אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אמונה נחמני גפני


היסטוריה

חבר במשך
5 שנים 4 חודשים

מאמרים מאת

יחידי סגולה - הצלת ילדים יהודיים בידי פולנים בתקופת השואה - חלק ב

פורסם: 08/08/2005 - 03:00
יחידי סגולה - הצלת ילדים יהודיים בידי פולנים בתקופת השואה המשך המאמר

יחידי סגולה - הצלת ילדים יהודיים בידי פולנים בתקופת השואה

פורסם: 07/11/2005 - 03:00
הסתרת ילדים יהודים בשואה תוארה כבר בהזדמנויות אחדות בעיקר מן הצד היהודי. דומה, כי מנקודת מבטם של המצילים לא בוררה דיה. במרוצת הזמן השפיעו נסיבות אלה ואחרות זיכרון, הנצחה, פוליטיקה על חלק מהתיאור. לפיכך, עדויות ראשוניות של מצילים שנמסרו במועד קרוב לתום המלחמה הן מקור שראוי לבדוק להבהרת מניעי ההצלה וקשייה.

הנצפים ביותר