אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

איילת פלינק


היסטוריה

חבר במשך
5 שנים 8 חודשים

מאמרים מאת

דה סוסיר

המרחק בין הדבר שלעצמו ובין תודעתנו / לאקאן ניטשה בארת

פורסם: 01/31/2009 - 02:00
מאמרים של לקאן, ניטשה ובארת שכל אחד מהם עובר מהלך דומה המביא למסקנות דומות. במאמר זה לקחתי שלושה ציטוטים מתוך מאמרים שלהם על מנת להראות את הדמיון במהלך שביצעו. בסופו של דבר כולם מדברים על שפה, תרבות וכפייה של "מציאות" אחידה שמביאה לנוחות מזויפת. בארת דרך הסטריפטיז, לקאן דרך דימויים וניטשה דרך השפה.

הנצפים ביותר