אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

דמוגרפיה: המסקנות


תאריך פרסום קודם: 
2003

 במאמרי "דמוגרפיה ומתימטיקה" שפורסם בעיתון "גפן" מיום 13 פברואר 2004 ובאינטרנט, הוכחה טעות נדושה, העוברת כחוט השני בכל המודלים המשמשים את הדמוגרפים בבואם לחזות את אוכלוסיית העתיד של מדינת ישראל. הטעות נעוצה בכך שמתייחסים אל אוכלוסיית היהודים כאל אוכלוסייה הומוגנית ומתעלמים מהמציאות בה אנו חיים. המציאות היא שהיהודים מחולקים חלוקה ברורה לשתי קבוצות, שאחת מהן – זו המאגדת בתוכה את הציבור הדתי והחרדי – בעלת אורח חיים נבדל מזה של החילונים, דבר במתבטא בשיעור ילודה רב יותר אף מזה של חלק האוכלוסייה הערבית שבתוכנו אשר בו הילודה יותר גבוהה. יתירה מכך, הריבוי הטבעי של הדתיים/חרדים אינו עניין שבאופנה, אלא הוא נובע מאמונה ומציווי דתי, כך שהוא יותר מובטח לעתיד מאשר ריבוי טבעי הנובע מאופנה ו/או מנתונים חברתיים העשויים להשתנות. 

הופנתה תשומת לבי על כי אותם דמוגרפים דווקא כן מבינים את הבעיה המתמטית, כי הם מחלקים את הערבים לתת קבוצות לצורך החישוב של תחזית האוכלוסייה - מדובר בקבוצה אחת בה שיעור הילודה יותר נמוך והיא ערביי הקו הירוק, ובקבוצה שנייה – ערביי יש"ע, כך שהנושא המתמטי היה צריך להיות נהיר להם בבואם לאמץ מודל לעריכת החישובים, אלא שאני לא מתעניין במניעים, אלא במחקרים לגופם, ואיני יודע מהו מקור ומהי סיבת ההתעלמות מקבוצות המשנה בקרב האוכלוסייה היהודית. 

הוברר כי החישוב על פי המודל העדיף [היותר קרוב למציאות] מראה כי ככל שהזמן יחלוף, כן יגדל הרוב היהודי בישראל ממערב לירדן וההפרש ילך ויגדל כדרכו של טור גיאומטרי, לאמור, לטווח ארוך, אין סיכון לרוב היהודי כלל. אלא שבעוד כמה עשרות שנים, במצב-ביניים, המודל מראה רוב ערבי זמני. צריך לדעת כי גם המודל המוצע ב"דמוגרפיה ומתמטיקה" טעון תיקונים, והתיקונים הם לטובת הרוב היהודי. אלה התיקונים:

  1. יש לקחת בחשבון את ההגירה והעלייה. מכיוון שאנו מוקפים במדינות ערביות, ההגירה היא קלה ואין להתעלם מהערכתה. ועוד, מיליוני היהודים המתגוררים ברחבי תבל הם מהווים פוטנציאל לעלייה, ואף גורם זה צריך לקחת בחשבון. סך הכול של הגירה ועלייה מראה כיוון ברור של הגדלה עקבית של מספר היהודים בארץ, ומגמה זו עולה ויורדת אך לא נבלמת.
  2. בעוד שעליית רמת החיים בקרב אוכלוסיית הערבים גורמת לצמצום שיעור הילודה, עליית רמת החיים לא גורמת לצמצום שיעור הילודה בקרב הדתיים/חרדים. מגמות אלו לא נלקחו בחשבון בחישובי התחזיות, ולקיחתן בחשבון משפרת את המאזן של רוב יהודי.

לפיכך ממש אין סיכון. 

בחינת המספרים המתקבלים על פי המודל מראה כי בעוד עשרות שנים יהיה רוב ממשי לאוכלוסיית הדתיים והחרדים בישראל. על מנהיגי המדינה לקדם את הבאות בתבונה ובחכמה. ראשית יש להבין כי עתיד המדינה כמדינה יהודית במרחב תלוי בהם. גם ללא כל קשר לכך, ראוי ודרוש לשלב כל תת קבוצה נבדלת בחיי היצירה במדינה, לטובת אותה תת קבוצה ולטובת הכלל. הדבר נעשה עד כה ביזמות מקומיות של החרדים אך לא די בכך. יש כבר מכללות אקדמיות המתאימות לקליטת חרדים בתחומי המחשבים, הכלכלה, החינוך, מדעי הרוח ומדעי הטבע. [טורו-קולג', מכללת ליפשיץ, ועוד]. יש כמובן אוניברסיטה לדתיים [בר-אילן] ומכללה אחת גדולה כאוניברסיטה [מכללת יהודה ושומרון]. את המגמה הזו צריך לעודד, במיוחד לאור התחזיות הדמוגרפיות, כי דרך המוסדות האקדמיים נכנסים היום למעגלי העבודה והיצירה.  

מסקנה חשובה לא פחות היא ליצור פתרון לאנומליה של השירות הצבאי בישראל. פתרון הבעיה ייצור גישה חיובית כלפי הציבור החרדי, שכיום בעיקרו לא משתתף במאמץ המלחמתי אף על פי שיש בקרבו זרועות היוצאים חלוצים בראש הפעילויות ההומניות לאחר כל פיגוע, ופעולות צדקה ותמיכה בשכבות חלשות ללא כל הבדל בהשקפה דתית ואמונה. די לציין את זק"א ואת יד שרה, שוודאי שהפעילים בהם תורמים לחברה לא פחות מאחרים. אלא שבכדי שהטענה כלפי החרדים בנושא השרות הצבאי תוסר כליל, צריך לטפל בדיוק בבעיה. 

בטרם העלאת הצעה, אבהיר כמה עובדות:

  1. רוב מכריע של חברי הכנסת החרדים הם בוגרי צבא ושרתו בצה"ל. אחוז המשרתים בקרבם לא נמוך מאשר במפלגות אחרות, וזאת אפשר לבדוק בקלות ולהסיק על ידי כניסה לאתר הכנסת באינטרנט.
  2. השלטון החילוני [זה אשר קיים במדינת ישראל מאז היווסדה] הוא אשר קבע כי ציבור מסוים לא יהיה חייב בשרות חובה בצה"ל ואף לא בשרות לאומי כתחליף.
  3. חרדי המשרת בצה"ל – הוא בגדר מתנדב, כי הוא יכול בקלות להימנע מכך לאור המצב החוקתי בנושא, לפיכך אין ללמוד מנתונים סטטיסטיים המשווים את המתנדבים מזה, לעומת כלל המשרתים על פי צוו – מזה; השוואה מעין זו היא בלתי הוגנת.

לדעתי הגיעה העת להפוך את צה"ל לצבא מקצועי.

הרעיון הזה מיושם כיום בצה"ל בחלקו – כל אנשי הקבע הם מקצוענים, כך שהמעבר אינו כה חד בדרך למימוש ההצעה. הפיכת השרות בצבא למקצועני, תבטל את הטרוניות נגד אי-גיוס מכל סוג.  

לדעתי, במקביל ועד אשר יוחלט [אם יוחלט] להפוך את הצבא למקצועני, יש לאפשר תנאי גיוס לחרדים, ורק לאחר מכן לשנות את החוקים הפוטרים אותם מגיוס. הניסיונות שנעשו עד כה ברוב התלהמות של פעילים פוליטיים מן הציבור החילוני, ליזום מהלך של גיוס חובה לחרדים, הם ניסיונות שנידונו מראש לכישלון. צריך ראשית ליצור מצב שיאפשר לחרדי לשרת בצה"ל, מבלי שייאלץ לשנות את אמונתו, ורק בהתאם לביצוע התשתיות בכיוון זה – ליישם חוק גיוס שווה לכל אזרח בישראל. הדבר אפשרי, ועובדה זו מוכחת הלכה למעשה על ידי יחידת הנח"ל החרדי, שלגביו ועבורו בוצעו כל התשתיות כנדרש. 

מה כל זה קשור לדמוגרפיה?

קשור;

טלו מחשב, בדקו נתונים של חלוקת האוכלוסייה בהווה, הפעילו נוסחות חישוב של טור גיאומטרי, וראו מה צופן לנו העתיד. הוא צופן לנו מדינת יהודים מובהקת, ואנו צריכים עכשיו להתכונן לה ולקבלה בתבונה, בתקווה ובברכה.

תגיות: 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אברהם בן-עזרא

.