אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

נפשיות


Marie Ellenrieder , דיוקן עצמי, 1819

על הדיכאון: העלמה ואני

קשת הסיטואציות הדיכאוניות שחוויתי בימי חיי עד כה, לא הייתה עשויה מקשה אחת. פנים רבות (ורעות) היו לה. בקצה אחד שלה היה מצוי דיכאון קשה ובעל סימנים פסיכוטיים. ב-1975 דיכאון זה היה מסוכן הרבה יותר באופן מיידי בעיקר מפאת הנגישות המיידית שהייתה לי לנשק חם כחייל בשירות סדיר בצה"ל. מי שנתון למרות דיכאון כבד יוצא מהתחום הנפשי המקיף אנשים המודעים היטב למה שמתרחש סביבם ונכנס לקהל הבאים בשערי הפסיכוזה, הלא היא אותה ממלכה איומה המנותקת במידה משמעותית מן המציאות.

הפיסיקה והנפש – דעה אישית

הצורך לכתוב על הקשר בין הפיסיקה לנפש האדם נובע מהמאמר של צחי כהן על העולמות המקבילים וההשפעה על נפש האדם והדיון בו בפורום, אבל הוא עקרוני ומעבר למאמר הספציפי הזה.

הנצפים ביותר

.