אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

בלד: עזאם בשארה חושף את ההונאה


רבקה שפק ליסק's picture

בל"ד מפלגה לאומנית- גזענית : עזאם בשארה חושף את ההונאה מאחורי התביעה להפיכת ישראל ל"מדינת כל אזרחיה"

סמל בל"ד

הנחת היסוד של המאמר: מפלגה ישראלית, יהודית או ערבית אינה יכולה לקבל לגיטימציה אם היא פועלת לחיסולה של ישראל כמדינה יהודית, משום שהמדינה הוקמה עפ"י החלטת האו"ם מ- 1947 כמדינה יהודית, כמדינת העם היהודי, לצד מדינה ערבית. עזאם בשארה, מייסד בל"ד שנמלט מהארץ מחשש שתוגש נגדו תביעה משפטית על מגע עם סוכן זר, חשף במספר ראיונות שנתן את מטרתה הסופית של בל"ד. הוא טוען שכל פלסטין (כולל שטח מדינת ישראל) היא שטח כבוש במובן היסטורי- תרבותי, מאחר שהיהודים הם זרים ואילו הפלסטינים הם אדוני הארץ הזאת. בנאום בביירות הוא אמר:"לא נוותר על פלסטין. המערכה עוד ארוכה לכיבוש הארץ מידי הציונים- הכובשים, כולה לפנינו". בדיקת מצעה של בל"ד והמסמך על "עמדת מפלגת בל"ד לבקשת היועמ"ש לפסול את הרשימה" מ- 23.12.02 מוכיחים, לצערי, שהמפלגה שואפת להביא לחיסולה של המדינה היהודית ולכן, אין לה לגיטימציה להשתתף בבחירות. הסעיפים העיקריים הרלבנטיים לענייננו במצעה של בל"ד ופרסומיה קובעים:1. הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה2. ביטול ההכרה במוסדות הציוניים על ידי המדינה (הסוכנות היהודית, קק"ל) 3. ביטול חוק השבות, הדגל, ההמנון ושאר החוקים הקובעים את אופייה היהודי של המדינה4. ביטול הזיקה של היהודים בישראל ליהודי התפוצות 5. שמירת הזיקה של הפלסטינים במדינה לעם הפלסטיני ולאומה הערבית6. החזרת פליטי 1948 לשטח "מדינת כל אזרחיה" (ישראל לשעבר)7. הקמת מדינה פלסטינית בגדה המערבית ורצועת עזה , שבירתה ירושלים.המשמעות של סעיפי המצע של בל"דסעיפים 1-4 משמעותם חיסול ישראל כמדינת העם היהודי והפיכתה למה שהוגדר במצע כ"מדינת כל אזרחיה". זוהי הכרזה השוללת את אופייה היהודי של מדינת ישראל:בל"ד אינה מכירה בקיומו של עם יהודי ובזכות ההגדרה של העם היהודי ובזיקתו לארץ. בל"ד אינה מכירה בישראל כמדינת הלאום היהודי. בל"ד מוכנה להכיר בזכות הגדרה עצמית לישראלים- היהודים החיים כאן, כמיעוט אתני, אבל מנתקת אותם מהקשר עם העם היהודי. ניתוק הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל שומט מתחת למדינה היהודית את זכות קיומה כמדינה יהודית. הקשר ההיסטורי הזה הוא הבסיס לשיבת ציון, להקמת התנועה הציונית, להצהרת בלפור בנובמבר 1917 , להחלטת חבר הלאומים על מנדט בריטי ב- 1922 לשם יישום בית לאומי ליהודים ולהחלטת האו"ם מ- 1947 על הקמת מדינה יהודית. במסמך נאמר ש"מדינת כל אזרחיה איננה תביעה לחיסול המדינה אלא לדמוקרטיזציה שלה, וכו'". זוהי דמגוגיה: איש לא טען שבל"ד רוצה לחסל את המדינה כמדינה. הטיעון הוא שהמטרה היא חיסול אופייה היהודי. לא מדובר בדמוקרטיזציה, אלא בניצול ציני של הדמוקרטיה הישראלית כדי לחסל את מדינת היהודים. עזאם בשארה, מייסד בל"ד הודה בכך בראיונות שנתן לארי שביט ב"הארץ", ב- 29.5.1998 , ולירון לונדון בתוכניתו בערוץ 10, ב- 22.6.2009 .

בראיון לעיתון הירדני "אל דוסתור" חשף בשארה את המזימה של בל"ד- ניצול הדמוקרטיה הישראלית לצורכי חיסולה של המדינה היהודית: הרעיון המרכזי בראיון היה שמדיניות המפלגה היא להוכיח ששוויון לערביי ישראל אינו אפשרי במדינה יהודית, ושוויון מחייב חיסולה והחלפתה במדינת כל אזרחיה. ואלה עיקרי דבריו לעיתון הירדני:"השאלה הנשאלת היא איך לעשות שימוש בכלים הדמוקרטיים שבמסגרת השלטון הישראלי הקיים על מנת להחריף את הניגודים בקרב הישראלים ולעורר את הקונפליקט בין רעיון השוויון והרעיון הציוני...זהו המבחן שאני סבור כי השגנו בו הצלחה רבה ע"י העלאת ענין מדינת כל אזרחיה מול מדינת היהודים...לכך יש להוסיף את ההיחלצות נגד תהליך הישראליזציה (הוא מתכוון להשתלבות ערביי ישראל)והפיכת מושג השוויון ממושג של התמזגות עם הציונות למושג העומד בסתירה עמה".ביולי 2001 אמר בשארה ש"כיום הדרישה היא שוויון, אך זאת היא רק דרישה זמנית, ואנו רוצים להגיע למצב שהיהודים יבקשו שוויון מאחר שהם זרים ואנחנו בעלי הארץ הזאת". סעיפים 6 -5 חושפים את אופייה האמיתי של "מדינת כל אזרחיה". לכאורה, "מדינת כל אזרחיה" היא מדינה דו- לאומית בה יהודים וערבים יחיו בשוויון. אבל, סעיף מרכזי במצע קובע שבל"ד "רואה בזכות השיבה כזכות שלא ניתן לוותר עליה וכו'", כלומר, מדובר בזכות השיבה לשטחי המדינה היהודית, לשעבר, והפיכת היהודים למיעוט. אם נוסיף לזה את ביטול המוסדות הציוניים, הדגל, ההמנון, הסמל וחוק השבות- כל הסממנים של המדינה היהודית, הרי המרצע יוצא מהשק: המונח "מדינת כל אזרחיה" הוא מילה מכובסת לחיסול המדינה היהודית והפיכתה למדינה פלסטינית, מאחר שקליטת הפליטים בישראל, תהפוך את הפלסטינים לרוב, את היהודים למיעוט. אז ניתן יהיה להחליט באורח דמוקרטי, במשאל עם או ע"י רוב פלסטיני בכנסת, על הפיכת המדינה לפלסטינית.סעיף 5 : שמירת הזיקה של "מדינת כל אזרחיה" לעם הפלסטיני ולאומה הערבית. בל"ד שוב חושפת כאן את מטרתה האמיתית. הפלסטינים במדינת כל אזרחיה הם חלק בלתי ניפרד מהעם הפלסטיני ומהאומה הערבית, ויש להם זכות לשמור על הזיקה לעם הפלסטיני ולאומה הערבית. אבל, למיעוט היהודי במדינה זו אין זכות לשמור על זיקתו לעם היהודי. היהודים בישראל, לדידה של בל"ד, הם קולוניאליסטים מאירופה שהשתלטו על אדמה ערבית, ובל"ד ברוב חסדה מתירה להם להישאר בארץ כמיעוט. יוצאי מדינות ערב החיים בישראל יכולים להעיד על מעמדו של מיעוט יהודי בארץ ערבית. הם חוו זאת על בשרם.בסעיף 7 יש גם תביעה לנסיגת ישראל מכל השטחים, והקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. במלים אחרות: לצד "מדינת כל אזרחיה", תקום מדינת הלאום הפלסטיני, היא פלסטין בגדה המערבית וברצועת עזה. כך תהיינה לפלסטינים 2 מדינות ולעם היהודי אף מדינה. זהו הצדק וזוהי הדמוקרטיזציה נוסח בל"ד.בל"ד תומכת, למעשה, בהקמת מדינה פלסטינית בכל השטחים, כולל השטחים שלטענת הערבים נכבשו ב- 1948 , כלומר, במקום מדינת ישראל. כך או שתהיינה 2 פלסטין או שהן תתאחדנה למדינה אחת מהים התיכון לנהר הירדן ו"האמנה הפלסטינית" של ארגון אש"פ, שמטרתה הייתה הקמת מדינה אחת מהים לירדן, תתגשם. ואולי יש לדבר על 3 מדינות מכיוון שבירדן יש רוב פלסטיני.במלים אחרות, במצע יש לא רק ניצול ציני של הדמוקרטיה הישראלית, אלא גם דמגוגיה והולכת שולל והונאה. המונח "מדינת כל אזרחיה" הוא מילה מכובסת למזימה לחיסול מדינת היהודים.בל"ד רוצה מדינה פלסטינית מהים לירדן וכל השאר נועד לכסות על האמת הזאת. אם לזה לא קוראים גזענות- איני יודעת גזענות מהי.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.