אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

מהו מוצאם האתני של הנוצרים החיים בישראל


רבקה שפק ליסק's picture
מהו מוצאם האתני של הנוצרים החיים בישראל

מהו מוצאם האתני של הנוצרים החיים בישראל. 123rf stock photo

הנוצרים החיים בישראל רואים עצמם כערבים מבחינה אתנית ונוצרים מבחינה דתית. שפת האם שלהם ערבית וכן תרבותם.

אבל, האם  הם באמת ערבים במוצאם האתני?

הנוצרים במצרים הם קופטים, צאצאי המצרים הקדמונים. הם אינם ערבים, אם כי שפתם ותרבותם ערבית.

הנוצרים בעיראק, רובם חוסלו או ברחו. הם נקראו אשורים והיו צאצאי האוכלוסייה המקומית בעת הכיבוש הערבי.

המרונים- הנוצרים בלבנון הם סורים- ארמים, לדעת שאדי חלול- רישא, מרוני- נוצרי מהכפר גוש חלב.

שאדי עומד בראש עמותה הדורשת מישראל להכיר בכך שהמרונים בארץ הם צאצאי סורים - ארמים ואינם ערבים. ניתן לקבל על כך מידע באתר שהקים שאדי, "המרכז הארמי".

יש צורך במחקר מקיף בנושא מוצאם של הנוצרים בישראל, אך מהמידע המועט הקיים מצטיירת התמונה הבאה:

א. התפשטות הפיניקים מצור וצידון לגליל המערבי

הפיניקים, מצור וצידון אשר בלבנון ניצלו את הגליית תושבי הגליל ע"י אשור במאה ה- 8 לפנה"ס כדי לחדור לגליל. הם התפשטו לעבר הגליל המערבי. גם קדש בצפון הפכה לקדס והייתה יישוב פיניקי שהתנכל לכפרים היהודים בסביבה

החדירה לאזורים בארץ נמשכה תחת הכיבוש הפרסי של ארץ ישראל (המאה ה- 6 לפנה"ס ). הפיניקים  התפשטו לעבר חופי ארץ ישראל עד לעיר דור. הפרסים היו זקוקים לצי הפיניקי מכיוון שלא היה להם צי ושתפו פעולה עם הפיניקים.

בתקופה הרומית. הגליל המערבי היה פיניקי, עם מספר מובלעות יהודיות.

על הקשר בין הערים הפיניקיות לגליל מעידה תפוצת המטבעות הפיניקיות. הגליל שיווק את עודפי תוצרתו בתבואה, שמן ויין לערים הפיניקיות. הממצא הארכיאולוגי מעיד על התיישבות פיניקית בראש זית ובקדש.

בניגוד לקבוצות האתניות השמיות האחרות, השתלבו הפיניקים בתרבות ההלניסטית, לאחר כיבוש הארץ בידי אלכסנדר מוקדון ( המאה ה- 4 לפנה"ס ), ובמערכת ערי הפוליס מראשיתה של התקופה ההלניסטית, אם כי הם שמרו על זהותם הפיניקית.

פיניקים מצידון אף התיישבו באזור אדומאה בדרום יהודה במסגרת התפשטותם לצורכי מסחר. בספר "חיי אפיפניוס" שנכתב ע"י אב הכנסייה אפיפניוס, מסופר שהוא ומשפחתו התגוררו בכפר בסביבת בית גוברין. אפיפניוס היה ממוצא פיניקי.

בתקופת הכיבוש הנוצרי- ביזאנטי ( מאות 7- 4 לס' ) הפך הגליל המערבי לאזור המאוכלס בנוצרים. השלטון הנוצרי- ביזאנטי ניצר את האוכלוסייה המקומית וגם יישב באזור מתיישבים נוצרים מהמערב.

ערב הכיבוש הערבי (המאה ה- 7 לס' ) הייתה בריחה המונית של נוצרים- ביזאנטים מהארץ מפחד המוסלמים. אלה שנותרו נטבחו ברובם.  הפיניקים המנוצרים והסורים- ארמים נותרו בגליל המערבי. השלטון הערבי- מוסלמי לא ניהל מדיניות של איסלום, אם כי ניהל מדיניות של שירעוב, כלומר החלפת שפת הדיבור מיוונית לערבית ואת התרבות ההלניסטית לערבית. הנוצרים אימצו, בהדרגה, את השפה והתרבות הערבית.

הצלבנים ( מאות 11 – 13 לס' ) הושיבו בגליל המערבי מתיישבים צלבנים מהמערב. אבל ערב הכיבוש הממלוכי- מוסלמי (מאה 13 לס' ) רבים ברחו ואלה שנותרו נרצחו ברובם. בגליל נותרה, בעיקר, האוכלוסייה המקומית הנוצרית.

הסקר הארכיאולוגי שנערך בראשות רפאל פרנקל ב- 2001 מאשר את הנוכחות הפיניקית בגליל המערבי. בתקופה הפרסית שלטו צור וצידון על מרבית אזור החוף, כולל אכזיב ועכו. בגליל המערבי העליון עבר קו הגבול בין הריכוז היהודי לפיניקי בהר מירון. ממערב הר מירון היה האזור הפיניקי. פרנקל מצא ממצאים המעידים על נוכחות פגאנית בגליל העליון בתקופה ההלניסטית. בתקופה הרומית עדיין עבר הגבול בין האזור הפיניקי ליהודי בגליל העליון  בגוש הר מירון. התפוצה של החרסים הראתה, עפ"י הסקר, קורלציה ברורה בין האזור היהודי בו היו נפוצים חרסים מבית חנניה, מפעל יהודי לכלי חרס, ובין האזור הפיניקי ממערב להר מירון, בו היו נפוצים חרסים פיניקיים. בתקופה נוצרית- ביזאנטית הייתה קיימת הבחנה ברורה בין האזור המערבי של הגליל העליון בו הייתה תפוצה רחבה של כנסיות לבין האזור היהודי שהתאפיין בבתי כנסת במזרח הגליל העליון.

כיום מרוכזים הנוצרים, בעיקר, במספר יישובים בגליל המערבי: כפר יאסיף, אעבלין, שפרעם ונצרת. גם בחיפה חיים נוצרים.

גם  בגליל המזרחי מרוכזים הנוצרים, בעיקר,  בכפר כנא, עילבון וגוש חלב.

 

ב. הגירת המרונים לארץ

במאה ה- 18 התיישבו מרונים מלבנון בגוש חלב, בירעם ואיקרית אשר בגליל העליון המזרחי. במלחמת העצמאות הועברו תושבי בירעם ואיקרית, משיקולים צבאיים  ליישובים אחרים. אנשי בירעם הועברו לגוש חלב ואנשי איקרית הועברו לראמה. אבל, חלק מהם התיישב בחיפה, עכו, נצרת וירושלים. שאדי חלול- רישא מגוש חלב טוען שהמרונים אינם ערבים אלא צאצאצאי סורים- ארמים. ואכן, כתבי הקודש של המרונים כתובים בארמית. שאדי עומד בראש קבוצה מרונית הדורשת מישראל להכיר בהם כארמים ולא כערבים. שאדי מטפח את הוראת הארמית במערכת החינוך של גוש חלב ומעודד את הצעירים להתנדב לשירות לאומי/אזרחי או לצה"ל. הוא עצמו היה קצין בצה"ל.  

ג. הגירת  סורים – ארמים לארץ

המידע על הגירת סורים- ארמים לארץ הוא דל ביותר. אבל, סביר להניח שסורים- ארמים ניצלו את הוואקום שנוצר כתוצאה מהכיבוש האשורי וההגלייה של ישראלים מהגליל כדי להתיישב בארץ.

זאב ספראי פירסם מאמר על הסורים- ארמים בו חילק  את האוכלוסייה הנכרית  הארמית בארץ  ל- 3 קבוצות מבחינת מידת התערותם בתרבות ההלניסטית:

חלק אימצו את התרבות ההלניסטית ושינו שמותיהם ליוונים

חלק אימצו את התרבות ההלניסטית באופן חלקי

חלק נשארו נאמנים לשפה הארמית, תרבותה ופולחן האלילים השמיים ושמרו על שמותיהם הארמים.

ספראי הגיע למסקנה שהסורים- הארמים היו קבוצה אתנית- דתית גדולה ורובה הייתה דוברת ארמית. רוב הסורים- הארמים התיישבו באזורים כפריים, אבל חסר מידע על ריכוזיהם. בערי הפוליס הם נימנו על השכבות הנמוכות. הם עבדו לאלילים שמיים. יוספוס פלביוס הזכיר סורים בקיסריה ובסקיתופוליס (בית שאן ). כמו כן, היו סורים ששרתו בצבא הרומי. בגבע נמצאה כתובת הוקרה ביוונית לכהן שקיימת השערה שהיה סורי- ארמי. ספראי קבע שבארץ היו נוכרים דוברי ארמית שהייתה דומה לארמית שבפי היהודים במאות השניה והשלישית לס'.

ישראל לוין העריך שבכפרים ובעיירות הייתה שפת הדיבור של הסורים- הארמים ארמית ורק במרכזים העירוניים הם אימצו את היוונית.

משה דוד הר קבע שחלק גדול מהארמים התיוון והתבולל במתיישבים היוונים, אבל חלק לא מבוטל שמר על ייחודו.

בכפר יאסיף התגלתה כתובת יוונית מתקופת הכיבוש הרומי, של דיאודותוס בן ניאופטומוס בה הוא מודה לאלים הדד ועתרגתה (שמות של אלים סוריים) בשמו ובשם אשתו וילדיו ומקים לכבודם מזבח. השם דיאודותוס הוא כשמו של מושל עכו שלכד את יונתן החשמונאי. אולי הכתובת היא מאותו זמן (המחצית השניה של המאה ה- 2 לפנה"ס ). כנראה שבכפר גרו  יהודים ונוכרים, כנראה, סורים- ארמים..

מתיישבים סורים- ארמים ביהודה

לאחר דיכוי מרד בר- כוכבא (135 לס' ) והתרוקנות אזור יהודה מרוב יושביו היהודים, כתוצאה מהריסת היישובים, מעשי טבח ובריחה מהארץ, החלה קולוניזציה יזומה ע"י השלטון הרומי ובין השאר הובאו מתיישבים סורים- ארמים.

איתן קליין ערך סקר ארכיאולוגי של  אתרים ביהודה הכפרית, מנחל שילה בצפון ועד לדרום הר- חברון בתקופה הרומית המאוחרת, מלאחר דיכוי מרד בר – כוכבא (135 ) עד המחצית הראשונה של המאה ה- 4 לס', שהתפרסם ב-2012. בכל האתרים הללו התיישבו נוכרים, והסקר אינו כולל את כל האתרים.

קליין הגיע למסקנה שנטישת מרבית האזורים ביהודה מתושביהם היהודים "יצרה חלל יישובי שאיפשר למינהל הרומי לנצל את השטח שניטש כרצונו, וליצור בו דגמי יישוב חדשים שיאפשרו את ניהולו התקין תוך שליטה טובה בשטח".

קליין קבע שהדבר נעשה באמצעות מספר אלמנטים מרכזיים, וביניהם יישוב וטרנים של הצבא הרומי ממוצא מזרחי והבאת מתיישבים מזרחיים מהפרובינציות הרומיות הסמוכות ליהודה.

קליין השתכנע מהממצאים  ש"מדיניות זו נעשתה מתוך ראייה כוללת של האינטרסים האימפריאליים באזור זה ורצונו של הקיסר לייצב את שלטונו בפרובינקיה הסוררת ולשנות מהייסוד את הרכבה הדמוגרפי תוך מחיקת סמליהם של התושבים היהודים והעברה שיטתית של אדמתם לידיים נוכריות".

הההתיישבות הנוכרית התאפשרה כתוצאה מהפקעת הקרקעות מידי היהודים על רקע המציאות הפוליטית, הכלכלית והחברתית של מציאות שלטון זר שניהל מדיניות קולוניזטורית והיה מעוניין לנשל את  היהודים מאדמתם.

 

היחס בין גודל האוכלוסייה הנוכרית המערבית למזרחית

בעוד שבאזור ירושלים וסביבתה רוב המתיישבים היו ממערב האימפריה הרומית ו/ או ממשוחררי הלגיון הרומי, במרחב הכפרי של אזור יהודה

מצפון לקו בית גוברין – חברון היה הרכב מגוון יותר שכלל מתיישבים ממערב האימפריה, משוחררי הלגיונות הרומיים, מתיישבים מפיניקיה, סוריה וערביה שהיו ממוצא מזרחי. האוכלוסייה הייתה פגאנית.

האוכלוסייה הנוכרית שהשתייכה לתרבות ההלניסטית הייתה מורכבת מווטרנים מאירופה המערבית ומהווטרנים של חילות העזר שגוייסו מקרב תושבי ערי החוף. קליין הגיע למסקנה  שלאוכלוסייה זו, שהשתייכה לתרבות ההלניסטית, הייתה השפעה על מהלכים חברתיים, תרבותיים ודתיים בשל קירבתה לשלטון הרומיץ

לעומת זאת, האוכלוסייה המזרחית שהייתה מורכבת מיוצאי הצבא הרומי וממתיישבים שהובאו מהפרובינקיות הסמוכות, לא הייתה בעלת מעמד דומה.

הנוכרים ממערב אירופה השתייכו למעמד סוציו- כלכלי יותר גבוה מזה של האוכלוסייה ממוצא מזרחי, שהשתייכה לשכבה יותר נמוכה.  בשל קרבתה לשלטון, סבור  קליין, הקבוצה המערבית הייתה בעלת אמצעים טובים יותר, והשאירה יותר שרידים אפיגרפיים ואמנותיים ועל כן קשה לקבוע עפ"י ממצאים אלה מה היה היחס המספרי בין האוכלוסייה המערבית למזרחית.

המתיישבים  מהמזרח, כאמור, בעיקר וטרנים של הצבא הרומי ותושבי הפרובינציות השכנות, קיבלו אדמות והקימו בעיקר חוות חקלאיות.

קליין קבע, את תפרוסת האוכלוסייה הסורית – ארמית  באמצעות הסקר הארכיאולוגי, עפ"י מנהגי קבורה, אספקטים אמנותיים, כתובות ואתרי פולחן. :

מהממצאים הארכיאולוגיים מתברר שהמתיישבים ביהודה, בניגוד למתיישבים באזור ירושלים, היו ברובם מזרחיים. באתרים באזור נחשפו ממצאים ארכיאולוגיים שהיו אופייניים לתושבי המזרח, כגון צלמיות של אלים. שרידים כאלה נתגלו, למשל, בגזר,  בבית נטיף , בית ג'מאל, בן שמן. צלמיות כאלה נתגלו בסוריה ובחורן. כמו כן, נתגלו צלמיות דומות לאלו שבערי החוף הפיניקיות המעידות על מתיישבים פיניקיים.

החל מהמאה ה- 3 הממצאים הארכיאולוגיים מעידים על התחזקות ההשפעה הסורית והפרתית מבחינה תרבותית.

לדעת יורם צפריר יתכן שההחלטה על שינוי שמה של יודיאה לסוריה- פלשתינה נבעה לא רק מהרצון למחוק את שמה של יודיאה אלא גם מהרצון לרצות את המתיישבים מפרובינקיה סוריה.

קליין הביא מקורות יהודיים בהם נמצאו הדים לחדירתם של נוכרים ממוצא מזרחי ליהודה לאחר מרד בר – כוכבא. 

התושבים הפגאנים  מהמזרח ביהודה נוצרו ע"י הכיבוש הנוצרי- ביזאנטי במשך המאה ה- 4 וה- 5 לס'.

ערב הכיבוש הערבי- מוסלמי (מאה 7 לס' ) הייתה בריחה של נוצרים ממוצא מערבי מהארץ מפחד המוסלמים ואלה שנותרו נטבחו ברובם. השלטון הערבי – מוסלמי (640 – 1099 ) לא ניהל מדיניות של איסלום אם כי ניהל מדיניות של שירעוב, כלומר, החלפת השפה היוונית והארמית בערבית והתרבות ההלניסטית בערבית. הנוצרים הורשו, מלבד תקופות קצרות של רדיפות, לנהל את חייהם ללא הפרעה.

למרבה הצער, השירעוב הביא להעלמותה של השפה והתרבות הארמית.

הצלבנים ששלטו בארץ בין 1099 – 1260 ובאזור עכו עד 1290 , הביאו מתיישבים נוצרים מהמערב ומהאימפריה הביזאנטית ליהודה ודרום השומרון.  אבל, ערב הכיבוש הממלוכי- מוסלמי הייתה בריחה המונית של המתיישבים הצלבנים והנותרים נטבחו. רוב הנוצרים שנותרו בארץ היו צאצאי הפיניקים והסורים- הארמים.

 

האוכלוסייה הנוצרית בשלהי הכיבוש הממלוכי (ראשית המאה ה- 16 )

ניתן ללמוד על גודל האוכלוסייה הנוצרים באזור הכפרי של יהודה וירושלים מהמחקרים של אהוד טודנו וברנרד לואיס.

סנג'ק (נפת) יהודה

האוכלוסייה הנוצרית, היוותה עפ"י אהוד טולידאנו, רק 24.8%  מכלל אוכלוסיית הסנג'ק . הכפרים הנוצריים היו מרוכזים מדרום לירושלים סביב המקומות הקדושים לנצרות, ומצפון לירושלים על הדרך הראשית לשכם. הנוצרים בכפרים הקטנים נהגו להתפלל בימי א' ובחגים בכנסייה של הכפר הגדול ביותר בשכנותם.

אזור יהודה וירושלים היה נוצרי ברובו בתקופה הצלבנית. אין מידע על גורלם בתקופה הממלוכית. אבל, עפ"י הנתונים שהביא טולידאנו במפקד העות'מאני הראשון ב- 1525/6 , 8 שנים לאחר הכיבוש, נותרו במחוז ירושלים רק 7 כפרים בהם חיו נוצרים, ורק  3 מהם היו בעלי אוכלוסייה נוצרית בלבד, ואילו עפ"י הנתונים שהביא לואיס היו באזור 6 כפרים בהם חיו נוצרים   וב- 5 מהם היה רוב נוצרי. בחברון לא נמצאו ב- 1525/6 נוצרים.

מספר הנוצרים באזור הכפרי של סנג'ק ירושלים עפ"י לואיס היה ערב הכיבוש העות'מאני   3,834 נוצרים. עפ"י טולדאנו הגיע המספר ל- 4,000 .

המספר הכולל של הנוצרים בסנג'ק כולו, כולל ירושלים, היה כ- 5,000

 

סנג'ק עזה

העיר עזה הייתה בעלת אוכלוסייה נוצרית גדולה. זה היה מרכז נוצרי חשוב ביותר מבחינה דמוגרפית  בתקופה הצלבנית. במפקד הראשון לאחר הכיבוש העותמאני מידי הממלוכים,  ב- 1525/6 נימנו, עפ"י לואיס, 1,410 נוצרים. במשך המאה ה- 16 הגיעו לעזה נוצרים שברחו מיהודה ומאחר שעזה נהרסה בעת הכיבוש הממלוכי סביר להניח שהנוצרים לא היו מהאוכלוסייה הנוצרית הוותיקה שברחה או חוסלה. 

באזור הכפרי של עזה מוזכרים במיפקד הראשון  346 נוצרים ובאזור רמלה ולוד  773 נוצרים, שהם 1,119 .

סה"כ חיו בסנג'ק עזה  2,529 נוצרים

 

סנג'ק צפת ( אזור הגליל )

בתקופה הצלבנית חיו נוצרים בנצרת, טבריה, כפר כנה, עכו ובאזור מערב הגליל הם היו האוכלוסייה העיקרית. בעיר צפת לא היו נוצרים

העיר טבריה נהרסה ע"י הממלוכים ונותרה החורבנה לאורך שלטונם.

במיפקד העות'מאני הראשון מוזכרים עפ"י לואיס:

בנפת טבריה -  כלומר הגליל התחתון  48 נוצרים

בנפת עכו - גליל המערבי אין כלל איזכור של נוצרים.

בעיר נצרת מוזכרים  36 נוצרים

בנפת צפת -  84.

בסה"כ 168 נוצרים בכל אזור הגליל ב- 1525/6 .

לדעת רוד הארולד זהו נתון תמוה לאור העובדה שהגליל המערבי היה בעבר נוצרי ברובו ובגליל המזרחי היו מובלעות נוצריות. עפ"י נתונים אלה היוו הנוצרים פחות מ-  1% מאוכלוסיית הגליל .ב- 1525/6. הארולד הטיל ספק בנתון זה והעדיף את הערכתו של ג. שומכר G.Schumacher )  ) שבשלהי המאה ה- 16 היוו הנוצרים 16.88% מכלל האוכלוסייה  בארץ. עפ"י הערכה זו היה מספר הנוצרים בגליל  4,102  ב- 1525/6 . הנימוק של שומכר היה שהאוכלוסייה הנוצרית בוודאי לא גדלה מהתקופה הממלוכית לעות'מאנית  והמפקדים האחרונים במאה ה- 16 היו יותר יסודיים מהראשונים.

סה"כ היו בסנג'ק צפת כ- 4,102 נוצרים. 

סנג'ק שכם ( אזור השומרון )

האזור מצפון לירושלים, כלומר דרום השומרון  היה נוצרי ברובו, מהתקופה הביזאנטית. עפ"י סקר ארכיאולוגי היו בו 267 יישובים . בדרום השומרון נשארו היישובים הנוצרים- ביזאנטים ללא שינוי בתקופה הביזאנטית. הצלבנים התיישבו רק באזורים בהם ישבו נוצרים, כך שיתכן שמספר הנוצרים בדרום בשומרון אף עלה. אין כל מידע על הנוצרים באזור השומרון בתקופה הממלוכית ובמפקד העות'מאני הראשון  ב-1525/6 אין נתונים על אזור שכם.

עפ"י המפרד של 1533/9 באזור הכפרי התגוררו  173 נוצרים ובעיר שכם גרו  90 נוצרים.

בסנג'ק שכם התגוררו  263 נוצרים.

לסיכום, עפ"י הנתונים שהובאו האוכלוסייה הנוצרית ערב הכיבוש העות'מאני הגיעה ל:

סנג'ק ירושלים –  5,000

סנג'ק עזה- 2,529

סנג'ק צפת – 4,102

סנג'ק שכם - 263

סה"כ: 12,000 – 13,000

אבל, אם נקבל את הערכתו של שומכר שהנוצרים במאה ה- 16 היוו 16.88%   הרי שהאוכלוסייה הנוצרית הגיעה ב- 1525/6 ל- 20,815 מתוך 123,313 .

כלומר, בשלהי השלטון הממלוכי היו כ- 21,000 נוצרים.

 

הסיבות להתמעטות מספר הנוצרים המזרחיים?

* מעשי הטבח בעת הכיבוש הממלוכי

* עזיבה בשל העויינות מצד השלטון הממלוכי וההידרדרות במצב בכלכלי והביטחוני 

* המגיפה השחורה שפרצה ב- 8/ 1347 פגעה גם בנוצרים.

* התאסלמות, אם כי חסרים נתונים על ממדיה.

יחסו של השלטון הממלוכי לנוצרים היה נוקשה יותר מאשר כלפי היהודים. על היחס ניתן ללמוד מהמקרים הבאים:

ברעידת האדמה ב- 458, כיפת כנסייה בירושלים, מדרום לכנסיית הקבר נהרסה. המושל אישר את  תיקון המבנה ואף הקאדי, אבל, אחד השופטים התנגד להחלטה וביוזמתו נהרס הבניין לאחר שכמעט הושלמו התיקונים.

חיכוכים בין הקהילה המוסלמית הקנאית לבין הקהילה הנוצרית בהר ציון. ב- 1489/90 בנו הנזירים כיפה חדשה לכנסייה. המוסלמים התנגדו והרסו את הכיפה.

הנזירים הפרנציסקנים מהר ציון נאסרו וגורשו לדמשק ב- 1365 . נראה, שחלקם חזרו ונאסרו שוב וגורשו לקהיר ב- 1476..

המרונים אינם  היחידים ששמרו על שפתם הארמית. יש כ- 500 מהעדה הקתולית וכ- 1,500 מהעדה האורתודוכסית שהם דוברי ארמית. עובדהזו מחזקת את  התזה שהנוצרים הם צאצאי סורים- ארמים.

מספר הנוצרים בישראל כיום הוא 158,000 .

לסיכום, סביר להניח שהנוצרים בישראל הם ברובם צאצאי פיניקים וסורים- ארמים, ולא ערבים אם כי, כאמור, הנושא טעון מחקר מקיף..

המחקרים עליהם מבוסס המאמר:

טולידאנו, אהוד, "סנג'ק ירושלים במאה הט"ז- התיישבות כפרית ומגמות דמוגרפיות",פרקים בתולדות ירושלים  בראשית התקופה העות'מאנית, בעריכת אמנון כהן, 1979 .

לואיס, ברנרד, " ארץ ישראל ביובל הראשון לשלטון העות'מאני על פי פנקסי הקרקעות העות'מאניים", ארץ ישראל, כרך ד', 1959 . עמ' 170 – 187

לוין, ישראל.ל, "פני התקופה: ארץ ישראל כחלק מהאימפריה הרומית והמרד הגדול",  בקובץ ההיסטוריה של ארץ ישראל, בעריכת מנחם שטרן, כרך רביעי, 1981 , עמ '129

ספראי, זאב, "האוכלוסייה הנכרית דוברת ארמית בארץ ישראל בתקופה הרומית",  בקובץ, יהודים ונוכרים בארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד, בעריכת אהרון אופנהיימר ושו"ת, 2003 , עמ' 83 -  101.

קליין, איתן, "על מוצאם של תושבי היישוב הכפרי בהרי ושפלת יהודה בתקופה הרומית המאוחרת", בקובץ, מחקרים חדשים על ירושלים, בעריכת  א. פאוסט ושו"ת, כרך 16, 2010, עמ' 321 – 350 .

קליין, איתן, היבטים בתרבות החומרית של יהודה הכפרית בתקופה הרומית המאוחרת (135 – 324 ), חיבור לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, 2012 .

שפק ליסק, רבקה, מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בא"י, בדפוס

Frankel, R. et al, Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee, 2001

Harold, Rhode,1979, The Administration and Population of the Sancak of Safed in the 16th Century, Ph.d Dissertation, Columbia University.

Comments

מאמר מרתק ומאיר עיניים אבל עם בעיות

נהניתי לקרוא את המידע במאמר ואכן נראה כי יש בסיס לטענות. אבל צריך לזכור שבמשך הדורות היתה התבוללות של אוכלוסיות שאת מזכירה עם ערבים שהיו כאן כך שקשה להצביע על מקור פיניקי או ארמי באופן טהור ומוחלט. כלומר מבחינה מעשית, הנוצרים הם ערבים לכל דבר עם שורשים כאלו או אחרים.
מאמר מצוין בלי קשר

שטויות

הנוצרים אינם ערבים ומעולם לא היו ערבים. הערבים מוצאם מסעודיה וכאשר הם השתלטו על המזרח התיכון הם היו כולם מוסלמים. האם יעלה על הדעת שערבי מוסלמי שהגיח מסעודיה יתנצר? הרי ברור שראשו היה נפרד מכתפיו באותה מהירות שבה התנצר. כלומר ברור לחלוטין שכל מי שהוא נוצרי היום לא יכול להיות בעל שורשים מוסלמיים/ערבים.

תקרא..!

ערבים = דוברי ערבית בתור שפת אם.
גזע טהור בשנות ה2000+ לא תמצא .
גם יהודים ובמיוחד אשכנזים מעורבבים , יש אלה שבחרו ביהודות , יש אלה שנולדו להורים מדתות שונים . זה נעון שבמקור המילה ערבי הייתה משומשת לציין אנשים שמוצאם מסועדיה או יותר מדויק חצי האי ערב ... אבל עברו שנים רבות מאז , נוצרו הרבה מכנים משותפים מאז בין כל האנשים (הפינקים , אראמים , אשורים , ואפילו ערבים) והמשותף ,כלומר השפה (גם אם בכרח) , מנהגים , מנטליות, תרבות ,היסטוריה ועוד) כסה על השונה (בעיקר האתניות ולפעמים הדת) והם התערבבו ביחד . והנה אנחנו . בקיצור , ערבים לא מהאי חצי ערב אבל עדיין ערבים.

זה מאמר המביא את הסיפור ההיסטורי עד נקודה מסויימת - לא את ההווה

כדי לדעת מה התרחש לאורך הדורות, באיזו מידה היו נשואים מעורבים וכן הגיעו מהגרים נוספים - יש צורך במחקר נוסף

האם המרונים שמרו על נשואין בתוך העדה? מאחר שזוהי עדה קטנה. זה ניתן לבדיקה.
לגבי השאר- מסובך הרבה יותר - אם בכלל.
לא בדקתי אם יש מחקרים גנטיים על ציבורים אלה

מוצאם האתני של הנוצרים

קראתי בעניין מה גם ששמעתי לפני כמה ימים את שאדי באחת מתחנות הרדיו בה קבל על כך שמשרד הפנים מסרב להכיר בקיום לאום ארמי כדאי אאולי להפנות שאלה לשר הפנים גדעון סער מדוע ישראל מתעקשת לראות בהם ערבים ומסרבת לרשום אותם כפי זהם מבקשים. אבקש להעיר לגבי החלק הראשון של המאמר:כל מי שעבר דרך אוניברסיטת תל אביב יודע שהפרופסורים פינקלשטיין נאמן ליפשיץ ואחרים מדגישים: אכלוסיית ממלכת ישראל הייתה מלכתחילה הטרוגנית היו בה יסודות " ישראליים"- הרריים "כנעניים"- עמקיים פיניקייים- חופיים וארמיים- בפריפריה הצפונית מזרחית . משנת 835 לפני הספירהלמשך כמה עשרות שנים הייתה ישראל כפופה לשלטון ארם דמשק(חזאל ובן הדד) יש רמזים ארכיאולוגיים שבתקופה זאת תוגבר היסוד הארמי שבישראל על ידי מתיישבים ארמיים שבאו לגליל למשל באתר א- תל בחוף הצפוני של הכנרת נתגלתה אסטלת בזלת שהאלוהות המגולפת בה היא ארמית. ממלכת ישראל בשיאה מנתה לפי הערכה למעלה משלוש מאות אלף איש
האשורים הגלו כ10% כלומר כ30 אלף איש. 70% הנותרים המשיכו לשבת על אדמתםובהמשך יעברו גלגולים שונים של קבלת דתות
עוד לפני שנת 722 לפני הספירה כוננו האשורים את פחוות מגידו שכללה אתעמק יזרעאל ואת הגליל מאפיין בולט של המדיניות האשורית היה -
מימי תגלת פילאסר ה3- להביא קבוצות אוכלוסין ממקומות רחוקים וליישבם. כלומר תנועת הגלייה הייתה דו סיטרית. האשורים הביאו לגליל ולעמק קבוצות אוכלוסייה ממסופוטמיה וכנראה גם מאיזורים שהיו חלק ממלכות ארמיות. התקופה הפרסית הייתה אכן תור זהב לפיניקים. בנוסף לדומיננטיות שלהם במישור החוף חדרו קבוצות פיניקיות והתיישבו בגליל. כל זה בצירוף התהליכים שאירעו בתקופות מאוחרות יותר הוא עוד עדות
לחוסר התוחלת שבפענוח מדוייק של מוצאים אתניים עירבוב האוכלוסיות הדינמי שכל כך אופייני למזרח התיכון מנטרל כל ניסיון לערוך מחקרים גנטיים בנושא. שמעתי את שאדי ברדיו מדבר ארמית. הבנתי מעט מאוד אבלל זאת חוויה לשמוע אותו למה בעצם לא להעתר לבקשתו?

אני גם לא מבינה

זה דווקא אינטרס ישראלי להפוך ערבים לארמים לא? אז למה באמת יש התנגדות של משרד הפנים? זה לא שהם הולכים לדרוש אוטונומיה ולפתח שאיפות לאומיות

רשות האוכלוסין טוענת שזה עניין בינלאומי- הוספת לאום לרשימה

הרשות טוענת ששינוי ברשימת הלאומים או הוספת לאומים חדשים נעשים בהתאם להכרה בינלאומית ולשינוי רשימת המדינות

אני בהחלט מסכימה שרישום המרונים כארמים זהו אינטרס לאומי.

אוטונומיה ... זה דווקא רעיון

אוטונומיה ... זה דווקא רעיון טוב:)

אל

אל תתן להם רעיונות ...

יש הרבה ערבים נוצרים שלא

יש הרבה ערבים נוצרים שלא מחשיבים כארמים או חושבים שהאנטריסט של שאדי הוא רווחים אישיים וסיפוק עצמי ולא לטובת הציבור הנוצרי.יתרה מזו יש נוצרים שבעצם לא נוצרים אלא לא מאמנים באלוהים לכן אי אפשר להגדירם לפי מוצא דתי וכו'. וגם שאדי חלול הוא מברעם<3 ולא מגוש חלב אז זה צריך תיקון

יש לי מידע שונה על חלק מהעובדות

אודה לך מאוד אם תצרף מחקרים שיוכיחו:
א. שהאשורים הביאו מתיישבים לגליל
ב. מספר המוגלים לאשור

תגובה לרבקה - מחקרים

לצערי אין לי בהישג יד מחקרים ואינני נזכר כרגע בשמותיהם. אבל אוכל לספר איפה עיינתי בהם:אם מזדמן לך גשי לאוניברסיטת תל אביב לספרייה
לא הספרייה המרכזית כי אם הספרייה הייחודית לארכיאולוגיה והיסטוריה של העת העתיקה ספרייה זאת ממוקמת בבניין גילמן קומה א
אם את נכנסת לאוניברסיטה מכיון רחוב קלאוזנר בית גילמן נמצא מעט אחרי בית התפוצות עכשו כאשר אני מקליד אני נזכר ב 1
בוסתנאי עודד-הגליות אשור ובבל 2.ישראל פיקלשטיין וניל סילברמן- ראשית ישראל שם יש פרק על האשוריזציה של הצפון
התיזה היא כזאת:גדול מלכי אשור תגלתפילאסר ה3 יזם מדיניות של הגלייה ושל הבאת קבוצות אוכלוסין זרות במקום אלה שגלו
תיעודים מאשור יחד עם ממצאים ארכיאולוגיים מראים בודאות שהאשורים הביאו אוכלוסייה נכרית לאיזור העיר שומרון במקום אוכלוסייה מקומית שגלתה אין שום מחלוקת בנושא. הממצאים והתיעוד מראים בוודאות שהאשורים זרעו חורבן גם בגליל והגלו משם ישראלים (למשל חורבן העיר חצור ) אין ויכוח גם ששלפני החורבן הסופי(שנת722) כוננו האשורים את פחוות מגידו שנכללו בה עמק יזרעאל והגליל. אין מחלוקת שהאשורים שיקמו ובנו מחדש אתמגידו כבירת הפחווה מתגלים בה סימני בנייה שונים מכפי שהיו עד אז וזה מרמז על התיישבות אכלוסייה זרה וחדשה במקום
אינני זוכר כרגע את הממצאים המפורטים בגליל אבל אפשר להניח במידה רבה של סבירות שאם האשורים כוננו את פחוות מגידו הצפונית והשקיעו כה רבות בבנייתה המוחודשת של העיר מגידו היה להם הכרח להבטיח עורף כפרי לבירת הפחווה אינני זוכר כרגע את הממצאים הארכיאולוגיים שתומכים בהנחה זאת אך הם קיימים. אגב כל נושא האשורים ואוכלוסיות מקומיות כבושות והגליות הוא פרק מרתק בפני עצמו. כאשר למדתי על נושא זה של פיזור אוכלוסייה אזי המרצה שלנו( פרופסור עודד ליפשיץ) היה אומר המדיניות הייתה לפזר אותם כמו זרעים...
המקורות האשוריים מספרים על שני גלי הגלייה 1 הגל של תגלת פלאסר השלישי הגלייה של תושבים מהגליל והגל השני של סרגון הגלייה של
תושבים משומרון בסך הכל 40.000 איש. המרצים אצלנו גרסו שיש כאן הגזמה קלהו הם העריכו בקרוב ל שלושים אלף
ןשוב: אני מציע להגיע לספרייה המופלאה שביליתי בה שעות בכיף אני מניח ששם תמצאי את מה שאת מחפשת

תגובה לגיורא

בס"ד
גיורא היקר!
אתה אשורולוג במקצועך האקדמי? סליחה על השאלה אם היא אישית.
יש לך מגע לחומר באוניברסיטת תל אביב?
אוכל אולי לנצל את קשריך שם?

אני מכירה היטב את ספריית הארכיאולוגיה בה אני עושה שימוש

הנתון 40,000 ידוע לי ממחקרים שקראתי
ידוע לי על גלי ההגלייה לאשור - לא ידוע לי על העברת תושבים נוכרים לגליל
ידוע לי על העברת תושבים לשומרון
קראתי סקר ארכיאולוגי שקבע שהגליל התחתון היה דל אוכלוסין מהכיבוש האשורי עד הכיבוש הפרסי

חבל, שאינך מביא מחקרים.
אני יכולה להביא מחקרים- למשל של נדב נאמן על ההגליות.
הסקר- אם זכרוני אינו מטעני הוא של מרדכי אביעם אבל עלי לבדוק שוב.

תגובה לרבקה

בס"ד
תודה לך רבקה על המאמר היפה והמקיף.
כיהודה ועוד לקרא, ברצוני להוסיף שעד הכיבוש הערבי של הארץ ושל סוריה, היו רק בנגב שבטים ערביים (הנבטים). תושבי הארץ האחרים היו יוונים, רומאים, פיניקים, כנראה גם צאצאי הפלישתים, ועוד רסיסי שבטים ועמים. השפה מדוברת הייתה ארמית, בשעה שהשפה הרשמית הייתה יוונית (שפתה של ממלכת רומי המזרחית, או ביזנטיון [שם זה כלל אינו שמה של הממלכה, אלא ניתן לה על ידי מלומד נוצרי אחרי שכבר לא הייתה קיימת]
כל המזרח התיכון ומרכז אסיה אוכלס על ידי ארמים, פרסים, וטורקים.
לא חקרתי את הנושא כדבעי, אבל יש בפירוש קירבת משפחה לשונית בין השפות. גם הארמנית, גם הגרוזינית, הינן ניבים פרסיים.
גם הרוסית העתיקה (לפני בואם של ריוריק ואנשיו) היא כנראה ניב ארמי.
הערבים פרצו לאגן המזרחי של הים התיכון, והשתלטו עליו תרבותית ודתית.
למרות זאת, נשארו קהילות נוצריות ויהודיות שלא התבוללו בערבים.
העלוים למשל, כנראה שאינם ערבים. גם דתם אינה מוסלמית לגמרי.
ייתכן בהחלט שגם העזתים אינם ערבים, למרות שדתם מוסלמית.
כפי שקרה בעוד ארצות שהיו תחת שלטון ביזנטי, או פרסי, וקיבלו את דת האיסלם, ייתכן בהחלט שגם כאן קרה אותו דבר.
בסוריה למשל היה ניב מיוחד, שנקרא "סורית", וגם הוא ניב ארמי. המילה "שונרא" שמשמעותה חתול, היא מילה ארמית סורית. המילה "חתול" אינה מופיעה בתנ"ך אלא רק אח"כ, בספרות חז"ל. בסורית-ארמית של היום, הביטוי לחתול הוא: "חתותה".
אפילו בהודית סנסקריטית אנו מוצאים מילים ארמיות.
יש אכן מקום לומר בפירוש שהנוצרים בישראל אינם ערבים.

תגובה להעצני

לא יודעת אם יש מקום לומר שהנוצרים אינם ערבים. ההנחות שלך תקפות (בהנחה שיש להן בסיס אמיתי או מחקרי) בהנחה שלא היו נשואי תערובת וה"גזעים" נשארו מנותקים אחד מהשני. כמובן שבמציאות זה לא כך. אני נוצריה וערביה. מחקר של שורשי משפחתי בטוח יוביל לנישואים של ארמים עם ערבים בעבר הרחוק.
הקהילות מעולם לא היו סגורות הרמטית. כל מי שטוען את זה, אינו חי בעולם

תגובה לעזיזה

בס"ד
עזיזה היקרה!
את בהחלט צודקת! יש בהחלט מקום לומר שיש ערבים שהינם נוצרים. אני רק טענתי (אני מסופק אם אפשר להוכיח זאת כיום) שייתכן שיש נוצרים שאינם ערבים, אלא בני עמים אחרים שגרו באיזור. השפה הארמית והערבית הינן קרובות מאד, וכמוהן העברית (דוגמא קטנה: גם בעברית וגם בארמית המילה: "אתא" משמעותה: "בא", ובערבית: "אז'י" הוא: "בא". המילה: "באב" הינה גם בערבית וגם בארמית "פתח" או "דלת". בארמית אומרים לחם: "חוביץ", ובערבית "חובייז". ישנן עוד הרבה דוגמאות), אז בהחלט ייתכן שאימוץ השפה החדשה היה קל. המרות דת היו שכיחות באיזור, כך שבהחלט ייתכן שמשפחה ערבית המירה את דתה לנצרות (אולי בתקופה הצלבנית, אולי אחר כך). משפחת יסין היא נוצרית, ואחמד יסין היה מוסלמי.
בכל מקרה,תודה על הערתך מאירת העיניים.

תוספת לעזיזה

בס"ד
לעזיזה!
אני מביא כאן חומר מויקיפדיה העברית על הנצרות המארונית. איני יודע בדיוק לאיזה כנסיה את שייכת (מעניין אותי עבור המחקר ההסטורי, כי אני כרגע עוסק בחקר הנצרות), אבל הנתונים המובאים כאן עשויים לעניין אותך ואת שאר הקוראים.

המארונים (בערבית موارنة מוארנה) לפי ההגדרה הרשמית שמסתמכת על ספרי ההיסטוריה של הארמים, הם בני הלאום הארמי, שמשתייכים לכנסייה האנטיוכית ארמית מארונית-נוצרית, השייכת לנצרות המזרחית קתולית, המקבלת את מרות האפיפיור. על פי המסורת, החלה העדה בימיו של מרון הקדוש (או מארוֹ‏), נזיר ארמי שחי בסוף המאה ה-4 עד תחילת המאה ה-5 לספירה. כיום המארונים, ארמים נוצרים דוברי מבטא מתבסס על דקדוק ארמי ברובו ומתערובת של הרבה מילים ארמיות (שפתם המקורית) וערביות (כתוצאה מהכיבוש הערבי המוסלמי) קצת טורקית (מהתקופה העותמאנית) וגם הרבה צרפתית (מהתקופה הקודמת של המנדט הצרפתי), הם אחת הקבוצות הלאומיות והדתיות העיקריות והאותנטיות בלבנון. מוצאם האתני של המארונים לפי הגדרת הכנסייה הנו מעמי ארם והפיניקים, ששמר על קיומו וזהותו בהרי הלבנון בעלי הטופוגרפיה והגישה הקשה במשך 1600 שנים. אמנם, הצטרפו אל העם הזה, שמונה כיום כ-3.2 מיליון בעולם, מספר משפחות קטנות מלאומים אחרים כמו יהודים, רומאים, יוונים וערבים, אבל זה לא השפיע עליהם והמשיכו לשמר את לאומיותם, דתיותם ותרבותם הארמית מזרחית המיוחדת עד המאה -20, בגלל התבדלותם בהרים ואי כניעתם לכובשים השונים שכבשו את אזורם.

לעזיזה: מתי ניתן לשער התנצרות של ערבים?

ידוע שתקופה הביזאנטית בדווים - ערבים נוצרו ע"י השלטון הביזאנטי וקיבלו שכר ונחלאות כדי לאייש את הלימס - מבצרי הגבול, בעיקר בגבול הדרומי. אבל, בשלהי הכיבוש הביזאנטי נחלש השלטון ובשלב מסויים חדל לשלם לבדווים והם לא ראו עצמם מחוייבים להגן על הגבול מפלישת הערבים. החוקרים סבורים שהבדווים התאסלמו.

הערבים שכבשו את הארץ ב- 640 לס', לא ניסו לאסלם את האוכלוסייה הנוצרית שהייתה הקבוצה הגדולה ביותר באוכלוסייה. אחוז הנוצרים שהתאסלמו היה נמוך.
מצד שני, אין ספק שערבים לא התנצרו בתקופת הכיבוש הערבי - מוסלמי (640 - 1099 )

בתקופת הכיבוש הצלבני התנהלה מלחמת ג'יהאד נגד הכובשים הצלבנים ובסופו של דבר גבר צלאח א- דין על הצלבנים בקרב קרני חיטים..כתוצאה מכך השתלט צלאח על חלקים ניכרים מממלכת הצלבנים.
במצב עניינים זה קשה להאמין שהייתה התנצרות של מוסלמים.

1260 שמו הממלוכים שהיו מוסלמים ממוצא תורכמני את הארץ. בזמן הכיבוש הם ערכו טבח בנוצרים. הם היו קנאים לדתם ורדפו את הנוצרים לאורך תקופת הכיבוש הממלוכי . היו נוצרים שברחו מהארץ והיו נוצרים שהתאסלמו.

ב- 1516 כבשו העות'מאנים את הארץ. הם היו מוסלמים ולמוסלמים לא היה כל מניע להתנצר.

לסיכום, במידה שהיו ערבים שהתנצרו מתי שהוא - זה היה זניח.
סביר להניח שלא היו נשואין בין נוצרים למוסלמים.
יש מחקרים על התאסלמות נוצרים בארצות המזרח אך לא בארץ.
על סמך כל זה אני מעריכה שאחוז הנוצרים בקרב הערבים היה זניח בארץ ורוב הנוצרים החיים בארץ הם צאצאי פיניקים וסורים - ארמים.
הנוצרים עברו תהליך של אקולטורציה לתרבות הערבית וזנחו את תרבותם הפיניקית או הסורית- ארמית.לכן הם נוצרים בדתם וערבים בתרבותם, אך לא במוצאם האתני.
אבל, בין הערבים המוסלמים היו גם נוצרים שהתאסלמו

שכחתי לרשום את שמי לתגובה:מתי ניתן לשער וכו'

התגובה לא הייתה אנונימית אלא שלי.

מוצאם של האשכנזים רלוונטי יותר

מוצאם של האשכנזים רלוונטי הרבה יותר,מחקרים ובדיקות גנטיות הולכות ומחזקות את ההשערה כי האשכנזים הם אירופאים שלא עזבו את אירופה בחמשת אלפים השנים האחרונות.
היהדות היא דת..שהם קיבלו עליהם בשלב מסוים,אולי הם צאצאי הכוזרים,ואולי סיפורם הלך לאיבוד
מכל מקום אשכזני הרוצה הוכחות לשורשיו האירופאים מוזמן לפנות ל- 23and me .com

אבל הם עדיין יהודים מבחינה אתנית

גם אם תאורטית תשעים אחוז מהאשכנזים הם בעלי גנים אירופאים , זה לא משנה , היהדות היא לא דת אלא עם, עובדה שהזהות היהודית בדת היהודית היא שהיהודים הם בני אברהם יצחק ויעקב , כלומר יש כאן זהות אתנית קלאסית על פי מוצא משפחתי. גם אם האשכנזים הם צאצאי אירופאים, הרי הם הצטרפו לקבוצה אתנית בעלת מאפיינים אתניים מובהקים עד שמבחינת הזהות כל יהודי דתי רואה עצמו כצאצא האבות ו 12 השבטים ( שלא לדבר על כהנים ולווים). לגבי צאצאים גנטיים בפועל, הרי אין כזה עם טהור שכולו צאצא למשפחה אחת , ראיתי למשל שלשוודים שבמרכז שוודיה יש יותר גן בלונדיני מהשוודים שבדרום, כלומר השוודים באו במגע עם קבוצות שונות . ואפילו למנשה ואפרים בני יוסף היו גנים חצי מצריים, כי הרי אמם אסנת היתה מצריה. אגב כל המחקרים שמדברים על מוצא גנטי של יהודים גם בעד וגם נגד, כולם מחקרים ראשוניים ולא מעמיקים, ככה שהם לא אומרים הרבה.

אח שלי

לי דווקא מזכיר אדם וחוה... בסופו של דבר יצאנו אחים ♡

המחקרים הגנטיים דווקא מאשרים שהאשכנזים מוצאם מהאזור בו אנו חיים

אני אצרף בתגובה נפרדת את המחקרים בנדון

במחשבה שנייה:אין לערב נושא מוצא האשכנזים במוצאם של הנוצרים

הנושא של מוצא האשכנזים נדון בהרחבה במאמרים שכתבתי ובתגובות קוראים. אני מציעה לך לעיין בארכיון של אימגו

אם כי מאז פורסמו מחקרים נוספים המחזקים את התזה שהאשכנזים הם יהודים אוטנטיים שמוצאם מארץ ישראל.

כן במזרח התיכון אנשים שחיו פה

כן במזרח התיכון אנשים שחיו פה הרבה שנים בחום הקיץ הלוהט הם לבנים עיניים כחולות ושיער בלונדני

כל ההתעסקות הזו במוצא הנוצרים בארץ היא פוליטית ומסיבות ידועות

היו שבטים ערבים נוצרים ואפילו ממלכות ערביות נוצריות לפני האיסלאם, ברור שהמוצא של הנוצרים אינו ממקור אחד, אבל מה שברור יותר הוא שהנוצרים שיכים לארץ הזו ויש להם זכות מלאה לחיות פה ולהגדיר את עצמם כמו שהם רוצים, ואנחנו ערבים, נקודה

ודאי שיש לכם זכות לחיות פה וגם להגדיר עצמכם כערבים

הנושא עלה מפני שיש נוצרים הטוענים שאינם ערבים אלא סורים- ארמים. כשם שזכותך להגדיר עצמך כערבי- זכותם להגדיר עצמם כארמים.

זכות ההגדרה העצמית היא זכות אוניברסלית.

זה נכון שזכותם להגדיר את עצמם כארמים ויכול להיות שגם ...........

זה נכון שזכותם להגדיר את עצמם כארמים ויכול להיות שגם אני ממוצא ארמי, הכוונה שלי הייתה שמי שדוחף את הרעיון הזה היא מדינת ישראל וממשלת ישראל והימין הישראלי , כי במקביל לזה אותם אנשים קוראים לגיוס של הנוצרים , ואיך עושים את זה? ע"י פילוג הערבים למוסלמים ונוצרים ודרוזים ובדווים, זה הצליח עם הדרוזים, ועכשיו תורם של הנוצרים

אוסמה, אתה טועה, שאדי מגוש חלב הוא היוזם של הרעיון הזה

אני מכירה את שאדי שנים רבות. הוא הקים את האתר של "המרכז הארמי" באינטרנט והחל ללמד ארמית בביה"ס בגוש חלב. הוא גם הקים עמותה הפועלת למען הכרה במרונים כארמים. הוא נאבק על כך כבר שנים ורק כעת ראש הממשלה החל להתעניין בזה.

באשר לגיוס נוצרים לצה"ל או לשירות לאומי/אזרחי. שאדי פועל למען השתלבות הארמים- מרונים בחברה הישראלית. הוא היה קצין בצה"ל והוא מעודד מרונים להתגייס מזה שנים.

לאחרונה, הכומר של יפיע (יאפה ) החל לקרוא לצעירי הקהילה הנוצרית אורתודוכסית להתנדב לצה"ל או לשירות לאומי/ אזרחי. היוזמה באה ממנו ולא מהימין הישראלי או הממשלה.

לדעתי, הכומר הגיע למסקנה זו לאור גורלם המר של הנוצרים במדינות ערב, כולל עזה והרשות הפלסטינית. הוא הגיע למסקנה שישראל היא המקום הבטוח היחיד במזרח התיכון לנוצרים. אני קראתי מאמרים של ריימונד איברהים על רדיפת הנוצרים במדינות ערב ואני מסכימה עם גישתו של הכומר נדאף.

אני איני שייכת לימין ואני חושבת שהערבים, נוצרים ומוסלמים, צריכים להשלב בחברה הישראלית ולמלא חובות וגם לקבל שוויון זכויות.

לפני מספר חודשים בילית סוף שבוע בבית ההארחה בטבחה והמלצרים הנוצרים אמרו לי שבישראל המקום הבטוח ביותר לנוצרים.

שאדי חלול הינו מכפר ברעם הכבוש

הוא ךא מגוש חלב. טת/ה אפילו לא מכיר מאיפה הוא בא ומה המוצא האמיתי שלו

אוסמה , תפסיק לראות

אוסמה , תפסיק לראות קונספירציה תחת כל עץ רענן. איזה חיבור יש בדיוק בין ערבים שחיים כאן והגיעו עם מוחמד עלי במאה 19-20 ובין דרוזים ונוצרים?

ישראל היא המקום הבטוח לנוצרים, זה נכון , אבל יחסית ובינתיים.....

ישראל היא המקום הבטוח לנוצרים, זה נכון , אבל יחסית ובינתיים, הגזענות משתוללת במדינה וכל יום שומעים על "תג מחיר" חדש שלא מבחין בין נוצרים למוסלמים, פוגעים במנזרים וכנסיות בדיוק כמו במסגדים ואולי יותר, זו רק ההתחלה והמצב רק הולך ומתדרדר, אני מקווה שאני טועה. והבחור הזה הוא בכלל מהכפר ברעם שמדינת ישראל הרסה אותו יחד עם הכפר איקרת שגם הוא כפר נוצרי , יחד עם יותר מ 500 כפרים ערבים אחרים. אז המצב הבטוח הזה הוא סוג של אשליה, הנוצרים מופלים לרעה בדיוק כמו המוסלמים, ואפילו הדרוזים שמשרתים בצבא הם מופלים יותר משניהם. אם זה בתקציבים ואם בהבקעת אדמות ואי מתן רישיונות והריסת בתים וכולי,
ובקשר למלצרים, עם כל הכבוד, הם מלצרים, הם לא יודעים שום דבר כמעט חוץ מלהיות מלצרים, גם ההשכלה יש לה חלק גדול בהבנת המציאות דרך למידת ההיסטוריה והבנת ההווה כמו שהוא באמת,
בקשר לכומר הזה , הוא שייך לכנסיה האורתודוקסית ולא המרונית, הפעילות שלו לא קשורה למקור של הנוצרים, אם הם ארמים או ערבים. מישהו דוחף אותו, אנשים אלה לא פועלים מעצמם, דברים כאלה מתחילים בסתר, לאט לאט בונים את התשתית ורק אחר כך יוצאים החוצה, אז זה נאיבי מדי להגיד שהמדינה לא מעורבת, היא לא רק מעורבת אלא היא היוזמת, ולהזכירך היו ניסיונות לגייס את הנוצרים גם בעבר, וכולם נכשלו,
ולא הבנתי מה הקשר עם מה שקורה בעולם הערבי, זו סתם דמגוגיה, היהודים למשל חיו בעולם הערבי מאות שנים בחיים משותפים עם הערבים בצורה נורמלית וכמעט בלי בעיות, כי אין דבר כזה בעולמנו בלי בעיות בכלל. והבעיות התחילו בעיקר עם תחילת הסכסוך על הארץ,
זו תקופה היסטורית קשה ומדממת שאני מאמין שהיא תביא טוב לאזור שלנו בסוף.
ובקשר להשתלבות בחברה הישראלית, אין סיכוי שזה יהיה בלי פתרון צודק לסכסוך הישראלי פלסטיני, וכל מה שאנחנו רואים שכאילו אנחנו חיים ביחד זה לא אמיתי, שני העמים האלה שונאים אחד את השני, או נגיד לא אוהבים אחד את השני, ואני מדבר על הרוב, ולצערי קולם של השפויים נמוך וחלש. במקום לחשוב שזו ארץ של כולם כמו שהיא הייתה תמיד , אנחנו שוחטים אחד את השני על חצי מטר מרובע, בקיצור, אנחנו חבורה של מטומטמים

תשתלב במדינה ותחיה בשלום עם

תשתלב במדינה ותחיה בשלום עם עצמך ועם שאר תושבי הארץ. זה תנאי ראשון לחיים טובים יותר לכולם. ובלי תנאים מוקדמים בבקשה. קודם כל תסתכל על עצמך. אם אתה חי בשלום עם יהודים ונוצרים תצהיר על כך בקול רם ובלי להתחבא . תירוצים זה לחלשים.

אחרי סוגיית דריוורס הרצל ידע

אחרי סוגיית דריוורס הרצל ידע שהשתלבות היהודים לחברה אירופית אינה בעצם פתרון ולכן הקימו ארץ ישראל

אוסמה, בישראל אין הסתה נגד ערבים בתקשורת ובמערכת החינוך

נכון, הערבים, נוצרים ומוסלמים אינם נהנים משוויון מלא בישראל. אבל, אתה צריך לנסות להבין באיזה מצב מורכב נמצאת ישראל. הערבים הישראליים הם פלסטינים וישראל נמצאת ביריבות- אם לא מלחמה- עם בני העם שלהם. המצב הזה יוצר בעיות. אולי תנסה לחשוב מה היה קורה לו המצב היה הפוך.

היהודים במדינות האיסלאם היו "דימים", אזרחים סוג ב' במעמד של "בני חסות,. אז, בבקשה, אל תספר לי שהיה טוב ליהודים להיות "דימים".

המנהיגים שלכם מגזימים מאוד בעניין הגזענות של היהודים. נערי הגבעות הם מיעוט מבוטל. הם בריונים שרוב היהודים היו שמחים להכניסם לכלא ולזרוק את המפתח. הגזענים הם מיעוט בקרב היהודים.

המנהיגים של הציבור הערבי תורמים, לצערי, להגברת האנטגוניזם בין יהודים לערבים. זועבי וזחלקה וגם השאר, אם כי במידה פחות חמורה, רק מגבירים את הניכור בין שני העמים. אני מדברת עם צעירים ערבים שעובדים במגזר היהודי ואני שומעת מהם שהם לא מצביעים למנהיגים שלהם כי הם לא דואגים לערביי ישראל - רק לפלסטינים בעזה ובגדה. ואכן, זה בדיוק המצב. המנהיגים שלכם פועלים לדמוניזציה ודה- לגיטימציה של ישראל במקום לטפל בבעיות של ערביי ישראל. זה תפקידם. לשם כך נבחרו.

לפחות 50% מהיהודים תומכים בפיתרון של 2 מדינות. אבל, האם המנהיגות הערבית שלכם באמת תומכת באבו מאזן או בחמאס? ובפיתרון של 2 מדינות?

איני שייכת לימין, אבל האם אבו מאזן באמת רוצה פיתרון של 2 מדינות כסידור סופי.

אני קוראת על ההסתה המתנהלת בטלביזיה הפלסטינית, בעיתונות ובמערכת החינוך לא רק נגד ישראלים- אלא נגד יהודים בכלל. במה זה תורם לפיתרון של 2 מדינות.?

רק בשבוע שעבר אמר אבו מאזן למשלחת של מרץ שהוא לא רוצה את יפו וחיפה. אבל, בו -זמנית, בתוכנית רדיו של הרשות הפלסטינית הייתה תוכנית שבה הובטח לפלסטינים שהם עוד יחזרו ליפו וחיפה.

אז איך אפשר להאמין לאבו מאזן?

אינני תומכת של ביבי ובטח לא במדיניות שלו.

אבל, לו ערביי ישראל היו מצביעים למפלגת העבודה, או ליש עתיד היה למפלגות האלה יותר סיכוי נגד ביבי.

אני מקווה שמשהו טוב יצא מהשיחות בין ישראל לרשות.

יום אחד לא תהיה יותר ישראל- תוכנית ברדיו הרשות הפלסטינית

http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=9558

כיצד ניתן להאמין לאבו מאזן שהוא מסתפק בפיתרון של 2 מדינות כאשר בערבית, אומרים לפלסטינים שישראל תימחק.

אם לא יהיה שלום בתקופת אבו

אם לא יהיה שלום בתקופת אבו מאזן כמעט לא ישאר סיכוי לשלום אחריו, לא נשאר לפלסטינים על מה לוותר, אבו מאזן נחשב בעיני הרבה פלסטינים כוותרן ולפעמים בוגד, אם אבו מאזן לא רוצה שלום, אז נתניהו והחבורה שלו כן רוצים שלום? אנחנו לא בחרנו את נתניהו, היהודים בחרו בו. ובקשר לחברי הכנסת הערבים, אסור לשים את כולם בסל אחד, יש חברי כנסת שבאמת פועלים למען האזרחים הערבים, (למשל מחד"ש), אבל התקשורת מתעלמת מזה, והיא עושה רעש רק כאשר אחד מהם מתבטא בעניינים מדיניים או עולה על אזשהי מרמרה,
עם כל הכבוד,לא מפלגת העבודה ולא יש עתיד יכולים לייצג אותנו, נדמה לי שיאיר לפיד חשף את פרצופו האמתי (למי שהיה ספק). הוא פוגע בחלשים ואחוז הערבים מכלל החלשים הוא גדול מאוד ביחס למספרם. וגם רואים שהוא לא עושה כלום על מנת לדחוף קדימה את "תהליך השלום". הוא ראי של נתניהו, שניהם משקרים כמו שאנחנו שותים מים.
אני מצטרף לתקווה שלך בקשר לתהליך השלום, אבל לא נראה לי שיצא משהו טוב, אני מקווה שאני טועה, (אני מקווה שאני טועה יותר מדי,לא?)

אבל הערבים בחרו את אבו מאזן

אבל הערבים בחרו את אבו מאזן שייצג אותם ואותך , נכון? ואם הוא שומר אחד בלב ואחד בפה אז מה הוא יכול להביא לשולחן משא ומתן? עד עכשיו לא שמעתי ממנו משפט ישר ואמיתי אחד. ומה פרוש הערבים רואים בו בוגד? אז את מי הוא מיצג אם כן?

כן בטח הייתה "בחירה"

כן בטח הייתה "בחירה"

ארמי זו זכות ולא פוליטיקה. זו אמת היסטורית

לא היו נישואי תערובת עם ערבים ז"א מוסלמים. הערבים מקורם בחצי האי ערב ולפי המקורות של המוסלמים עצמם, היו שבטים יהודיים וגם נוצריים כמו אל גסאסנה ובני תגלב שהכריזו על אסלמתם וזה נגמר עידן הערבים נוצרים. מי שנשאר זה קהילות נוצריות לא ערביות, מהכנסיות הארמיות באזור ארם = סוריה. זו גם הסיבה שלא רואים היום שום כנסייה לאומית ערבית אלא רואים כנסיה ארמית מרונית, אורתודוקסית, וקתולית וגם ארמית מלכית שהיום נקראים יוונים קתולים ואורתודוקסים כמו בארץ ובכפר מעלולא שהם שימרו שפה ארמית מדוברת עד ימינו וכאן בארץ איבדו אותה.
בשלטון האסלאם והערבים אי אפשר להתבולל מבלי להתאסלם ואם מוסלמי רוצה להיות נוצרי או יהודי אז דינו מוות. לכן הערבים עשו מלחמות נגד אלה שחזרו מדת האסלאם מהיהודים והנוצרים וקראו למלחמות אלה חורוב אל רדה. מלחמות ההחזרה לאסלאם.
הכנסיות הם שימור תרבות ארמית ושפה למרות ששפת הרחוב אחרי מאות שנים הפכה לערבית ועד היום חלקם מתפללים בארמית בכל התפילה או בחלק ממנה.
אבותינו כותבים על עצמם כארמים בספרי הקודש וגם בספרי היסטוריה, ערבים כותבים עלינו כך באונברסיטת אל אזהר, בריטים וצרפתים ורוסים והמון חוקרים אחרים אז מה עוד צריך לקרות על מנת להכיר בצדק ובאמת. חברים , הסיבה האמתית שעד היום לא מכירים בלאום הארמי זה חשש מהערבים. אין סיבה אחרת. לאום זה ארץ, שפה, דת, מנהגים, עבר ועתיד משותף וזהה, אנחנו כארמים סבלנו בגלל היותינו לא ערבים ולא ביזנטים, בגלל היותנו נוצרים, בגלל השפה השונה, כשהערבים שלטו אנו היינו תחת שלטון בני חסות אז איפה הגורל המשותף???? איפה השפה המשותפת? הערבים מוצאם בערב וידועים מי הם ותרבותם הינה ערבית וכל מי שהתאסלם בעצם השתרשה בתוכו מנטליות של חצי אי ערב והערבים בחסות דת האסלאם. זה הכי קל להבין. עכשיו, לאור כל זאת, אנו מזהים עצמנו כארמים וכל מי שרוצה מהנוצרים בארץ צריך להכיר בו. זו זכות יסוד של כל אדם להגדיר עצמו ולשמור מורשת וזהות אבותיו. אין פה כוונה לאומית לשאיפות לאומיות. או ישראלים בני העדה הארמית.
שאדי חלול

אמת ויציב!

שאדי חלול, ידידי ואחי הארמי היקר, המשך להילחם על האמת שלך אל מול המוסלמים השקרנים, שמנסים בכל הכוח למחוק מורשות אחרות במזרח התיכון ולהפוך את כולם ל"ערבים" אבל האמת היא חזקה מהכל, ואיתה ננצח.

למה מנסים בכוח להקיר בארמיות שלנו !!!!!!

למה מנסים בכוח להכיר בארמיות שלנו !!!!!! למרות שהנוצרים הראשונים היו בליל של עמים שישבו את הארץ בתקופה הרומית אך רובם היו יהודים, לדעתי זו תעות שאנו הנוצרים בארץ מגדירים את עצמינו כל כך בביטחון משהו שהוא לא אנחנו (עןד לא הוכח אם כי ניתן להוכיח אותו בבדיקה או סקירה גנטית בקרב הנוצרים בארץ), אין להגדיר אותנו כארמים או כערבים כי בתקופה ההילנסטית ואחריה הרומית במיוחד, בארץ התערבבו העמים בינם לבין עצמם ובמיוחד באזורי התפר בין הפרווינסיות של האימפריה הרומית. ואת השפה הארמית שאנו מקירים בברית החדשה היא השפה הכי נוחה לנוצרים הראשונים (שהיו יותר יהודים מאשר ארמים) שיכלו בה לפרסם את התנ"ך והברית החדשה אחרי העברית ומין הסתם גם את הנושא הזה צריך לחקור מדוע זה נעשה. לדעתי כי הנוצרים הראשונים מפחד הגילוי על יידי הרומים ובמיוחד הפחד שיהודים באזור ילשינו עליהם לרומים הם נעזרו בשפות אחרות (זה נשמע גיזעני ולא במקום אך המיעוט הנוצרי הראשוני היה נרדף על ידי הרוב היהודי בכל אזורינו), אז הם השתמשו בשפות אחרות מתעמי נוחות ופחד מגילוי.
ומשהו שהוא עדיין מעניין אותי מאוד

ככה היא גזענות . כשבן אדם

ככה היא גזענות . כשבן אדם מפריד . עושה השוואות . אני שונה. אתה שונה . אנחנו לא אותו דבר. אנחנו לא בני אדם . אני דבר . אתה כלום. אתה לקחת . אתה גנבת. אני אף פעם לא אשכח. אני אף פעם לא אסלח.
גזענות זאת הייתה מאז ומתמיד מאז שנוצרים היו גזעניים לאנשים שחורים וליהודים באירופה .
אין מחלה כמו אי מחילה. אז תתחילו לסלוח ולא לפרד . לא לגזענות ולא לפוליטיקה ולא לאינטרסים כלכליים לא לכבוד . זה מה שבן אדם צריך להיות . רק בן אדם חופשי וטהור.

איו ספק כי חלק גדול ממי שחי באיזורינו מוצאו מאנשים שהגדירו עצמם

ארם היה מעצמה אדירה וככל שכבשה עוד שטחים עוד ועוד עמים עתיקים יותר הגדירו עצמם כארמים.
אני בספק רב אם יש צאצאי ארמים מקוריים בראץ. כלומר צאצאים של אנשים שנולדו בארם. אבל בהחלט יש צאצאים של עמים שהפכו לארמים עם כיבושם.
צריך לזכור, ולקחת דברים בפרופורציה. לדוגמא בתקופת אחאב, התאגדו כ12 עמים שונים כדי להדוף את מתקפת אשור. בינהם היה גם ,עם ערבי.
רוצה לאמר, בעצם מה שאנו רואים כעם היה בתקופת אחאב (לדוגמא הישראלים) לא יותר מכמה ערים מאוגדות יחדיו תחת מלך.

הארמים היו אחד העמים באיזור וככל הנראה לא עם גדול במיוחד.
השפעתם היתה בעיקר על תרבות אימפרית אשור שקיבלה על עצמה סממנים רבים של תרבות ארם כולל הכתב הארמי.
גם היהודים נטשו את הכתב העברי המקורי ועברו לכתוב בכתב הארמי אותו אנו כותבים עד היום.

לכן הטענה, כי ישנם ארמים רבים בארץ, לדעתי אינה נכונה מבחינה גנטית. אבל בהחלט נכונה מבחינה תרבותית.
בצורה מסויימת אפשר גם לטעון כי היהודים הם ארמים כיוון שכתבם הוא ארמי.

כמובן שהמעצמה המוזכרת היתה אשור ולא ארם

כמובן שהמעצמה המוזכרת היתה אשור ולא ארם

ואווווווו איזה מאמר מטורף ,בטוח שמי שיושב בכנסת לא מכיר תנתונים

אני הולך לפרסם תמאמר הזה ,לפי הרעיון הבסיסי ,לאום לאו דווקא נקבע לפי מקום מגורך ,כצפוי ,ולכן האימרה שיוצאת מפי יהודי אשכנזיה כלפי יהודי ארצות ערב שהם יהודים ערבים היא אימרת גנאי

אני מכיר את שאדי

המאבק שלו כל כולו אמת והמורשת הארמית איננה שקרית ומדובר במורשת שהושכחה בשל הכיבוש הערבי האכזרי במזרח התיכון במאה ה-7, כיבוש אשר השחית מורשות ומחק תרבויות שלמות, ומה שעושה שאדי חלול-רישא, הלוחם למען אמת וצדק, הוא תיקון עוול היסטורי. הנוצרים המארונים הם ארמים, לא ערבים. הכיבוש הערבי יצר עיוות שכל מי שחי פה ערבי, וכאן הטעות שטועה ומטעה. המורשת הארמית, כמו זו העברית, עתיקה הרבה יותר מזו הערבית, שמקורה בכלל בחצי האי הערב.

יחי ארם וישראל.

מוצא גנטי של היהודים

This section is the most comprehensive summary of Jewish genetic data. In recent years, advances in genetic technology and the broadening in scope of genetic studies to encompass more ethnic groups have allowed scientists to come to more accurate conclusions. Now that we have the benefit of more than a decade of comprehensive genetic testing of Jewish populations using modern techniques, we have finally come close to answering all the questions about Jewish ancestry. Part of the story is that Eastern European Jews have significant Eastern Mediterranean elements which manifest themselves in close relationships with Kurdish, Armenian, Palestinian Arab, Lebanese, Syrian, and Anatolian Turkish peoples. This is why the Y-DNA haplogroups J and E, which are typical of the Middle East, are so common among them. Jewish lineages from this region of the world derive from both the Levant and the Anatolia-Armenia region. At the same time, there are traces of European (including Northern Italian and Western Slavic including Polish), Northwest African (Berber), and East Asian ancestry among European Jews. Many Greek and Roman women married Jewish men before conversion to Judaism was outlawed by the Roman Empire, and many of the Southern European ancestral lines in Ashkenazic families come from these marriages. Ethiopian Jews descend from Ethiopian Africans who converted to Judaism. Yemenite Jews descend from Arabs who converted to Judaism. North African Jewish and Kurdish Jewish paternal lineages come from Israelites. Jewish Y-DNA tends to come from the Middle East, and studies that take into account mtDNA show that many Jewish populations are related to neighboring non-Jewish groups maternally. All existing studies fail to compare modern Jewish populations' DNA to ancient Judean DNA and medieval Khazarian DNA, but in the absence of old DNA, comparisons with living populations appear to be adequate to trace geographic roots.

שאדי חלול לא מגוש חלב אלא מברעם

הוא אפיחו לא מודה במוצא האמיתי שלו.... זה גבר שסומכים עליו!
השקרים של הימנים רק הולכים ונהים יותר מגעילים.
הזויים

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.