מאמרים אימגו

מאמרים בנושא הרמן גרינג

האח הטוב - אלברט גרינג
26/11/2005  רמי נוידרפר
הרמן גרינג, מגדולי הפושעים הנאציים נדון למוות במשפטי נירנברג. מעטים מכירים את הסיפור המדהים על אחיו אלברט, אויב המשטר הנאצי, שהציל יהודים וא
60 שנה למשפטי נירנברג - הרמן גרינג
23/11/2005  אריה קיזל
הרמן גרינג - בכיר הפושעים הנאציים שעמדו למשפט בנירנברג, לא הביע חרטה, ואף הצליח להמלט מגזר דין המוות שהוטל עליו כשהצליח להתאבד ברגע האחרון. הבאתו של גרינג לכלא נירנברג הייתה בנסיבות טראומתיות למדי עבורו. המשפט הגדול בנירנברג החל בנובמבר 1945 אך הרמן גרינג נקרא להעיד רק חמישה חודשים מאוחר יותר.