מאמרים אימגו

מאמרים בנושא הגל פרידריך

שפינוזה הגל - מיסטיקה רציונלית חלק ב'
19/12/2005  איתי אהרה
בחלק זה, כאמור, נרצה לבחון כיצד קורא הגל את שפינוזה, וזאת באמצעות ביקורתו על שפינוזה. הנחת העבודה העומדת בבסיס מאמר זה היא כי הביקורת של הגל על שפינוזה מצביעה על כך שהגל קורא את שפינוזה כ’מיסטיקן-רציונאלי’. כלומר, הטענה היא שאם לא היה הגל קורא את שפינוזה כ’מיסטיקן-רציונאלי’, לא היה מבקר אותו בדרך בה ביקר. אם נפרק טענה זו למרכיביה, אזי ניתן לומר כי הביקורת של הגל מעידה על כך שהגל קיבל את שפינוזה כמי שמחויב למתודה רציונאלית.
הגל - שפינוזה: מיסטיקה ראציונלית חלק א'
13/08/2005  איתי אהרה
מאמר זה אינו שם לו למטרה להציג קריאה צמודה של הגל או של שפינוזה, אלא להצביע על מהלך אפשרי שיכול לספק מסגרת לקריאה צמודה בכתביהם של שני פילוסופים חשובים אלו. כלומר, מאמר זה מהווה נימוק לקריאת הגל ולא את הקריאה עצמה. הקריאה המוצעת היא קריאת הגל כתגובה לשפינוזה, כאשר אנו קוראים את שפינוזה כ’מיסטיקן-רציונאלי’
שימת על - מיסטיקה ראציונלית
17/05/2005  איתי אהרה
יש להבין כי ביקורתו של הגל על שפינוזה הינה דיאלקטית, וכי מטרתה לשמר את הגרעין המהותי של תורת שפינוזה בתוך שיטה חדשה, נכונה יותר.