מאמרים אימגו

מאמרים בנושא פיוטים

אנא בכוח- הפיוט שחיבר את הישראלים ליהדותם
05/10/2007  בלפור חקק
התרבות החילונית התרחקה עם השנים מן המקורות היהודיים וזיהתה כל טקסט יהודי עם אורח חיים של קיום תורה ומצוות. נדמה היה לפעמים שהיהדות הדתית קיבלה מונופול על הכל הכתבים היהודיים שנוצרו במשך הדורות. אך מתברר שהיחס לעבר הוא דיאלקטי, שכולנו מחוברים לטכסטים היהודיים אם בדרך של מרד ואם בדרך של שיבה. יוצרים עבריים מקיימים היום דו שיח עם המקורות היהודיים, והשיא היה עם פריצתו של הפיוט "אנא בכוח" מן השמורה האזוטרית שלו בקבלה ובסידור התפילה אל מרכז התודעה הישראלית
יה הצל יונה מחכה / סימן יהודה
10/12/2006  בלפור חקק
כשהגיע חג החנוכה בבית הספר "אליאנס לבנים" בירושלים שרו כולם ברחוב "כל ישראל חברים", את הפיוט "מעוז צור ישועתי". אבל לי היה סוד משפחתי: ידעתי שקיים פיוט במשפחה שלי שאף מורה בבית הספר לא מכיר. כשהמורה לאה וינקלר שאלה אותנו, היה ברור לכול שיש לשאלה שלה רק