אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

חילוניות


סמל ישראל

תשובה לשלמה אבינרי למאמרו

מאמרו של שלמה אבינרי, מהבולטים של מדעני המדינה בישראל, הינו ביטוי לטיח הקונצנזסואלי המצפה את הלאומיות והדמוקרטיה האנומלית בישראל, הגם היומרה להיותה מדינת לאום והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

חילונות זה לא מה שחשבתם: גיא בן פורת/הלכה למעשה

חילונות זה לא מה שחשבתם: גיא בן פורת/הלכה למעשה

חשיבות ספר זה נעוצה במבט שונה וחורג על תהליכי החילון מהשיח האידיאולוגי והמעשה הפוליטי המוכר. "השיח האידיאולוגי" ממצב את החילון כתהליך הכולל בתוכו מודעות וזהות...ואולם, מאבק אידיאולוגי זה הוא רק חלק מתהליך החילון המתרחש גם כתוצאה מהתפתחויות הקשורות במה שיכונה כאן "הפרקטיקה של חיי היומיום", אותן בחירות אישיות, לעיתים נטולות אידיאולוגיה המעצבות את המרחב הציבורי...התקת הדיון לזירה של חיי היומיום ממקמת את תהליך החילון בתוך מסגרת רחבה יותר של שינויים חברתיים המתבטאים בבחירות אישיות ויוזמות הקשורות לעתים באופן רופף בלבד למשנה אידיאולוגית סדורה או לתכנית שינוי מקיפה"(עמ' 12-13).

הגולים היהודים נושאים כלי המקדש  לרומא תבליט שער טיטוס צילם בלפור חקק

הרהורים על תשעה באב בתשעב

מי שלא לומד מן ההיסטוריה, נידון לחזור עליה שנית. זו התחושה הקשה המלווה אותנו, כשמגיעים הימים הללו המובילים אותנו אל היום הקשה בשנה: יום תשעה באב. חכמינו לימדונו, שהחורבן בא לנו בגלל שנאת חינם בין המחנות השונים בעם. גם בעיצומם של הקרבות, שרפו שני המחנות הניצים זה לזה את אסמי התבואה ואת מחסני התחמושת. לרומאים נותר להיכנס פנימה לעיר, לאחר שהיהודים התישו זה את זה עד מוות. גם היום לאחר דורות, לקרוא בכתובים את העובדות ההיסטוריות הללו.

הספרות והתקשורת ולבטיהן בין חילוניות לדתיות חלק א

כאשר אני שולל את קיומה של הספרות הדתית המודרנית, הנידון שלי אינו הספרות בכלל, ואף לא הספרות הדתית, אלא הספרות הדתית המודרנית בדגש מיוחד על המודרניות. אני גם יודע שעקרונית הרב קוק היה בעד העיסוק בספרות. עם כל זה הראתי שהוא רצה בספרות אחרת, ובשום אופן לא התכוון למה שמוכר לנו היום כספרות מודרנית. כל הציטוטים שאפשר להביא מ- "אורות התשובה" יש בהם כדי להראות שהרב דורש מן האדם להתמודד עם חסרונותיו. הוא זצ"ל לא אמר את הדברים הללו על הספרות. דבר זה נעשה רק בידי אלה שסלפו את דבריו.

מדינת יהודים או מדינה יהודית, גישות חילוניות ליחסי דת ומדינה

שאלת דת ומדינה היא אחת השאלות הבוערות בישראל. כפייה דתית, כפייה חילונית, חופש דת, החופש מדת; הם מושגים שכיחים ברחוב הישראלי. באחרונה התפוצץ הנושא סביב חוק החמץ[1]. שופטת אמביציוזית במיוחד צמצמה מאוד את החוק שאומץ בלחץ המפלגות החרדיות, ועשתה זאת דרך פלפול הלכתי דווקא. והנה שוב נשלפו הלשונות והחרבות בויכוח הבלתי נגמר- מה בין הדת היהודית למדינת היהודים.

תרבות היהדות החילונית – הגות חדשה בישראל

כבר זמן שמעסיקה אותי השאלה מהו אותו זרם מחשבה המכנה עצמו "יהדות חילונית" לכאורה "יהדות חילונית" הרי זה דבר והיפוכו. כבר אמר רס"ג "אין אומתנו אומה אלא בתורתה" והיהדות, עיקר מהותה הוא היותה דת. ואם תרצה לומר שהיהדות היא היא תרבותם של היהודים, מה החידוש בתנועת "היהדות כתרבות"? כך היה תמיד. לפיכך, שמחתי על ההזדמנות שנקרתה לידי לברר שאלות אלו באמצעות הספר "תרבות היהדות החילונית – הגות חדשה בישראל" שערך יעקב מלכין.

מהי יהדות חילונית?

מאמר זה מנסה לתהות על מהותה של יהדות חילונית. לצורך כך, אגע תחילה בסוגיה הכללית יותר של מהות החילוניות בכלל. חילוניות (seculare) – הינה תפיסת עולם המציבה במרכז החשיבה האנושית את העולם הזה (saeculum) ודנה את מעשי האדם על פי השפעתם על העולם הזה ולא על פי השפעתם על מעמדו בעולם הבא.

החילוניות מבוססת על הרעיון ההומניסטי הרואה באדם ריבון על עולמו, גופו, מעשיו ומחשבותיו; זאת, בניגוד להשקפה הדתית המייחסת את הריבונות על האדם ועל עולמו לגורם על-אנושי, אלוהים, הקיים לפי תפיסתה מעבר לגבולות ההשגה של האדם.

הנצפים ביותר

.