אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

תרגומים


היינה היינריך 1797-1856

קוים אחדים לתרגומי היינה בשפה העברית

קדמונינו לא משכו ידם ממעשי תרגום, מהשפות ששלטו בסביבתם ועימן הם באו במגע. נדמה, כבר הם ידעו את שיוהן וולפגנג גיתה אמר לאיש שהתהדר בפניו כי אין דברי שירתו מושפעים מאיש, כי הרי הוא גם איננו קורא בדברי משוררים זולתו. אין, ולא היה דור משוררים שלא בנו על קודמיהם, ולא היה דור בספרות עברית שלא קרא את שמשוררים אחרים, עברים או בני עם לועז כתבו.

המסה על אמנות התיאטרון / יהודה סומו - תרגום חלק ב

(הדיאלוג השני ובו דיון באשר לחלוקת הקומדיה לחמש מערכות ובאשר לארגון ולפרופורציונליות הראויים במחזה).

המסה על אמנות התיאטרון / יהודה סומו חלק א

דיאלוג שני

המשתתפים: סנטינו, מאסימיאנו וורידיקו.

הנצפים ביותר

.