אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

קופרניקוס


ניקולס קופרניקוס (Nicolaus Copernicus)

קופרניקוס והמהפכה ההליוצנטרית

קופרניקוס ניגש במלוא המרץ להוכיח שכל התצפיות האסטרונומיות של תלמי דווקא מחזקות את הגישה ההליוצנטרית. ממקום מגוריו בפראונבורג, הוא התקשה לנהל תצפיות אסטרונומיות מדויקות. עירו הייתה ממוקמת ליד הים הבאלטי ומכוסה רוב הזמן בערפילים. בהערותיו על עבודתו הוא מביע קינאה בתלמי שבאזור בו הוא חי

דייוויד יום

קופרניקוס, עמנואל קאנט והמהפכה הקופרניקנית חלק ב

כאשר מדברים על קאנט והמהפכה הפילוסופית שלו, יש לשאול קודם כל, מדוע בכלל נדרשת מהפכה בפילוסופיה? במקרה של קופרניקוס, שינוי המודל והמהפכה המחשבתית היה הכרחיים לצרכים מיידים של חישוב לוח השנה, זאת אומרת, קודם כל לצרכים מעשיים, ורק לאחר מכך ניתן היה להלביש על התוצאות את כל התוספות של שינוי תפישת העולם ומעמד האדם בו. באופן כללי ניתן לומר, שהמהפכה באה לאור צורך מיידי לתת מענה לבעיות שנוצרות בארגון הידע או בתוכן שלו. המקרה אצל קאנט אינו שונה, וגם הוא ראה צורך לתת מענה לבעיות שעולות מעירעורו של דייוויד יום על עקרון הסיבתיות (להציל את המדעים, כלשונו).

עמנואל קאנט

קופרניקוס, קאנט והמהפכה הקופרניקנית / חלק א

בהקדמה למהדורה השנייה של "ביקורת התבונה הטהורה" מכריז קאנט על פרוגראמת הביקורות שלו. לפי כוונתו, מבקש קאנט להביא את הפילוסופיה לשלב שבו היא הופכת למדע. התקדמות זו תושג על ידי "שינוי אופן החשיבה"- מחשיבה המבוססת על "ההכרות החייבות לכוון את עצמן לפי המושאים" לחשיבה שלפיה "המושאים יהיו חייבים לכוון את עצמם לפי הכרתנו".

הנצפים ביותר

.