אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ארצות הברית מחפשת תרופות


עודד רוט's picture

צריכת דלק מוגברת והשלכותיה

בשנת 1950 יוצרו בעולם כ -10 מיליון כלי רכב בשנה, ובשנת 2005 כ - 66 מיליון. משנת 1945 עקומתהייצור של כלי הרכב בעולם נמצאת במגמת עלייה ברורה, ולא נראה כי מגמתצריכת כלי הרכב נוטה לנקודת מפנה. מה שמשתנה בשנים האחרונות הוא עלייתם שלאזורי צריכה חדשים. בשנת 2005 אחוז כלי הרכב ביחס לתושבים היה בארצותהברית כ - 79%, באיטליה כ - 67%, ביפן כ 58%, בסין כ - 2% ובהודו כאחוזבודד. כמות כלי הרכב בארצות הברית מתקרבת לרוויה, בשעה שבסין ובהודומרובות האוכלוסין היא מזנקת בקצב מרשים בניסיון להדביק את הפער העצוםלעומת העולם המערבי. בשנת 2005 יוצרו בסין למעלה מ - 5 מיליון כלי רכבובקוריאה הדרומית למעלה מ - 3.6 מיליון כלי רכב. עם סיומה של שנת 2006מיהרו יצרני כלי הרכב בסין לדווח על עלייה מרשימה של 25% במכירת כלי הרכבבסין. עלייה עקבית ומתמשכת במספר כלי הרכב בעולם מעמידה אתגרים חסרי תקדים לכושרניצול כמות הנפט הידועה בעולם, לקצב שאיבת וזיקוק הנפט, לאיכות האוויר,לאטמוספירה ולקיום על כדור הארץ. מחקרים טוענים כי שרפת דלקים גורמתלפליטת "גזי חממה" הגורמים להתחממות כדור הארץ ולשינויים אקלימיים מרחיקילכת ובעלי פוטנציאל הרסני להחיש ולהחמיר אסונות טבע. כדי להתמודד עם סכנות"אפקט החממה" הסכימו מדינות רבות על "פרוטוקול קיוטו", שמטרתו הסכמהבינלאומית לקביעת יעדי צמצום פליטת גזי חממה. שרפת דלקים לתחבורה בארצותהברית נחשבת כגורמת לכ - 40% מ-"גזי החממה" הנוצרים בארצות הברית. למרותהיותה של ארצות הברית צרכנית שיא של דלקים היא לא חתמה על "פרוטוקולקיוטו", אך המודעות לצורך להתמודד עם הסיכונים המפורטים בו גוברת.המקור העיקרי לדלקי תחבורה המניעים את מרבית כלי הרכב בעולם, הוא מחצבהנפט הנמצא במקומות מוגדרים ובתחומי מדינות מסוימות. במצב זה קיים מונופולעל משאב כלכלי חיוני היוצר סיכונים לזעזועים כלכליים, שעלולים לפגועבמדינות התלויות בחסדיהן של יצואניות הנפט, אך גם לזעזע את כלכלת יצואניותהנפט בעצמן. מדינות המייבאות נפט שואפות להימנע מתלות במדינות אחרות ככלשמדובר במשאבים חיוניים, או ליצור איזונים על ידי הסכמי סחר הדדיים.לקיומה של תלות כלכלית במשאב כלכלי בסיסי וחיוני קיימת משמעות ביטחוניתשאינה פחותה מהתלות הכלכלית.

ארצות הברית מחפשת תרופות

האתגרים הנובעים מצריכה עולה של דלקים משפיעים על כלכלת העולם ועל יציבותוהסביבתית, החברתית והביטחונית, והמעצמה הגדולה בעולם, האחראית על שיעוריצריכת דלק גבוהים בקנה מידה עולמי, מנסה להתכונן לבאות. ממשל ארצות הבריתהכריז על תוכניות לצמצום צריכת דלקים ומעבר לדלקים חלופיים. הנשיא בושהכריז, בנאומו על מצב האומה בשנת 2006, על תוכנית שנועדה לגמול את ארצותהברית מהתמכרות לדלק. גם בשנת 2007 צופים כי נשיא ארה"ב יקרא בנאומולחיסכון בנפט ולמעבר למקורות אנרגיה חלופיים. ההערכות הן כי הממשלהאמריקאי ינקוב במטרות מוגדרות להפחתת השימוש בדלק רגיל והפחתת התלות בדלקמאובנים, ויקציב מקורות למימון מחקרים שיעסקו במקורות אנרגיה חליפייםלנפט. בית הנבחרים של ארצות הברית העלה על סדר היום חקיקה שמטרתה צמצוםהתלות בנפט זר. אחת המדינות המובילות בתחום בארצות הברית היא קליפורניה.מושל קליפורניה, ארנולד שוורצנגר, הציג מאז נבחר לתפקידו מספר תוכניותלהתמודד עם תוצאות הלוואי השליליות של צריכת דלק בארצו, וביום 18.1.2007פרסם תוכנית חדשה, בה הוצהר כי קליפורניה מבקשת לשמש חלוץ ההולך לפניהמחנה מבלי להמתין ליוזמות פדרליות, בכל הקשור לקביעת תקנים מחמיריםלצמצום פליטת גזי חממה. ממשל קליפורניה הציב מטרות המרחיקות לכת יותרמ-"פרוטוקול קיוטו". על פי צו ביצוע החתום על ידי שוורצנגר, קליפורניהנדרשת להפחית את תכולת הפחמן בדלקי התחבורה כך שפליטת גזי החממה תפחתביותר מ - 13 מיליון טון בשנה עד שנת 2020. קליפורניה שואפת לפתח את שוקהדלקים המתחדשים, את מגוון הדלקים החליפיים ואת היקף השוק, ולשלש את גודלושל שוק הדלקים החליפיים הקיים. הכוונה להסתמך על מקורות הנמצאים בהליכיפיתוח שנים רבות כמו כלי רכב חשמליים, כלי רכב המכליאים אנרגיה חשמליתואנרגיה שמקורה בדלקים נוזליים, כלי רכב המונעים על ידי ביו-דלקים, מימן,או תערובות של מקורות אנרגיה נוזליים שונים. הבשורה בנאומו האחרון של מושלקליפורניה היא הטיעון שפיתוח מקורות אנרגיה חליפיים לא יפגע במקומותהתעסוקה במדינה, אלא ייצור פוטנציאל להגדלת המשרות ולצמיחה כלכלית, שתהייהתוצאה של הליכי הפיתוח הטכנולוגי, של הגברת יעילות ניצול מקורות האנרגיה,ושל מעבר למקורות אנרגיה פחות מזהמים ופחות מסוכנים לסביבה ולעולם.

פתגם מפורסם טוען כי "כשאמריקה מנוזלת העולם מתעטש". כדי להמחיש את הפתגם בהקשר של אתגרי שוק הדלק העולמי ניתן להשוות נתונים בסיסיים בין ישראללבין קליפורניה:כמות כלי הרכב- בקליפורניה רשומים למעלה מ - 24 מיליון כלי רכב מנועי, ומספר הנהגיםהגבוה בארצות הברית. צי הרכב הישראלי נמוך מעשירית מהצי של קליפורניה.צריכת דלק ממוצעת- על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אספקת הבנזין והסולר לתחבורהבישראל בשנת 2005 הייתה כ - 2,761,600,000 ליטר בנזין ובנוסף כ -2,594,900,000 ליטר סולר. מכאן שבסך הכל תושבי מדינת ישראל צרכו בשנת 2005כ - 5,356,500,000 ליטרים של דלק לתחבורה. מחלוקת נתון זה במספר אזרחיהמדינה עולה כי כל ישראלי צרך בשנת 2005 בממוצע כ - 770 ליטר דלק. הצריכההממוצעת בקליפורניה עולה במקצת על פי שניים מהצריכה הישראלית.מההשוואה בין קליפורניה לבין מדינת ישראל אפשר לומר בזהירות, ולו כדי לסבראת האוזן, כי אילו נהגי קליפורניה יקפידו על לחץ אוויר נכון בצמיגים ועלמהירות נסיעה מבוקרת הם יכולים לחסוך דלק בכמות שתספיק לנהגי ישראל. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת כאשר מדינת קליפורניה מכריזה על תוכנית שאפתנית לחסכון בדלק והפחתת הזיהום הנוצר מצריכתו.

באדיבות אתר תחבורה וחברה

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עודד רוט

.