אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

הרהורים על חייזרים


- איננו יכולים לכפור בהסתברות הסטטיסטית של התפתחות חיים, ואף חיים תבוניים, ביקום.- הסיכוי לכך שחיים אלה יהיו דומים, ככלל, לחיים על פני כדור הארץ, זעום ביותר.- ייתכן שקיים שטף (influx) של עצמים "חיים" המגיע לכדור הארץ מן החלל החיצון, במשך כל קיומו, אולם בשל השוני הקיצוני במאפיינים ובשל המגבלות בהגדרת החיים, איננו מזהים אותם.- ייתכן שסוגי חיים קטנים מדי או גדולים מדי, איטיים מדי או מהירים מדי, אינם ניתנים לזיהוי באמצעות חושינו המוגבלים. מאז ימי קדם ועד ימינו חוזרות ועולות עדויות על ארועים בלתי מוסברים, הופעה של עצמים בלתי מזוהים (עב"מים), תצפיות ומגעים עם חיים חוצניים, ואף עדויות על חטיפה לתוך חלליות או מעבדות חוצניות, ביצוע בדיקות וניתוחים מוזרים. בני אדם רבים העידו על מפגשים כאלה, ואחדים אף טוענים לקיום קשר "רוחני" בינם לבין חוצנים שונים (למשל).למרבית העדויות מאפיין משותף – האנשה או למצער שימוש במונחים המוכרים לנו מעולמנו, לשם תיאור החוצנים או כלי רכבם.לכשעצמי, אינני נוקט עמדה לגבי קיומם או אי קיומם של חיים חוצניים. הן הסבירויות הסטטיסטיות והן ריבוי העדויות האנושיות בע"פ, בכתובים ואף בצילום, ביניהן עדויות של טייסים, קציני צבא וצי, שוטרים ואנשים שהם בדרך כלל אמינים מאוד (למשל)– כל אלה מצביעים על ייתכנות התופעה.מאידך, אף אחת מן העדויות המוכרות לי איננה עדות "מטריאלית" – כלומר – דגימות אורגניות ,מטלורגיות, או מינרולוגיות "זרות" או דיווחים רשמיים של גופי מחקר או מוסדות ממשלתיים כל שהם – ולכן , על אף ריבוי העדויות – אין עדות מוחשית אחת שפורסמה ושניתנת לבדיקה ולאימות.התשובה המקובלת לכך היא "תיאוריית הקונספירציה" הממשלתית, לה שותפות, באופן יוצא דופן, כל ממשלות העולם... אולם קיימים מספיק מוסדות מחקר חוץ ממשלתיים, שאילו הגיעו לידיהם עדויות מוחשיות בתחום זה, לא היו מהססים לפרסמן בציבור – ועד כה לא פורסמו ממצאים כאלה.אכן, לא גיבשתי דעה לגבי אמינותן ונכונותן של העדויות – אולם אין לי כל ספק שמרבית המתעניינים בתופעה, מחפשים את המטבע לא במקום בו הוא נמצא, אלא מתחת לפנס.

א. האם החוצנים הומואידיים (דמויי אדם)?

קיימות תופעות, הניתנות להסבר או להבנה על סמך חוקי הפיסיקה המוכרים לנו. אנו מניחים, כי חוקי הפיסיקה הם אוניברסאליים ותקפים בכול רחבי היקום, ועצמים או תופעות מתנהגים בהתאם לחוקים אלה בכול סביבה נתונה.עם זאת, אנו, כבני אדם, מודעים היטב לקוצר ידיעתנו ומניחים שעולם העצמים הפיסיקלי רחב עשיר ומסובך יותר ממה שאנו יכולים לשער, ובעובדה, הפיסיקה מתפתחת באופן דינאמי, מתגלים יחסים פיסיקאליים חדשים (כגון עיוותי זמן-מרחב, יחסי כבידה-זמן וכו') – דבר המוכיח כי בכול רגע נתון, ידיעתנו והבנתנו אינן מקיפות את כל העולם הפיסיקאלי, ומחר נגלה עוד נדבך במבנה הסבוך של היקום והכוחות המגדירים אותו.יש להניח כי חלק מן התופעות הן אוניברסאליות: צורת הפגיעה של עצם נע בעצם גדול ממנו, הנע בכיוונים ומהירויות שונים, דומה בכול העצמים "המוצקים" שנצפו: מכתשים עגולים מופיעים על פני כל הגופים השמימיים המוכרים והניתנים לציפייה, שאין להם אטמוספרה סמיכה. גם תופעת התגבשות המינראלים דומה, כנראה, ברחבי היקום – חומרים מינראליים שהגיעו לכדור הארץ, אם כעצמים שעברו דרך האטמוספרה (מטאוריטים, אבק קוסמי) ואם כאלה שנאספו ע"י חלליות מחקר – כולם מראים מבנה מינראלי גבישי, מוכר וניתן לזיהוי ולהגדרה.(spirit minerals).אולם אפילו תופעות "פשוטות" יחסית אלה, של מבנה מנירולוגי של סלעים "חוצניים", על אף שניתן להבינן ולזהותן על סמך הידע הפיסיקאלי (כימיה ומינרולוגיה הן חלק מן הפיסיקה), שונות מאשר על פני כדור הארץ. באמצעות מחקר ספקטרוגראפי של גרמי שמיים שונים, ברור לנו שההרכב של חלק ניכר מן העצמים בחלל שונה, מבחינת הפרופורציות של המינראלים והיסודות השונים המרכיבים אותם, מאשר כדור הארץ. (למשל: - james b. kaler: stars and their spectra: an introduction to the spectral sequence )לכן מוזר הדבר, שמרבית התיאורים של עצמים ואורגניזמים חוצניים, הם של יצורים הומואידיים, בעלי גפיים, ראש ואפילו צוואר, עיניים, נחיריים, הנעים בתוך "כלי טיס" קשיחים, כנראה מתכתיים, שלהם חלונות או אשנבים, פתחים, כני נחיתה וסולמות עלייה, מוארים ע"י אור בספקטרום הנראה ע"י העין האנושית (למשל – חיים מזר).היצורים שתוארו מהלכים על פני הקרקע, ומשתמשים בידיהם כשם שהאדם משתמש בהן. אפילו המכשירים בהם נצפו אותם חוצנים משתמשים – מהווים גרסה משופרת ומשוכללת של מכשירים המוכרים לנו, החל במזרקים וחיישנים אלקטרוניים, וכלה בכלי נשק מבוססי לייזר.ניתן לשער דמיון בצורת ההתגבשות של, נניח, לבה וולקנית לעמודי בזלת משושים (הקסהגונליים) בכול רחבי היקום, בשל "יעילות האריזה" של מבנה זה משיקולים הידרוטרמאליים,(משה עמבר) אולם קשה מאוד לקבל כי מבנים ביולוגיים סבוכים, שהם תוצאה של תהליכים אבולוציוניים תלויי סביבה בני מיליוני שנים, יתנו תוצאה כה דומה לחיים הארציים המוכרים לנו.

ב. האם אנו חלק מ"פזורה" או "תת זן" של חיים אורגניים חוצניים?

הדמיון בין תיאורי החוצנים לבין בני אדם עשוי להיות מוסבר בשתי דרכים:1. התנאים השוררים בעולם של החוצנים המבקרים על כדור הארץ כה דומים לתנאים הארציים, עד כי האבולוציה פעלה באותו האופן , והביאה להתפתחות אורגניזמים דומים, ללא קשר גנטי ביניהם. אפשרות זאת קלושה ביותר, שכן אפילו בתנאים האחידים יחסית השוררים על פני כדור הארץ, התפתח מגוון ביוולוגי עצום, עם מינים ותת מינים נבדלים זה מזה. הסיכוי להתפתחות הומואידים בפלנטה אחרת קלוש ביותר, גם אם קיימת, באופן אקראי, זהות מלאה בתנאי הסביבה. מדוע לא התפתחו על אותה הפלנטה נניח סוסים אינטליגנטיים כמו בעולמו של גוליבר (ג'ונתן סוויפט)?2. קיים דמיון גנטי. אנו והחוצנים המבקרים אצלנו – בני דודים. אנו מינים שונים שהתפתחו מאב קדמון משותף, מעין בני נפילים תנ"כיים (אריך פון דניקן).שני הסברים אלה נראים קלושים למדי.

ג. האם הגדרת "חיים" חייבת להיות אוניברסאלית?

ביולוגים "ארציים" מגדירים חיים כיכולת לעבד (לקלוט ולהמיר) אנרגייה ויכולת רפרודוקציה. מלבד שני מאפינים אלה, קיימות דרישות נוספות,"נלוות", לצורך הגדרת עצם כ"חי" – יכולת שמירה על עצמיות ומבנה פנימי –הומוסטאזיס- באמצעות חיץ (קרום), יכולת תגובה לגירוי ולדעת חלק מן הביאולוגים – יכולת השתנות אבולוציונית. (למשל)אולם גם על פני כדור הארץ אנו מכירים תופעות, העונות על חלק ניכר ממאפייני החיים, ואינם מוגדרים כעצמים חיים – למשל – הווירוס מחוץ לתא החי הוא חומר מינראלי, אין לו חילוף חומרים ואין לו יכולת רפרודוקציה. עם חדירתו לתא חי, הוא רוכש יכולת רפרודוקציה, אך עדיין אינו מוגדר כ"חי".לאש יש יכולת להמרת אנרגיה (חילוף חומרים). לגביש יש יכולת להמרת אנרגיה ואף לרפרודוקציהעל כן, ניתן לקבוע כי קיים מגוון של תופעות ועצמים, בעלי מאפיינים אחדים של "חיים", שאינם מזוהים כחיים אורגניים בשל אי עמידתם בחלק מן המאפיינים "הנלויים" של הגדרת החיים הביאולוגיים.הדעת נותנת, שמבין טריליוני האפשרויות של חיבורים מולקולאריים, על פני טריליוני פלנטות ביקום שמאפייני הסביבה שלהם שונים לחלוטין מאלה שעל פני כדור הארץ, יתפתחו "חיים" "חיזריים" שונים לחלוטין מאלה שעל פני כדור הארץ.ייתכן, בסבירות גבוהה מזו של חיים אורגניים דמויי חיים ארציים, כי התפתחו ביקום חיים מינראליים, דמויי וירוסים.ייתכן שאנו מופצצים מדי יום במיליוני טונות של אבק קוסמי מינראלי, המכיל גם "חייזרים" מיקרוסקופיים – גופים בעלי תודעה או חלקים ממערכת בעלת תודעה ואף אינטליגנציה.כאשר אנו סורקים את היקום אחר "סימני חיים" האם אנו מחפשים את צורות החיים הנכונות ובעלות הסבירות הגבוהה ביותר של התפתחות?

ד. בעיית קנה המידה:

מערכת החושים האנושית (ואולי הביולוגית בכלל) מוגבלת מטבעה לספקטרום צר למדי, המהווה חלק קטן מאוד מן הספקטרום של התופעה כולה. אנו רואים רק חלק זעיר מספקטרום קרינת האור. אנו שומעים מקטע קטן מאוד של ספקטרום התדירויות של גלי לחץ. חוש המישוש שלנו, חוש הטעם והריח – כולם מוגבלים מאוד אפילו ביחס לבעלי חיים הסובבים אותנו . גם תחושת הזמן שלנו סובייקטיבית מאוד. אנו מתייחסים ליבשות כ"יציבות" אף על פי שהן נעות, יחסית זו לזו, בקצב של סנטימטרים לשנה. איננו יכולים להבחין בתנועה איטית מאוד ובתנועה מהירה מאוד.מסיבה זאת אנו נוטים לחשוב, שהעצמים סביבנו "מוחשיים" – מוצקים או נוזליים (אנו תופסים גם את תופעת הגז, באמצעות סימנים נלווים).אולם, גופנו, ה"מוצק" לכאורה, בנוי בעיקר מריק. גם השולחן שאליו אנו מסובים, גם האבן בשדה, גם הברזל והעופרת. כל העצמים שסביבנו, ממש כמו היקום הסובב אותנו, הם בעיקר ריק (ואקום).מאסת האטום מרוכזת בגרעין (המורכב , לפי רטרפורד (1908), מנאוטרונים ופרוטונים), והגרעין מהווה 1:100,000 בקרוב מנפח האורביל (פונקצית גל הקובעת סבירות גבוהה ביותר להמצאותו של אלקטרון – ע"פ מודל בוהר) החיצוני של האטום, כלומר – החלק ה"מוצק" של האטום הוא 1:100,000 ממנו, יתרת 0.99999 של ה"חומר" הם ריק.יחס הנפח ה"מוצק" של החומר קטן עוד יותר כאשר עוברים לרמת המולקולה. לכן, גם כאשר אנו "רואים" וחשים מוצק, אנו מתייחסים לריק המכיל 0.00001 של "מוצק".גם ה"מוצק" דהיינו – התופעה הגורמת למאסה אטומית, אינו חד משמעי. עד היום מנסים הפיסיקאים לאתר את החלקיק היוצר את המאסה ("בוזון הייגס"), ועד כה ללא הצלחה (אחד השימושים המיועדים למאיץ החלקיקים ב-cern שליד ז'נבה הוא גילוי החלקיק המשוער הזה). המצב בחלל החיצון אינו שונה בהרבה. גם שם, ככול הידוע לנו, מרבית היקום הנו ריק, עם אבק קוסמי פזור (פלאסמה) וריכוזי חומר זעירים יחסית לנפח היקום שהם הגופים השמימיים השונים (שגם בהם קיימת הירארכיה – ערפיליות, צבירים, גלקסיות, כוכבים, ירחים וכו').בעצם – היקום אינו שונה במאום במבנהו ממבנה כל חומר המוכר לנו – מערכת הירארכית של גופים אנרגטיים, בתוך תווך ריק.אם כן, תפיסתנו את העולם היא עניין של קנה מדה. חומרים נראים לנו "מוצקים" רק בגלל העובדה שאיננו יכולים להבחין במבנה האמיתי שלהם – כמות זעירה של מאסה בתוך ריק אדיר.ייתכן שכול אטום הוא עולם ומלואו, בהגדלה מתאימה. ייתכן שממרחק מספיק ובסקלת זמן מתאימה, יראה היקום כגוף אורגני ואף יתפקד כך.ייתכן שכדור הארץ מלא במבקרים אינטליגנטיים מן החלל החיצון, בצורת גרגרי אבק מינראליים, המגיעים אלינו מדי יום ביומו או שיצורים קטנים מכושר ההבחנה שלנו או גדולים מכושר ההבחנה שלנו, או כאלה שקצב התנועה שלהם מהיר מדי או איטי מדי יחסית לכושר ההבחנה שלנו, מצויים דרך קבע סביבנו, על פני כדור הארץ או סביבו.ייתכן גם, כפי שחושב חלק מן העוסקים בהתפתחות החיים, כי החיים האורגניים עצמם, כפי שהם ידועים לנו בכדור הארץ, הגיעו לכדור הארץ מן החלל כדנ"א או רנ"א כלוא בתוך מטאוריטים או אבק קוסמי.

לסיכום:

- איננו יכולים לכפור בהסתברות הסטטיסטית של התפתחות חיים, ואף חיים תבוניים, ביקום.- הסיכוי לכך שחיים אלה יהיו דומים, ככלל, לחיים על פני כדור הארץ, זעום ביותר.- ייתכן שקיים שטף (influx) של עצמים "חיים" המגיע לכדור הארץ מן החלל החיצון, במשך כל קיומו, אולם בשל השוני הקיצוני במאפיינים ובשל המגבלות בהגדרת החיים, איננו מזהים אותם.- ייתכן שסוגי חיים קטנים מדי או גדולים מדי, או איטיים מדי או מהירים מדי, אינם ניתנים לזיהוי באמצעות חושינו המוגבלים.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת שמעון גילר

.