אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

עיתון הארץ


אהרון ברק, יושב משמאל, בעת שיחות השלום

הרשה נא לי לחלוק עליך...

תפיסת הסינתזה אותה מנסח ברק מבוססת על חומרי גלם תודעתיים שאינם נורמטיביים. אין ישראל בגדר מדינה דמוקרטית ליברלית כמקובל במערב, אין היא מדינת לאום של לאום אינקלוסיבי היכול לחפון בתוכו אזרחים בעלי מוצא או דת שונים

התרפקות השמאל הציוני על הליברליזם הישראלי שאינו קיים

אפשר לסלוד מתפיסת העולם של שקד וחבריה, אבל זה עדין לא הופך את ישראל מאז הקמתה למדינת לאום אזרחי בעלת תרבות פוליטית ליברלית דמוקרטית.

מירוץ הלפיד

מי עוד לא כתב על יאיר לפיד? אם אני שואל את עצמי בכנות, אני מגיע למסקנה שאני הוא האחרון שלא כתב. מיד אני חושב שלא יכול להיות מצב שכזה. הרי זה הארוע החשוב ביותר, המכונן ביותר, שקרה בתקופה האחרונה בישראל. עובר יום ועוד יום ומתוך איזה התנגדות לא רציונלית אני דוחה את הכתיבה, מה, אני אחד מהעדר? וכך עובר יום ועוד יום עד שהושבתי את עצמי בכח ופקדתי על עצמי: "כתוב" !

ישראל והלגיטימציה הבינלאומית

דו"ח גולדסטון אושר ע"י מועצת האו"ם לזכויות אדם, שרוב המדינות החברות בה אחראיות לפגיעות חמורות בזכויות אדם בארצותיהן. גם עצרת האו"ם קיבלה החלטה נגד ישראל באמצעות הרוב האוטומטי של מדינות ערב והאסלאם. לגיטימציה המושגת באמצעות מדינות שבהן יש רצח אזרחים חפים מפשע ושיעור הפרת זכויות אדם בהן הוא מהגבוהים בעולם

עיתון הארץ מסית שנית

עיתון "הארץ", במהדורת סוף השבוע האחרון, שב ומסית נגד מדינת ישראל. מאמר מערכת החתום בידי, לא פחות ולא יותר, עמוס שוקן עורך העיתון, נושא את הכותרת ישראל מדינת אפארטהייד.

דרוש שינוי עומק

כמובן שיש להבטיח כי הבטחות של פוליטיקאים תקוימנה שכן אם יחסיים חוזיים בין שני אנשים אינם יכולים להיות מושתתים על אי קיום הבטחות, על אחת כמה וכמה- יחסים בין העם לפוליטיקאיו.

אדוני הארץ

יש מוסף כזה בעיתון "הארץ". "תרבות וספרות". אתם יודעים מה? הוא אפילו די רציני ואני די אוהב לקרוא אותו. אבל לפעמים, כן לפעמים מופיעות בו כתבות שאינן ראויות להופיע בדפוס, ואפילו לא להיכתב.

הנצפים ביותר

.