אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

פסיכולוגיה תרבותית


פסיכולוגיה תרבותית: תפיסת התרבות

פסיכולוגיה תרבותית: תפיסת התרבות

מחלוקות תיאורטיות גרמו לפיצול התחום לפסיכולוגיה תרבותית; פסיכולוגיה סוציו-תרבותית; אנתרופולוגיה פסיכולוגית, ועוד. ניתוח המושג 'פסיכולוגיה תרבותית': פסיכולוגיה היא תבניות של מחשבה, של רגש ושל פעולה המיוחסות לתודעה/נפש/עצמי/רוח. אלה נטועות במסגרות סוציו-תרבותיות ומרכיבות אותן. ומנגד, המסגרות הסוציו-תרבותיות הן תבניות של העולם החברתי המיוחסות לתהליכי חִברות, להקשרים סוציו-תרבותיים, למערכות חברתיות, לסביבה, למבנה החברתי ו/או התרבותי. כל אלה נטועים במסגרת הפסיכולוגית ומרכיבים אותה

הנצפים ביותר

.