פורום אקטואליה
 נושא חדש  |  חזור למעלה  |  עבור לנושא  |  חיפוש  |  התחברות   הודעה קודמת  |  ההועדה הבאה 
 אכן
מחבר: Kognar 
תאריך:   20/05/08     11:07

אכן, הנה מה שמתאר מקיאוולי כרקע לכתיבתו:

"היות שידוע לי כי רבים כתבו על כך, אני חושש שיחשבו עליי שאני יומרני
מפני שגם אני כותב על כך ובמיוחד משום שבטענותיי בעניין זה אני חולק על
שיטותיהם של אחרים. אבל הואיל וכוונתי הייתה לכתוב דבר מועיל למי שמבין
אותו, נראה לי שנכון יותר ללכת הישר אל האמת התכליתית של הדבר ולא אל
דמיונו. רבים ציירו להם בדמיונם רפובליקות ונסיכויות שמעולם לא נראו או
הוכרו כקיימות באמת. כי כל כך רב המרחק בין איך שחיים ובין איך שראוי
היה לחיות, עד שמי שזונח את מה שעושים לטובת מה שהיה צריך לעשות לומד
לגרום לעצמו יותר הרס מאשר שימור, כי אדם שרוצה להיות טוב במוצהר מכל
הבחינות, הכרח שיהרס בין רבים כל כך שאינם טובים."

מקיאוולי היה אזרח הרפובליקה הפלורנטינית וגם שרת כשגרירה, את מסקנותיו
כתב לאחר נפילתה של הרפובליקה והרבה מהמסקנות האוניברסליות הוא מלווה
ברמזים המכוונים לעמיתיו לשעבר בכלל ולפיירו סודריני שעמד בראש
הרפובליקה בפרט:

"צ´זארה בורג´ה הוחזק אכזר, ואף על פי כן אכזריותו זו שיקמה את
רומאניה, איחדה אותה והביאה אותה לידי שלום ונאמנות. םששוקלים זאת
היטב, רואים שהיה רחמן פי כמה מהעם הפלורנטיני, שכדי לחמוק מין השם
אכזר הניח לפיסטויה להיהרס. אל לו אפוא לנסיך לחשוש מקלון האכזריות כדי
להחזיק בנתיניו מאוחדים ונאמנים, כי במעט מאוד מעשים לדוגמא יהיה רחמן
יותר מאלו שבגלל רחמנות יתר מניחים להפרות הסדר להימשך, ומהן יכולים
לנבוע מעשי רצח וגזל. כי הפרות הסדר פוגעות בדרך כלל בקהילה כולה,
ולעומת זאת ההוצאות להורג בפקודת הנסיך פוגעות ביחיד."

"בעבור ידידויות שנרכשות במחיר ולא על ידי גדלות ואצילות רוח משלמים,
אך אין קונים עליהן בעלות, וכשמגיע זמן הפרעון אי אפשר לממש אותן. בני
אדם חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה מאשר במי שמעורר יראה, כי את
האהבה מחזיק קשר של מחויבות שבני אדם, מכיוון שהם רעים, מנתקים כל אימת
שמזדמנת תועלת אישית, אבל את היראה מחזיק פחד מפני עונש, שאינו נוטש
אותך לעולם.........אפשר היה להביא לכך אינסוף דוגמאות חדישות ולהראות
כמה הסכמי שלום, כמה הבטחות, נעשו בטלים ומבוטלים בגלל אי הנאמנות של
נסיכים, ומי שהיטיב לדעת להשתמש בשועל עשה חיל. אבל יש לדעת איך להסוות
יפה את הטבע הזה ולהיות מתחפש ומתחזה גדול. בני אדם הם כל כך פתיים וכל
כך מצייתים לצרכים המיידיים, שמי שמרמה תמיד ימצא את מי שיניח שירמו
אותו"

ולגבי ההבנה היום, מיד לאחר הקטע הראשון שצוטט לעיל מופיע פרק המבקר
בחריפות גביית מסים לצורך חלוקת קצבאות והרי ידוע שבמאה העשרים קמו
עשרות משטרים שמבוססים על עקרון זה בדיוק ונפלו, אז כנראה שעם השנים זה
לא באמת נעשה יותר טריוויאלי.

"אין לך דבר שמכלה את עצמו כמו הנדיבות, כי בעודך משתמש בה אתה מאבד את
היכולת להשתמש בה ואתה נעשה עני ובזוי או כדי להמנע מעוני חמסן ונתעב.
ובין כל הדברים שמפניהם על נסיך להישמר הוא שלא יהיה בזוי ונתעב,
והנדיבות מובילה אותך הן לדבר האחד והן לאחר כך שחכם יותר לשמור על שם
של קמצן, מה שמוליד קלון ללא שנאה, מאשר שבעל כורחך, בגלל השאיפה לשם
של נדיב, יצא לך שם של חמסן, מה שמוליד קלון עם שנאה.........אם הוא
נבון אגסור לו שידאג מהשם של קמצן, כי במשך הזמן יותר ויותר הוא יוחזק
כנדיב, כשיראו שעם קמצנותו הכנסותיו מספיקות לו, שהוא מסוגל להתגונן
מפני מי שנלחם בו ושהוא יכול לצאת למבצעים בלי להכביד על העם. מכאן
שהוא משתמש בנדיבות כלפי כל אלה שמהם אין הוא נוטל, ואלה רבים עד
אינסוף, ובקמצנות כלפי כל אלה שאין הוא נותן להם, ואלו מעטים."

 הגב להודעה זו  |  רשימת הפורומים  |  מצב שטוח   נושא חדש  |  נושא ישן יותר 

 נושאים מחבר  תאריך
הפורום פועל במתכונת ארכיון.
לא ניתן להוסיף תגובות חדשות.