אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

עמנואל קאנט- חשיבה ומוסר


תאריך פרסום קודם: 
2003
עמנואל קאנט- חשיבה ומוסר
עמנואל קאנט- חשיבה ומוסר

מסגרת 

עבור קאנט קיימת מתיחות תמידית בין היכולת להעריך שכלית את  הדבר כשלעצמו (נומנלי) ובין הדבר כפי שהוא נתפס עבורנו (פנומנלי). האובייקטים הנתפסים על ידי האדם החושב נקבעים במונחים של חלל וזמן. כשאותם אובייקטים מופשטים מהאלמנטים של חלל וזמן אנו נכנסים לתוך אזור דמדומים של חשיבה א-קוהרנטית ללא היכולת להגדיר במדויק שום דבר, יכולת ההמחשה אובדת לנו. אי אפשר להבחין באובייקט ללא הקריטריונים של מקומו במרחב והיותו חלק משתלשלות נסיבתית של מאורעות בזרם הזמן. מכאן ניתן להסיק מספר נקודות על טיבה של החשיבה האנושית: 

אי אפשר לפרק זמן ליחידות שאינן ניתנות לחלוקה

אי אפשר לחזור בדמיון לנקודת זמן היכן שלא היה זמן

אי אפשר לתפוס את תחילת הזמן או את סוף הזמן, את (המרחב) הקטן ביותר או את הגדול  ביותר

זמן וחלל הם קונסטרוקציות מנטליות ואינם חלק מהמציאות אלא בגדר מציאות עבורנו הם אינם קונספציה אלא פרספציה

מכאן נובע כי נמנעת מאתנו ראייה של המציאות כפי שהיא באמת. משום ש- מחשבה דורשת שלמות והניסיון התלוי בזמן וחלל אינו מסוגל לספק אותה.                 

הסבר 

 מכיוון שזמן וחלל מתחלקים לאינסוף, לא ניתן לתפוס אותם בכללותם. מכיוון שהניסיון תלוי בזמן ומקום, הוא תמיד יהיה יחסי ולא מוחלט. במילים אחרות, תפיסתן של יחידת זמן ויחידת מרחב בחלל תלויה בנקודה בה כל אחת מהן הסתיימה והחלה באחרת. לכן החשיבה האנושית אינה מסוגלת להגיע למוחלט ותמיד תהיה יחסית למשהו אחר לנסיבתיות.

אם כן, תפיסת המציאות שלנו תלויה במשהו אחר, יחסי אליה. היא אינה אלא תהליך דיאלקטי הגליאני בלתי פוסק של תזה, אנטי-תזה וסינתזה. כל סינתזה היא פתח לתזה חדשה עם אנטי-תזה משלה לעבר סינתזה וחוזר חלילה. זהו עולם דינמי וכאוטי של ריקוד הבכחוס בו הקבוע היחידי הוא השינוי.  

שאלות 

·     האם קיימת אינטלגנציה לא מוגבלת, אינטלגנציה שאינה סובבת סביב הצורך לסינתזה תמידית בין חלקים שונים של זמן וחלל ומסוגלת לתפוס את המציאות בכללותה?

·     כלומר, האם ניתן לשער סוג של חשיבה שלא תלויה בהערכת שינוי מתמיד בזרם הזמן ובמיקום במרחב אלא מסוגלת לראות את המציאות כמטא-זמן ומטא-מרחב?

·      האם אפשר לחשוב ללא נסיבתיות שהיא רגרסיה אינסופית למקור הראשוני שהוא בעצם אינו הראשון?                  

תשובות 

האדם חייב להחליט כנקודת מוצא שהוא חופשי ועומד בפני עצמו כישות אוטונומית. ההגעה לקביעה מעין זו לא רשאית להתבסס על הניסיון היות שהוא אכזב אותנו זה מכבר בהיותו יחסי וסופי. לא נקדים את המאוחר ונתייחס לאידיאליזם של החירות והרצון כפי שניתן למצוא אצל פילוסופים שבאו אחרי קאנט (שלינג, למשל) אלא נדבק בשיטה הקנטינית.

כרגיל, הפתרון עבור קנט טמון באתיקה. בבסיסה של תורת המוסר הקנטינית טמון רעיון החובה. אדם מוסרי מציית לחובה קטגורית שהיא מעבר לנסיבתיות של זמן וחלל ולכן מודעות מוסרית היא נצחית בהשוואה (מושג הנצח אינו בר השוואה) למודעות של הניסיון היום-יומי. האני המוסרי מפתח ראייה של עצמו ככפוף לחוק אידיאלי שמסרב להיות תלוי במה שהאני עכשיו או במה שהוא היה פעם. לפיכך, האני המוסרי מצליח לנתק את עצמו מכבלי העולם הפיזי והפרספטואלי וזוכה לחירות אמיתית מטא-פיזית.  

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת קג'טי נגהי

.