אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

טכנולוגיה ותרבות - הקשרים וזהויות


אביגיל אגלרוב's picture
טכנולוגיה ותרבות - הקשרים וזהויות

טכנולוגיה ותרבות - הקשרים וזהויות

מדינות מתפתחות רבות מציגות כיום התקדמות מספקת במדע ובטכנולוגיה. חברות תעשייתיות מתקדמות רבות מחזיקות בהתקדמות טכנולוגית בלתי נדלית, אך להתקדמות זו קיימת השפעה על שורשי תחלואי החברה. החיכוך בין פיתוח טכנולוגי ושימור ערכים תרבותיים, ובפרט האופן בו משפיעה הטכנולוגיה על השינויים החברתיים והתרבותיים, הוא מקור גדול למחלוקת בין יצרני טכנולוגיה לבין מומחים אנתרופולוגים.

כיום, חיי אדם הם חיים תעשייתיים, הנשלטים באמצעות טכנולוגיה, המוצרים הקשורים אליה והתלויים בה. חיים שבהם רכישת מוצר אחד מחייבת רכישת מוצר נוסף. הטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן ובמהירות. מה שהיה שימושי וחביב יום אחד, מסיים את תפקידו למחרת.

מה היה קודם: הטכנולוגיה או התרבות?

הטכנולוגיה מוצגת כמרכיב המרכזי של התרבות, המציבה את הרכיבים האחרים במקום השני, בהתבסס על הקביעה לפיה כל מרכיבי התרבות מושפעים על ידי טכנולוגיה. בהקשר זה, מציגים מומחים את התאוריה החשובה ביותר בדטרמניזם הטכנולוגי, ומסבירים כי הטכנולוגיה אינה היחידה שקובעת את כיוון התפתחות התרבות, אלא דטרמניזם טכנולוגי מניח כי חדשנות טכנולוגית היא הכוח המניע מאחורי השינוי החברתי. ההגדרה הרשמית של טכנולוגיה מסבירה כי מדובר בסוג של יכולת שליטה יעילה יותר על חלק מהארגון, המהווה את השינוי הנדרש בסביבה פיסית, לטובת הצרכים האנושיים.

קהילות תעשייתיות מאורגנות על בסיס ניהול וקידום מדע וטכנולוגיה רציונליים. למרבה הצער, הממדים הסוציולוגיים של פיתוח, במיוחד הקשר בין פיתוח תרבות וטכנולוגיה, אינם זוכים להתייחסות ראויה. רשלנות זו הובילה מדענים למסקנה לפיה פיתוח חברתי אינו אלא שם נרדף לשינוי כלכלי, וכי מדובר למעשה בתהליך מורכב ורב ממדי הכולל תחומים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים.

הרמוניה של מדע וטכנולוגיה

כדי שיתאפשר שינוי כלכלי וחברתי עמוק, כמו גם קידום רמת החיים ומילוי הפער ביניהם לבין המדינות המפותחות, המדינות המתפתחות נמצאות בצורך של מדע וטכנולוגיה, ופיתוח הפך לגורם חשוב להתקדמות כלכלית בתעשייה.

אך מדע וטכנולוגיה לא נוצרו והתפתחו בבידוד, והכנסת הטכנולוגיה החדשה הוא תופעה תרבותית, הנוגעת ישירות לערכים התרבותיים והתנהגות קהילות. בתודעת הציבור, גם פיתוח הוא מילה נרדפת לתרבות, חברה וכלכלה של המדינות המפותחות.

יש להבין, כי פיתוח לכשעצמו הוא שינוי היסטורי. למעשה, הכנת הקהילה לפיתוח הוא כורח היסטורי, המבוצע בהתאם לזמן ולמקום. דפוס קביעת מדיניות פיתוח בכל מדינה, ייחודי לאותה מדינה, אך חוקי ההתפתחות הם כלליים ומקיפים.

לכן העברת טכנולוגיה יכולה להיות יעילה בהתקדמות והתפתחות קהילות רק כאשר היא מתבצעת בהרמוניה עם התנאים החברתיים והתרבותיים של הקהילה. התפתחות תרבותית היא תהליך עצמאות, ברמת המאקרו, המתקיים על ידי הקהילה עצמה, וברמת המיקרו, על ידי יחידים וקבוצות.

פיתוח הוא הזרע שצריך להיזרע באדמה, ושם לגדול. זהו אינו שתיל שאפשר להעבירו ממקום אחד ולשתול אותו  במקום אחר. עם זאת, תקשורת חיצונית, במיוחד השימוש במכשירים טכנולוגיים, הם בעלי השפעה על צמיחת זרע זה.

היבטים טכנולוגיים

ייחודו של העידן הנוכחי הוא הכללה ודמיון של רצונות וחלמומות. תרבות ההמונים היא צורת התרבות בעידן של היום. כל סוג של ייצור או כל סוג של טכנולוגיה, כפי שהוא מוצג לשוק, משנה את צורתו ועובר שינויים רבים מצד אחד של העולם לצידו השני.

הרעיון הנפוץ הוא שהטכנולוגיה אינה מוסרית. לקביעה זו ניתן להתייחס בשני אופנים: אם מתבוננים על טכנולוגיה כעיקרון של עבודה, תתאמת הסברה לפי הטכנולוגיה היא חסרת פניות מבחינה תרבותית. אך אם מתבוננים על פרטי הפרטים של פעילות אנושית המתרחשת בקנה אחד עם השימוש בטכנולוגיה, מגיעים למסקנה הפוכה לפיה הטכנולוגיה אינה חסרת פניות מבחינה תרבותית. טכנולוגיה מופיעה כחלק מהחיים ולא כמשהו נפרד מהם.

טכנולוגיה היא אמצעי לשינוי בסביבה המבוצע בקנה אחד עם הצרכים האנושיים ההכרחיים והבלתי נמנעים. גם התרבות תואמת לאדם ולסביבתו, וקיים קשר ישיר בין התרבות והטכנולוגיה. בחברות מתקדמות, שהן מקום הולדת הטכנולוגיה, ארגונים חברתיים ותרבותיים מציבים בקנה אחד התפתחות טכנולוגית. במדינות מתפתחות, בעיקר בחברות מסורתיות, המצב מסובך בהרבה, היות וטכנולוגיה נחשבת לישות זרה המופיעה כמערכת עצמאית מול מערכות תרבותיות קיימות.

זהות תרבותית

התרבות היא זו שקובעת את הדרך בה אנשים מזהים ומכירים תחומים חברתיים ומערכות ערכים המהווים את הגורם להרמוניה חברתית והענקת זהות תרבותית מיוחדת לחברי הקהילה. בתהליך החובה של אבולוציה חברתית ושינוי הנובע מהקדמת ערכים ומודלים של התנהגות חיצונית בהשראת הופעת טכנולוגיות זרות, המערכת התרבותית מותקפת בשלמותה.

לדוגמה, פיתוח טכנולוגיית תקשורת, היכולת להקליט ולשדר צלילים ותמונות בכל מרחק, והתרבות יכולות אלו בקנה מידה גדול, שינה את פני התרבות העכשווית. תקשורת ההמונים אינה ניטרלית מבחינה תרבותית. היא משקפת את החשיבה, את הרעיון, את הערכים ואת החזון של עולמם של אנשים המשתמשים בה כערוץ להעברת מערכות, אך באותה מידה, ושלא במתכוון, מכשירי תקשורת מתקדמת הם גם הגורמים העיקריים לניכור תרבותי.

תכונה אחרת של טכנולוגיה היא בניית דפוסי הצריכה החברתית והכנסת היגיון צרכני למדינות מתפתחות. כך, למשל, איראן, בכובעה כחלוץ המדע בהיסטוריה, וכמדינה העוברת אירועים פוליטיים מרכזיים בשנים האחרונות, רואה בטכנולוגיה אמצעי חיובי בשירות האנושות והתפתחות אינטלקטואלית של מדע.

מבחינה תרבותית, הטכנולוגיה אינה רעה ואינה הרסנית, אלא אמצעי שאם משתמשים בו כראוי, יכול להעלות את רווחת האנושות. באמצעות פריסת טכנולוגיית הלייזר, ניתן לרפא עיני ילד בכפר. יחד עם זאת, לייזר יכול לשמש אף להנחת פצצה.

ניתן להשתמש בלוויינים לחינוך והתקדמות אינטלקטואית ותרבותית של אנשים, או שניתן להשתמש בהם כאמצעי להפיץ את הדפוסים התרבותיים והאידיאולוגיים ההרסניים. לכן, אם נקבל את הרעיון לפיו טכנולוגיה היא אמצעי בשירות מטרה נעלה שהיא ההכרה הטובה יותר של הטבע וניצול מתאים יותר שלו, תוך שמירה על הזהות התרבותית כגורם לסולידריות ודרישה להישרדות העם, תתקבל המסקנה היחידה האפשרית לפיה הטכנולוגיה הטובה ביותר אינה הטכנולוגיה המודרנית ביותר.

הפריסה הנאותה של טכנולוגיה צריכה להתבצע כך שלא תהיה נגיעה בתוצאה השלילית שלה. בהתאם ליכולת המולדת של אנשים, יש לרכוש יותר מניות ליצירה והפצת הטכנולוגיה. השמירה על האותנטיות והזהות התרבותיות אין פירושה להתעלם מיתרונות הטכנולוגיה או לחזור אל העבר ולחוות מחדש את מה שכבר נוסה על ידי אחרים, אלא ללכת הרחק מאווירת הסיסמאות, ליצור הרמוניה חדשה, ולקבל את המציאות של העולם הנוכחי. הגנה על זהות תרבותית וחיזוקה חשובים ביותר, וכך גם הטכנולוגיה, המהווה את מציאות הזמן. המטרה צריכה להיות הגנה על הזהות התרבותית באמצעות שימוש במתנות הטכנולוגיה.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אביגיל אגלרוב

.