אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מבחן טופל – אנגלית כשפה זרה


תאריך פרסום קודם: 
05/06/2006
מחבר: 
מישל רוזנברג

מבחן טופל (TOFEL) בוחן ידע באנגלית כשפה זרה ועל כן הוא קרוי Test of English as a Foreign Language. מטרת המבחן היא לבדוק את המיומנות של תלמידים שאינם דוברי אנגלית מלידה בכל הקשור להתמצאות באנגלית המופיעה בטקסטים אקדמאים סטנדרטים. מבחן טופל הינו מבחן חיוני המהווה תנאי קבלה מכריע ללימוד במוסדות אקדמאים בארצות הברית ובצפון אמריקה. 

המבחן ממוחשב ומחולק לארבעה פרקים:

1) הבנת הנשמע – בחלק זה נדרש הנבחן להבין קטע באנגלית מדוברת.

2) מבנה – זהו החלק הדקדוקי במבחן בו נבדקת יכולתו של הנבחן להבין מבנים תחביריים של השפה האנגלית. חלק זה בנוי מתיקון והשלמת משפטים. הנבחן יבחר תשובה נכונה מתוך מספר תשובות אפשריות (מבחן אמריקאי).

3) הבנת הנקרא – חלק זה בודק יכולות התמודדות עם טקסט כתוב.

4) כתיבה. ניתן לכתוב בכתב יד או להדפיס על מחשב.  

הציונים בבחינה מתחלקים לקטגוריות של 127-137, 140-153, 157-170, 173-187, 190-203, 207-217, 220-233, 237-247, 250-260, 263-283, 287-300.  

מי פטור מעשיית המבחן? 

1) תלמידים שאינם דוברי אנגלית כשפת אם וברשותם תואר אקדמאי.

2) תלמידים שאינם דוברי אנגלית שהשלימו לפחות שנתיים של לימודים שבמסגרתם אנגלית הייתה שפת הלימוד.

3) תלמידים שאינם דוברי אנגלית כשפת אם ועשו את המבחן בשנתיים האחרונות.

4) תלמידים שאינם דוברי אנגלית כשפת אם ושלמדו במוסד בו אנגלית הייתה שפת הלימוד בארץ דוברת אנגלית במשך שנתיים. 

דוגמאות של שאלות מהמבחן, פתרונות והסברים 

בשאלות מסוג זה יש להשלים את המשפט תוך בחירת התשובה הנכונה. 

1. Do you have _____ to do this afternoon? If not, I'd like to take you to a movie.

a) many work

b) much work

c) many works

d) much works 

התשובה הנכונה היא b. שם עצם work הוא אינו ספיר ולכן לא יופיע בצורת רבים. כמו כן מילת הכמות שתופיע לפני שם עצם לא ספיר היא much.  

2. The fact ________ money orders can be easily cashed has made them a popular form of payment.

a) of

b) that

c) is that

d) which is

התשובה הנכונה היא b. יש כאן צורך במילת זיכה שתהיה המשך של המשפט ושתתחיל פיסקית משועבדת.  

3.  ____________ sharks, whales and dolphins are warm blooded mammals.

a) unlike

b) not likeness to

c) alike

d) dislike 

התשובה הנכונה היא a. משמעות המילה unlike היא 'שלא כמו'. ואז המשפט מתפרש כ 'שלא כמו כרישים, לווייתנים ודולפינים הינם יונקים בעלי דם חם'.  

בשאלות מהסוג הבא יש לאתר ולסמן את הטעות במשפט.  

1) Boston is A.know as the Hub of the Universe B. because C. it was D. a great seaport in the 18th and 19th centuries. 

הטעות נמצאת ב A. יש צורך בצורת סביל – 'בוסטון ידועה' (ולא בוסטון יודעת). על מנת ליצור סביל באנגלית, יש להשתמש בפועל to be ביחד עם הפועל בצורתו השלישית:     is known 

2) Hurricane Michael A. that devastated Cape Cod B.for the last two C.day D. has moved out to sea. 

גם כאן הטעות היא ב A. מילת הזיקה that אינה יכולה להתחיל פיסקית משועבדת אשר מתפקדת כפיסקית לא מגדירה – Non-Defining Clause.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת מישל רוזנברג

.