אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

אהיה אשר אהיה


על פי הספר "אמר אברהם המחבר" מאת א' בן עזרא בהוצאת "אקדמון" ירושלים תשס"ג. להלן מובאת חידתו של הראב"ע [רבי אברהם אבן עזרא] עם פתרונה. הפתרון מסתמך על פירושו של ר' אברהם בן הדיין לחידה זו, בספרו "ניסיונות אברהם". זהו כתב החידה בצירוף ההקדמה של אברהם בן הדיין:חידת אבן עזראחידה יפה.זכה וצרופה.להחכם אבן עזרא.ובן מאיר נקרא:חברה במשקל השיר.הנני את דרכה איישיר:*את דבר חידתי שמעו נבונים נפלאו.אך דעו כי כל חכמי לב להגידה לאו:**אב בהאדמה הוליד ארבעה האחים,לא כבדים לא קלים לא יבשים לא לחים.בם ירוצון אופניהם: והם שוקטים נחים.בם דמות ארבע החיות בשחק נבראו.כי פעמים יסתרו גם פעמים יראו.ראתה עינכם את נראה. דברי מה נורא.כי בכורם לקח חלק ושם רב בבכורה.גם שמו נוסף על שני ובסתר נקרא.השלישי בשמו כפול חכמים קראו.הרביעי גם כן כפול במשקל מצאו.הבכור זכר ונקבה ואח שני אחריו:בנקבה הוא. ושלישי ידעתו בזכוריו.את פני הרביעי זכר. נקבה באחוריו.מדינים עושו באו ואולי תמצאו.שאלו מלך ישראל לבלתי תחטאו:מבכור ימצא שוכן בגלגלים ששה.אחריו יבוא השני ולו שם בשלשה.משכנות השנים בשנים ודבתם קשה.בקשו מעל ספר האלהים וקראו.יום ברוא אדם אלה ארבעה נבראו.מספר הרובע על אחיו בנוסף יש יתרון.כאשר שני על ראשון יהי לזכרון.סוד שני אחים תיכונים כראשון עם אחרון.משקלי הארבעה אם במאזנים באו.יהיו בהם וכמו כל נשואים ישאו.ראש ורגל וזרוע עם גויה לקדמון.גם שתי צורות לשני ואחיו כאגמון.הרביעי כחצי גלגל והוא בעל המון.רחצו עם מי חכמת לב בתוך מים גאו:אל תפרשו את חידתי עדי תתחטאו.*] הקדמת ר' אברהם בן הדיין.**] הקדמה של הראב"ע לשיר-חידתו.פירוש החידה בעקבות ר' אברהם בן הדיין:"אב הוליד ארבעה האחים" – ה' יצרם."לא כבדים, לא קלים, לא יבשים, לא לחים" – תיאור זה בא, על מנת שהקורא לא יטעה לסבור כי מדובר בארבעת היסודות אשר מהם מורכב העולם, על פי הרמב"ם – אש, אדמה, רוח, מים.כבר בשלב זה מוצע לקורא פתרון החידה, דבר שלא יחסוך את ההסברים המעניינים הלאה, וזהו הפתרון: האותיות א' ה' ו' י'; ה' ו' י' הן אותיות השם המפורש, ונוספה עליהן האות א' על פי תשובת ה' למשה – "אהיה אשר אהיה", תשובת ה' לשאלת משה – מה יאמר לעם אם ישאלוהו מהו שמו של ה'. מעניין למצוא גם בספר הנביא הושע, סוף פרק א', את הפסוק: "ויאמר: קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם"."אופניהן" אלו התנועות של האותיות."והם שוקטים ונחים" – את כל ארבע האותיות הנ"ל לא מבטאים בדרך כלל כשהן בסוף המלה."בם דמות ארבע החיות בשחק נבראו" – אלו חיות המרכבה, אשר לעתים נראות ולעתים נסתרות, וההקבלה לאותיות החידה היא בכך שגם הן לעתים מבוטאות ולפעמים אינן מבוטאות.""בכורם..." – בכור האחים (א) – האות הראשונה, בעלת הגימטרייה 1."גם שמו נוסף על שני ובסתר נקרא" – האות א' היא נוספת לאות ה' והיא נחה, כשכותבים וקוראים: הא."השלישי בשמו כפול" – האות ו' כתובה על ידי פעמיים ו' = וו. ועוד, בניגוד ל-א' ול-ה', הגימטרייה של ו' היא מספר זוגי [כפול]."הרביעי גם כן כפול במשקל מצאו" – האח הרביעי [האות הרביעית] במשקלו [בגימטרייה] =10, והגימטרייה של "יוד" היא 10+6+4=20 – כפול מהמשקל של י'."הבכור זכר ונקבה" – האות א' היא נוספת לאותיות שורש הפועל בזמן עתיד נוכח [זכר] ונוכחת [נקבה], לדוגמא – "אשמור"."ואח שני אחריו בנקבה הוא" – ה' בסוף אותיות שורש הפועל – סימן לנקבה, לדוגמא: שמרה.ושלישי ידעתו בזכוריו" – האות השלישית ו' היא כמו במלה "ידעתו" – מתייחסת לזכר בלבד [להבדיל מ"ידעתה"]."את פני הרביעי זכר, נקבה באחוריו" – האות י' לפני אותיות שורש הפועל היא סימן לזכר, לדוגמא: ישמור], ואחרי אותיות שורש הפועל היא סימן לנקבה [לדוגמא: תשמרי]."מדיינים עושו בואו ואולי תמצאו" – בספר במדבר פרק כ"ז פסוק ח', מוזכר אוי מלך מדיין כאחד מחמשת המלכים: "ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם, את אוי, ואת רקם, ואת צור, ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב". מכיוון ששמו של המלך אוי מכיל רק 3 מתוך 4 אותיות כתב החידה, הוסיף הראב"ע את הערתו – "אולי תמצאו". "מלך ישראל" הוא יהוא, ששמו מורכב מארבעת אותיות כתב החידה.להלן טבלה 1 המרכזת את התנועות בשפה העברית.להמשך ההסבר – מבוא קצרצר על אודות התנועות בעברית:תנועות גדולות - 1. קמץ ותולדותיו.2. צרה.3. חיריק גדול [שאחריו י'].4. חולם.5. מלאפום.תנועות קטנות: 6. פתח.7. סגול.8. חיריק שאין אחריו י'.9. קמץ קטן: כשלא נאמר קטן או גדול, הריהו קמץ גדול.קמץ קטן או קמץ חטוף, בא בהברה סגורה ולא מוטעמת, או קמץ שהוא תולדה של חולם חסר.10. קובוץ.טבלה 1 – התנועות בשפה העברית"מבכור ימצא שוכן בגלגלים ששה" – האות א' נחה אחרי שש תנועות ."אחריו יבוא השני ולו שם בשלושה" – האות ה' נחה אחרי 3 תנועות [קמץ, פתח, סגול]."משכנות השניים בשניים" – שני האחים הנותרים – האותיות ו' י' – נחות אחרי שתי תנועות כל אחת: י' נחה [ללא מבטא] אחרי צרה וחיריק, ו' נחה אחרי חולם ומלאפום."ודבתם קשה" – אותיות אלה אינן מורגשות במבטא כשהן נחות [דיבה מהמלה לדובב]."יום ברוא האדם אלה ארבעה נבראו" – אדם, חוה, קין, הבל."מספר הרובע על אחיו בנוסף יש יתרון, כאשר שני על ראשון יהי לזכרון" – הרביעי [י = 10] גדול מאחיו השלישי [ו = 6] בהפרש של 4. כך גם השני [ה = 5] גדול מאחיו הראשון [א = 1] ב-4."סוד שני אחים תיכונים כראשון עם אחרון" – ראשון + אחרון = 1+10 = 11, וכך גם שני התיכונים 5+6 = 11."משקלי הארבעה.....כמו כל נשואים ישאו" – בחישוב גימטרייה א + ה + ו + י = 22, כמספר אותיות הא"ב. [האותיות מכונות כנשואים על גלגלי התנועות]."ראש ורגל וזרוע עם גויה לקדמון" – האות א' בצורתה.""שתי צורות לשני" – האות ה' מורכבת משני חלקים."ואחיו כאגמון" – האות ו' נראית כאגמון [ווית לנעילת הדלת]."הרביעי כחצי גלגל" – האות י' דומה בצורתה לחצי גלגל."והוא בעל המון" – קריאת האות י' בשורוק [יו], היא מלאפום [בארמית: מלוא פה].‏מוצ"ש כ"ב תשרי תשס"ח ‏04 אוקטובר 2007מאת: ד"ר אברהם בן עזרא

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת אברהם בן עזרא

.