחוזר על ציטוטי "גדולי המדע", "חברי מועצת גדולי המדע", רבותינו שבייל", "גדולי המקובלים". הוא לא עונה לעולם טענה מול טענה, אלא חוזר על טענות בלי הסברים. זה לא אקדמאי!
אקדמאי מחפש לשמוע את האמת ממי שאמרה, ולא מאשים את הזולת בבורות, כאשר אין לו מה לענות.
שנאתו לדת ישראל בצבצה לבסוף כאש היוצאת מבין החרסים. הוא "מאמין" באתיאיזם "מאמין" בציונות, מאמין ב"גדולים" הרצל בן גוריון ושאר הליצנים, כאילו דבריהם מפי הגבורה האתיאיסטית.
הוא אינו אדם רע, אלא שבוי בידי עצמו ויצר הגאוה והניצוח שלו. אלהי האיתיאיסטים ירחם עליו! (כן, הקב"ה הוא גם אלהי האתיאיסטים) וידפוק לו קצת שכל בראש, ואז נוכל בע"ה להמשיך להתכתב.

גיורא יקירי

לצטט מומחים ופרופסורים ומדענים מכל העולם זה לא חכמה, אלא סגידה לאנשים ממושקפים עם דעה שמותר לחלוק עליהם כמו שמותר לחלוק על כל בן אדם בעולם ולא משנה אם הוא מדינאי דגול או משפטן מפולפל, לכל אחד יש משנה סדורה, ההבדל בינך לעדינו שאתה מצטט אנשים ופרופסורים ומדענים ועדינו בונה את משנתו בעשר אצבעות שזה קצת יותר משכנע,
זה מזכיר לי את הויכוח התמידי בין דניאל פרידמן לכנופיית אהרן ברק, דניאל שהוא איש נאור לא פחות מהם טוען שלא הכל שפיט - וכנופיית ברק לא מתווכחת עם עצם הטיעון אלא אומרת שדעתו לא רלוונטית ומצטטים רק עוד כמה חברים מהכנופייה.

בס"ד

בס"ד
לידידי היקר גיורא!
אל תכעס אם אגיב לפעמים בחריפות, כי זה לא אישי. אני אדם חושב, ובתור שכזה אני לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אם יש פה ביטויים חריפים - הם אינם אישיים, אלא רעיוניים.
כדרכי, אני אוהב לקחת מכתב ביקורת, ולעבור עליו סעיף אחר סעיף, בהתייחסות הולמת:

* אני מברך אותך על שאכן הקדשת מאמר בנושא זה ובו פרסת את דעתך בנושא. אלא שבכך חשפת סידרת כשלים המכשילים אותך בהבנת הנושא ומובילים אותך לאמירות הזויות בנושא זה.

תגובה:
האמירות הינן הזויות! עוד לא ראיתי מדוע, ונעבור אחת לאחת (אני מבין שהמילה "הזוי" היא מילה אקדמית-מדעית).

* היידע שלך בפילוסופיה אינו רלוונטי כלל.

תגובה:
האם למדת פילוסופיה של המדע? (ענה לי ב"כן" או "לא", ולא במשחקי מילים).
אם כן, אנא הגדר לי במילים ברורות:
מהו מדע? (הגדרה)! מהי "אמת מדעית"? (הגדרה); מהי "עובדה מדעית"? (הגדרה); מהי תיאוריה מדעית" (הגדרה).
כל אי תשובה תתפרש אצלי כהתחמקות.

* גם הדעות שלך או אורח חייך אינם לענייין כמו גם הדעות שלי או של אחרים.

תגובה:
האם אאוגניה היא מדע? האם תורת הגזע היא מדע? (שוב: כן או לא).
האם מדען בכיר ששימש כפרופסור באוניברסיטה בגרמניה בתקופה הנאצית, וחקר את תורת הגזע, פעל לפי אמות מידה מדעיות, או לפי דעותיו האישיות? (כן או לא).
האם אדם שאינו מאמין בבורא עולם וטוען שאבולוציה היא עובדה מוכחת, פועל לפי דעותיו האישיות או לפי קנה מידה מדעי (כן או לא).

* מה שקובע: נבנתה תיאוריה מדעית שיוצרה הוא דארווין ותיאוריה זו זכתה לכמות עצומה של אישושים מצטברים. דיים להפיכתה לעובדה מדעית

תגובה:
אני רוצה עשרה אישושים לכך שיש מלחמת קיום וברירה טבעית. (כתוב בצורה ברורה, ופרט את הנקודות אחת לאחת, כמו שכותב איש מדע, ולא חרטטן או מתחמק).
האם אישושים אלו עמדו בבחינה מדעית (הפרכתן בתנאי מעבדה)? [כן או לא).

* ועוד הערה מקדימה:
טעות ראשונית שלך היא במה עוסקת האבולוציה:היא לא עוסקת בהיווצרות החיים. (בזהעוסקת אביוגנזה) היא לא עוסקת במפץ הגדול.
נקודת האפס של האבולוציה היא הרגע בו מופיע תא.

תגובה:
האם ישנו עוד תחום מדעי מדוייק (לא ספרות או הסטוריה), שבו ישנה התעלמות מוחלטת משאלות יסוד, וטענה שזה לא עסקו של תחום זה? האם הטענה שהאבולוציה מתחילה בתא, אינה גוררת בעקבותיה את השאלה: כיצד נוצר התא הראשון?
זו התחמקות, ולא מדע!
(אם יש לך מה לענות על זה, אנא אל תשתמש שוב בביטוי האמוציונלי והפרימטיבי: "הטעות שלך" אלא בביטוי המדעי: "התיזה שלך" (אני נוהג לדבר בעניינים אלו עם אנשים מרמה אינטלקוטאלית מסויימת ומעלה, כך שאני מצפה מבן שיחי להוכיח שהוא אכן כזה).

* ועכשו אנסה לתמצת מדוע האבולוציה היא עובדה מדעית.
ואלך מהקל אל הכבד:

1 חוץ מקומץ חוקרים הושפעים מהדת - הרוב המכריע של המדענים מקבלים את האבולוציה כעובדה מוגמרת.
אולי אתה לא; אבל עם כל הכבוד - מולך ניצבים מיטב האוניברסיטאות בעולם: הארווארד, אם. אי. טי., ייל אוקספורד, ועוד.
בישראל: הטכניון, מכון ויצמן, אוניברסיטאות תל אביב, העברית, בר-אילן, בארשבע.
כולם טועים ואתה צודק?
האקדמיה הלאומית למדע בארצות הברית הגדירה את האבולוציה: "התורה המאחדת של כל תחומי הביולוגיה, ליבה של הביולוגיה". אתה מוסמך מהם?

תגובה:
פעם נפגש הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל עם כומר נוצרי. אמר לו הכומר: הכלל הוא שהולכים אחרי הרוב. למה אתם נשארים בדת ישראל, ולא מתנצרים?
ענה לו ר' יהונתן: כאשר יש ספק, אז נעזרים ברוב לפותרו. לי אין ספק!
ובנוגע לענייננו: גם אם כל העולם יגיד לי שהשמש זורחת בלילה, ואחד ועוד אחד הם חמש, ועוד דברים מסוג זה - אומר לו: "אתם לא צודקים".
כך שהטענה: "למה מי אתה"? מתאימה לאנשים מסוג מאד מסויים, ולא למלומדים.
אין זה משנה לי אם האמונה הדתית דוחפת מדענים מסויימים לחלוק על האבולוציה או לא. מעניינות אותי הטענות שלהם, אם הם נכונות או לא.
אני מעוניין לשבת עם "מדען" אבולוציוניסט, ולהתמודד איתו פנים אל פנים, ולשאול אותו שאלות, ולקבל תשובות. אם הוא יענה לי, אני משתכנע.
אבל עצם העובדה שיש רוב שסובר משהו מסויים, היא טענה לא מדעית ופרימיטיבית. (איני מדבר כרגע על הכרעת הרוב מבחינה חוקית, כי זו אכסיומה שנתקבלה, וגם בהלכה יש מקרים שמשתמשים בה. אבל זה הליך, ולא קביעה לוגית)

2 דרך בדוקה לתיארוך מאובנים היא שילוב הכוחות עם גיאולוגים. הם עובדים עם שעוני זמן רדיואקטיביים. (זה נושא שמחייב מאמר דורש יידע מסויים בכימיה באיזוטופים בהכרת פחמן וכו.
השיטה בדוקה.
חסרונה היחיד הוא, שהיא פועלת בסלעי יסוד.
בסלעי משקע הצוותים הביולוגים והגיאולוגים משתמשים בטכניקה אחרת שבה יודעים הגיאולוגים לתארך במדויק שכבות סלעי משקע שכבות שהן זהות במקומות שונים בכדור הארץ (נושא זה לפרטיו אני לא מכיר. הוא נלמד כחלק מלימודי גיאוגרפיה, ושם מראים בשטח איך השיטה עובדת) מכל מקום לאחר תיארוך השכבות בידי הגיאולוגים נכנסים לפעולה הביולוגים בודקים ומתארכים את שלדי המאובנים המצויים בהם.

תגובה:
למדת גיאולוגיה?
איך מתבצעת בדיקת פחמן 14? לכמה זמן היא יעילה? איך מתבצעת בדיקת סלעי משקע? כמה סוגי בדיקות כאלה יש, ובאיזה מידה הממצאים סותרים את עצמם?
התשובה היא: בדיקת פחמן 14 מתיימרת להיות יעילה בתחום של עד 100000 שנה לאחור. במציאות היא מאד לא יעילה. בדיקות על ידי מעבדות שונות סותרות את עצמן. בעלי חיים חיים ונושמים תועדו כבני אלפי שנים, וכו'. היא יעילה רק בחומרים אורגניים. מגע עם מים למשל, משנה את תוצאות הבדיקה. אל תאמין לי! בדוק!
איך מתבצעת בדיקה רדיואקטיבית של סלעים? לפי פירוק איזוטופים. מה המקדם? כיצד אנו יודעים מה היו אחוזי האורניום במצב הראשוני? כמה השפעה יש לחומרים המחלחלים לתוך שכבות סלע? אל תאמין לי! בדוק!
דרך אגב: מה הקשר בין כל זה לתא? הרי לא גיל העולם מעניין אותנו, אלא האפשרות של התא לבצע מוטציות.
האם הטענה שמוטציות אקראיות התבצעו במשך מליוני שנים היא עובדה מדעית? או השערה? האם ניתן להוכיח שכך קרה? לפחות כמו ההוכחה על מהירות האור? שאלתי שאלה שזו בעבר ולא זכיתי לקבל תשובה. אני רוצה תשובה ולא בולשיט!
מלבד זאת, בנין השכבות הגיאולוגי המתועד כה יפה בתיאוריה, כלל לא עובד כך במציאות. מאובנים נמצאו בשכבות צעירות הרבה יותר ממה שהיו אמורים להמצא בהם. אין רצף מסודר של השכבות עם המאובנים, כפי שזה מתואר בספרי הלימוד. זו משאלת לב, ולא עובדה. אל תאמין לי! תבדוק!

3. יש הוכחות על אבולוציה המתרחשת מול עינינו.בגלל קוצר היריעה אני מציע לך ולקוראים להתעניין בפרושים באי דפנה מיגו'ר בלטאות בשני איים ליד קרואטיה בסיפור שועלי הכסף שהחל בילאייב ןעוד ועוד יש בנושא ספרים אתרים קורסים

תגובה:
הפסוק אומר: "ככלב שב על קיאו - כסיל שונה באיוולתו".
טענה זו כבר נטענה בעבר, והשבתי אותה. זו אינה אבולוציה אלא הסתגלות! זה דבר שקורה תוך דור או מספר דורות. אין לזה קשר למוטציות. זה כמו לגרום לפרה לייצר יותר חלב. האם זו הוכחה לשינוי של חד תאי לרב תאי? דג לזוחל? זוחל ליונק? זוחל שהפך לדו חי, עלה ליבשה, הפך ליונק, חזר לים, ונהיה לוייתן? בפעם הקודמת הייתה התחמקות מתשובה. איני מוכן לקבל זאת שוב. אני רוצה תשובה! (כן או לא).

4 ההוכחה הסופית שסגרה את סיפור האבולוציה היא צעירה יחסית והיא הפכה למעשה את מתנגדי האבולוציה למכחישי מדע .

תגובה:
הצהרה בומבסטית, גסה, מעליבה, וחסרת כל בסיס! בהמשך יוסבר מדוע.

הכוונה כמובן לגנטיקה, לביולוגיה מולקולרית, המביאות נתונים מוצקים שכל הייצורים הם רקמה ביולוגית אחת מבחינת הגנים אבני הבניין הכימיות והביולוגיות של גופנו.
יש קרבה רבה בין האדם לבין שאר בעליה חיים וזהות של 98% בין האדם לשימפנזה.

תגובה:
מאיפה אתה לוקח את זה? אני רוצה ציטוט!
זה בפירוש לא נכון!
יש הבדל של 12.5 אחוז לשיטה אחת, אחוזים נוספים לשיטות אחרות, בין אדם לפרימטים. ניתן לבדוק זאת! אל תאמין לי!
אבל גם אם זה אכן כפי שאתה אומר, הרי כבר עניתי על זה בעבר, ואתה שוב לא מתייחס ומתחמק! שני אחוז הבדל ואף פחות הם המון למי שבקי בהרכב גנטי! (אתה כנראה בקי, כי אתה טוען שאני לא! איזה תואר יש לך בביולוגיה? בקטריולוגיה? גנטיקה? האם למדת את החומר באופן עצמאי, או שרק שמעת את מה שאומרים לך כ--ו--ל--ם באוניברסיטה? בכ----ל!!!!! האוניברסיטאות?).
חיבור אחד לא נכון בכרומוזומים גורם לתסמונת דאון, או לגמדות! למה אינך מתייחס לטענה זו שלי.
הטענה שלך היא כמו שתאמר לי: "כל כלי הרכב בעולם מורכבים מאותם חומרים, אז כולם אופנועים"!

אתה יכול לצטט עד מחר מכתבי הקודש אבל הם לא לעניין.

תגובה:
גועל נפש!!! שקר גס פופוליסטי בנוסח פוליטיקאי ישראלי מליגה ז! אני ציטטתי פעם ספרי קודש בנוגע לענין זה? אתה כל כך שונא את ספרי הקודש ואת מי שלומד בהם עד שאתה ממציא שקרים? איכס!!!!

לעניין הן המעבדות שבהם מתברר המוצא המשותף של כל בעלי החיים שמכל החומרים כולם כאחד משתמשים באותם ארבעת החומר יסוד המרכיבים את הדי אן . אי שלנו.

תגובה:
על טענה מפגרת זו עניתי כבר קודם.

אתה מבשל עיסה מוזרה זורק לתוך האש כל מיני חומרים שאינם קשורים כלל כמו המפץ הגדול. אתה אומר ביודעין דברים מופרכים כגון שמוטציה זה פגם.

תגובה:
על החלק הראשון של השאלה כבר עניתי. עתה אענה על החלק השני.
למדת ביולוגיה? מוטציה אינה פגם? אתה רוצה ציטוטים מכתב עת מדעי?
הרי ציטוט מויקיפדיה, המראה כיצד עובדות והשערות אבולוציוניות מתערבות אחת בשניה:
"לרוב, שינויים במספר הכרומוזומים הם קטלניים, ומסיבה זו אנאיפלואידיה היא אחד הגורמים העיקריים להפלה טבעית. עם השינויים שאינם קטלניים נמנים טריזומיה 21 הגורמת לתסמונת דאון, וכן שינויים במספר כרומוזומי המין, הגורמים לתסמונת קליינפלטר (קריוטיפ XXY, דהיינו, זכר בעל שני כרומוזומי X) ולתסמונת טרנר (קריוטיפ X0, דהיינו, נקבה בעלת כרומוזום ْX יחיד, אם כי רבים מעוברי X0 מתים בתחילת ההיריון).
הורשת מוטציות
מוטציות סומטיות הן מוטציות המתרחשות בתאי גוף (תאים סומטיים), ועל כן הן אינן מורשות לצאצאים, אולם הן עלולות לגרום למחלות שונות, להאצת הזקנה ולסרטן.
לעומת זאת, מוטציות המתרחשות בגמטות, דהיינו, בתאי המין, עלולות לעבור בירושה לצאצאים, אם הגמטה בה התרחשה המוטציה תשתתף בהפריה.
השפעת המוטציות על ביטוי תכונות ועל האבולוציה
למוטציות עשוית להיות השלכות דרמטיות על סיכויי הפרט לשרוד ולהתרבות. מרבית המוטציות הן מזיקות [דרוש מקור], ומשפיעות על הפרט באופן הפוגע בסיכוייו לשרוד ולהתרבות, ומוטציה המשפיעה על תכונות הייצור בצורה מרחיקת לכת היא בדרך כלל קטלנית. עם זאת, ישנן מוטציות נייטרליות, שלא מזיקות או מועילות לפרט, ולעתים נדירות חלה בפרט מוטציה המקנה לו יתרון. תדירות אלל הנושא מוטציה כזו עשויה לגדול בעקבות תהליך הברירה הטבעית.
בעוד שהשפעתן הישירה של המוטציות על תדירויות האללים באוכלוסייה היא זניחה, הן מסוגלות ליצור אללים חדשים, ובכך הן מהוות את חומר הגלם לתהליך האבולוציה והכוח המניע שלו. לדוגמה, מוטציה מסוימת הקנתה לתאים מסוימים ביצורים פרימיטיביים את היכולת לחוש באור. בהמשך, סדרה של מוטציות נוספות ותהליך הברירה הטבעית אפשרו לאברי חישה פשוטים אלה להתפתח לעיניים, אברי חישה רגישים ומשוכללים.
מאחר שהשפעתן של מוטציות נייטרליות על יכולתו של הפרט לשרוד ולהתרבות היא זניחה, לא מושפעים ההבדלים שמקורם במוטציות כאלה מתהליך הברירה הטבעית, והם מצטברים ב-DNA. מכיוון שקצב הצטברותם קבוע למדי, ניתן ללמוד מההבדלים הנובעים ממוטציות כאלה בין שני גנים שמורים היטב, האחראים לחלבונים חיוניים הקיימים במגוון של יצורים חיים, על מידת קרבתם של שני יצורים ועל הזמן שעבר מאז התפצלו שושלותיהם מאב קדמון משותף".
האם קורא בלתי משוחד אינו מבחין בסתירה?

פשוט לך לקורסים ולמד שמרבית המוטציות נייטרליות- אינן מעלות ואינן מורידות חלק קטן מהן מביא תועלת וחלק קטן אחר מזיק.

תגובה:
על טענה דבילית זו של הליכה לקורסים כבר עניתי קודם, ועל ההמשך בתגובה הקודמת.

הבעייה הקשה יותר היאשילוב של שני דברים:יש לך יומרה מוזרה- בעיני הזוייה- לדעת טוב יותר נושאים מכפי שיודעים טובי המוחות באוניברסיטאות אותן מניתי קודם כאשר עולה החשד שמקור דבריך נובע מהדת
ראוי להבהיר:דת ומדע הם עולמות מקבילים שלעולם לא ייפגשו הם עולמות שונים.
לנסות להבין מספרי קודש איך נברא העולם ומה חוקי החיים משול לניסיון להבין מהם מדוע כיום לברון ג'יימס הוא הכדורסלן הטוב בעולם.למחברי כתבי הקודש לפני אלפי שנים היו מעלות רבות אבל הם היו בורים גמורים במדעי הטבע חסרי יידע והבנה מינימליים
הם כתבו ספרים שמייעצים לנו איזה אורח חיים לאמץ באיזה חוקים לדבוק ובאיזה אמונות להחזיק.אין בהם שום רלוונטיות לידע יקום. דברים דומים תשמע גם מפי מדענים ישראליים דגולים שומרי מיצוות וחובשי כיפה יהודים דתיים שפוסלים כל קשר בין מדע לדת(סופולומינסקי חיים סידר משה קווה ועוד). יתכן ואתה אומר שהיותם חובשי כיפה לא אומר שהם דתים אבל חלקם אומר שהשטריימל שלובשים חרדים לא א ומר שהם דתיים כפי שראוי. אני לא מתערב בויכוח בין דתיים. אני רק רוצה להדגיש שדת ומדע הם עולמות שונים. סיפור הבריאה המקראי הוא אגדה יפה מהמיתולוגיות הקלאסיות שמעצבות תרבות (גם המיתוס המקראי גם המיתוס הבבלי וכל סיפורי הבריאה למש לשמביאה אורנה ליברמן במאמריה המרתקים אותם אני קורא בשקיקה)אבל הכל שייך לקטגורית המיתולוגיה
לכותבי התנ"ך לא הייתה אפשרות לדעת שההכחדה של הדינאוזאורים הייתה ההזדמנות של זן שולי של בעלי חיים שנקראים יונקים להתחיל לפרוח ולשגשג. אגב גם בלימודי היסטוריה ניתן ללמוד על מה שאירע לפני 65 מיליון שנים-התנגשות האסטרואיד בכדור הארץ- שגרם להכחדה הגדולה. יודעים אפילו באיזה איזור בדיוק הייתה ההתנגשות(איזור יוקטן מכסיקו) מוזר שאתה מאשים את האדם בכל מיני הכחדות:האורגניזמים הראשונים(הבקטריות) מתקיימות כבר 3.5 מיליארד שנה קופי האדם הופיעו מליארדי שנה מאוחר יותר כאשר
בעל החי המכונה אדם- ההומו ספאיינס- הופיע רק לפני כמאה ועשרים אלף שנה בערך והוא מבעלי החיים הצעירים ביותר ביקום. מה אתה רוצה ממנו? מה הוא אשם למשלבהכחדה הפרמית שלפני 250 מיליון שנה?(ההכחדה הפרמית היא ההתפרצות הגעשית הסיבירית שהכחידה 95% מהחי שהיה עד אז)
אני מעריך את העובדה שהשקעת מאמץ ופרסת לפנינו את השקפת עולמך. יחד עם זה אני חושב שאתה טועה בענק
אני מקווה שתגלה עניין בנושא הנדון תלמד אותו ממקורות נוספים בעיני הוא נושא מרתק ומקסים מאין כמותו
אגב הוא קשור מאוד ללימוד היסטוריה שכן כידוע ההיסטוריה מתחילה ובאה מהביולוגיה(שבאה מהכימיה)

תגובה:
על כל מה שמנאמר כאן אני לא מסוגל להגיב, בגלל כל חוסר הקשר לנושא שעליו אנו מדברים. עניתי כבר על כך מספר פעמים, ואני לא מעוניין יותר להתייחס לנושא. כאן ישנה קביעה אמונתית ולא מדע.

לסיכום:
אתה מוכרח לצאת מכל נושא וידך על העליונה. אין לי בעייה עם זה, העיקר ששאר קוראי התגובה יראו מי מבין שנינו כותב לענין, ומי לא.
בשביל זה אתה מאשים אותי בבורות, חוסר ידע, דתיות, יומרה וגאווה, וכו'.
אתה שונא דת, כמו כל לבן עשיר שבע ממוצע, שחושב שבזה הוא מוכיח שהוא מתקדם.
לכן אתה שוב מוכר לי את ההזיות האינפנטיליות בדבר הדינוזוארים, ומתי הם הוכחדו, בשעה שיש הוכחות ברורות שאנשים ודינוזאורים חיו באותה עת.
אני לא מעוניין יותר לנהל דו שיח חרשים אלמים זה, עם אדם ששנאתו לדת מתוך האידיאל שלו להיות איתיאיסט נאור (מה זה?), אמונת הבל במדע ובציונות, ושאר ההבלים שמכרת לי עד עתה בתגובותיך המתחמקות והמתנצחות, החוזרות עד עצמן כמנטרה.
הריני להודיעך, בלי שום טינה אישית: אני לא מתכונן יותר להגיב לך, כי אני מגיב לאנשים אינטלגנטים ולא שקרנים המשמיצים את זולתם בבורות, ומכחישים את דברי עצמם מתגובה לתגובה.
אני שונא לכתוב כך, אבל אני לא כותב זאת בגללי, אלא בגלל ציבור הקוראים, שישפוט עד כמה שנאת דת מביאה לשקר, עיוות מחשבה, והאשמה בבורות ויומרה את הזולת.
זו שיטת האוניברסיטאות, השונאות את הבורא, כי הוא מחייב אותם לא לבגוד בנשותיהן, לא לבצע נסיונות בבני אדם בבתי חולים, ומונע לגיטימצתיה לכל רוע אפשרי שרק קיים בעולם.
אדם שאינו מאמין בבורא עולם הוא לדעתי רשע ומטומטם, ואנטי-מדעי.
ותו לא מידי!

משפחת האדם

מיני אדם מסתובבים בכדור הארץ כבר מליוני שנים, סוגי אדם שונים התפתחו בכוכב הזה,ממש כמו סוגי חיות אחרים,לדוגמא למשפחת האריות שייכים הנמרים,הברדלסים הטיגרסים וכו.
רק האדם מסתובב על הכוכב הזה ומספר שאין לו משפחה,אחים ואחיות.
העצני וחבריו התאהבו בתאוריית ה"בראשית ברא אלוהים" ומצרפים מלל אינטליגנטי ולא רלוונטי להכחשת מוצא המינים.

לכבוד הומו סאפיינס

בס"ד
אתה מוכן לדבר לענין, או שבכך שאתה משמיץ אותי אישית אתה חושב שאתה חכם גדול?

אין דבר כזה דת אתאיסטית

אוקסימורון

לרוחאני

בס"ד
במידה ובאמת אינך מבין, אני מסביר לך שדת הכוונה לאמונה. אבולוציה אינה מדע מוכח, אלא אמונה שהאתיאיסטים אימצו לעצמם כדי להשמיד אוכלוסיות שונות (ושאר מעשי רשע), כפי שבואר בכתבה.

מי אתה עדינו ?

אתה כותב עם ביטחון רב - צריך רק לברר שהוא מבוסס על משהו ? אז אולי, כפי שמקובל, תאיר את עיניינו ותבאר מה השכלתך ומה השגיך בתחום הכשרתך? ואז ציבור הקוראים שאתה כה מעריך יוכל לשפוט האם אתה מלומד ששנה ולמד או חלילה וחס בור ועם הארץ כפי שיש המעידים עליך

לסיגל

בס"ד
מה זה משנה מי אני? מה השכלתי? מה מעידים עלי? (מי בדיוק?)אולי גם חשוב לדעת את מספר הנעליים שלי?
אדם אינטליגנט מתייחס לדברים, ולא למי שכתב אותם, כפתגם הידוע: "קבל את האמת ממי שאמרה".
אדם עם אומץ לב מדעי, הולך ופשוט בודק את דברי, אם הם נכונים או לא, גם אם כתב אותם חייזר או שהם פלט מחשב.

למה אתה לא נוצרי?

המלל הזה, חוץ מלצטט סרטי קולנוע ואת ויקיפדיה, מסתמך בעיקר על הכחשת מדע פרי עטם של כמרים נוצרים מאמריקה.

אם אתה כל כך מאמין למה שכמרים אומרים, ולדעתך ההיגיון שלהם מפריך את האבולוציה, דע לך שההיגיון הזה בדיוק מוביל אותם לאמונה בג'יזוס קרייסט.

אז במקום לכתוב בס"ד תכתוב "בשם האב, הבן ורוח הקודש".

לכומר המקפץ

בס"ד
קשה לי להאמין לאיזה מסקנות בלתי הגיוניות אנשים מגיעים.
אם איש דת נוצרי, או ויקיפדיה (שאני משתמש בה בגלל שהיא מביאה את הדברים בתמצות. איש לא מצפה שאכתוב כאן ספר בן מאות עמודים), כותבים דבר נכון, האם זה שאני משתמש בו הופך אותי לויקיפד או נוצרי?
אם איש דת נוצרי הוא במקרה הסטוריון, האם ציטוט שלו הופך אותי לנוצרי?
הבאתי לקורא הממוצע חומר קל וקליט המופיע ביוטיוב. מה איכפת לי מי מגיש אותו? נוצרי, יהודי, מוסלמי, או חסר דת?
האם אנשים לא יכולים לראות סרט מדעי על כל נושא שהוא, בלי כל קשר מי יצר אותו? האם יש בסרטים אלו הטפה לנצרות? יש כאלה שאכן כן, ולכן לא המלצתי עליהם, אלא דווקא על ד"ר דון פטון. איני יודע אם הוא נוצרי או יהודי או מוסלמי, וזה גם לא מעניין אותי. מעניינת אותי האפשרות להציע לקוראי המגזין חלומר קל וקליט.
לכן אבקש ממך, כומר מקפץ יקר: קפוץ הלאה מפה, ותחפש להעיר לאנשים ברמה השכלית שלך, ולא לאנשים אינטלקטואלים.

מר העצני: חבל!

דבריך בנושא האבולוציה מציבים אותך בעמדה חשוכה. לעולם לא מאוחר ללמוד. אוניברסיטת בר אילן היא ההיפך ממה שאתה חושב על מוסד האוניברסיטאות. תמצא שם מרצים במדעי הטבע המלמדים אבולוציה מרצים מעולים במדעי החיים המלמדים אבולוציה והם דתיים לא פחות ממך. הם מיטיבים להסביר גם מדוע תורת האבולוציה איננה עומדת בסתירה לאמונתם הדתית. אם תלמד בצורה מסודרת תמצא תשובות לשאלותיך

אני עם חנן

לכאורה, צריך לברך על כל אדם מאמין המתמודד עם האבולוציה. אולם, לצערי אין זה כך - וחנן עשה את ההבחנה הנכונה: אדם מאמין עם ידע, גם מגיע למסקנות מושכלות המאפשרות לו לאמץ את המדע והאבולוציה בכפיפה עם אמונתו. זה גם המצב בו היותו של האחר אדם דתי אינה מפריעה לזולתו המשכיל. לעומת זאת, חסר ידע, כמו כותב מאמר זה, מגיע למסקנות חשוכות, כתובות לכאורה באופן סדור, ועדין מפחידות ביחס לבורות הנמצאת בקרבנו.

לכבוד מי שעם חנן

בס"ד
לילי? (קראתי נכון?) [אני הרי חשוך שלא יודע לקרוא אנגלית].
אם את(? או אתה?) עם חנן, תקראי את התגובה שכתבתי לטענותיו הדביליות (סליחה על הביטוי, אבל באמת כבר העליתם לי את כל הפיוזים עם הדיבורים המפגרים האלה). הם עונות לאותה טענה דבילית המושמעת כאן.
מטומטמים נמאסתם!

לחנן

בס"ד
חנן היקר!
אולי במקום לשבץ אותי, לתת לי הצעות, להשוות את הדתיות שלי לשל אחרים (אנחנו מכירים מאיזשהו מקום, שאתה יודע כמה אני דתי?), ולייחס את התנגדותי לאבולוציה בנוגע לאמונתי הדתית - אנא קרא היטב את הכתבה ואת התגובות שלי עליה, והתייחס לדברי ולא אלי. האם יש לך תשובות? האם מי שלא למד באוניברסיטה אין לו זכות דיבור? האם איני יכול לחלוק על מדעיותה של האבולוציה רק בגלל דתיותי? אולי כבר תצאו כולכם מהקוביה, תתחילו להתייחס סוף סוף לדברים עצמם, ותענו לךי לשאלות שלי?
לא תיארתי לעצמי עד כמה אנשים יכולים להיות מטומטמים!

תוספת לחנן

בס"ד
אני חולק על תיאוריית האבולוציה כי היא לא נכונה, ולא בגלל שאני דתי! מתי תכניסו את זה לראש הסתום שלכם? באמת כולם מטומטמים? אני כותב על הסטוריה, פילוסופיה, מוזיקה, ושאר ירקות, בלי כל קשר לדתיותי! מחר אני יכול לחלוק על תיאוריית הקוונטים, על תורת היחסות של איינשטיין, וכן הלאה! מה הקשר לדתיותי?
באמת כל כך הרבה פסיכים יש בעולם? והם עוד קוראים לעצמם נאורים!
אני אדם חושב, ובתור שכזה מותר לי לומר מה שבא לי. יש למישהו מה לטעון - שיפסיק לדבר עלי, ויתייחס לדברי למה הם לא נכונים!

העצני בארץ הגמדים

בס"ד
לקוראי אימגו היקרים!
לפי טענת העורך היקר, יש המון אנשים שלא מגיבים, וסוברים אחרת מהמגיבים.
א ני מאד מקווה שכן, אחרת אני מרגיש כמו בארץ של גמדים מפגרים, שחושבים שכל מי שמעיז לומר דעה שונה מהמקובל במימסד המדעי הוא חשוך, ועושה זאת מסיבות דתיות.
כבר הסברתי כמה פעמים בתגובותי: אני אכן דתי. אז מה?! בגלל זה אם אני נגד אבולוציה זה אומר שאני עושה זאת בגלל אמונה דתית? כבר כתבתי בתגובה שאמונתי הדתית יכולה להסתדר מצויין עם אבולוציה! אבל אני נגד אבולוציה כי אני חושב שהיא פסבדו-מדע! א ני חושב כך לפחות על 50 אחוז מהדברים שלומדים באוניברסיטה! אז מה?
למה כל מפגר ממוצע ומטה (סליחה על הביטויים אבל אולי כך יבינו אותי), מכניס את דתיותי, מתייחס בחרדת קודש לכל מה שאומרים באוניברססיטה, לא רוצה לחשוב באופן עצמאי, וקורא "חשוך" לכל מי שחושב אחרת?
אני פשוט המום!
מה יש לאנשים על הכתפיים? דלעת?
אסור לחשוב אחרת?
אדרבה! תפריכו אותי! תוכיחלו שאני לא צודק! אני נענה לאתגר!
אבל במקום זה אני שומע טענות שמביישות את המין האנושי בטמטומן! אני באמת מתחיל לחשוב שאנשים נוצרו מקופים! (דרך אגב: בניגוד למקובל, דרווין כן אמר זאת! הוא לא מדבר על אב קדמון! אני בקרוב מקווה לצטט באנגלית ועברית את הלשון).
"אתה דתי! ממילא אתה בור! בבר אילן יש מדענים דתיים שאומרים אחרת!".
זו אסיפה פוליטית או דיון מדעי?

אשרינו שזכינו לקרוא מאמר של העצני

הוא מתייצב על המסלול הבטוח למועמדות לזכייה בפרס נובל. הוא ימוטט את תיאורית האבולוציה ויוכיח לכל המטומטמים שנמצאים במכוני המחקר ברחבי תבל עד כמה הם סתומים. כל חוקרי מדעי החיים יסתירו פניהם מבושה בעוד אנו קוראי מאמרי המגזין נספר לנכדינו שזכינו לקרוא את תורתו עוד לפני זכייתו בפרס נובל

לאירית

בס"ד
את מקנאה? את גם מסוגלת לכתוהב מאמר כזה, או רק להגיב תגובות אינפנטיליות לא מפרגנות?
מאיזה חומר יצרו אותך? מה יש לך במח במקום שכל?

שוב לאירית

בס"ד
אה, שכחתי שיש לי עסק עם חילונית נאורה. זו כנראה מנת המשכל של כל הנאורים. אני מצעדיף להשאר חשוך!
את מגעילה אותי, עם כל החברים החמודים שלך, שזאת צורת התגובה שלהם!

מאמר מעניין מאד -ברכותי

מאמר מרתק. נותן חומר למחשבה. תיאוריית האבולוציה היא לא שלמה ויש בה חסרים רבים. יש בה גם אנתרופוצנטריות- כלומר התפיסה כאילו אנחנו נזר הבריאה לפיה כל היצורים התפתחו עד שהגיעו לדרגת הפיתוח העליונה - ההומו.
אני לא יודע אם אפשר להחליף את תיאוריית האבולוציה בסיפורי התנ"ך אבל אני בטוח שדרווין הוא לא שם נרדף לאמת הצרוטפה היחידה והבילעדית.
אני למשל מאמין בחייזרים שהשפיעו על התפתחות המין האנושי והחי בכלל

תודה לאסף

בס"ד
אסף היקר!
תודה לך שאתה לא מצטרף למקהלת ה"נאורים" שבמקום לענות על הטענות שלי - מתקיפים אותי אישית! אכן, דרך אקדמית ונאורה למופת!
אני מסכים שניתן להתווכח על כל נושא, אבל בצורה של דיון, ולא בסגנון של התגובות שקיבלתי עד עתה.

לכל המגיבים לגבי אבולוציה

בס"ד
לאחר שדברי לא הובנו כראוי, כנראה, אני חוזק ומבאר:
כן, אני לא מקבל ראת תיאוריית האבולוציה, טוען שהיא לא מדעית, וגם לא נכונה מבחינה עובדתית.
אני לא אשם שבאוניברסיטאות מלמדים אותה ככזאת, אבל זה לא אומר שאני חייב לקבל אותה כ"כזה ראה וקדש".
לצערי נסחפתי להגיב לאנשים בצורה מגעילה, ואני מיצר על כך.
אני מודיע: תגובות עם התקפות אישיות לא תענינה יותר על ידי!
למי שיש בעיה אמיתית עם מדעיותה של השיטה, הוא מוזמן לדון איתי, ואני מוכן לדון איתו בשמחה על כל פרט ופרט.
אני טוען שכל בעלי החיים נבראו ביחד, חיו אחד ליד השני, מעולם לא הייתה מלחמת קיום וברירה טבעית, בעל חי אינו יכול להפוך לבעל חי אחר, אלא להיפך: בטבע החי יש הרמוניה נפלאה, שמופרת רק על ידי האדם, כהורג או כמזהם אקולוגי.
אני טוען שהפלאונטולוגיה אינה מדע, אלא מערכת ניחושים הנשענת על כרעי תרנגולת.
אני טוען שהאדם היה תמיד חכם, יוצר, שונה משאר בעלי החיים, ולא התפתח משום אב קדמון פרימיטיבי.
אין זה משנה אם העולם קיים מליארדי שנים או אלפי שנים, לא זה הנושא!
הנושא הוא, שאני טוען שהאפשרות הלוגית היחידית לבריאה היא על ידי בורא.
אין אפשרות לוגית אחרת!
אין לזה קשר לדת, היות ודת היא מערכת הנהגות הקשורה לעבודת הבורא.
אמונה בבורא היא לוגיקה, ולא אמונה!
אני לא מטיף דתי!
אני אדם לוגי, ובתור שכזה טוען שהאבולוציה אינה נכונה!
יש לי המון ראיות לכך, מהמון כיוונים.
זה לא אומר שבגלל זה מחר צריך כל עם ישראל לחזור בתשובה! זו בחירה אישית של אנשים.
אבל הלוגיקה הזאת שייכת לכל העולם: נוצרים, ברהמינים, יהודים, מוסלמים, וכן הלאה.
בלי כל קשר לבריאה, ידשנה השאלה הפילוסופית כיצד צריך אדם להתנהג עם העולם אכן נברא.
לא על כך באתי לדבר!
באתי לטעון שלפי מה שלמדתי העולם נברא על ידי בורא, ובבת אחת.
השאלות הדתיות, כגון: כמה זמן העולם קיים, האם יש שכר ועונש, עולם הבא, וכדומה - הינן שאלות פילוסופיות, לא מדעיות!
לא עליהם מתנהל כאן הדיון!
כך שאם מישהו יבוא ויאמר לי שהעולם קיים מליארדי שנים, אענה לו: תפדל! אבל מי עשה אותו, ואיך? האם הטבע החי הוא אקראי, או מכוון? האם במערכת הביולוגית יש סיסטמה, או לא? האם מוטציות משנות מינים, או לא? האם כח המשיכה יהפוך מחר לכח דחייה? וכל היתר.
אלו שאלות מדעיות עובדתיות, ולא פילוסופיות.
לא כתוב בספר בראשית כמה זמן לקח לברוא את העולם. כתוב "יום" עוד לפני שנבראה מערכת הזמן. כך שהשאלה אם העולם נברא בששה ימים או יותר אינה רלבנטית.
כן כתוב שהעולם נברא על ידי בורא, ובצורה מסודרת!
כל היתר הוא הסטוריה. לא היא הנושא כרגע!
אם עד בריאת האדם לקח כמה מליארדי שנים - לא מפריע לי! אבל זה לא נברא באקראי. אין אקראי במדע! כל מהותו של המדע היא ההסבר הלוגי למערכת החוקים של היקום.
מי שמעוניין לסתור זאת - בבקשה! אני מרים את הכפפה! בא וננהל בינינו דיון אקדמי.
אני חוזר: לא!!!!!!!!!!!!!! אגיב יותר לתגובות של התקפות אישיות, אלא רק לתגובות המעוניינות לדון בנושא בצורה מכובדת.

ניסיון החיקוי של העצני

קריאת המאמר וחלק מהתגובות של כותב המאמר מציירים תמונה ברורה: הכותב מתיימר להציג לנו חשיבה מקורית וחושבת
למעשה הוא טוחן וחוזר על תורת התכנון התבוני שנוצרה על ידי חוגי ומקורבי הכנסייה הנוצרית בארצות הברית
ימים טובים הגיעו: מסרים נוצריים הגיעו לישראל ומאומצים בהתלהבות על ידי חרדים יהודים. האם אנו בפתחו של שחר חדש
ביחסי נצרות- יהדות?

נורמן יקרה

אולי תתייחס לגופו של ענין ולא לאיזה מסרים זה מגיע,
זה שיש דברים שהנוצרים והיהודים מסכימים לא סותר שום דבר,
אם עדינו מחר יקנה בית מנוצרי אז זה גם "שחר של יום חדש"?

על שורשי אמונתו של העצני

http://www.hofesh.org.il/articles/science/creationism.html

לארז

בס"ד
ארז היקר!
אני מודה לך שלימדת אותי מהיכן מגיעים שרשי אמונתי.
אוריד את המאמר ואלמד אותו בתשומת לב, והוא בע"ה בל"נ יפורסם במגזין עם תגובותי.

מכחישי המדע התאחדו!

ועולם משכיל ישן נחריב! בתחילה ניקח את דארווין ולאחריו ניקח את אלברט איינשטיין! אנשים בורים חסרי השכלה מכנים מדענים בעלי שם עולמי סתומים ומטומטמים .בחוצפתם הם מציעים לנו את מרכולתם שהיא אוסף הבלים הזוייים חסר שחר.

לאירית

בס"ד
אהלן וסהלן אירית!
חשבתי הרבה אם להגיב לך או לא.
אחרי זה עלה רעיון במוחי: אולי יש לך מניות באיזה אוניברסיטה, או משהו מהסוג הזה.
אז זה לא יפה שאני מזיק לפרנסה שלך.
אז אם לצורך זה את מכנה כל מי שלא מוכן לקבל מה שנלמד באוניברסיטה כדוגמה (בנוסח הכנסיה הקאתולית וגליליאו גלילאי או נקולאוס קופרניקוס) כבור, חצוף, וכדומה - אז תודה שאת לא שולחת את האינקויזיציה לעשות ממני על האש!
זו התקדמות מדעית!
אז להודיעך: אני כעת בודק את התיאוריה של איינשטיין, ואם יבוא לי להפריך אותה - אעשה זאת בכייף!
כך שכדאי לך לחפש עוד ביטויים נגדי. אני יכול להציע לך אם את מעוניינת. אנא פני לכתובת המייל שלי, הנמצאת בדף החשבון שלי, או לעיתון "מעריב" מדור התגובות. [כמה אנדב לך כרגע: "עלק! יא זבל! למה מי אתה"? אני מסכים, הם עדינים מדי. את הרציניים אני לא רוצה לכתוב בפומבי. מה אעשה, אני דתי חשוך! דברים מגעילים אני מעדיף להשאיר בחושך, כי שם מקומם, ולא במדורי תגובות של מגזינים מכבודים כמו "אימגו".
להשתמע! ביי!

תוספת לאירית

בס"ד
דרך אגב: כשאמרת "איינשטיין", התכוונת לאלברט או לאריק? כי את התיאוריה של אריק עוד לא למדתי. רק של אלברט. אז אותו אני הולך להפריך. מה שאני מכיר מאריק זה:
"אני ואתה נשנה את העולם.
אני ואתה, אז יבואו כבר כולם.
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה.... ".
זו תיאוריה שמאד מקובלת עלי!
מכירה את השיר? מנגינה יפה!
יש לי עוד אחד ממנו בשבילך:
"סעי לאט... ".
ועוד אחד:
"עופי גוזל".
ביי.

העצני - רעיון של תבונה מכוונת ובעיה של אמונה

רעיון של תבונה מכוונת הוא בעייתי מכמה סיבות
1) אם יש תבונה אלוהית אזי חייבת להיות מקור ממנו היא שואבת. אריסטו אם אני לא טועה תקף כך את האידאות האפלטוניות (מה שנקרא "בעית האדם השלישי" אם זכרוני אינו מטעני - עברו עידנים מאז עסקתי בחומרים הללו).
2) הרעיון הגנוסטי של התפצלות האל לאל רחב ומצומצם בהכרח מוביל לראיית עולם מניקינית ולעבודה זרה בהגבלת האל והפיכתו לאידול

3) עצה להעצני: ניסיון להסביר מדע באמצעות אמונה אינו מומלץ. אלו הם 2 פקולטות שונות לחלוטין . לדעתי ניתן להיות מדען ואיש מאמין , ניתן לקבל תיאוריות מדעיות ולדבוק במסורות דתיות וניתן לדבוק במסורות דתיות מבלי להסתכן באגנוסטיות.
פשוט מחליטים שאמונה לחלק אחד של המוח ומדע לחלק אחר וכך מתקיימים עם הניגודים הללו. רק כך ניתן להסביר חובשי כיפות סרוגות בחזית המדע כיום.
כל ניסיון להכפיף מדע לאמונה ואמונה למדע ולתבל אותם במסורת בית אב ואם ותלמוד מהחדר- הינו ניסיון עקר מלכתחילה

יום טוב ידידי

לידידי מולי

בס"ד
ידידי!
האם קראת את דברי מהחל ועד כלה?
האם קראת את תגובותי כאן בכתבה (לא המגעילות שבהן אני עונה לאנשים כאיוולתם, ועליהן אני מיצר)?
אם לא - אנא עשה זאת!
אם כן, ועדיין הדבר אינו ברור - אסביר זאת שוב:
* לא!!!!!!!!!!!!! הסברתי מדע באמצעות אמונה!!!!!!!!
אני טוען שבורא לעולם הוא דבר לוגי. כך נטען מימי אפלטון ועד דארווין, למעט יוצא דופן אחד, שהנציח את שמו בהסטוריה: אפיקורוס (גם מי שלומד את הפילוסופיה שלו לא ברור שהדברים המיוחסים לו מדוייקים).
מי שקרא עד היום את כתבותי, יכול לראות שאני מסדר את הטענות בצורה מסודרת, ומוכן לקבל הפרכות. זה מדע!
לטעון לי שכל המדענים אומרים ההיפך - זו אמונה!
להתקיף אותי ולהאשמני בבורות - זו פחדנות!
מדע משמעותו חופש הבעה וניתוח. מי שרוצה לחלוק עלי - הרשות בידו! אבל בסתימת פיות משיגים ההיפך מחופש הדעה. בברית המועצות וגרמניה הנאצית נמנעו מללמוד דברים הנוגדים את האידיאולגיה שלהם. זו סתימת פיות!
אני מתפלא על אנשים חכמים ומלומדים שחוזרים על מנטרות, כמו: "כל ניסיון להכפיף מדע לאמונה ואמונה למדע ולתבל אותם במסורת בית אב ואם ותלמוד מהחדר- הינו ניסיון עקר מלכתחילה". האם אתה מוכן להראות לי בדברי משהו המתקרב לזה?
למה כולם מפחדים להתמודד איתי כמו שאני, בלי להוסיף את דתיותי המפלצתית ברקע?!
אני לא אוכל אף אחד!
כתבת לי מספיק תגובות בנושאים שונים, וראית איך אני מגיב. אז אולי יקום כבר מישהו וידבר לענין? אני מוכן להתעמת על כל נושא, אבל לא כאשר יוצאים מראש מנקודת התחלה שאני חייב להיות לא צודק כי אני דתי!
סליחה על הגסות, אבל חובשי כיפות סרוגות לא נחשבים על ידי כאנשים דתיים, כך שהם אינם מהוים כלל דוגמא עבורי לכלום. אין זה אומר ח"ו שאני שונא אותם, כי אני לא שונא איש. אבל הם אינם מהוים עבורי פאראמטר לשום דבר הקשור לדת.
בנוגע לטענות הפילוסופיות, אין כאן המקום להרחיב, והן גם לא קשורות כלל לנושא. הנושא הוא: האם האבולוציה יכולה להתיימר בטענה שהיא מדע? אני טוען שלא, ואני מוכן להוכיח זאת!
אני גם טוען שפסיכואנליזה אינה מדע, וגם קרל פופר טוען כך. זה הופך אותו לדתי, או אותי לקרל פופר?
אני כבר מייחל להתייסות עניינית. האם אפסו חכמים מקרב הארץ?

להעצני, על כפירה ועל אמונה, על מדע ואלוהות, על שפינוזה ורמב"ם

לטעון שבורא עולם ניתן להוכחה באמצעים לוגים זה בדיוק התחום בתיאולוגיה שנקרא דאיזם - דהיינו הוכחת התיאולוגיה באמצעות הלוגיקה וזה נחשב בעיני הממסד הדתי לכפירה מכמה סיבות:
1) הככפת אלוהים לחוקי הלוגיקה מגבילה אותו לחלק מהמערכת ולא לקונסטרקט שהוא עליון לה- כלומר הכפפת האל לחוקי הטבע (שמתנהל על פי חוקים לוגים) - הרי בדיוק בגלל זה שפינוזה נודה על ידי היהודים כי הוא היה החילוני הראשון בהיסטוריה שטען שהאל הוא לא מעל הטבע אלא הטבע עצמו ובכך הוא כפוף לחוקי הטבע.
בממסד הדתי היה מעדיף לאמץ גישה תיאסטית בניגוד לדיאיסטית, כלומר האמונה באל כמשהו שאינו כפוף להיגיון ואינו חלק מהמערכת אלא משהו מעליה. אתה מסתכן בכפירה - ידידי העצני
2) הכפפת אלוהים לחוקי ההיגיון הופכת את אלוהים למושג מדעי וזה לא יתכן מהסיבה הפשוטה שהיא כדלקמן:
מהו מדע? מדע הוא אינו היכולת להקשיב ולשמור על ראש פתוח. זה ממש לא ההגדרה של מדע כי זאת הגדרה רחבה מידי שיכולה להתאים גם לחוג לכלכלת בית.
מדע , אליבא ד-קרל פופר, הוא היכולת להפריך. כל דבר שניתן להפרכה הוא מדע. מה שאינו ניתן להפרכה, למשל אמונה, אינו מדע. כשאתה לוקח את אלוהים ומבין אותו באמצעים לוגים- אתה הופך אותו לבר הפרכה רחמנא לצילן !!!

3) בהתאם לזאת, כל ניסיון לקחת את אלוהים ול"מדע" אותו, הוא ניסיון עקר בעיני.. אמונה ודת נפרדים ממדע ומלוגוס .

4) המלצת קריאה: אני ממליץ לקרוא את הפילוסוף מריון (יש פה אפילו מאמר באימגו עליו) - מריון טוען שיש להתייחס לאלוהים באמצעות מסך של נגטיביות - כלומר לא לנסות להבין אותו ולכפות עליו פוזיטיביזם מדעי. אני חושב שזאת גם התזה של הרמב"ם , אבל יתכן כי פה אני טועה

ידידי מולי

בס"ד
אל תכעס עלי אם לא אענה לך כעת, כי לא זה הנושא.
אני לא כתבתי מאמר פילוסופי, אלא מדעי.
אין כאן שאלה על מהותו של אלוקים, הכפפתו לחוקי לוגיקה, וכל היתר. זה נושא רחב, שטעון מערכת שלמה של הרצאות ולא מאמר ב"אימגו".
לא זה מה שאמרתי!
אמרתי שהעולם נברא על ידי בורא, ומבחינה לוגית לא ניתן להבין אחרת! אין דבר שנברא מעצמו! אין כאן כל קשר לנושא שהעלית, של תארי הבורא, שהוא אחד הנושאים הכבדים בפילוסופיה היהודית, המוסלמית, והנוצרית של ימי הביניים.
לא על זה אני מדבר, ואיני מתכונן לדבר, כפי שכבר הסברתי. היריעה צרה מדי, ואין כנראה גם קהל מתאים לקרוא את זה. זה נושא לספר שאני מעוניין לכתוב ביום מן הימים.
אנא, עשה הפרדה בין הדברים!

פילוסופיה בעל כורחך

אתה טוען:
"אמרתי שהעולם נברא על ידי בורא, ומבחינה לוגית לא ניתן להבין אחרת! אין דבר שנברא מעצמו! אין כאן כל קשר לנושא שהעלית, של תארי הבורא, שהוא אחד הנושאים הכבדים בפילוסופיה היהודית, המוסלמית, והנוצרית של ימי הביניים."

עצם האימרה הזאת היא אימרה פילוסופית פר סה. בטח לא מדעית.

לדעתי יש כאן בלבול במהו מדע. מדע הוא אוסף של היפותזות היוצרות תיאוריה ואוסף של תיאוריות היוצרות פרדיגמה. כל היפותזה בכדי שתהיה מדעית (ולפיכך תיאוריה ופרדיגמה) חייבת להיות ניתנת להפרכה (עיין ערך, קרל פופר) ונשענת באופן המינימאלי ביותר על מטאפיזיקה (מתוך ההבנה כי לא ניתן לשלול הנחות מטאפיזיות ברמה הבסיסית ביותר של התיאוריה)

המילים אחרות, שימוש טרמינולוגי במילים כמו "לוגי", "חוקי לוגיקה" ושאר מיני ירקות, אינו מעיד על מדע.

נקודה נוספת, אין כמעט דבר כזה פילוסופיה יהודית או מוסלמית. לאיסלאם וליהדות אין פילוסופיה אלא הלכה. כמובן שיש פילוסופים יהודים ומוסלמים אבל אלו עוסקים בפילוסופיה כללית. למשל שפינוזה שהיה יהודי והפילוסופיה שלו היא פאנתאיסטית ודאיסטית ולא דתית במובן הצר של המילה.

אגב, הטענה כי אין דבר כזה כמעט פילוסופיה יהודית או מוסלמית היא אינה שלי אלא של ליאו שטראוס

למולי ידידי

בס"ד
אתה מצטט יפה מאד את קרל פופר וכו'.
אתה צריך להבין: אני לא מקבל את הנחותיהם כתורה למשה מסיני. הם אנשים לוגים, ודווקא מתוך זה מותר לי להתווכח עם ההגיון שלהם.
בנוגע לקביעה שלי שיש בורא לעולם, אני טוען שהיא קביעה לוגית, גם אם הלוגיקה שלי לא מסתדרת עם הלוגיקה של אחרים. מותר לי להתווכח איתם. גם קאנט טוען את אותה טענה, ואני מחשיב אותו כלוגיקן החשוב ביותר מאז אריסטו, ואולי בכלל.
זכותך כמובן לחלוק על דברי, ואינך חייב לקבל אותם. אבל אני חושב שיש עדיין מקום לבודקם.
לגבי פילוסופיה, הגדרתו של שטראוס אינה נכונה לדעתי. יש פילוסופיה יהודית, מוסלמית ונוצרית. הפילוסופיה היהודית דנה בעקרונותיה של היהדות, כגון בחירה חפשית, השארת הנפש, שכר ועונש, נבואה, וכו'. יש אולי מתודות שונות, המתאימות לאסכולות שונות בפילוסופיה הכללית. הרמב"ם הוא אריסטוטלי, בשעה שר' שלמה אבן גבירול הוא נאו אפלטוני. הכוזרי הוא עצמאי, ורס"ג הוא כלאמי.
אצל הנצרות והאיסלם התעוררו שאלות כבדות משקל לגבי הברית החדשה והישנה, או הקוראן. אחת השאלות היא הגזירה הקדומה, או החטא הקדמון.
אוגוסטינוס מהיפו הוא אחד ממעצבי פניה העיקריים של הנצרות הקתולית, ומשנתו הפילוסופית השפיעה רבות על העולם הנוצרי של ימי הביניים. תומס אקווינס אף הוא מגדולי הפילוסופים הנוצרים, והגותו הייתה בפירוש נוצרית.
מתודות ההגייה נוצרו על ידי אפלטון ואריסטו, בשעה שהשימוש בהם נעשה על ידי הוגי הדעות המאוחרים, במטרייה הכתובה של התנ"ך או הקוראן.
באיסלם התפתחו אסכולות פילוסופיות רבות, עצמאיות או אריסטוטליות וניאואפלטוניות. שניים מהן היו האסכולות של האשערייה והמועתליזה, אסכולות ה"כלאם". אל פאראבי היה אריסטוטלי מובהק, וכמוהו אבן רושד, בר פלוגתתו הגדול של אל גאזאלי, מייסד האיסלם הסופי, שיש הטוענים שהייתה לו השפעה רבה על ריה"ל. פילוסוף ערבי גדול אחר היה אבן סינא.
כפי שכבר אמרתי קודם, הנושאים לא היו הגייה טהורה, כמו אריסטו או אפלטן שיצאו מכלום ליצור יש. כאן היה טקסט שצריך להבינו, ובו השתמשו במתודות שונות.
כמובן אין זו הרצאת מבוא לפילוסופיה יהודית, נוצרית, או מוסלמית, אך ישנו המון חומר בנושא, ואני מאמין שתוכל למוצאו בקלות.
בנוגע לשפינוזה, הרי הטוא יוצא דופן מכל בחינה שהיא. הוא פילוסוף דתי מחד, ותלוש מהדת מאידך. הוא ממוצא יהודי, אך הפילוסופיה שלו אינה יהודית. שנים רבות אחרי מותו גילה אותו עולם הפילוסופיה האירופאית מאידך, והחל ויכוח גדול על דבריו. הפילוסוף הגרמני יעקובי היה משולליו הגדולים של שפינוזה, וניהל על כך מערכה כבדה עם לסינג ומנדלסון. הוא טען: "שפינוציזמוס הוא אתיאיסזמוס".
זה גם כן נושא רחב, שאיני יכול להכנס אליו במסגרת צרה זו.
ייתכן ובעתיד אכתוב מאמרים על הגותם הפילוסופית של פילוסופים שונים, כפי שכבר כתבתי על הוגי דעות מדיניים.

תוספת למולי

בס"ד
צריך להבין שהגייתם של הפילוסופים של ימי הביניים היא בפירוש הגייה דתית. עניינו אותם פחות תורת ההכרה או מטאפיזיקה, ויותר ההבנה שלצ הבורא ופעולותיו ביחס לתפקיד האדם בעולמו.
שוב, זה נושא ענק, ולא במספר מילים נוכל למצות אותו.

היה עצמך

אתה מתמצא בנושאים הקשורים במלחמת העולם השנייה. קראתי והתרשמתי. מדוע לך להתבזות בכתיבה בנושא זר עבורך
נושא שאתה חף מכל הבנה בו? הנח לאבולוציה. חזור להיסטוריה מודרנית.

לרנית

בס"ד
רנית היקרה!? (אני מקווה שלא טעיתי ואכן כן.
אני מודה לך שלא התקפת אותי אישית, כהרבה אחרים כאן, שחושבים שבכך הם משיגים משהו (לא מבין בדיוק מה).
אבל חבל שדברייך מסתיימים בנימה צורמת.
על סמך מה את קובעת שאני חף מכל הבנה בנושא זה?
את ביולוגית? פלאונטולוגית? גיאולוגית? פיזיקאית? בקטריולוגית? גנטיקאית? כימאית? או אולי משהו אחר בתחום מדעי הטבע?
בבקשה! הרימי את הכפפה, והסבירי לי מדוע אני חף מכל הבנה בנושא.
בתודה!

העצני: שנה סטטוס

במקום ללהג עבור להוכחות: איך הוכח שהאדם והדגים נוצרו באותה רצועת זמן איך הוכח שחקר המאובנים שגוי
איך הוכח שהאורגניזמים בעולם לא חולקים מוצא משותף? איזה חוקרים בעלי שם הוכיחו זאת באיזה מכוני מחקר עבדו
איך הוכח מדעית שכל תורת האבולוציה מופרכת ואנחנו לא שמענו על כך? מה הוכחות המרעישות שבידך שיגרמו לנו
הסטודנטים להגיע לגבעת רם ולקבור קבורת חמור את כל חומר הלימוד שלנו בנושא?דבר אלי בהוכחות ! אני לא תלמיד בחוג לפילוסופיה!

לסטודנט

בס"ד
אני ודה לך, סטונדט יקר!
סוף סוף מישהו מדבר לענין!
אני מתעתד (ברשות העורך כמובן) לפרסם סידרת כתבות בנושא, ולהראות (אין מושג כזה של "הוכחה מדעית" בלכסיקון המדעי. אתה לא סטודנט לפילוסופיה, אז לא למדת פילוסופיה של המדע) פרט אחרי פרט את צידקת טענותי.
אני מודיע מראש: אשמח לקיים דיון בנושא, ולהשתכנע ההיפך! אבל לא בהשמצות ובקביעה שאיני יודע תושג האמת. (גליליי, הנחשב כמדען המודרני הראשון, אמר: "ובכל זאת נוע תנוע" [כך מייחסים לו זאת]). האמת אינה מושגת על ידי סתימת פיות אלא על ידי פתיחות.
העולם מלא באימיתות מדעיות שהופרכו, ולא על ידי הכפשת המפריכים נבנה המדע!
דרך אגב: סטודנט למה אתה? אשמח להתכתב איתך במגוון רחב של נושאים!

מה שחסר

קראתי הבוקר את מאמרך. אינך מביא שום הוכחות לחיזוק דבריך אינך נשען על שום עובדה כל דבריך הם אסופת מילים ריקות
חסרות משמעות צבר הגיגים הזוי בקיצור: איסתרא בלגינא קיש קיש קריא!

לנועם

בס"ד
יש לך תשובות לשאלות שלי?
או שוב אתה מעוניין להוכיח את טעותלי אני וצדקתך אתה על ידי שאתה משמיץ אותי?
האם זו נראית לך דרך נכונה?
אתה באמת קראת את המאמר? הרי המאמר מתווה מצתודה ברורה המבארת מדוע לא תיתכן מקריות בבריאה, במוצא החיים, מדוע ברירה טבעית לא קיימת.
איזה הוכחות אני צריך להביא? שאין ברירה טבעית? מי אמר שיש? אני צריך להוכיח שאין מה שאין? אולי מחר אצטרך להוכיח שהשמש לא זורחת בלילה?
אני לפעמים המום! במקום להפעיל טיפת מחשבה, ולהתייחס ברצינות למה שאני כותב, אנשים חושבים שבזה שיתקיפו אותי הם יוכיחו לעצמם שהם צודקים? כך מתנהג אדם אינטליגנטי או פרימיטיבי?
לא הייתי כלל מגיב, אלמלא השתמשת במילה "הוכחה", המראה שאתה בכל זאת מנסה לחשוב קצת.
אני כל כך עצוב עבורך, מסכן שכמוך, אם כך אתה חושב ללמוד נושא!

העצני: נא להתעדכן!

תגובתך מותירה אותי פעור פה. האם עד כדי כך אינך מעודכן?תורת האבולוציה מקובלת ונלמדת אוניברסיטאות בארצות הברית ועד אוסטרליה אך ורק מכיון שהצטברה כמות כה גדולה של הוכחות מוצקות. מנגנון הברירה טבעית הוא עובדה קיימת וממשית. הסבר מפורט על ההוכחות ניתן למצוא למשל בחומר הלימוד של התלמידים הניגשים לבחינות בגרות 5 יחידות בביולוגיה בפרקים הנוגעים לאבולוציה. כמו כן יש סדרות העשרה לקהל הרחב שעוסקות בין השאר בהסבר על תורת האבולוציה תוך שימת דגש חזק כיצד הוכחה בצורה מוחצת-
בעשרות השנים האחרונות -עובדת קיומו של מנגנון הברירה הטבעית . בניגוד ל מגיבים אחרים איני חושב שהתנגדותך נובעת ממניעים דתיים אלא מהעובדה הפשוטה שאינך מעודכן ואינך בעניינים. אני מקווה שלאחר שתתעדכן תבין את גודל האבסורד
שבמאמרך.

לנועם

בס"ד
נועם יקירי!
סוף סוף נשמע קול חצי שפוי במערכת התגובות! אני לא מואשם בדתיות! עם זאת אני עדיין מואשם בבורות.
קראת את מאמרי הקודמים? נראה לך שאני ניגש לכתוב על נושא לפני שאני לומד אותו היטב? אני מתעסק בנושא זה (לסירוגין) כבר 35 שנה.
אני גם מאד זהיר במילותי, אם קראת את מאמרי הקודמים. אני טוען שהאבולוציה לא הוכחה מדעית. הצטברות ראיות עדיין לא הופכת דבר להוכחה מדעית. זה שדבר נלמד מאנטארקטיקה עד ארקטיקה לא הופך אותו לנכון, אם מושמעות נגדו טענות לוגיות ועובדתיות.
כאן צריכה להיעשות בדיקה: עד כמה הראיות שלפנינו אכן מוצקות? האם ניתנה לנו האפשרות המסגרת הלימודים לבדוק את הנושא לעומקו, או שאנו מסתמכים על ידיעות המוגשות באופן כללי.
במקום הטענה הלא מדעית: "אינך מעודכן", הגישה צריכה להיות: "מה יש לך לומר"?
אני טוען שאין מנגנון ברירה טבעית, ואני מוכן לדון על כך עם כל אחד. אני גם מוכן להודות: "טעיתי". זאת לא בושה להודות באמת, אלא להיפך. אבל במילים כמו: "אתה לא יודע" ישכנעו אותי רק בדבר אחד: יש כאן התחמקות מלהתמודד עם הנושא.
עליך להבין ש"אימגו" אינה אוניברסיטה פתוחה, אלא מגזין למאמרים קצרים.
עם זאת, אני מוכן לדון עם כל אחד על הנושא בכתובת המייל הפרטית שלי, המופיעה בדף החשבון שלי.
אני מצפה להיות מאותגר על ידי מח אינטלקטואלי, שידון איתי בנושא לעומק.
[דרך אגב: עד שניגשתי לפני מספר שנים ללמוד את הנושא של מלחמת העולם השניה, הייתי גם אני בטוח שאני יודע אותו. קראתי מאז עשרות ספרים בנושא, ששינו את ידיעותי והתיזות שלי לחלוטין. אני לומד דברים, ולא מסתמך על ידיעות כלליות, גם אם הם לכאורה מגיעות ממוסדות להשכלה רשמית].

סוכן של מסרים נוצריים

בארצות הברית נעשה מאמץ לצמצם כוחם של מפיצי התכנון התבוני מבית היוצר של הכנסייה הנוצרית.כך למשל ג'ואן גורה
נשיאת האוניברסיטה בול סטייט באינדיאנה הורתה לפטר מרצה שהחליט ללמד על דעת עצמו את התיכנון התבוני כקורס אקדמי
התיכנון התבוני הוא סיפור שנוצר על ידי חוגי הכנסייה בניסיון להלחם בהכרה המדעית בתורת האבולוציה. חבל שדווקא בישראל אתה משמש כסוכן מסרים נוצריים

לאתי

בס"ד
התלבטתי הרבה האם לענות לתגובה או לא. לבסוף החלטתי שהיות ואני מניח שיש כן כמה אנשים חכמים מבין הקוראים, שקוראים את התגובות, אני עונה, לא לך אתי, אלא להם.
האם מישהו מבין הקוראים שם לב כיצד מבצעים באוניברסיטה סתימת פיות?
אם הנצרות מפיצה שה' ברא את העולם, ואני מאמין בזה, זה אומר שאני מפיץ נצרות?
אשמח אם יש מבין הקוראים מישהו שמוכן להוכיח שעדיין יש אנשים הגיוניים בעולם, ולענות על תגובה זו.

תיקון לתגובה הקודמת

אומרים לי שאתה נמנה על המגזר החרדי. אם כך נראה לי שאתה מעביר את המסרים הנדונים לא ממקום של כוונה אלא
מתוך שגגה ואי הבנת הנושא.

מילים מילים

אין עוררין על זכותך לשאול שאלות ולעורר תהיות. אבל אינך אומר על איזה מחקרים אתה נשען אינך מביא שום הוכחות המסוגלות לערער את יסודות האבולוציה אתה מסתמן כסוג של מטיף מילים מילים מילים. עוסקים כאן במדע. במדע צריך הוכחות לא מילים

למשה

בס"ד
למדת מעדים מדוייקים? מדעי הטבע? ביולוגיה? האם אתה מוכן להביא לי הוכחות לאבולוציה?
הרי זה מה שאני טוען: אין לאבולוציה הוכחות! אני לא צריך להביא הוכחה שאין שמש בלילה, אלא לעיוור!
לכן אני שואל אותו שאלות, ומתוכן הוא מבין מה זה שמש, ולמה היא לא זורחת בלילה.
אני טוען שאין ברירה טבעית. אני לא צריך להוכיח את זה. מי שטוען שיש צריך להוכיח את זה.
עצוב כמה שאנשים לא חושבים!
[נ.ב. אין במדע מושג של "הוכחה". המדע מביא ראיות, ולא הוכחות. זה נושא למאמר בפני עצמו, על פילוסופיה מדעית, ואני מקווה לכתוב עליו פעם].

למשה

בס"ד
למדת מעדים מדוייקים? מדעי הטבע? ביולוגיה? האם אתה מוכן להביא לי הוכחות לאבולוציה?
הרי זה מה שאני טוען: אין לאבולוציה הוכחות! אני לא צריך להביא הוכחה שאין שמש בלילה, אלא לעיוור!
לכן אני שואל אותו שאלות, ומתוכן הוא מבין מה זה שמש, ולמה היא לא זורחת בלילה.
אני טוען שאין ברירה טבעית. אני לא צריך להוכיח את זה. מי שטוען שיש צריך להוכיח את זה.
עצוב כמה שאנשים לא חושבים!
[נ.ב. אין במדע מושג של "הוכחה". המדע מביא ראיות, ולא הוכחות. זה נושא למאמר בפני עצמו, על פילוסופיה מדעית, ואני מקווה לכתוב עליו פעם].

אז מה היה לנו?

אדם אחד כתב מאמר שבו הסביר: כל הראיות המצטברות שהפכו את תורת האבולוציה לליבת לימודי הביולוגיה ברחבי תבל
כל הראיות האלה לא שוות כלום. למה?כי כך החלטתי. וכאשר אומרים לו: תקשיב מיטב המוסדות האקדמיים בעולם מכירים בראיות המוצקות מתפרץ הוא וזועק: מטומטמים סתומים! אל תקשיבו אני צודק! למה. ככה!!!

האם אתה מתחזה לחוקר נושא האבולוציה?

1 נא שתף אותנו בתעלומה: באיזה כתבי עט מדעיים פורסמו מחקריך והאם מחקריך נמצאים בספריות האוניברסיטאות השונות?
2 במאמר שלך במגזין זה לא הבאת אפילו בדל ראייה אחת היכולה לתמוך בטענותיך
3. באוניברסיטאות ובתיכוניים לא מעלים טענות. מלמדים על מסת הראיות שנותנות תוקף לנכונותה של תורת האבולוציה
4 אתה מייצר סימטריה כוזבת: הטענות שלך מול טענות הממסד האקדמי. האמת היא:הגיגי מחשבה שלך מול תשתית ראיות
סדורה הנלמדת במוסדות ההשכלה.

לבועז

בס"ד
עשיתי לך משהו אישי? פגעתי בך? אזלמה אתה מתקיף אותי אישית? דרווין סבא שלך? או אולי הדינוזאור?
למה אי אפשר לדבר לענין: "אתה טוען שאתה חוקר אבולוציה. האם פרסמת את דבריך במקום כלשהו שאני יכול לעיין בהם? מהן הראיות שלך שאין אבולוציה, כי לא הבנתי זאת מתוך המאמר עצמו. באוניברסיטאות ישנן הוכחות לנכונותה של טענת האבולוציה. האם אתה מוכן להתייחס אליהן ולהפריכן?".
חבל שאני צריך ללמד מתודה מדעית לאנשים הטוענים שלמדו במוסדות להשכלה.
עתה, נצטט ראיות מתוך דברי, אבל לפני כן אחזור ואסביר: אני לא צריך להביא ראיות לכלום. אני טוען שהבייתה בריאה מתוכננת על ידי בורא עולם. זה לוגי. יש יצרן, המייצר דבר לפי תכנית.
באה האבולוציה וטוענת: לא, הדברים יוצרו באקראי.
היא צריכה להוכיעח שניתן ליצור דברים באקראי.
היא בונה תיאוריה הנקראת: ברירה טבעית. אני טוען שתצפיות בטבע מוכיחות שאין ברירה טבעית. להיפך: יש בטבע שיווי משקל המאזן כל העת את שרשרת המזון, כדי שהמינים לא יכחדו. אם מינים נכחדו, הרי זה בגלל שהאדם הכחיד אותם.
אנא, הוכח לי שאין הרמוניה בטבע. הוכח לי שיש בטבע מנגנון של מלחמת קיום וברירה טבעית. לדעתי זו תיזה, ולא עובדה מדעית.
המילה "מימסד" כבר נוטלת ממנו את הזכות לענות. כי מדע אסור לתו להיות ממוסד. מותר לבנות מוסדות להשכלה גבוהה, וללמד בהם שני דברים: את המידע הקיים בידינו, ואת היכולת להפריכו. אם לא - זו דוגמה דתית בנוסח הכנסיה הקאתולית.
כן, אני אדם חושב, ואני טוען שהראיות המובאות על ידי האבולוציוניסטים אינן נכונות. אני לא צריך להביא ראיות הפוכות. מספיק שאני טוען שהן אינן הגיוניות. על האבוציוניסט להוכיח לי שהוא צודק.
אז כנראה השיטה האבוציוניסית להוכיח זאת היא: "אתה בור! אתה דתי! כולם אומרים ההיפך! למדו אותי ההיפך". מתודה מדעית למופת.
הרם הכפפה, וענה לי על טענותי, ואל תקיף אותי אישית אדוני ירא שמי המדע (מדע?!).

לבועז

בס"ד
אתה מוכן להראות לי איפה כתבתי: "למה? ככה"?
קראת את המאמר? את התגובות שלי? זה "למה? ככה!"?
אז מה אם כל המוסדות מכירים? אני טוען שזה לא נכון, ומסביר את עצמי! מה זה? דת? אמונת חכמים? מועצת גדולי המדע?
הם טוענים טענות, ואני מסביר מדוע זה לא נכון!
אדרבה! תפריך אותי!
למה אף אחד לא עושה את זה? למה כולם מצטטים לי את אותה המנטרה: "אבל באוניברסיטה אומרים ההיפך". אז מה? גם לגליליאו אמרו ההיפך, ורצ ו לשרוף אותו! אז מה? זה אומר שהוא לא צודק? כי הוא יחיד? זה מדע או אמונת הבל? ואני עוד הדתי!

תוספת לבועז

בס"ד
דרך אגב: אם אתה מאד נהנה להתקיף אותי אישית, אז אוסיף לך עוד כמה נקודות:
מצאו לאמא שלי אבנים באורז, והשכנה שלי התחתנה עם פרסי.
יש לי שני חורים באף עם שערות בתוכן, ומשקפי ראייה, ופעם גם נקרע לי שרוך בנעל, ואני כותב ביד שמאל.

דרך התחמקות ושמה"תקפת אותי אישית"

הנח למנטרה שלך. היכן רכשת את השכלתך בנושא באיזה מכוני מחקר העוסקים באוסף הראיות העצום התומכות בנכונות תפיסת האבולוציה באיזה מהן השתתפת? באיזה תצפית או ניסוי הצלחת להפריך ממצאים? את מי שיתפת בממצאיך המהפכניים?
באיזה כתב עט מדעי התפרסמו מחקריך? באיזה כנסים מדעיים נטלת חלק? יצא המרצע מן השק: אתה מסיבות דתיות טוען
שהעולם הוא יצירת הבורא . זה לוגי. אתה לא צריך להוכיח דבר. לעומת זאת אבולוציה היא רעיון לא לוגי ולכן צריך להפריכה.
אין דבר אישי נגדך . אין לי דבר נגד אמונתך הדתית . יש בי כעס על התחפושת המלומדת- לוגית הכוזבת בה אתה מתהדר

לבועז

בס"ד
חבל בועז, לכלכת אותה!
נתתי לך הזדמנות להתייחס לנושא, ושוב אתה מספר לי על מכונים מדעיים!
בא נעצור כאן. אם בא לך להמשיך לכנות אותי בשמות ותוארים, וזה עושה לך טוב - סבבה! למה לקלקל לאדם את התענוג, אם זה מה שעושה לו טוב?
אבל אני כמובן מפסיק להגיב לך, כי אתה לא עונה למה ששאלתי, ולא מתייחס למה שטענתי. אני מסביר בירור בכתבה למה אין ברירה טבעית, אלא שרשרת המזון והרמוניה. אתה מתעקש שזו אינה הוכחה - ניחא!
זה מראה שאין לנו שפה משותפת.
שלום ולא להתראות!

עוד לבועז

בס"ד
דרך אגב: אך תכעס על ה"התחפשות לוגית-מלומדת כוזבת" שלי, כי אומרים שזה לא בריא לכעוס, ובמיוחד על זה!
תהיה בריא!

הערת שוליים

פסטיבל הבריאתנות המתנהל פה משעשע למדי!

לעירנה

בס"ד
איזה יופי! כמה אני נהנה לעשות למישהו הרגשה טובה! שימחת אותי!

גם אנו נהנים

אומנם הטענות שלך מוזרות (ברור והגיוני שכל בעלי החיים נוצרו באותו הזמן)אבל לפחות משעשע. אגב איך הסתדרו הדינואוזרים בתיבת נוח?היה צפוף קצת?

לאנינימי

בס"ד
לא הבנתי אותך: מדוע הטענות שלי מוזרות? כי אתה לא רגיל לשמוע אותן? פעם לא היו רגילים לשמוע שהארץ מסתובבת סביב השמש.
ועתה, מבחן קצר באינטליגנציה וידע, למען השעשוע (הבנתי שאתה אוהב להשתעשע):
* מה היה אורכה של תיבת נח? רחבה? וגובהה?
* אניה בגודל זה, כמה כבשים היא יכולה להכיל? (נעשה חישוב בנושא).
* מה גודלו של דינוזאור שבקע זה עתה מהביצה?
דרך אגב: האם המילה "תיבת נח" הוזכרה אפילו פעם אחת במכלול הטענות שלי? או שטענתי שמבחינה מדעית אין הוכחה לאבולוציה?
האם מערכת החינוך במדינת ישראל הגיעה לשפל כה גדול, שאף אחד מהמגיבים לא מסוגל להבין את הנקרא? [אני מפחד לענות]

למה הן מוזרות

1. כי אני רגיל לשמוע אותן מנוצרים
2 כי לימוד תורת האבולוציה מבוססת על עקרונות האבולוציה ועל חשיפת הראיות מתחומים מגוונים התומכות בעיקריה
3 כי מוזרה טענתך שכל החי בטבע נוצר באותו זמן : בקטריות דגים סוסים דינאוזואורים ואדם ואתה אומר שזה כל כך הגיוני עד שאתה לא צריך להביא ראיות לכך
חוץ מזה אתה באמת בסדר. אתה מצליח לגרום לי לחייך ואינני דורש יותר ממך

לאנונימי

בס"ד
אתה כזה חמוד!
שאלתי אותך שאלות - אין תשובות!
למה?
אתה עונה לי למה הטענות שלי מוזרות:
נעבור על דבריך אחת לאחת:

1. כי אני רגיל לשמוע אותן מנוצרים

אז מה? ללכת עכם מכנסיים זה מוזר? אבל גם נוצרים הולכים איתם! אז מה אם נוצרים טוענים את מה שאני טוען? זה אומר שמשהו פה לא נכון?

2 כי לימוד תורת האבולוציה מבוססת על עקרונות האבולוציה ועל חשיפת הראיות מתחומים מגוונים התומכות בעיקריה

פשוט לא הבנתי את המשפט. אני טוען שאין כזה דבר אבולוציה, זו לא תיאוריה אלא משאלת לב ופרשנות מסולפת לעובדות. אין לה ראיות משום מקום. למהב זה מוזר? כי כ---ו---ל---ם אומרים אחרת? אני לא עובד אצלם, רק אצל השכל הישר.

3 כי מוזרה טענתך שכל החי בטבע נוצר באותו זמן : בקטריות דגים סוסים דינאוזואורים ואדם ואתה אומר שזה כל כך הגיוני עד שאתה לא צריך להביא ראיות לכך.

אני טוען שאין שום סיבה לטעון אחרת. מי שרוצה לטעון שהכל התפתח באופן אקראי - עליו להביא ראיה לטענה אבסורדית זו! וכל הראיות שראיתי עד עתה אינן מקובלות עלי!

חוץ מזה אתה באמת לא בסדר, כי אני דורש ממך ומיתר בני אנוש לחשוב, ולא ללכת כמו סוסים בתלם. וזה לצערי לא נעשה. חבל!
אתה מצליח לגרום לי לרחם עליך, וזה עושה לי צער רב, שבן אדם לא מעוניין לחשוב.

מלטה יוק

אני מקווה שאתה מכיר את הסיפור על האדמירל התורכי.אתה טוען אבולוציה -יוק . הראיות והנתונים לא יבלבלו אותך. אתה שר כמו אותו מרטין לותר השחור:יש לי חלום והחלום שלי הוא שכולם יקבלו שהעולם נוצר על ידי הבורא וזה הכי הגיוני בעולם ואל תפריעו לי עם מחקרי המדע. תודה על האתנחתא הקלילה שאתה מאפשר לי אחרי יום עבודה מפרך

לאנונימי יוק

בס"ד
ניסיתי להסביר לך דברים בצורה הגיונית. אמרתי שאני מזמין מישהו שסוף סוף יתן לי הוכחות לאבולוציה.
כל מה שהצלחתי לשמוע עד עכשיו זה כמה אני לא צודק.
אז באמת בא נעשה יוק, אל תמצא אותי, ואני לא אותך. תחפש עיסוקים אחרים אחרי יום עבודה מפרך מאשר להפיג עלי את השעמום שלך, אחרי יום עבודה מפרך שלי, ושיהיה לך בהצלחה וכל טוב.

בעקבות תגובתו של מולי

קראתי עכשו את תגובתו המאוד מעניינת של מולי ורצברג התורם לנושא הסתכלות מהזוית הפילוסופית. אני מבקש להעיר:אמנם אני .שולל לחלוטין את דבריו של העצני אבל יחד עם זאת נראה לי שמגיבים מסויימים עושים לו עוול בניסיון לייחס לו רק מניעים דתיים- נוצרים. גם בתחום הפילוסופיה היו הוגים שפיתחו את הרעיון שמעשה הבורא הוא ההסבר האפשרי היחיד לקיום העולם.לייבניץ למשל
קבע שהקיום היחיד הקיים כשלעצמו הוא אלוהים. כל היישים האחרים קיומם מותנה בבחירה אלוהית שיהיו עולם שביכולתו להכיל
אינסוף יישים שכולם מוצאים בו את מקומם עולם שנבחר לאחר בדיקת אופציות שונות לעולמות אפשריים וכל זה מבטל את האפשרות שקיימת מקריות בבריאת העולם.

הפלא ופלא

אני קוראת את המאמר ונדהמת: בפתח שנת 2014 ועדיין מסתובבים בקרבנו אנשים שכותבים מאמרים שעדיין תקועים בסיפור בריאת העולם המקראית אינם מודעים לכל חידושי המדע המאששים את עקרונות האבולוציה והמספקים ראיות לקיומו של מנגנון
הברירה הטבעית. אכן הפלא ופלא!

לאילנה

בס"ד
בפעם המי יודע כמה!
אולי במקום לחזור שוב על מה שכבר כתבו כולם, כמה שאני לא יודע, וכו', תעני לי: מה ההוכחה למנגנון הברירה הטבעית?
אני טוען שאין לכך שום הוכחה מדעית. להיפך. החי והצומח בכדור הארץ מתנהל בהרמוניה מלאה, ואין מלחמת מינים.
אני כבר מצפה סוף סוף לשמוע ממישהו שיסביר לי למה יש כן, ולא למה אני לא יודע וכו'.
חוששני שאיאלץ להשאר בציפיה, וזו מהסיבה הפשוטה: אדם שבאמת למד ביולוגיה יודע שאין מנגנון ברירה טבעית. ואדם שלא למד - מאיפהב יידע לענות לי? אז במקום זה הוא צריך להגיב משהו, שכל החבר'ה יראו שהוא הגיב במגזין, ולכן הוא מדבר עלי, במקום להשיב לטענותי.
נו, אם זה עושה טוב לאנשים, מי אני שאפריע להם בכך?

עוד לאילנה

בס"ד
סתם סקרנות: לא משמעם לכתוב עוד פעם מה שכבר כמה אנשים כתבו קודם?

תגובה מאילנה

אני מרוצה שאתה לא נמנה על צוות הבודקים של בחינות הבגרות בביולוגיה 5 יחידות שכן אז היית פוסל את כל התשובות...
שאלה? מדוע אתה פטור ממה שאתה דורש מאחרים.?אולי לשם שינוי תביא בפנינו ראיות לטענותיך. למשל: ברור שהבורא ברא את העולם(ראיות!) ברור שמי שלמד ביולוגיה יודע שאין ברירה טבעית(ראיות!!!) אולי על סמך הראיות שתביא נגרום לשינוי תכני בחינת הבגרות בביולוגיה...

לאילנה

בס"ד
אילנה היקרה!
בגלל שאת כל כך נחמדה, ומתחילה לשאול שאלות לענין, אענה לך.
א. כבר כתבתי כל כך הרבה, הן בכתבה והן בתגובות, שמי שהיה מתאמץ טיפה, היה רואה את דברי.
ב. לא הייתי פוסל את התשובות, אלא את השאלות. הן ניתנות על בסיס שאכן אבולוציה היא דבר מוכח. זה לא כך.
ג. אם מישהו רוצה להוכיח שיש משהו, עליו מוטלת חובת ההוכחה, ולא על זה שטוען שאין. זה כלל לוגי ראשוני.
ד. למראות זאת, אוכיח לך (אין מושג כזה "הוכחה" במדע, אלא "מערכת ראיות תומכת". כלל ראשוני במתודה של המדע) [על זה בוחנים בביולוגיה 5 יחידות?]: מערכת הברירה הטבעית מושתתת על ההנחה שיש בעולם החי מלחמת קיום, שבה זנים חזקים שורדים, וחלשים נכחדים. בתוך הזן עצמו נוצרות מוטציות ספונטניות עקב תנאים סביבתיים שבעלי החיים מסתגלים אליהם.
הבה ונבדוק זאת למעשה: בעולם החי הידוע לנו כיום אין מלחמת קיום! יש הרמוניהמדהימה, בה כל בעל חי נוטל את חלקו בשמירת הסביבה האקולוגית הבריאה של הטבע. גם במקרים של קטסטרופות, שקורות בעולם הטבע כל העת (רעב, אסונות טבע), הטבע משקם את עצמו בצורה מדהימה וחוזר לקדמותו.
אותם המינם שורדים, וממשיכים לגדל את אותם הצאצאים.
ייתכן שיש הסתגלות, כמו דוב הקרח המסתגל לסביבתו, וכן הלאה. אבל הוא נשאר דוב קרח, ולא הופך לזברת קרח.
הביאו גמלים לאלסקה, והם התרגלו לקור. הם לא הפכו לאיילי קריבו.
וכן הלאה.
מערכת הברירה טבעית נסתרת הן במאקרו, בהרמוניה הנפלאה של עולם החי, והן במיקרו, בגנטיקה של החי, שם מנגנון התורשה מונע שינויים דרסטיים המשנים מין אחד למשנהו. כלב תמיד יוליד כלב. אפשר להכליא את הזנים, וליצור כלבים מאד מעניינים, אבל הם יישארו כלבים.
איני מביא ראיה שהבורא ברא את העולם, כי זו טענה אפריורי (בוחנים על המילה הזו ב-5 יחידות בביולוגיה? מלמדים לוגיקה קאניטיינית? זה פשוט נלקח משם ["ביקורת התבונה הטהורה"]) שלא ניתן להוכיחה, ואינה זקוקה להוכחה. היות ואיני מעביר כרגע שיעור בתורת ההגיון או תורת ההכרה, איני מרחיב.
גם אם אי אפשר להביא הוכחה לכך, הרי אם נעמיד מבחינה לוגית בריאה אקראית ובריאה מכוונת, הבריאה המכוונת היא הרבה יותר לוגית הן אפריורי, והן אפוסטריורי. גם אמפיריציסט קיצוני יודה שאקראיות אינה לוגית. צריך להוכיח אותה היטב. בינתיים עוד לא מצאתי בטענת האבולוציוניסטים שום הוכחה (יותר נכון מערכת ראיות מספקת) הן לטענת האקראיות, הן לטענת מלחמת הקיום, והן לטענת הברירה הטבעית.
תיאוריות כאלה מתאימות למאה ה-19, אז עדיין לא היו מספיק תצפיות על עולם החי, וגם שום יידע בגנטיקה.
אשמח לשמוע שאני טועה, כי אותי מעניין המדע לשמו, ולא כיפוף ידיים אקדמי כביכול.

תוספת לאילנה

בס"ד
אילנה היקרה!
לפי תגובתך האחרונה את עושה רושם של בחורה אינטליגנטית.
אסביר לך כמה מילים על עצמי.
יש לי בעיה: אני לא מאמין. אני בודק כל דבר.
זה בהסטוריה, פילוסופיה, דת, מדעי הטבע, וכו'.
כל דבר התלוי בניסיון או בלוגיקה - ניתן לבדיקה ולהפרכה.
יתירה מזו: הפיעלוסוף קרל פופר טוען שתנאי ראשון בתיאוריטה מדעית היא נתינת האופציה להפרכתה.
כאשר אני כותב מאמר על מלחמת העולם השניה, למשל, אני בודק עשרות ספרים, משווה ביניהם, משווה בין טענות של הצדדים היריבים, ואז מנסה לגבש תיאוריה.
אני מדגיש מראש, שניתן להפריך את דברי. אני מביא ראיות הסטוריות ולוגיות. אבל אין זה אומר שאני צודק. זו השערה מלומדת.
המדע מלמד אותנו ענווה. אנו משערים דברים, שאולי מחר יוכחו כמוטעים. זו לא בושה. זו גם לא בושה לומר: "טעיתי". אני נעצמי עושה זאת כל העת.
כתבתי מאמר למגזין, ובטו אני מסביר את המתודה של המדע. לצערי, לא מלמדים זאת בבתי ספר תיכוניים (בדקתי).
האם אנו יודעים בוודאות משהו? אנו מבצעים תצפיות, נסיונות, חישובים, ומנסים לגבש להם הסברים.
אני טוען שתיאוריית האבולוציה אינה נותנת מספיק תצפיות המאששות את ההסבר שלה. כמו כן, אין כאן תיאוריה הניתנת להבדק בתנאי מעבדה, וניתן להפריכה.
אם למשל אנו מצליחים לייצר פחם או נפט במעבדה תוך כמה ימים, זה אומר שאין צורך לחכות מליוני שנים ליצירת פחם או נפט. אם אנו מצליחים לייצר עופרת מאורניום במאיץ חלקיקים, זאת אומרת שאין זה מחייב שלוקח שנים כדי לעשות זאת. אנו מסיקים זאת על סמך ההנחה האכסיומטית שאכן הדברים פעם עבדו באותו קצב של היום. האם אנו יכולים להוכיח זאת, או רק לשער זאת.
אומרים לי שאנשים נחתו על הירח. אני שואל: למה אני צריך להאמין לכך? על סמך עדויות של האסטרונאוטים? על סמך סרטי טלויזיה? על סמך אבנים שכביכול הובאו משם? האם זו הוכחה ודאית, או סיפור יפה שמענויינים שנקנה?
אם אומרים לי שהיטלר התאבד בבנוקר שלו בברלין, ואין לי גופה, שרידי עצמות, ד.נ.א., למה אני צריך להאמין לזה? אולי זה קרה ואולי לא, אבל אי אפשר להפוך זאת לוודאות.
אני יכול להמשיך כך הלאה, אבל איש מדע אמיתי מעולם לא נבהל מהמושג: "כ-ו-ל-ם אומרים כך". אחרת גלילאי לעולם לא היה מעיז לחלוק על אריסטו, קופרניק על פטולומיאוס, וכן הלאה.

גליליאו ואריסטו

אני במקרה רואה מולי את תגובתך האחרונה. ברצוני להעיר שתי הערות
1 גליליאו הוא חלוץ המדע המודרני כיון שביסס את דעתו על תצפיות על תחילת מחקר לא מתוך רצון להתנגחות לשמה.
2 בדוק למשל את נושא הלוויתן . הלוויתנים מקורם מטורפים יבשתיים בעלי פרסה.לפני עשרות מיליוני שנה החלו טורפים אלה לעבור לחיות במים
הם הפכו למין אחר(שוני באברים שוני בעצמות וכו) החוקרים שהניחו את ההנחה הזאת התקשו להוכיחה בגלל (חור שחור במאובנים) אלא שאז
הגיעה הגנטיקה המבורכת שבאמצעותה הגיעו הראיות התומכות בכך: הלוויתנים הם לשעבר חיות יבשה. גנטיקה איננה יכולה להילמד
אלא בצורה מסודרת עם שיעורי מעבדה. ממומלץ

לירושלמי

בס"ד
א.אתה יוצא מנקודת הנחה (כנראה) שגליליאו התכוון לשם שמיים, ואני למטרת התנגחות לשמה. כואב שאנשים יוצאים מנקודת הנחה כזו. חבל שכה גדולה השנאה בדור, שאנשים שלא מכירים אנשים חייבים להאשים אותם באשמות שונות, ולטפול עליהם כל מיני דברים.
אני לא יודע מתוך מה יצא גליליאי. אבל גם אם אצא מנקודת הנחה שהחליט להתנגח לשמה עם אריסטו - אין לי בעייה עם זה, היות והוא בודאי לא הכיר את אריסטו אישית, ולכן אם החליט להתנגח, הרי היה זה עם התיאוריה של אריסטו, ולא עם אריסטו עצמו. אז הוא החליט לומר: מי אמר שאריסטו צודק?! ומה קרה? אז הוא חייב לקבל את אריסטו כדוגמה?
בא נצא מנקודת הנחה שאני מתכוון לנגח לשמה. אז מה? יש לי סכסוך אישי עם דרווין, או עם סבא אב קדמון? נניח שאני טוען: מי אמר שהאבולוציה נכונה? אז מה? אז אני נעכס אישית, אבל למה יש פה בעיה מדעית? הבה ונבדוק, ואם אני טועה, אז טעיתי.
אבל מה החוכמה הגדולה של אנשים לחזור שוב ושוב אלי, ולטעון: "אתה לא יודע! אתה דתי! אתה נוצרי! אתה מתנגח לשמה! אנחנו בכנסת? זו מלחמה פוליטית? אתמהה!
ב. אתה קובע עובדה. יפה. אני לא מקבל את זה. אני טוען שהלוייתנים תמיד חיו בים. כרגע הם שם. יש לך הוכחה שהיה לוייתן יבשה? מה הקשר לגנטיקה? מה הקשר למעבדה? אם מישהו לומד את התיאוריה ולא מנסה אותה במעבדה, הוא לא יודע אותה?
אדרבה, שלח לי חומר מסודר, המוכיח שהלוייתנים הינם חיות יבשה שהפכו לחיות ים.
שים לב ללשונך אתה: קודם הייתה ההנחה שאכן זה כך! ירינו חץ. עכשיו בא ונעשה את העיגולים! אוי, אבל אין עם מה! אה, מצאנהו נחומר לעיגולים. אפשר לדעת איך? איזה ראיה יש מהגנטיקה המבורכת?: אשמח לשמוע!

"ירינו חץ"

תקרא שוב את השורה שכתבת זה מה שאתה עושה. אתה יוצא מנקודת הנחה שיש אלוהים ולפי הנחה זאת אתה מניח תיכנון תבוני. איזה ראיות אתה יכול להציג שיש אלוהים שיש בכלל כוח עליון? אני טוען שאין אלוהים ולכן בהעדרו רק תורת האבולוציה סבירה תוכיח לי שלא?

לירושלמי

בס"ד
אתה כנראה לא קראת את דברי באחת התגובות. שם כתבתי שאנו מנסים לבדוק במחינה מדעית את האפשרות הלוגית ביותר. אין אנו מניחים במדשע הנחות, אלא מסים לצרף לוגיקה עם אמפיריציזם. זה מכונה בפילוסופיה אפריורי ואפוסטריורי.
אנו מעמידים שני פתרונות אפשריים, ללא הנחה מוקדמת: בריאה תבונית, או התפתחות אקראית.
בריאה התבונית מחייבת בורא. התפתחות אקראית טוענת שדברים נעשו מעצמם.
עתה עלטינו לבדוק מה יותר לוגי, מה עונה על יותר שאלות, ומה מבחינה אמפירית יותר מוכח.
טענת האבולוציה נתקלת בקושי ראשוני כבד מאד, הן אפריורי והן אפוסטריורי: איך נוצרים דברים באקראי?
ההגיון אפריורי והמציאות אפוסטיורי מראה דשדברים אינם קורים מעצמם. יש תמיד משהו קודם שגורם ליצירתם.
האבולוציה אינה מתמודדת עם טענה זו. היא לא טוענת שיש או אין בורא. לא זו מגמתה. היא מנסה לתת הסבר כיצד דברים פועלים.
להסבר יש בעיה: כיצד נוצרת הפעולה הראשונית?
לכן יש מדענים המשלבים בורא עם אבולוציה. זה מוריד את בעיית התחלת התהליך.
זאת אומרת: נקודת ההתחלה אכן נעוצה בבורא. הוא יצר את החומר הראשוני, אבני הבנין של העולם.
מה הלאה? האבולוציה אינה מתייחסת לזה. היא טוענת שהיא מתחילה בתא הראשוני.
כאן קיימת בעיה נוספת: אין הסבר איך קרו הדברים עד התא הראשוני.
אז האבולוציה מתחילה מראש עם חסר בהסבר.
נעבור לנקודת ההתחלה של האבולוציה: התא הראשוני. מה גרם לו להשתנות?
האבולוציה טוענת שהצטברות מוטציות אקראיות גרמו לתא בודד להשתנות, והוא הפך לרב תאי. היא לא עונה תשובה הברורה למה. למה שייגרם שינוי בתא, והוא יהפוך למשהו יותר מורכב? מה רע לו כך? איזה מנגנון יוצר מוטציות הגורמות לתא להשתנות ולהפוך לדבר חדש? (לא לקבל תכונות חדשות).
הבה נמשיך את התהליך האבולוציוני: נוצרים בעלי חיים רב תאיים ראשונים. כיצד נוצרים כמה מינים? באקראי.
הם מתפתחים ועולים ליבשה.
שם מתנהל מאבק איתנים של קיום והשרדות, שבסופו נותרים החזקים.
באבולוציה זה מכונה: מלחמת הקיום והברירה הטבעית.
כך מתנהלים הדברים פחות או יותר, עד לעולם החי של היום.
כאן נשאלת השאלה: האם זה אכן כך? האם אנו יכולים להוכיח מתוך תצפיות ברורות שאכן יש בטבע מלחמת קיום וברירה טבעית, בה שורדים רק מינים חזקים? או שלהיפך: הטבע הוא הרמוני, ומתוכנן בצורה בה לכל מין יש את יכולת הקיום שלו, בהתאמה מושלמת עם המינים האחרים, ממש כמו פאזל מדוייק?
ובכן, אין תצפית ברורה בטבע על ברירה טבעית. להיפך: יש ראיות על הרמוניה.
זה משמיט את הקרקע מתחת לכל הבסיס של האבולוציה.
האם בעבר הייצתה ברירה טבעית, כפי שטוענת האבולוציה? אולי, ואולי לא.
פה ניתן להפעיל רק לוגיקה, או ניחוש. אין אפשרות להוכיח כלום.
אז כאשר אנו מעמידים בריאה מתוכננת מול הווצרות אקראית, הבריאה המתוכננת יכולה להביא יותר ראיות אמפיריות, והוכחות לוגיות, מאשר האבולוציה.
אין במדע מושג של: "הוכחה". יש רק מערכת ראיות תומכת.
בינתיים, להבנתי, מערכת הראיות והלוגיקה אפריורי טוענות שניהן לזכות הבריאה המתוכננת.
זהו כוחו המקסימלי של המנדע.
כיהודי, אני טוען שיש לי מסורת הסטורית על התגלות אלהים בהר סיני, ונתינת תורה.
כל זה אינו קשור כלל לדיון הקודם. זה נושא בפני עצמו, שיש לו את הטרמינולוגיה שלו, הלוגיקה שלו, ומערכת האישושים האמפירית שלו.
כמובן שלא על זה היה הדיון בכתבה, וממילא איני מעוניין להכנס אליו.
מי שמעוניין להמשיך בנושא, יכול לעשות זאת דרך כתובת המייל שלי, המופיעה בדף החשבון שלי.

חשוב שכל מי שייקרא את המאמר הזה ידע...

כותב המאמר הוא אדם בור ובעל עמדה תיאולוגית שהוכחה כבר כאווילית וחסרת כל ביסוס עובדתי, הכותב לא קרא ולו דף אחד מהספרים שהוא מבקר ואין לו גם את הידע כללי לגבי מהו דיון מדעי בכדי לבקר שום תיאוריה מדעית בטח ובטח שלא את התיאורה של האבולוציה שמבוססים עליה כיום תעשיות של אלפי מיליארדים כגון הרפואה (כולל חקר גנטי של מחלות) והחקלאות המודרנית

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עדינו העצני

.