אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מדעי הטבע


שנקרה חלק ב

חלק שני של המאמר העוסק בשאלות מה ההסבר לתופעות הטבע? ומה מתקף את המוסר?

על האסתטיקה של מדעי הטבע חלק ג

חלק שלישי במאמר על האסתטיקה של מדעי הטבע

על האסתטיקה של מדעי הטבע חלק ב

בחלק הזה, אתחיל, לפי סדר הגודל היורד, בדברים שאנחנו יכולים לראות בעינינו, וכאן כמובן ההפרדה בין "טבע" ל"מדעי הטבע" מיטשטשת, כיון שההבדל הוא רק בכוונת המסתכל ולא בהסתכלות עצמה. לאחר מכן אתחיל לרדת בגודל ואגיע לתחום המיקרוסקופיה הקרוב, כלומר הגדלות לא בעוצמה רבה.

הנצפים ביותר

.