אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

האם כדאי לישראל לסגל מדיניות של "מדינה מטורפת"?


האם כדאי לישראל לסגל מדיניות של "מדינה מטורפת"?

האם כדאי לישראל לסגל מדיניות של "מדינה מטורפת"?

היה זה פרופ'  יחזקאל דרור , שטבע את המושג "מדינה מטורפת" בספרו "מדינות מטורפות- פנטיזם וטרור כבעייה בטחונית, (מערכות- משרד הבטחון 1973). בעבר נתפשה מדינת ישראל , כ"מדינה מטורפת" באופן מתון, אך יותר מאשר מדינה "נורמלית".

באמרנו "מדינה מטורפת" טוען דרור  כי מדינה (או ארגון טירור כמו : "חמאס" או "חיזבאללה"  ) נתפשת כ"מטורפת", כאשר יש לה את המימדים הבאים : נסיון לכפות אמונה חדשה על העולם; דבקות ביעדים ונכונות טוטאלית לשלם מחירים גבוהים להשגתם; הקרבה עצמית להשגת מטרות; נטייה לסיכון והעדפה קיצונית  של סיכונים גבוהים; קורלציה שלילית בין אמצעים ליעדים, כלומר : קובעי ההחלטות במצב של "טירפון" אינם טוענים שקיים קשר בין אמצעים ליעדים, מצב הנתפש  כאבסורדי  בעיני נושאי תרבות המערב; וכן: דוגמטיות בדפוסי מנהיגות ונטייה לחידוש סגנוני הסוטה מדיעות מקובלות ומדפוסים נפוצים ( ראה דוגמת דעא"ש הנוקט בטקטיקות הפחדה ע"י מעשים אכזריים).

בדרך כלל, העולם נדהם ממדינות או ארגונים "מטורפים" ונוטה לצאת לפעילות דרסטית כנגדם, משום שבסיכומו של דבר הם מהווים סכנה לתרבות הנוהגת במדינות המערב.

עם זאת, יכולה מדינה ל"שחק" משחק פוליטי של מדינה על סף היותה מדינה "מטורפת"; מדינת ישראל היתה סוג של מדינה "מטורפת" בשלוש העשורים הראשונים לקיומה. יתכן ולישראל לא היתה ברירה בנדון שכן קיומה והישרדותה עמדו במבחן יום יומי; היא היתה  (ומהווה) יעד ישיר של ארגונים "מטורפים"  ו"חיזבאללה" ו"חמאס" בכלל זה, ומי יודע מה ילד יום עם "דעאש" ?

בשלושים השנים הראשונות לקיומה (עד מלחמת יום הכיפורים וגם תקופה קצרה מאד לאחריה,) ישראל נקטה, כחלק מתורת הבטחון שלה במדיניות "טירפון" שבסיסיה היו : היותה של ישראל בלתי ניתנת  לחיזוי (unpredictable); נכונות לתגובה עצמית לשם השגת מטרות; נטייה לסיכון לשם השגת מטרות טקטיות ואסטרטגיות; דוגמטיות בסגנון המנהיגות  ונטייה לחידוש סגנוני והתעלמות מסגנונות נפוצים.

אך דא עקא ש"התמערבות" ישראל בעשורים האחרונים חייבוה לאמץ דפוסי התנהגות מדינתית נומטיביים. ודומה שהדבר גרם לאובדן שעור גבוה של  אלמנט ההרתעה הישראלית.  החלטות אסטרטגיות  ( וגם: טקטיות) התחשבו בתחזיות  תועלת –עלות. גם הנכונות לצאת  לפעילות בלתי-שגרתית , כלפי טירור אנטי-ישראלי, ירדה פלאים.

לסיכום: נשאלת השאלה, האם וכיצד כדאי למדינת ישראל  להיות מדינה "מטורפת" על הסף? והאם כדאי לה לגלות  במדיניות החוץ והבטחון, ניצוצות של "טירפון" .התשובה נעוצה  בהחלטה אסטרטגית של מעצבי המדיניות וממשלת ישראל. כלומר : האם מאמצים את אלמנט "הטירפון"  למדיניות הישראלית? אם התשובה היא חיובית הרי שעל ישראל לפעול לשילוב  בין תכנון אסטרטגי לתכנון פוליטי בינלאומי;

יש לזכור כי נקיטת אסטרטגיות נגד קבוצות "מטורפות"  ( בדרך כלל- ארגוני טירור) מחייבת כלי-פעולה  בלתי שגרתיים. על המדינה לקבל  החלטות על פגיעות סלקטיביות בארגוני הטירור וכן: נכונות להקרבה עצמית של צבאה על מנת להשיג מטרות אלה. לפני כן , נחוצה עבודת הכנה , תוך כדי כניסה להסדר פעולה בינלאומי  נוח; הסדר פעולה זה  צריך להתבסס על מאבק משותף בטירור, שיתוף פעולה  בינלאומי  והשגת קונסנסוס בנדון. מעבר לכך , על ישראל  לאמץ גישה של "טירפון"  תוך אימוץ גישה של מדינה בלתי ניתנת לחיזוי, שפעולותיה אינן נורמטיביות. אם כי גישה זו צריכה להינקט מתוך מדיניות "סף" , שאין משתמשים בה  חדשות לבקרים. ישראל צריכה להבהיר שהיא בלתי ניתנת לחיזוי, אם כי במשורה על מנת לא לכרסם באלמנט ההרתעה.

עם זאת, על המדינה להיזהר בפעילות מעין זו לבל תיגרר לארועים הרי-גורל. אין פירושו של דבר שיראל תיהפך לסוג של "מדינת קסרקטין " נוסח צפון-קוריאה , אך מותר למדינה הנמצאת בסכנה קיומית, שמעייניה נתונים  בהישרדות גרידא ושערכיה דמוקרטיים- לנסות ולהסתגל לסביבתה הקרובה והרחוקה.

יתכן, וגישה זו (ואנו מתבססים על מחקרו המונומנטלי של יחזקאל דרור) היא הכרח בל יגונה בשכונה הקשה בה אנו חיים.

ד"ר אלי נחמיאס, מכהן כיו"ר האגף לכספים ונכסים בהסתדרות במרחב חיפה; כיהן בעבר, כחבר מועצת עירית חיפה וכמרצה בביה"ס למדע המדינה באוניברסיטת חיפה.

Comments

לא לעודד את ביבי לטירפון.

ביבי אובססיבי בנושא האירני.
אסור לתת לו לגטימציה ל"טירפון"-כי זה יחול גם בנושא האירני.
מעשים נמהרים בנושא איראן- יהיה הרה גורל לקיימות ישראל.
הטירפון נוסח יחזקאל דרור =הוא מן השטן.
צריך לזכור שביבי מחובר לאנוונגליסטים האמריקאים והגלובליים=השואפים לסיטואצית "גוג ומגוג ולאפוקליפסה עכשיו.
הזהירות היא אנטי נימהרות ואנטי נואלות.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.