אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

ועדה רפואית: קביעת אחוזי נכות


אביגיל אגלרוב's picture

ועדה רפואית היא ועדה אותה מנהל רופא מומחה, אשר בידיו מסייע מזכיר שמתפקידו לרשום דוחות של ועדות רפואיות ולוודא שזכויות האזרח נשמרות.

כאשר מתלונן אדם על מספר בעיות רפואיות או מחלות, קיימת אפשרות שהוא ייבדק על ידי מספר רופאים מומחים. אם הורו הממצאים על צורך בבדיקת רופא מומחה אחר, יזומן האדם לבדיקת ועדה נוספת אחת או יותר. הבדיקה הסופית היא זאת שבסמכותה לקבוע את אחוז הנכות הרפואית המגיעה למטופל כתוצאה ממכלול מחלותיו.

תפקידו של הרופא בוועדה הרפואית הוא לקבוע ממה נובעים הליקויים הרפואיים או המחלות עליהם מתלונן המטופל, ולתרגמם, בהתאם לדרגת חומרתם, למספרים של אחוזי נכות. האחוזים נקבעים לפי ספר המבחנים של תקנות הביטוח הלאומי.

הגדרת הליקויים הרפואיים

בטרם הבדיקה, יתבקש המטופל לפרט את מכלול המחלות מהן הוא סובל, כולל הזדקקות לסיוע בהתנהלות היום יומית, או קשיי תפקוד בעבודה. יש להשתדל להתמקד בעובדות בלבד ולא להאריך בפרטים. אם אחד הנתונים או יותר לא יהיו ברורים לוועדה או לרופא, הם ישאלו את השאלות המתאימות.

הדיווח על הבעיות הרפואיות צריכות להיות ממוקדות במחלות הקיימות בזמן הווה ולא בעבר. האדם המתייצב בפני הועדה הרפואית רשאי להכין מראש מסמך המפרט את מכלול הליקויים הרפואיים מהם הוא סובל, לצד קשיי התפקוד שלו, ולהגישו לוועדה, למזכיר או לרופא. מסמך זה יצורף לדוח הועדה. במידה וחסרים מסמכים רפואיים בתיק הרפואי, יש לספקם לרופא המומחה.

אם מתקשה האדם לבטא את עצמו, הוא רשאי להתלוות על ידי אדם נוסף שיסייע בידיו. אדם זה יכול להיות מתורגמן, עורך דין, חבר או קרוב משפחה.

דפוס התנהלות הועדה הרפואית

טרם ההזמנה להתייצב בפני ועדה רפואית, מעיין הרופא המומחה במסמכים הרפואיים המצויים בתיק הרפואי. מזכיר הועדה יזמן את האזרח להיכנס ולעמוד בפני הוועדה, שם יתבקש להציג תעודה מזהה. המזכיר והרופא המומחה יוצגו בפניו, תוך ציון תחום התמחותו של הרופא. תלונותיו של האזרח יירשמו בדוח הועדה, וחתימתו האישית תאשר את אמיתותן, בנוסף לחתימה המאשרת הסכמה לבדיקה גופנית על ידי הרופא.

במקרה וקיימת היכרות אישית בין רופא הועדה לבין המטופל, יפסל הרופא מלתת את חוות דעתו בפני הועדה, וועדה חדשה תתכנס.

מבדקים גופניים

בהתאם לסוג הליקוי הרפואי או המחלה עליה מדווח האדם, יחליט הרופא באם יש צורך בבדיקה גופנית. במידה וכן, תכלול הבדיקה הגופנית את הליקויים עליהם מדווח האדם, ולא ליקויים אחרים.

הבדיקה נועדה על מנת לקבוע אחוזי נכות בלבד, ולא יתקיימו דיונים בין האזרח לבין הרופא לגבי צורת הטיפול הנדרש.

קביעת אחוזי נכות

בסיום מפגש הועדה, יקריא הרופא את ממצאיו הרפואיים בפני המזכיר, והחלטתו תיקבע על פי המסמכים הרפואיים אותם הגיש האזרח ובהסתמך על הבדיקה שהתקיימה. אחוזי הנכות יקבעו לפי רשימת הליקויים הרפואיים הקיימים בספר המבחנים, בנוסף לקביעת תאריך תחולתם והאם מדובר בקביעת נכות קבועה או זמנית.

מאמר מקצועי\פרסומי

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אביגיל אגלרוב

.