אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אירשאד מנגי / הצרה עם האיסלאם


רבקה שפק ליסק's picture

על הקונפליקטהישראלי- פלשתינאי

אירשאד מנג'י, היא עיתונאיתמוסלמית החיה בקנדההנחתהיסוד של אירשאד בנוגע ליחס של העולם הערבי לציונות ולמדינת ישראל היאשהיחס הוא פונקציה של יחסו של האיסלאם ללא מוסלמים, כנתינים שאינם שוויזכויות אלא "בני חסות", המדורגים כנחותים, וכן פונקציה של הנורמותהמדבריות של האיסלאם,שעל פיהן כל מי שאינו שייך לשבט הוא אוייב. אירשאד מנג'י מתייחסת בסיפרה למספר נושאים:א. האם ישראל צריכה להיותמדינה יהודית או חילונית. חילונית, משמע, ביטול חוק השבות והפיכת ישראלל"מדינת כל אזרחיה"- אירשאד מנג'י דוחה את התביעה של ערבים ישראלים מסויימים להפיכת ישראלל"מדינת כל אזרחיה". הבעיה שלהם, לדעתה, היא שהם אינם מכירים בקשרההיסטורי של היהודים לפלשתין, ולכן שוללים זכאותם לחלק ממנה. אירשאד מנג'ימכירה בשורשים ההיסטוריים של היהודים בא"י, ומכירה בזכותם למדינה יהודית.היא מגלה בקיאות בהיסטוריה של עם ישראל ומציינת, שכאשר החלו יהודי אירופהלחזור לפלשתינה הם מצאו בה ריכוזים קטנים של יהודים, שהיו שם תמיד. הטענההפלשתינאית, שהיהודים הם פולשים זרים, מופרכת, לדעתה, לחלוטין. ב. בעיית הפליטים- הפלשתינאים הם שיזמו, לדעתה, את פלישת מדינות ערב, יום אחד לאחר הקמתישראל ב- 1948 . אירשאד מנג'י איננה מסתמכת על הגירסה הציונית לגבי השאלהאם הפלשתינאים גורשו או ברחו, אלא מצטטת ראיון שנערך ב- 1948 , עם אמילחורי, מזכ"ל המפלגה הפלשתינאית, לעיתון "בירות טלגרף":" העובדה שהפליטיםהאלה קיימים היא תוצאה ישירה של התנגדות מדינות ערב להחלטת החלוקה שלהאו"מ ולמדינה יהודית. מדינות ערב הסכימו עם המדיניות הזאת פה אחד והןחייבות להיות שותפות לפתרון הבעייה". אירשאד מנג'י בדעה, שחלק מהפלשתינאיםגורשו, אבל רובם עזבו מרצונם החופשי בציפייה מלאה לחזור אחרי שיזרקו את כלהיהודים לים. אירשאד גם טוענת כלפי התנהגות האו"מ לבעיית הפליטיםהפלשתינאים. היא כותבת שבסך הכל ברחו כ- 700,000 , אבל האו"מ הרחיב אתהמונח פליטים על 3,500,000 פלשתינאים, כלומר על הילדים והנכדים שלהפליטים, שרק 1/3 מהם חיים במחנות פליטים. היא קובעת שהגדרה כה רחבה שלפליטים איננה קיימת לגבי אף עם עקור אחר. היא גם תוקפת את הצביעות הערביתביחס לפליטים. מדינות ערב העשירות תרמו לאורך השנים פחות מישראל, לסוכנותהאו"מ המטפלת בפליטים. כמו כן, כל מדינות ערב, מלבד ירדן, מסרבות להעניקלפלשתינאים החיים בארצותיהם , אזרחות. בלבנון, למש, נאסר עליהם לעבודבמשרה מלאה, לקנות אדמה, או לרכוש מקצוע מכובד, והם נאלצים לחיות מעבודותמזדמנות. המוסלמים אשמים, לדעתה, יותר מהישראלים במצוקת הפליטים, ותקעוסכינים במשך עשרות שנים בכל ניסיון לפתור את הבעייה. לעומת זאת, סעודיהמממנת פיגועי התאבדות ומעניקה נסיעה חינם למכה, למשפחות המתאבדים וסדאםחוסיין מימן את משפחות המתאבדים. ג. האם הציונים נישלו אתהערבים מאדמתם בראשית המאה ה- 20 , בתקופת השלטון העותמני?אירשאד דוחה את הטענה הזאת של הפלשתינאים. היא כותבת שהעותמנים והמוסלמיםהמקומיים מכרו אדמות לציונים, בניגוד לאינטרסים של האריסים הערבים. ב-1911 שלחו 150 ערבים מברק לפרלמנט התורכי ומחו על מכירת אדמות ליהודים,אבל התורכים התעלמו מהמברק.ד. המופתי חאג' אמין אלחוסייני, מנהיגם של הפלשתינאים שיתף פעולה עם הנאצים – הוא השתתף בברלין, בדצמבר 1942 כיו"ר הטכס להסרת הלוט מעל "המכון האיסלאמיהמרכזי". הוא גייס מתנדבים מוסלמים בוסניים לאס.אס, ואימאמים בוסניים שרתושם. הוא שידר תעמולה נאצית ברדיו לעולם הערבי וקרא, למשל, במרץ 1944 ,לערבים להרוג ביהודים משום שזהו רצון אללה. ה. הערבים אשמים שלא קמה ב- 1948 מדינה פלשתינאית- עפ"י החלטת האו"מ מ- 1947 הוקצו 45% משטח המנדט למדינה ערבית ו- 55%למדינה יהודית, ונקבע בינאום ירושלים. היהודים הסכימו, אבל הערבים דחו אתההחלטה, הכריזו מלחמה וכתוצאה מכך איבדו שטחים נוספים שסופחו לישראל. הגדהועזה היו תחת שלטון ערבי בין 1948 ו- 1967 , אבל לא הוקמה מדינהפלשתינאית. מדוע? כי הערבים חלמו כל הזמן על נקמה וחיסול מדינת ישראל. ב-1967 הם שוב נוצחו. המפלה חיזקה את הקנאות הדתית משום שהערבים הסיקוממפלתם שהיא נגרמה בשל התרחקות מהדת. ו. ביקורת על ערפאת – אירשאד האשימה את ערפאת בכישלון ועידת קמפ דויד ב- 2000 . לדעתה, ההצעהשהוצעה על ידי קלינטון- ברק היתה טובה. ערפאת דחה את ההצעה מבלי להביאהצעה אלטרנטיבית , ומיד אח"כ החלה האינתיפדה. היא טוענת שערפאת תיכנן אתהאינתיפדה חודשיים לפני כן, והיה זקוק לפרובוקציה כדי להפעילה, ושרון סיפקלו את התואנה. היא ציטטה מאמר של נביל עמר בעיתון אל ג'דידה מספטמבר 2000, בו האשים את ערפאת בדחיית ההצעה ובבזבוז הסיוע והרצון הטוב של העולם.אירשאד גם הוקיעה את החינוך הפלשתינאי, אשר מנצל את האיסלאם למטרותפוליטיות. כוונתה לעידוד תופעת השאהידים. טענה נוספת שלה נגד ערפאת נוגעתלמיליוני הדולרים שהוא קיבל מהמערב ולא השקיע אותם בשיפור מצבם שלהפלשתינאים.ז. החלטת האו"מ שהציונותהיא גזענית- אירשאד מנג'י תקפה בסיפרה את החלטת האו"מ שהציונות היא תנועה גזענית, שיזםהעולם הערבי, וגם את החלטות ועידת האו"מ בדרבן, דרום אפריקה, שכללה השוואתישראל לנאצים. לסיכום, אירשאד מנג'י כתבה שהציונות מייצגת חזרה של עם שנירדף במהלךההיסטוריה ודולדל מבחינה דמוגרפית, אל מולדתו העתיקה. היא דחתה את הטענהשחוק השבות הוא גזעני ומפלה לרעה מי שאינו יהודי. לדעתה, חוק השבות מהווהאפלייה מתקנת לעם שנעשה לו עוול במהלך ההיסטוריה. במדינה היהודית יש,אומנם, אפלייה כלפי ערבים, אבל מצבם יותר טוב מאשר במדינות ערב.יש עוד אינטלקטואלים ערבים החושבים כמוה.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.