אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

חלי איתן: סקירה על ספרי השירה האחרונים


הרצל חקק's picture

סקירה על ספרי השירה האחרונים של חלי איתן "מעלית אל הים" שירים ספרי עיתון 77, 2005 – ועיון משלים בספריה הקודמים – "קרן עין כחולה" ו" 2002 ,נופי הבית" 2003 בהוצאת עקד.

החיפוש אחר הנצח, אחר מהות אחרת

ספרי השירה של חלי איתן חושפים בפנינו משוררת מיוחדת. חלי איתן אינה כותבת רק על המציאות הסובבת אותה, אלא מחפשת לה עולם אחר וחוקיות אחרת.ספרה האחרון "מעלית אל הים" הוא עדות מובהקת לכך.חלי איתן מחפשת לה מעלית לעולמות רוחניים, לספירות נשגבות. איתן מחפשת גאולה במציאות חוץ שירית. כיוון הגותי שירי זה הולך לאורך כתיבתה הלירית.באחד מספריה הקודמים , "קרן עין כחולה", היא בחרה לפתוח את ספרה בשיר עטוף סוד על קרן עין כחולה, המדריכה את מנוחתה. הפעם, בספר " מעלית אל הים" היא בוחרת לפתוח את הספר בשיר בעל אופי דומה.קרן העין הכחולה תוארה בספרה הקודם כגורם על זמני:"קרן עין כחולה/ חוצה שו שנה מפריחה את לבה בשקט/ מוסיקה חבויה מהלכת שמחה בוורידי השיחים /". וחלי בחרה לחצות את המלה 'שושנה'לשני חלקים – כדי להבליט את העל זמניות שלה, את ייחודה מעבר למלה המקובלת 'שנה'.הפעם אנו נסחפים אל ה"מים בלבנם" והם פורצים "מכשול גלים בנוי/ בקצה זרימה/ הודפים את מחסום השנים".תמונות הפתיחה בשני הספרים יוצרות חוקיות חדשה, חוקיות אחרת: חלי בוראת מהויות חדשות, עולם שחי על פי זרימה אחרת:"קרן העין הכחולה" תוארה אז כבעלת יכולת לפלח את הפרח, למלא אותו בשקט מיוחד, למלא את הצמחים בשמחה - וכל זה הפך למוסיקה נסתרת. הפעם מחסום השנים נהדף, "קמטי החוף" מוחלקים "כשיעור שהוחלק ונצבע זהב". העולם משתנה בשתי הסיטואציות, וכאן עקב אותה יכולת מיוחדת של המים, אין עוד חציצה בין מים לשמים : "כחול המים דבק בכחול רקיע/ כמיהה באוויר מחשלת/ חישוקים של אהבה".ההשתנות הקוסמית, החיבור בין כחול המים לכחול השמים , כל אלה הם עדות לאותה עוצמה הגוברת על המכשול, על הזמן, ואפשר לבחור כאן את הסיכום שנתנה חלי בשירה הקודם על עוצמת הקרן:"מה שיכול היה להיות/ נשאר אפשרות עתידית /שלא תתהווה לעולם". משמעות הדברים: כשקרן העין פועלת ומשנה את מהות הדברים מבפנים, גם העתיד לקרות משתנה .מה שיכול היה להיות מאבד גובה, ומעתה זו רק אפשרות שלא תתהווה.לא הים הוא העולה אל השמים בספרה החדש, אלא השמים עולים אל הים:"גאות המים במצוק / סודקת פתחים/ וזרימת מ ים בבטנו/ סמוך לגוו/ מעלית אל הים".בשני השירים הזרימה הפנימית משנה את הקוסמוס, את מבנה הזמן.קרן העין משתלטת על הכל, על הפריחה, על הזרימה הפנימית, על מבנה הזמן. אם בשירה על קרן העין הובילה המהפכה בזמן לתיאור עולם של ילדות, עולם של התחלה (" את המים בבריכה יטהרו/וצחוק הילדים ימשיך להדהד/ בין עבר הווה ועתיד/ כובש את הזמן המשתנה") – הפעם מופנה המבט אל הקשישים המקבלים יכולת חדשה להלך " על קו המים", על אותו גשר מיוחד שנברא כדי לנצח את הזמן.אותה בריאה של עולם חדש מתגלה גם בשירה "תודעה מארחת" (עמוד 9) שבו היא מקבלת כוחות הפורצים מעבר ל'קו המים', מעבר לקו הטבע: "רגלי חשות עדיין את חום האדמה/ אבל חציי העליון/ נע לתוך השמים/ הלא פתורים".גם כשהיא כותבת בספרי שירה אחרים על המציאות מסביב, היא מעוגנת בעולם הרוח, בספירות של חלום ורגש:בספרה "נופי הבית" היא לוקחת אותנו למציאות פסטורלית, ללב הטבע ואנו עדיין חשים שאנו בתמונת חלום אישית:בלב שדות ומרחבים ירוקיםניטעתי בידי אבי ואמיוהלב נסגרמפני העולם הרחב.חלי איתן הדוברת בשיר היא דמות חלומית, היא דשא, היא צמח, והיא נשמה בתוך מרחבים, עולם ללא גבולות – והחוקיות היא חוקיות החלום.נפשה של המשוררת עוטפת לבושים אחרים, כאילו היתה נשמה חסרת גוף:"זורמת כנחלוממשיכה ללכת".

ב"נופי בית" אנו מוצאים געגועים עזים לעולם הילדות כעולם שבו הראייה היולית, בתולית, טהורה – ובכך יש קרבה לאותה שאיפה לברוא עולם שונה מן העולם החומרי האפור שבו אנו חיים.כותבת חלי בספרה "נופי הבית":את החלב שתינו חםישר מן הרפתוטעמו לא ערב.הנקודה היא המקור, השורש – זה הגיע מן הרפת, גם אם הטעם לא ערב. הנוסטלגיה באשר היא מעניקה הרגשה של בראשיתיות, והמשוררת בבגרותה משלימה עם כך שלעתים הנוסטלגיה היא מרה.ב"מעלית אל הים" מבקשת נפשה של המשוררת יותר, היא רוצה לרדת אל שורשי הדברים : לפתור את מהות העולם, ן לברוא חידת עולם חדש. נסיונות אלה סוחפים את המשוררת לברוא לה מתמטיקה חדשה : " הקדמנו דברים בסוגרים/ ולא פתרנו עד הסוף/ ביצרנו מספרים חלשים בתוכנו/ עכשיו צריך לשנות/ סדר קדימויות/ כדי להגיע/ ל'אתה אחד ושמך'/ צריך לזכור מתי הביטוי/ נותן אפס/ אסור שהביטוי ייתן אפס/ כי אפס הוא מוות/ למשתנים היקרים ביותר/ בלבנו" ( עמוד 23).המאבק בסופיות, בזמן, במוות – המאבק הזה מקבל כאן ממדים של קדושה, של חיפוש אחר מהות אחת, של אמונה במהות על : מעבר לכל המשתנים יש נהייה אחר הקבוע שייתן משמעות לכל. בעולמה של חלי יש קידוש של החולין למהות נשגבת חדשה.גם בחיפוש אחר קרן העין הכחולה, נזקקה חלי איתן למונחי קדושה עתיקים. באותו שיר על קרן העין כתבה חלי : "הסנה לא יאוכל" ובכך כמו נתנה משמעות חדשה משלה למעמד ההתגלות של הנביא.החיפוש אחר מהות שתסחף אותה מעלה, יוצר 'מעלית אל הים' ולוקח את המשוררת המתנבאת לבקש התגלות משלה:"קראתיכם מסבכי עננים/ להוליכני במעלותם הנעות/ לפלס נתיב לבן בין סערה לסערה" ( עמוד 45).העולם של חלי איתן יוצרת התחברות מיוחדת עם גרמי השמים, רצון להוציא את הקוסמוס מגלות לגאולה , כך למשל בשירה על הלבנה שבשמים:"שוב מתמעטת/ אוספת את אורה אל גופה/ נעטפת בבדידות כהה/ של גלות קוסמית/ עד יום גאולתה" ( עמוד 60.שוב מתגלה בשיריה של חלי אותו לחן קסום, שוב אותה התפעמות והתחברות לעולמות נסתרים ובראשיתיים - וכל אלה מוליכים את האדם לזרימה אחרת, להתחברות מופלאה אל הכמוס מכל, אל הסוד, אל עולמו האמיתי.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת הרצל חקק

.