אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

גואל רצון ונשותיו - על כרוניקה של ציות - חלק ג


Charity - ציור מאת וילאם אדולף בוגרו, 1878

לחלק א של המאמר

לחלק ב  של המאמר

יחסי תלות מתקיימים בין הנשים לגואל כאשר הן מגדירות את חייהן כתלויות בחייו. הנשים מצהירות כי ישימו קץ לחייהם אם יקרה משהו לגואל. דוגמא לכך ניתנת בסרט כאשר רצון מתאר סיטואציה בה מספר שעות של אפאתיות מצידו הביאו לניסיון התאבדות מצד נשותיו.

בהמשכה של הסצנה רצון מגיע לאחד הבתים. הגעתו היא סיבה לכך שכל העבודה נפסקת וכל תשומת הלב מופנית אליו. הארוחה מוגשת ובסיומה הוא זוכה לפינוקים רבים, כגון סירוק שיערו ליטופים והפגנת חיבה מצד הנשים והילדים. אחת הילדות הצעירות בבית אף מנשקת את כפות רגליו כאשר נכנס. רצון דואג לעבור מבית לבית בכל יום ולפקח על הנעשה, "זה כמו מדינה שאני חייב לשמור על העקרונות ועל הסדר ועל החוקים", הוא טוען בסרט. כאמור, ציות מתמשך נשען על פיקוח רצוף של המנהיג על המצייתים לו. הידיעה כי רצון צפוי להגיע בכל ערב אינה משאירה פתח להתנהלות לקויה מצד נשותיו. כחלק מהרוטינה, רצון עובר בין ילדיו, מוודא כי הם מכוסים וישנים טוב, דבר המחזק את תדמיתו של רצון בעיני נשותיו כאדם רחום אוהב ואנושי.   

הסצנה האחרונה בסרט מתארת את הרגע המרגש ביותר ביומן של הנשים, גואל יבחר את האישה איתה יעביר את הלילה. מורגשת התרגשות רבה בבית לקראת הבחירה. ניתן לומר כי העדפה של אישה אחת על חברתה יכול להוות תגמול חיובי על התנהגות טובה. תגמול המשפיע מאוד על הנשים וגורם להן להתאמץ כדי לקבלו. כאשר הוא שואל את אחת הנשים האם היא רוצה לבלות איתו את הלילה היא עונה "אני קופצת על ההזדמנות". בעצם תגובתה זו היא מוכיחה לרצון שבחירתו בה משמחת אותה עד מאוד, וכי היא תחזור על התנהגותה שכנראה מצאה חן בעיניו  כדי לזכות בתגמול זה שוב.

ניתן להבחין בהתגלמותה של התיאוריה הפונקציונאלית המתבססת על הנתון כי בני אדם מתנהגים בקונפורמיות על מנת למלא צרכים שונים. ראשית, הצורך בידע, הבנה והתמצאות בא לידי ביטוי במערכת היחסים המתנהלת בין הנשים, דפוס הנצפה מספר פעמים בסרט. מערכת יחסים זו היוותה חידוש עבור הנשים טרם כניסתם לבית. העובדה שכל הנשים בבית חולקות אורח חיים כמעט זהה מקלה על תהליך השתלבותן והתמצאותן של נשים חדשות. זאת ועוד, בזכות דפוס התנהגות הקבוע, הנשים הוותיקות אינן נאלצות "לבזבז זמן עבודה" יקר להפר את חוקיו של רצון תוך עיסוק במתן הסברים על אופן ההתנהלות הרצוי בבית.

הצורך האינסטרומנטלי הסתגלותי מדבר על ניסיונו של אדם להימנע מתגמולים שליליים ומנגד ליהנות מתגמולים חיוביים. לאורך כל הסרט וניתוחינו ניתן להבחין כי הנשים עושות כמיטב יכולתן ליהנות מתשומת ליבו של רצון ולהימנע ככל האפשר מלעבור על חוקיו. הסצנה האחרונה בסרט, בה רצון בוחר את האישה שתבלה איתו את הלילה, הינה הדוגמא המשקפת את צורך זה באופן הנהיר ביותר.

גורם נוסף בתיאורית הציות הינו הקורבן, כאשר הלה מוגדר כנפגע העיקרי מכל הליך הציות. נוכל לשער כי במקרה הבוחן הקורבנות העיקרים של הציות הינם הילדים הרבים. אלה, בעקבות גילם הצעיר, משוללי יכולת שיפוט אובייקטיבי, מתן ביקורת או התנגדות למצב. הם נולדו לחיים אשר אינם נחשבים נורמטיביים בחברה ואין לדעת כיצד חיי הבידוד אשר נכפו עליהם ישפיעו עליהם בעתיד, אם בכלל. מעבר לעובדה כי שמותיהם, רובם ככולם, גם הם מוקדשים לרצון ולהדגשת מעלתו, וכי בשמו של כל וולד נוסף השורש ג.א.ל. באופן כזה או אחר – נכפה עליהם אורח חיים נוקשה הכרוך בחוקים מרובים ללא כל יכולת לערער על כך. בנוסף, הילדים חיים בעיקר עם אימם. אביהם אמנם  מהווה חלק מחייהם, אך מושווה הוא לדמות נשגבת ולא כמי שלוקח חלק פעיל בגידולם ובחינוכם. אי לכך ניתן לשער כי דמות החיקוי עבור הילדים הינה אימם. אין לדעת כיצד האווירה והסביבה בה הם גדלים תשפיע ותעצב את אישיותם של הילדים. ניתן רק לשער כי צלקות מתקופת הילדות והבגרות יתנו אותותיהם בתקופה מאוחרת יותר בחייהם. הילדים גם הם סיגלו לעצמם סממני התנהגות קונפורמית וצייתנית לאור הדוגמא אותה הם מקבלים בביתם, דבר אשר נצפה לא אחת במהלך הסרט. העובדה כי אין הם מודעים להשלכות התנהגותם וזכות הבחירה נשללת מהם, נכון לגילם הצעיר, הופכת אותם לקורבנות המעשים של אימותיהן.

מסקנות מהדיון

לאור כל האמור בחלק הממצאים והדיון ניכר כי השערת המחקר אותה הגדרנו בחלק א המאמר מאוששת בחלקה. יש לערוך הבחנה בין התאמת שתי התיאוריות אותן ניתחנו, למקרה הבוחן.

ראשית, ניכר כי תיאוריית הקונפורמיות תואמת להתנהלותן של הנשים. הן אינן רואות עצמן כאינדיבידואל. הן חיות ומתנהלות כחלק מין הקבוצה תוך וויתור מלא על האוטונומיה האישית והעצמאות המחשבתית. הן מתחזקות את הקבוצה בסדר מופתי תוך שמירה על כללים נוקשים ועמידה ביעדים. זאת ועוד, ניכרת התלות ההדדית בניהם וניראה כי מרבית צרכיהן באים לידי מימוש בקואופרטיב אשר יצרו. בנוסף, ניתן לראות כי תיאורן של הנשים את עצמן, יחד עם התיאורים שנמסרו על ידי הסובבים אותן, מציגים את המשתנים האישיותיים, המצביים והקבוצתיים המאפיינים את התנהלותן ומחזקים את הקביעה כי נטייתן לקונפורמיות גדולה.

ניתן גם להבחין כי לרצון ישנה השפעה חזקה על נשותיו ועמדת כוחו עליהן ברורה וניכרת. עוצמתו הבלתי מעורערת באה לידי ביטוי בעיקר ביכולתו להטיל עליהן סנקציות או לחילופין להעניק תגמולים בהתאם להתנהגותן. הלה, מהווה את המקור הראשי לביצוע ההוראות, משמע, ההוראות מתבצעות מתוקף העובדה שהוא זה אשר הנחה אותן – דבר המוביל אותנו ישירות להתאמת תיאוריית הציות לתפקודן של הנשים ולהתנהלות הכוללת של כל הגורמים המעורבים.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת נופר ריבל

.