אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

עריצות ישראלית לדראון


עמוס אריכא's picture

התנהלותו של מר בנימין נתניהו בימים אלה איננה אלא דורסנות אלימה לשמה, שפורצת שערים למרחב לא נודע של פשיזם ישראלי שיש לגנותו בתוקף ולדחותו כמוקצה, בטרם יהפוך לצרעת קטלנית. ההצעה שהוא מוביל לכפות עלינו אפילו בחירות אם לא ישיג את כוונת חוק הלאום היהודי, מסיבותיו האישיות, פסולה מכל בחינה.

סטייתו החדה של ראש הממשלה בימים אלה לעבר חיקן של המפלגות החרדיות וחבורת המשיחיים מוכי עיוורון אתם התחבר, היא תעודה עניות לכולנו ואולי אף תעודת פטירה לציונות. השלמתו הכנועה והנרצעת למטורפי משיחות כאורי אריאל, נפתלי בנט וזערור מוזר ומרתיע כאותו אלקין הבאים לטמא מתוך לאומניות חולנית את מגילת העצמאות של אבות מדינת ישראל, היא כתם בל ימחה.

הניסיון הבוטה של נתניהו "לשפץ" את מגילת העצמאות ולהכפיף את הדמוקרטיה ליהדות רבנית ואסונית, הופך לנקודה השפל הנמוכה ביותר בהיסטוריה שלו ושלנו בארץ האבות. אם נוסח כלשהו מנוסחיו של נתניהו ועמיתיו יהיה בו לשנות גוון כלשהו מכוונת החתומים על מגילת העצמאות הברורה והשקולה להפליא, כי אז הגענו לאבן-דרך מתגלגלת לסמבטיון של אבנים וסלעים מרוצצי תקומה.

מי שחרד ליום המחר של ארצנו שלא יהסס למחות כנגד הכוונה המסוכנת והמעשה הארור הזה של ראש ממשלה המתגלה כעסקן, חסר לחלוטין ממד של מדינאי בעל חזון. ההתחרפנות הפשיסטית הזאת מצליחה להעלות מעל לראש כולנו סימן שאלה מצמרר על עצם זכות קיומנו במדינה משלנו – כפי שהיא מצטיירת בעיניו של מר נתניהו וחבריו המשיחיים החופרים לנו בור.

אני מפנה קריאתי בעיקר לצעירים בינינו שיפקחו את עיניהם ויבינו את חובתם כבר היום לבלום את הגל העכור הזה, בטרם נטבע ברפש ממנו כבר לא ניתן יהיה להיחלץ. הצעד הזה של ראש הממשלה מבשר את תלייתה של התנועה הציונות בראש חוצות.

לנתניהו צריך לומר במלים חדות: משוך ידך ממגילת העצמאות כי איש לא שמך ולא הסמיך אותך לצעד מיותר שכזה, לא היום לא מחר. הנזק שאתה מביא בהתנהלות חסרת-אחריות והיסטרית זו שלך, לא ימחה; אין בך אלא מידות מושחתות של איש רע, חסר ניצוץ של בני אור כשמדובר בכיסאך.

נתניהו, עשה מעשה חסד וצא מתוכנו כל עוד אתה יכול לפני שתעוות את הכוונה הצלולה של דוד בן-גוריון וחבריו שאישרו את מגילה העצמאות כמדינה דמוקרטית של בני הלאום היהודי. כל שינוי המיועד בערמומיות עלובה להפיכת ישראל למדינת הלכה יהודית – פסול מעיקרו ומעיב על  זכותנו להיות כאן.

תגיות נושא: 

Comments

קראתי את סעיפי החוק ואיני מבין על מה המהומה.

נא לקרוא את הסעיפים מס' 3 ומס' 9 בהצעת החוק, ולא להצטרף ל"עליהום" על נתניהו
והחוק המדובר באופן אוטומטי.

חוסר יכולתך להבין היא בעייה שלך

אינך היחיד שקרא ולא רק גרסה מושחתת אחת - אלא את מרביתן. ראש ממשלה נורמלי היה ראשון שצריך להתנער מפגיעה במגילת העצמאות. ולא היא. האיש פועל כחשוך המבעיר את סביבותיו.

גם לי לא ברורה המהומה

מדינה יהודית

1.

(א) מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי בו הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית על-פי מורשתו התרבותית וההיסטורית.

(ב) הזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי.

(ג) ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי ומקום כינונה של מדינת ישראל.

מטרה

2.

חוק-יסוד זה, מטרתו להגדיר את זהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כדי לעגן בחוק-יסוד ערכים אלו ברוח העקרונות שבהכרזה על מדינת ישראל.

מדינה דמוקרטית

3.

(א) מדינת ישראל תהא בעלת משטר דמוקרטי.

(ב) ישראל תהא מושתתת על יסודות החרות הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ומחויבת לזכויותיהם האישיות של כלל אזרחיה כמפורט בכל חוק יסוד.

סמלי המדינה

4.

(א) המנון המדינה הוא "התקווה".

(ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו ומגן דוד תכול במרכזו.

(ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.

שבות

5.

כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולקנות את אזרחות מדינת ישראל על פי חוק.

קיבוץ גלויות וחיזוק הקשר עם העם היהודי בתפוצות

6.

המדינה תפעל לקיבוץ גלויות ישראל ולחיזוק הזיקה בין ישראל ובין הקהילות היהודיות בתפוצות.

עזרה לבני העם היהודי הנתונים בצרה

7.

המדינה תפעל למתן עזרה לבני העם היהודי הנתונים בצרה ובשבי בשל יהדותם.

מורשת יהודית

8.

המדינה תפעל לשימור ולהנחלת המורשת והמסורת התרבותית, וההיסטורית של העם היהודי ולטיפוחה בארץ ובתפוצות.

הזכות לשימור מורשת

9.

המדינה תפעל לאפשר לכל תושב ישראל, ללא הבדל דת או לאום, לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו.

לוח רשמי

10.

הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה.

חג העצמאות וימי זיכרון

11.

(א) יום העצמאות הוא יום החג הלאומי של המדינה.

(ב) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום השואה והגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה.

ימי שבתון

12.

ימי השבתון הקבועים במדינת ישראל הם שבת ומועדי ישראל, בהם לא יועסק עובד אלא בתנאים שייקבעו בחוק; בני עדה המוכרת בחוק רשאים לשבות בחגיהם.

המשפט העברי

13.

(א) המשפט העברי ישמש מקור השראה למחוקקים ולשופטים בישראל.

(ב) ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש מובהק, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

שמירת מקומות קדושים

14.

המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

פגיעה בזכויות

15.

אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

נוקשות

16.

אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

דברי הסבר

בקונגרס הציוני הראשון אושרה 'תכנית באזל' שלפיה מטרת הציונות היא "להקים בית לאומי עבור העם היהודי בארץ-ישראל..."; במגילת העצמאות הוכרזה המדינה החדשה כמדינה יהודית וכביתו הלאומי של העם היהודי; בשנת 2001 פורסמה אמנת כנרת, עליה חתמו אנשי ציבור מכל קצות הקשת הפוליטית, בה נקבע בסעיף הראשון כי: "מדינת ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי".

על אף ההסכמה הרחבה בציבור הישראלי על הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מאפייניה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי מעולם לא עוגנו בחוקי היסוד של המדינה.

הצעת החוק מדגישה את הקשר המסורתי וההיסטורי בין העם היהודי לארץ ישראל ואת הזכויות הלאומיות המוקנות לו כפי שבאות לידי ביטוי במגילת העצמאות: "בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית...לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו... מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה... זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' נובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר היסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי". צדקת דרכו של העם היהודי בארץ ישראל מבוססת על נדבך מדיני, לאומי והיסטורי וחלים עליו כל הכללים הנובעים מזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי.

נחיצותו של חוק-יסוד: ישראל – זהות המדינה, כמדינת הלאום של העם היהודי – מקבלת משנה תוקף, במיוחד בזמנים בהם יש המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו, ואת ההכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. עיגון אופייה היהודי של מדינת ישראל בחוק-יסוד, יאפשר להגיע בעתיד להסכמה רחבה בכינונה של חוקה שלמה ומקיפה.

לאורך החוק כלולים היבטים מעשיים המבטאים את היותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי שלחלקם יש ביטוי בחקיקה קיימת: סמלי המדינה (בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949), שפתה, חוק השבות, קיבוץ גלויות, התיישבות יהודית, הקשר עם יהודי התפוצות, מורשת יהודית, לוח שנה עברי ומקומות קדושים.

על פי חוק זה, המשפט העברי ועקרונות מורשת ישראל ישמשו כמקור השראה למחוקק בקביעת דברי חיקוק ולבית המשפט בפירושם. המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט מנחם אלון הגדיר זאת (בפס"ד ד"נ 13/80 אליעזר הנדלס נ' בנק קופת עם בע"מ ואח' פ"ד לה(2), 795): "הפנייה למערכת המשפט העברי כמקור השראה ראשי וראשון במעלה לפרשנותו של המשפט הישראלי, כאשר פנייה זו נעשית בעיון הראוי והזהירות הדרושה, לפי צורכי שעה ועניינו של החוק, תעניק למשפט הישראלי שורשים היסטוריים משלו, ותפתח סינתזה זו שבין מערכת המשפט העברית לבין מערכת משפטה של המדינה היהודית".

הקביעה לפיה מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית מלבד היותה יהודית, מעוגנת בסעיף 3 בהצעת החוק ושזורה כחוט השני בסעיפיו השונים, בהם אלה העוסקים בשפה, בשימור המורשת, בהתיישבות הקהילתית, בימי השבתון ובשמירה על המקומות הקדושים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם דיכטר וקבוצת חברי כנסת (פ/3541/18) ועל ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/4096/18).

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו באב התשע"ג –

אין לגרוע ואין להוסיף -טירופו של נתניהו יטביע אותנו מימין ומשמאל

מגילת העצמאות היא מסמך הנשמה והצידוק של היותנו כאן - ואין להפר כוונותיו ולעוותן. רוצים? יקחו את
מגילת העצמאות כמות שהיא - ויעניקו לה גם מעמד של חוק-יסוד. כל השאר טומאה שבטומאה.

מגילת העצמאות

אנחנו הוא עם הספר מדורי דורות והסיבה שבאנו לשבת בארץ ישראל כי כתוב זאת בתנ"ך שזאת הארץ שלנו ,רק בזכות התורה ומה שרשום בה אנחנו פה. במגילת העצמאות אין זכר לבורא עולם אלא רק "צור ישראל וגואלו" כדי שכל אחד יפרש לאן שהוא רוצה דבר בזיוני כלשעצמו ,ובגלל זה מגילת העצמאות היא לא זאת שאנחנו ויונקים ממנה ולא בזכותה אנו יושבים כאן .

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עמוס אריכא

.