פורום אקטואליה
 נושא חדש  |  חזור למעלה  |  עבור לנושא  |  חיפוש  |  התחברות   הודעה קודמת  |  ההועדה הבאה 
 למה ללכת עד קאנט?אפשר לקרוא את דברי
מחבר: אזרח. 
תאריך:   19/05/07     21:16

הרמב"ם.
דברי הרמב"ם פ"י .הלכות מלכים ה` ,י"ב:
"וכן יראה שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים ,כישראל. שהרי
אנו מצווין להחיותן. שנאמר: לגר אשר בשעריך תתננה, ואכלה. וזה שאמרו
חכמים :אין כופלין להן שלום ,בעכו"ם.
לא בגר תושב.
אפילו העכו"ם ,ציוו חכמים לבקר חוליהם, ולקבור מתיהם עם מתי ישראל,
ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל ,מפני דרכי שלום. הרי נאמר: טוב ה`
לכל ,ורחמיו על כל מעשיו. ונאמר - "דרכיה דרכי נעם ,וכל נתיבותיהם
שלום".


 הגב להודעה זו  |  רשימת הפורומים  |  מצב שטוח   נושא חדש  |  נושא ישן יותר 

 נושאים מחבר  תאריך
הפורום פועל במתכונת ארכיון.
לא ניתן להוסיף תגובות חדשות.