אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אנטישמיות עכשווית


תאריך פרסום קודם: 
25/06/2009
מחבר: 
אברהם בן עזרא

ראש מדינה ערבית שאינו מכיר בישראל כמדינת העם היהודי – כמוהו כהיטלר וכקודמיו [פרעה ועמלק] מבחינת היחס אל היהודים ואל מדינת היהודים. תומכי השלום אמורים להתנגד להתגרענות איראן, כמו גם להקמת מדינת טרור פלשתינית לאורכה של מדינת ישראל.

* * *

כפי שהיטלר הוא ממשיך דרכם של צוררי ישראל מהעבר, כולל: פרעה, המן ועמלק, כך גם אחמדיניג'אד, כנופיות הטרור וכמה מראשי מדינות ערב - הם ממשיכי דרכו של היטלר בשנאת יהדות ויהודים.

הדימיון של חוליות שרשרת השנאה בא לידי ביטוי ערכי-אמנותי בספרי הלימוד ובעיתונות אז ועתה, וכל מה שצריך לעשות כדי להבין קשר זה הוא לעיין וללמוד, להשוות ולהבין.

הסיסמא של היטלר הייתה – עולם בלי יהודים, סיסמא שכבר הוכח כי אין דרך להגשימה, ואילו אצל שונאי ישראל המודרניים סיסמא זו כבר אינה בבחינת מטרה מעשית, אלא רק חלום חבוי וסמוי, מעין משאלת לב.

הסיסמא של האנטישמיות העכשווית היא – עולם בלי מדינת יהודים. וממילא, באין מדינת יהודים לעם היהודי, יחזרו היהודים אט אט לגטאות ושם כבר יטופלו.

זו האנטישמיות החדשה, והמונח אנטישמיות כאן אינו כולל את האנטי נגד העולם הערבי, שהוא עצמו נגוע, אלא רק את היהודים - ואין צורך להיצמד להגדרה המדעית לפי המקורות כל עוד אין מונח חליפי המקובל אצל רבים.

האנטישמיות החדשה – המתמקדת בחיסול המדינה היהודית – לא פחות מסוכנת מקודמתה, הן בכוונותיה ובמעשיה היוצאים אל הפועל ככל שהדבר אפשרי, והן בהיקפה החובק ארצות, כנופיות ועמים, בכל רחבי העולם. לולא חוסנה ויתרונה של מדינת היהודים בעיקר מהבחינה הצבאית – היה כאן בסיס לדאגה.

החברים באגודת האנטישמיות העכשווית – הם בראש ובראשונה אחמדיניג'אד האיראני, מכחיש השואה אשר שואף לחיסול פיזי באמצעות נשק אטומי של מדינת ישראל. גם האחרים החברים באגודתו מכחישי שואה הם – ובכללם אבו מאזן שהפך את הכחשת השואה אצלו לבסיס לקבלת תואר אקדמי. תחתיו, ולצידו, יתר כנופיות הטרור שכבר הצהירו כי לא יכירו במדינה יהודים לעולם.

תומכים בכנופיות הטרור ומחזיקים באותה דעה בה נוקטים ואותה מאמצים האנטישמיים העכשוויים, הם כמה מראשי מדינות ערב אשר הכריזו בפומבי כי לא יכירו במדינת יהודים. מיעוט מבין אזרחי ישראל תומכים רעיונית בשלילת מדינת היהודים על כל המשתמע מכך.

צריך להבין כי היהדות אינה רק דת, כמו הנצרות והאיסלאם, אלא היא גם לאום, והיהודי הוא יהודי כמו שהבריטי הוא בריטי, והצרפתי הוא צרפתי.

זאת יודעים היטב האנטישמיים העכשוויים – ונגד עובדה זו הם גם לוחמים, באמצעות התנגדותם למדינה יהודית ובשאיפתם לעולם ללא מדינה יהודית בו.

ככל שנתפתחת מול עיניהם מדינת היהודים כבעלת עוצמה מוסרית, כלכלית, חברתית, ובעיקר צבאית – כך גם נמוג החלום האנטישמי ומתרחק מהגשמה.

במצב זה, חלה חובה קיומית על ממשלת ישראל למנוע התחמשות גרעינית של איראן, כמו גם למנוע הקמת מדינת טרור פלשתינית לאורכה של מדינת ישראל, אשר תקדם את החלום האנטישמי במתכונתו העכשווית.

המניעות הללו הן מניעות של שלום, כי אם לא יתקיימו, לאמור, אם איראן תצליח ליצור פצצות גרעין ואמצעי שיגור מתאימים – יגבר אצלה הפיתוי להשתמש בהישגים אלו ואז – תהיה מלחמה שתגרום, כמובן, לפגיעה קשה באיראן עד כדי חיסולה, לבד מהפגיעה המסוימת בישראל.

גם במרחב המצומצם, היה וכנופיות הטרור יכוננו מדינת טרור, דבר שאינן חפצות בו ואינן מסוגלות לו, יגבר אצלן הפיתוי לפגוע במדינת ישראל בכל הזדמנות, דבר שיתסיס את הגבול ויסכן את קיומה של מדינת הטרור החדשה שתוקם.

שואפי השלום עכשיו או אחר כך, צריכים לראות רחוק ולתמוך בביטול כל אפשרות של התגרענות איראנית, כמו גם להתנגד להקמת מדינת טרור פלשתינית – למען השלום.

קריאה נוספת אימגו

התיתכן שואה בימינו? / זאב בן יוסף

-
אנטישמיות או ש... / ישראל בר ניר

- האנטישמיות החדשה בחוגי האינטליגנציה האירופית / רבקה שפק ליסק

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.