אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פרשת השבוע


איך תבוא הגאולה? (פינחס סט)

די להקשיב לדבריהם של מנהיגי העולם המערבי המבטאים את שאיפתם לשלום בכל הזדמנות – כולל ההסכם שהושג לאחרונה בין האמריקנים לרוסים על צמצום מאגרי הנשק הגרעיני – כדי לראות שהעולם אכן מוכן ומייחל לגאולה האמיתית והשלמה, בה ישכון שלום אמת בכל העולם

לא הגיע הזמן שנתעורר? (בלק סט)

מה שידע בלעם השונא, יודעים גם כל שונאינו מאז ועד בכלל; הם יודעים שהקב"ה אוהב אותנו אהבה שמעל לטעם ודעת ואין להם ברירה אלא להשלים עם העובדות.הילד הרע של הממשלה (ואולי של הפוליטיקה הישראלית בכלל) מסרב להתחשב בכללי השיח החדש, הידוע יותר בכינוי 'פוליטקלי קורקט' וממשיך לומר דברים שמרגיזים את הילדים הטובים

העתיד כבר כאן ואנחנו ישנים (חוקת סט)

המנהיגות אמנם מתחשבת בחולשות האנושיות, אבל בכל שלב היא מציבה רף הישגים גבוה יותר ובכך מושכת את המונהגים להתעלות ולהתקרב לרמה הרוחנית של המנהיג עצמו.

מי מוביל, המוח או הלב? (שלח לך סט)

יש כאלה שבעת היותם אנשים פרטיים לא נראה שיצר ההרס שולט בהם, אבל לאחר שנבחרו לתפקיד מנהיגותי – היצר הזה כמו התעורר פתאום והוביל אותם, ובעקבותיהם את מונהגיהם, אל עבר פי פחת

תורה ואקטואליה, יש בכלל קשר? (בהעלתך סט)

התרגלנו לעובדה שהמנהיגות שלנו, בעקביות מעוררת השתאות, מקפידה לנקוט מהלכים שהיחס בינם ובין טובת העם והמדינה הוא הפוך לחלוטין. כעת נוכל להבין טוב יותר כיצד הידרדרנו עד כדי כך; אנחנו מתייחסים לטכסט של התורה כאל חומר ספרותי בלבד ואפילו משווים אותו לטכסטים אחרים, עתיקים או חדשים

התורה- בשמים או בארץ? (נשא - שבועות סט)

אוהבים את הקב"ה ולכן מקיימים מצוות עשה כגון מתן צדקה, כיבוד הורים, נרות וקידוש בשבת, שמחה בחגים וכדומה, אבל אוהבים גם דברים אחרים מענייני עולם הזה ואפילו מתמכרים להם, בלי להרגיש בסתירה שבין האהבות. פרשת השבוע נקראת למחרת חג השבועות ומן הראוי להתבונן שוב בקשר שבין החג הזה לפרשה הזאת, פרשת נָשֹׂא. נתחיל בחג שכן הוא מגיע אלינו קודם: חז"ל (שבת פ"ח/ב, פ"ט/א) מספרים כי כאשר עלה משה למרום, ככתוב (שמות י"ט): וּמֹשֶׁה עָלָה, אֶל-הָאֱלֹקִים, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? ענה להם שבא לקבל את התורה.

מהר סיני עד הר סיני (בהר בחקתי סט)

בהקשר לביקור של אותו גוי מפורסם בארץ הקודש, הדבר בלט ביותר. המונח הזה, 'ארץ הקודש' אינו שגור על לשוננו ואין אנו רגילים לשמוע אותו מפי מעצבי דעת הקהל אצלנו. פתאום, השבוע, הצירוף הזה נשמע במחוזותינו. נו טוב, אם זו לא היתה ארץ הקודש – מה יש לאותו גוי לחפש כאן?!בשבת זו אנו קוראים את שתי הפרשות האחרונות בספר ויקרא,

אפשר להפוך בהמה לאדם? (אמור סט)

אני מניח שכמוני, כולם שמעו על כאלה שילדותם העשוקה משמשת להם תירוץ זמין לכל מיני התנהגויות ומעשים, שאפילו הבהמות היו מתביישות בהם. מה עם אלה, האם התירוץ שלהם אמור להתקבל על דעתנו? האם העדר חינוך נכון בגיל הרך, חינוך לאנושיות, ילווה את האדם לכל שארית חייו בעולם הזה? אולי השאלה הזאת נשמעת כמו גימיק, אבל היא לא מתכוונת להיות כזאת. כולנו הרי מכירים ואולי אף השתמשנו במונח 'בהמיות' לתאר התנהגות "אנושית" מסוג מסוים.

דוקא בספירת העומר מחלה חדשה? (אחרי מות וקדושים סט)

הציווי הכי מפורסם בפרשה זו הוא: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, ה'. ללמדנו שאפילו בביטוי הכי נעלה של אהבת ישראל בפרט ויחסי אנוש בכלל, תיתכן הנעה אינטרסנטית. תאמרו, מה הבעיה – העיקר שאוהבים את הזולת, לא?! ובכן, ממש לא, כי אם זה לא מכח הציווי, בהחלט יתכן שאוהבים מה שהזולת מעניק לנו ולא אותו עצמו.

מי גובר, האמת או החסד? (שמיני סט)

אנחנו רגילים לראות בעלי מחלוקת שמתבצרים בעמדותיהם ועושים כל מאמץ להוכיח שהם צודקים. לכל היותר יטענו שלא הבינו אותם נכון או שהוציאו את דבריהם מהקשרם. אלא שכל טענה שמעלים בעלי המחלוקת – היא רק גילוי של הנחת יסוד מסותרת, או נטיה נפשית הטבועה בם ומנחה אותם לטעון כך ולא אחרת.

האש הזאת, היא אש קודש או אש זרה? (צו סט)

בתשובה לשאלה מדוע השבת הזאת שלפני פסח מכונה 'שבת הגדול', נאמרו תשובות שונות שהמשותף להן הוא הפלאת הנסים שנעשו לאבותינו בימים אלו לקראת יציאת מצרים. זה היה העשירי לחודש ניסן, היום בו בחרו את השה שאותו יקריבו ביום ארבעה עשר לחודש ויאכלו בערב החמשה עשר בו, עד שיקטעו להם את הסעודה באמצע, בעת שתגיע הבשורה המרעישה שפרעה דורש מהם לצאת ממצרים מיד. המצרים שאלו אותם מדוע בחרו לאמץ לעצמם את השה הזה ולהפרידו מכל העדר, והם השיבו כי את השה הזה הולכים לשחוט בעוד ארבעה ימים לקראת היציאה ממצרים

כיצד ניתן להתקרב אל ה (ויקרא סט)

הרעיון שה' מדבר אלינו נשמע קצת מוזר, לא?! בקושי אנחנו מצליחים לעכל את הרעיון שהוא בכלל מדבר עם בני אדם כמו משה רבינו, אז אלינו שידבר?! אכן, כן. רק שצריכים להכשיר את עצמנו לשמוע.התבוננות קלה תגלה מיד כי טיפוסים רבים ושונים יש בנוף האנושי שלנו. גם לא מעט זרמים יש באותו נוף. 'שלנו' זה עם ישראל, אבל גם מדינת ישראל. וכאמור, לא צריכים התבוננות מעמיקה כדי לזהות עובדה זו, די בהתבוננות קלה. כמובן, תופעה זו לא התחילה אצלנו, אלא כימי עולם ימיה. הנה מה שאומר המדרש (רבה, במדבר פרשה כ"א/ב) בעניין הזה: כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה כך אין דעתן שָוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו.

מה קובע, השכל או האמונה? (כי תשא סט)

עיקר הסכנה בשבת היא ההוצאה מרשות לרשות. העולם כולו הוא רשות היחיד ליחידו של עולם, אבל במשך השבוע זה לא כל כך מורגש, שכן עסוקים בעניינים בהם לא תמיד חווים את נוכחות ה' יתברך ואפשר לטעות ולחשוב שנמצאים ברשות הרבים חלילה.צריכים להקדים ולהבהיר: אין מצב שאדם לא מאמין. התשתית לכל רעיון שכלי נעוצה באמונה, המכונה גם הנחת יסוד או אקסיומה. את האמונה לא נדרשים להוכיח וגם את הנחות היסוד לא. רק יש כאלה שאמונתם היא דתית במוצהר ויש אחרים שבעיני עצמם אינם דתיים ומציגים עצמם כמי שאינם מאמינים, אבל הם מנהלים את חייהם על בסיס הנחות יסוד, שאין בינן לבין אמונה שום הבדל מלבד השם.

מה עדיף, הגיוני או משוגע? (תצווה סט)

כאשר היו גזירות מבחוץ, הן עוררו את קשיות העורף הטבעית לעם ישראל והניעו אותנו לדבוק במשה ובדרכו. דוקא כאשר המצב טוב, יחסית או לכאורה, עלולים להיסחף לכיוונים בלתי רצויים תוך כדי זניחת נר התמיד ר"ל. וסכנה זו היא המרחפת מעל ראשנו כעת

אחרי רבים להטות? (משפטים סט)

ואם מישהו מבקש דוגמא לאמת שנעדרה אצל מרבית המפלגות, הנושא היחיד שבדקתי היה, כמה לא מפתיע, היחס של המפלגה לארץ ישראל

על מה הולכים לבחירות? (בשלח סט)

הרעיון של הבחירות הוא שתקום הנהגה חדשה וטובה יותר, התחדשות. זה ממש מתאים לט"ו בשבט כנ"ל, אבל באיזה תחום בדיוק הפוליטיקאים מציעים לנו להתחדש? שמעתם מישהו מהם מדבר על כך?

מיהו בעל הבית על המציאות? (וארא סט)

ההתעקשות של הצד השני להמשיך במלחמה נגדנו, ומופע הניצחון שערך לאחר התבוסה שהנחיל להם הקב"ה מידי צה"ל – מקבילה בדיוק מופלא להתנהגותו האוילית של פרעה מלך מצרים

מרקבון הגרעין צומח אילן (שמות סט)

אחרי הבלגה של שמונה שנים, ישראל מגיבה ומכה בעוצמה רבה במשגרי הקסאמים ובשולחיהם, ומאז המבצע מתגלגל. כולם הופתעו מעוצמת התגובה, ויש כמה דברים שלא הצליחו להבין

על מה בוכה יוסף הצדיק? (ויחי סט)

השבוע אנחנו מסיימים את קריאת ספר בראשית המכונה ספר הישר, משום שהוא עוסק במעשי אבותינו הישרים, וכיאה לספר שמגמתו היא חינוכית במובהק – הוא מסתיים במסרים חינוכיים חדים ביותר, ותמיד אקטואליים

בני יעקב ומדינת ישראל (ויגש סט)

דומה כי המכנה המשותף לכל האנשים ולכל המפלגות במערכת הפוליטית אצלנו, הוא הרצון למצוא חן בעיני הגויים. דבריה של שרת החוץ מבטאים היטב רצון זה, ואולי אפילו עצם הביקור בצרפת בימים קשים אלו, מבטא זאת.

מה עניין חג החנוכה? (מקץ סט)

חג החנוכה מספר לנו שבכל יהודי מסתתר אותו פך שמן החתום בחותמו של הכהן הגדול; מה שצריך זה לחפש היטב עד שמוצאים אותו, ואז מתברר שהוא היה שם כל הזמן, ממתין שיגלו אותו.ידועה לרבים ההשוואה בין מצב האומה במדינת ישראל המודרנית למצבה בימי בית שני, שאז נתחולל הנס שלזכרו אנו חוגגים מאז ועד בכלל. בין אם מדובר בהשוואת ההתייוונות דאז להתמערבות של ימינו, ובין אם בהשוואת העצמאות המדינית דאז לזו של עכשיו – לחג החנוכה יש ניחוח עכשווי משהו. אולי זו אחת הסיבות לכך שאת נרות החג מדליקים גם יהודים שאינם מקפידים כל כך על שמירת מצוות אחרות.

יוצאים לחופשה? (ויצא סט)

בהשגחה פרטית, החופשה מתחילה למחרת פרשת השבוע וַיֵּצֵא ונמשכת לאורך השבוע של פרשת וישלח. הוא אשר אמרנו, יוצאים לחופשה כדי לבחון האם עושים את השליחות. והשליחות רמוזה, או שמא אמורה במפורש בפסוקים הראשונים של פרשת השבוע

בעצם, על מה רבים פה? (תולדות סט)

ברור לחלוטין שמדובר במלחמה על הארץ, וזהו התהליך שחוזר על עצמו לכל אורך ההיסטוריה. בין אם מדובר בטווחי זמן קצרים, של חודשים או שנים כמו בימינו, ובין אם מדובר בטווחי זמן ארוכים, של מאות ואלפי שניםבשבוע שעבר נפרדנו מאברהם אבינו תוך שאנו מעלים על נס את תמימותו ואת ההכנות שהוא עושה לעתיד.

חשיבה ילדותית זה טוב או רע? (וירא סט)

דומה כי אם נבקש למצוא תכונה המשותפת לכל הילדים באשר הם – כמובן, לפני שקילקלנו אותם – נמצא את התמימות, וספק אם יש מי שיחלוק על כך. אבל מהי התמימות? האמת היא שלא התכוונתי להמשיך בנושא הזה, אבל בשבוע שעבר קיבלתי התייחסות ממנה השתמע כאילו אני מזלזל ברמת החשיבה של אברהם אבינו ח"ו, שכן ייחסתי לו חשיבה ילדותית

חשיבה ילדותית (לך לך סט)

אברהם אבינו חשב בסגנון ילדותי וגם אנחנו חושבים באותו סגנון. הוא חשב בסגנון ילדותי של שחור ולבן, בלי גווני ביניים; יש את דרך הדבקות בה' ויש את הדרך ההפוכה. אין אמצע. וגם אנחנו חושבים בסגנון ילדותי, של ילד מפונק

אחדות ישראל ולימוד זכות (סוכות - שמחת תורה סט)

אמנם יש נותן ויש מקבל, אבל הנותן צריך לעשות משהו שיהפוך את מה שניתן לו, לתמורה עבור מאמץ שלו. זה מה שהיה חסר בלוחות הראשונות, וזה מה שנוסף בלוחות השניות, השותפות שלנו.שמיני עצרת המכונה שמחת תורה, זמנו קבוע בהמשך לחג הסוכות, והוא סוגר את המחזור השנתי של חגי ישראל. הוא אמנם רגל בפני עצמו, אבל הוא גם היום השמיני לשבעת ימי חג הסוכות. עניינו של חג הסוכות הוא אחדות ישראל בכלל ובפרט, אבל עניינו גם האחדות הבסיסית של מין האדם כולו.

בין שמיעה להאזנה (האזינו - סט)

מכיוון שכל ההיסטוריה רמוזה בפרשה – ננסה להתבונן בשורש ההיסטורי שלנו, בהתחלה של עם ישראל, שהרי אנחנו מצויים על סף סיום ההיסטוריה. ומכיוון ש"נעוץ סופן בתחילתן" כלשון ספר יצירה, אולי נוכל להבין למה מצפים מאתנו כעת, בימי הדמדומים של חושך הגלות ועל סף הגאולה האמיתית והשלמה

להתחדש בכל יום (כי תבוא סח)

מה שהתורה דורשת מאתנו בפרשת השבוע ובכלל, הוא להשתנות/להתחדש במודע ובכיוון מוגדר וקבוע. כלומר, להיות בתנועה קבועה של התחדשות

מקרים ותגובות (שופטים סח)

כבר בכותרת של הפרשה מנחה אותנו התורה כיצד נזכה לחיות ולרשת את הארץ – צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר- ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ.יהודים ידעו תמיד כי המרשם הנכון לחיים, גם חיים כפשוטם וגם חיים רוחניים, נתון בתורה ובחוקיה

טו באב, חג האהבה (ואתחנן סח)

החשיבה וההתנהגות שלנו עדיין גלותיים, עדיין משועבדים לרבדים הגופניים, הבהמיים. המסר של ט"ו באב אם כן, הוא בדיוק הפוך מזה המשתקף מתוכנו המתוקשר ומיוחצן אצלנו. "חג האהבה" חל השנה בשבת פרשת ואתחנן, 'שבת נחמו', וזו הזדמנות עבורנו לברר מהי המשמעות המקורית של היום הזה, וגם לחפש ואולי למצוא את הקשר בין המסר הפנימי של שבת מיוחדת זו לבין המסר הפנימי של היום הזה, ט"ו באב

הנצפים ביותר

.