אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פרנץ קפקא


החייל האחרון / ינון ניר, הוצאת אריה ניר

החייל האחרון / ינון ניר

זהו ספר מפתיע מהרבה מובנים, הוא נשכני אך מלא חמלה, הוא צבאי אך אינדיבידואלי, והוא מאוד מאוד מגדרי. זהו ספר אפיקורסי שמטמא ומנתץ את האשליה הטהרנית-הגברית-צבאית-ישראלית.

קפקא - המשפט

המשפט / פרנץ קפקא - יוסף ק במלכודת האתוס הבורגני

המשפט, מהעיקריות שביצירותיו של פרנץ קפקא, מגולל את סיפור השנה האחרונה בחייו של יוסף ק’, המגלה לתדהמתו שהוא נאשם במשפט פלילי עלום ההולך ומשתלט אט-אט על חייו. בפרק הסיום של הרומן נוטלים אותו שני אנשי-מסתורין למחצבה נטושה ושם הורגים אותו בברוטליות. [2]למה? מדוע מסתיים המשפט בהשמדתו הפיזית של יוסף ק’, בעת שלכאורה יכול היה להימשך ad infinitum? והרי במשל על שער החוק שמספר הכוהן ליוסף ק’ והמייצג את המשפט בזעיר אנפין – או שלא?

קפקא – לקראת ספרות מינורית

דלז וגואטרי חברו זה לזה לכתיבה משותפת באקט אנטי-לוגוצנטרי מובהק: ניסיון לבטל ולמחוק את קולו של הדובר, את העִקְבָה שלו בטקסט. הם ביקשו לנקות מהטקסט את נוכחותו של הדובר. בהמשך אנסה להראות כי העקבה גלויה. דלז וגואטרי ביצעו בספר זה דה-טריטוריאליזציה לקריאות המסורתיות של קפקא והפרשנויות השולטות בממסד האקדמי - אלה הפסיכואנליטיות

מקור הסמכות ב-בפתח החוק מאת קפקא על פי לאקאן

מקור הסמכות ב-בפתח החוק מאת קפקא על פי לאקאן

כאן ניתן לקרוא את הסיפור הקצר - "בפתח החוק" מאת פרנץ קפקא - שהוא למעשה קטע מתוך יצירתו "המשפט".

קפקא - לקראת ספרות מינורית / זיל דלז ופליקס גואטרי

כבר אחרי כמה משפטים ראשונים בספר הקורא עומד בפני שאלה. האם צריך לקרוא את קפקא מחדש, לפני קריאת הספר הזה או לחכות ולקרוא אותו מחדש אחרי, כדי לבדוק את תקפות הניתוח של ז'יל דלז. לבדוק את כוח השכנוע של הכתוב. כי אם נעשה בוחן ראשוני קטן לזיכרונות מקפקא, בכמה מספריו אשאל, מופיעה תמונה של מישהו במקום מרכזי? בכמה סיפורים מופיעה מוסיקה ובאיזה הקשר? בכמה ספרים מופיעים אנשים בזוגות או בשלשות? מי זוכר באמת

הנצפים ביותר

.