פורום אקטואליה
 נושא חדש  |  חזור למעלה  |  עבור לנושא  |  חיפוש  |  התחברות   הודעה קודמת  |  ההועדה הבאה 
 הציון שלך בלוגיקה - נכשל, בהסטוריה, גרוע, ובתורת המוסר - מביש.
מחבר: הלורד עזאל - אדמירל 
תאריך:   01/11/07     10:06

הכותרת:
הציון שלך בלוגיקה - נכשל, בהסטוריה, גרוע, ובתורת המוסר - מביש.

מר אייל הנכבד.

מעולם לא התיימרתי להיות מנהל בית ספר או רכז שכבה. אבל אם דחפת אותי למקצועות הללו והכרחת
אותי לחלק ציונים, לצערי, אתה כשלון גמור. לא רק שלא הייתי מעלה אותך כיתה, הייתי שוקל להוריד
אותך 2 כיתות. אבל בעצם, הבעיה הנוראה ביותר שלך אינה ידיעת החומר, כי או אז הורדה של 2 כיתות
וחזרה על החומר היו מספיקות. הבעיה הכללית שלך היא מוסר ירוד ושנאה עצמית תהומית, 2 תכונות
שהיו שולחות אותך בבית הספר שלי היישר ליועצת החינוכית עם המלצה לפסיכיאטר. בבית הספר של
החיים, אתה ושכמותך כמובן, נופלים היישר לזרועות השמאל הקיצוני, אותה קבוצה ששנאת ישראל
גורמת לה לצלם חיילי צה"ל במחסומים ולשלוח תצלומים אלה לבירות אירופה.

ולעצם העניין -
לוגיקה:

כשפלוני אומר שהספרדים גירשו יהודים ואתה טוען כנגד "מה פתאום?" בתואנה שהם גירשו "גם"
מוסלמים, הרי אתה בור בלוגיקה. זה בדיוק שווה ערך לגיחוך המוצנע שלך כלפי אהרון חבר "לפחות אתה
יודע שספרד זה באירופה". אז חביבי, הוכחת במשפט זה שאתה יודע שאם קבוצה א' כוללת את פריט ב'
(ספרד נמצאת באירופה כפי שהיהודים נמצאים בקבוצת המגורשים), זה וודאי אומר שאתה יכול להסיק
מסקנות כלפי אותו פריט. ולכן, ניתן גם ניתן לומר שהיהודים גורשו מספרד. בקיצור, באת לקלל ויצאת
מקולל.

הסטוריה -
פרעות חלמניצקי נקראות גזרות ת"ח ות"ט. פוגרום זה היה הרבה מעבר לנקמה ביהודים. למעשה, מדובר
על מרד איכרים נגד הפיאודליות. להל"ן תיאור הפשעים נגד היהודים:

"קצתם פשטו עורם מעליהם והבשר השליכו לכלבים, וקצתם קצצו ידיהם ורגליהם והשליכום על הדרך
ועברו עליהם בקרונות ודרכום בסוסים, וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו כדי להמית והשליכום
בחוץ שלא ימותו מהרה ויפרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם. והרבה קברו בחייהם. ושחטו ילדים בחיק
אימותם. והרבה ילדים קרעו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקעו בטנם והוציאו העובר וחבטו בפניהן.
וקצתן קרעו בטניהן ושמו חתול חי בתוך הבטן והניחון כך בחיים ותפרו הבטן וקצצו בהן ידיהן שלא יוציאו
החתול חי מן הבטן, ותלו הילדים בדדי אימותם וקצת ילדים חתכו בשפוד וצלאום אצל האש והביאום אל
אימותם שיאכלו מהם. ולפעמים לקחו מילדי העברים ועשו גשרים לעבור עליהם. "

כל אדם, פרט לרובספיירים החדשים כמותך, אינו יכול ליטול את צד התוקפן במקרה כזה. ועל שום מה ?
על שום שהיהודי נתפש כבא כח השלטון הפיאודלי. היהודים, כשנאסר עליהם להיות חקלאים (היהודי היה
בזוי מכדי להיות עובד אדמה), לא היו משכבת האיכרים ולכן האיכרים, שסבלו מהאצולה, נקמו במי שחלש
מהם. היהודי לצערינו, היה חייב לקבל את עול הפריץ בכל אשר יפנה ולכן תמיד היה חייב להרכין ראש
ולשתף פעולה.
וזה מוביל אותנו לרקונקוויסטה של ספרד. היהודי היה חייב לקבל את עול המוסלמי ואת עול הנוצרי. אילו
היו יכולים היהודים לגור בארץ ישראל השלמה, בוודאי שהיו יכולים להביע דעה לכאן או לכאן. אבל מכיוון
שארץ ישראל הייתה כבושה בידי הנוצרים והמוסלמים (בימי הביניים), היה חייב היהודי לקבל את עול
הכובש באירופה ובישראל. למה שאתה קורא "משת"פ", אני קורא משת"פ בעל כורחו. אתה ושמאלני
ישראל הקיצונים הם משת"פים מרצון.
זהו הבדל גדול.

 הגב להודעה זו  |  רשימת הפורומים  |  מצב שטוח   נושא חדש  |  נושא ישן יותר 

 נושאים מחבר  תאריך
הפורום פועל במתכונת ארכיון.
לא ניתן להוסיף תגובות חדשות.