אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

סנקציות פליליות לחייבי גיוס חרדים


סנקציות פליליות לחייבי גיוס חרדים

סנקציות פליליות לחייבי גיוס חרדים

הסוגיא הבוערת העומדת כרגע על סדר היום הציבורי במדינת ישראל היא סוגיית גיוסם של בני הישיבות לצבא.

"וועדת שקד" החליטה בסופו של דבר להטיל סנקציות פליליות על חייבי גיוס חרדים שיסרבו להתגייס לצה"ל.

זהו מאורע הסטורי, שלא אירע במדינת ישראל מאז קיומה. הציבור החרדי יחוייל לצבא בכח.

ואני מאד שמח על החלטה הסטורית זו!

ייתכן שקוראים רבים ירימו גבה, וישאלו: "אתה, החרדי, שמח על כך שהולכים לחייל בכח את בני הישיבות? הרי כל הציבור החרדי זועם וזועק, ומתכונן למחות על כך בכל כוחו!".

ואני עונה: "כן, אני שמח"!

ואסביר את דברי:

כבר כתבתי מספר פעמים במגזין, שיהודי חרדי אינו יכול להכיר במדינת ישראל. זו אינה מדינה יהודית מבחינתו. מדינה הקובעת שהחוק של המדינה הוא מעל חוקי התורה – לעולם לא תוכל להיחשב מבחינתו כמדינה יהודית!

ממילא צבאה של מדינה זו, ההופך אותה בעצם למדינה (שכן ההבדל בין מדינה אחת לשניה היא באפשרותה להיות לא נשלטת על ידי אחרת, דבר המתאפשר על ידי כוחה הצבאי) – אסור בהליכה אליו על פי ההלכה.

הציבור החרדי החל לעלות לארץ עוד לפני המצאת הציונות, שהפכה את עם ישראל ללאום בלי דת, מתוך מטרה לקיים את מצות יישוב ארץ ישראל, ולא כדי להקים יישות מדינית, האסורה לפני ביאת משיח.

יהודים מאירופה, אסיה ואפריקה, ואפילו מאמריקה, עלו לארץ במטרה להקים בה יישובים של תורה ועבודת ה'.

אבל מעשה שטן הצליח רח"ל, והוקמה תנועה שמטרתה להוציא מעם ישראל את נשמתו, כפי שהגדירה ביאליק בשירו "המתמיד", שהיא תורת ישראל. את בית המדרש הגדיר כ"בית היוצר לנשמת האומה".

מעתה נוצר עם חדש! לא עם יהודי, אלא לאום דובר עברית!

חסל סדר ישיבות! חסל סדר לימוד תורה! במוסדות החינוך מלמדים שאין דין ואין דיין רח"ל.

אז במה אנחנו יהודים? כי יש לנו מערכת גנים תורשתית? או אולי (כפי שנטען כאן כבר במגזין), בעצם הפלסטינים הם היהודים האמיתיים שהתאסלמו או התנצרו, ובאירופה נוצרה תנועת גיור המונית?

אז בשביל מה להקים מדינה? בגלל גנים? בגלל התגיירות המונית?

לא! יש לנו מורשת! אברהם יצחק ויעקב פסעו במשעולי אדמה זו. גם בניהם וצאצאיהם. פה מלך המלך דוד, ובנו שלמה, ויתר צאצאיו, עד שגלה העם מארצו בכח הזרוע, אבל שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתקווה ומתפילה לשוב לארצו.

בשביל מה?

כי יש לנו מצפון אמביוולנטי? כי בעצם אנחנו יודעים עמוק בלב שבלי תורה עם ישראל אינו קיים? כי אנחנו מתייחסים לתנ"ך בצורה אמביוולנטית? לוקחים מה שנוח, ומשמיטים מה שלא?

אז יש קומץ משוגעים שהחליטו שעם ישראל יישמר במתכונתו המקורית. מכנים אותם "חרדים".

הטיפשים האלה עשו שטות, ובאו לגור בארץ ישראל. גם להם יש יחס אמביוולנטי למקום הזה. הם רוצים לגור בארץ ישראל, אבל לא להיות חלק ממדינת ישראל.

עד היום הם לא הבינו את זה. הם חשבו שהם יכולים לרקוד על שתי החתונות.

הם יכולים להיות אזרחי המדינה ששונאת את דת ישראל, ובכל זאת לפתוח ישיבות, לקבל החזר על המיסים שהם משלמים בצורת תקציבים למוסדותיהם, ומאידך לחיות חיים דתיים מלאים, ולא להתגייס לצבא שאסור להתגייס אליו על פי ההלכה.

אז הם הקימו מפלגות פוליטיות ושלחו נציגים לפרלמנט שאינו מכיר בתורת ישראל (דבר האסור על פי ההלכה, כפי שטען כל העת האדמו"ר מסאטמער בעל "ויואל משה" זצ"ל), הצהירו בפומבי אמונים למדינת החוק מעל ההלכה, אבל ציפו שיוכלו לזגזג.

והנה נפל דבר בישראל! לא עוד זגזוגים! הגיע רגע האמת!

או שאתם אזרחים נאמנים למדינת החוק מעל להלכה, או שלא.

אנו איננו מעוניינים בלומדי תורה! הם סכנה קיומית למדינת ישראל לא פחות מאירן! (מדברי ראש השב"כ בדימוס, אפרים הלוי).

אתם כקוצים בעינינו! אתם מזכירים לנו את האמביוולנטיות הנוראה שבה אנו שרויים! אנו החילונים עם ובלי הכיפות! אנו החילונים עם הכיפות שיושבים ב"יש עתיד", ובלי כיסוי הראש (לנשים) שיושבים ב"בית היהודי" (יהודי? על פי איזה קריטריונים? במה איילת שקד או נפתלי בנט יהודים?).

אנו בפירוש רוצים להתנתק מהחוט האחרון שקישר אותנו לעם ישראל המקורי! אנחנו נחסל את הישיבות! קץ לנשמת האומה ולבית יוצרה!

אבל איך נאמר זאת בצורה יפה? הרי אנו בכל זאת לא רוצים לחשוף את כוונותינו בצורה ברורה, אפילו לעצמנו, כי אנו הרי יודעים שבכך שמטנו את הקרקע לקיומנו כעם!

טוב, בשביל זה יש בג"ץ! אנו הרי מדינת חוק מעל להלכה.

אז בג"ץ ייקח את חוק השוויון, יעוות אותו וירוקן אותו ממשמעותו האמיתית (שהייתה מניעת קיפוח לאנשים במקומות עבודה), ויחליט שהליכה לצבא היא נטל, ולא עוד מצוה לאומית, ובכך נוכל לגייס את בני הישיבות לצבא.

יופי! יצא המרצע מן השק! עכשיו אני מקווה שכל אותם חרדים טפשים, שעדיין האמינו שייתכן במדינת חוק מעל הלכה דו קיום מינימאלי בין הלאום דובר העברית לבין עם ישראל המקורי (לא זה שנוצר באירופה על ידי גיור המוני[???], או של יוצאי ארצות האיסלם, ששנים החשיבו אותם כאבק אדם, וכחוטבי העצים ושואבי המים של האליטה החילונית-ציונית האשכנזית), ששומר על הלפיד שניתן בהר סיני ומועבר על ידו במשך אלפי שנים דרך היכלי התורה – יבין סוף סוף ש"יוק"! לא ייתכן דו קיום! אין לנו מקום כאן!

וכמו שעם ישראל גלה מארצו בעבר בכח הזרוע, הוא יגלה שוב בכח הזרוע, אלא שהפעם בזרוע זו יש גנים יהודיים, ואולי היא אפילו מניחה תפילין.

הוא ייטול שוב את מקל הנדודים, וייסע שוב לארה"ב, אירופה, אוסטרליה, דרום אמריקה, או לכל מקום שרק יוכל להגיע.

כמו בעבר, בספרד, באנגליה, בצרפת, גרמניה, ויתר הארצות שגירשו את היהודים מתחומן – כך גם במדינת העם דובר העברית, יעזוב עם ישראל את הטריטוריה המכונה "מדינת ישראל", ויעבור לגור במקום שבו לא יפריעו לו לשמור את מצוות דתו, עד שיבוא גואל במהרה, ויחזיר אותו לארץ הקודש, ולא למדינת החוק מעל להלכה.

 [בסוף דברי אני מציין, שניסחתי אותם בחריפות יתירה, אך חוששני שאכן זה יהיה המצב בסופו של דבר, ששני חלקיו של העם היהודי ייאלצו אכן להיפרד סופית, כי הציבור החרדי לא יוכל בשום אופן להשלים עם חוק במתכונת כזאת, ואכן ייאלץ לעזוב את ארץ ישראל.

ייתכן שיש כאלה שישמחו על כך, אך כל מי שמחונן בהסתכלות הסטורית, מבין את תוצאותיו הרות האסון של מעשה זה לציבור הכללי במדינת ישראל.

דבר זה יצרף את הציבור הכללי בא"י לרשימה של הצדוקים, הנוצרים, והקראים, שאבדו לעם ישראל בתהום הנשייה של ההסטוריה.

וכפי שכבר אמר ר' סעדיה גאון: "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"]

תגובות

למה לצבא האוסטרו-הונגרי כן, ולצבא הישראלי לא?!

אפשר אולי להבין מדוע לצבא הרוסי, הגרמני, הפולני או האוסטרו-הונגרי - מותר ליהודים להתגייס, אבל לצבא הישראלי - המאפשר אוכל כשר לחייליו וכו' - הדבר אסור?!

אחרי פרסום הנתונים על-ידי ועדת השרים ולפיהם ישנה עלייה בגיוס החר

אחרי פרסום הנתונים על-ידי ועדת השרים ולפיהם ישנה עלייה בגיוס החרדים לצה"ל, נשמעת ביקורת נוספת, הפעם מפי בכיר לשעבר בצה"ל שעסק במשך שנים בגיוס חרדים. לדבריו המגמה הפוכה לחלוטין וכי ישנה ירידה משמעותית!!!!!!!!!!!!! הם פשוט שקרנים. אין סיבה לגייס בכח אף אחד. עמותת חדו"ש הוכיחו שרובם המוחלט של המתגייסים הם מלפני העברת החוק, ואילו לאחר ההעברה ברוך השם חלה ירידה דרמטית גם בייחס לתקופה זו בשנים הקודמות! לכולם היה ברור שחוק הגיוס לחרדים רק יסיג את החרדים אחורה. כל המלחמה לגייס חרדים היא מלחמה נגד השם לא לשכוח מה עומד מאחורי הכל! אמת ואמונה בכל מילה. שייראו וייראו איך השם ית' מגין על החרדים, עם ישראל תחזרו בתשובה, להיתחזק בשמירת שבת תורה ומצוות..בלי לימוד תורה וקיומה אין הגנה לעם ישראל.

הרב, סא"ל רם משה ראבד שכיהן כרב חיל האוויר, דוחה על הסף את הטענות כי ישנה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצה"ל. "מאוד התפלאתי מהנתונים מאחר ואני עוקב אחרי הנושא הזה, ובאופן קבוע אני שומע כי ישנה ירידה משמעותית ביותר בגיוס החרדים מאז חקיקת החוק, גם שר הביטחון אמר את זה". ברוך השם חלה ירידה דרמטית. תבין ש"חילוני" זה שקר, זו המצאה, זו התכחשות למי שאתה באמת..

עליות לארץ לא התחילו כשהרצל הוזה המדינה התחיל לדבר על זה. המון ישובים קמו ע"י חרדים הרבה לפני שהמדינה חשבה לקום!!! ואז הגיעו קבוצת אנשים שהסתובבו בעולם וטענו שהם היהודים האמיתיים, לקחו את כל התקציבים לעצמם ולא נתנו לחרדים! כל חרדי שהגיע לארץ גזזו לו את הפאות (תימנים וכדומה) לחרדים אחרים לא נתנו סרטיפיקטים להיכנס וכו'. אני דור 11 בארץ!!! הייתי כאן לפני המדינה ואשאר כאן גם אחרי שכולכם תרדו מהארץ! תחשבן כמה זמן זה 11 דורות... - רמז: זה היה הרבה לפני העלייה הראשונה...

משכך פנה הרב ראבד לגורמים בצה"ל האמונים על גיוס מלשבי"ם (מיועדים לשירות ביטחון) והם לא הבינו את פשר הנתונים שהתפרסמו. "לא הבנתי איך לפתע פתאום חלה עלייה, כשידוע לכולם שיש ירידה פניתי לגורמים בצה"ל גורמים שיש להם קשר ישיר עם אגף כוח אדם שיסבירו לי איך זה יכול להיות, והם פשוט לא האמינו שמישהו פרסם כזה נתון. הם לא יודעים איך יכול להתפרסם כזה נתון כי הם לא מכירים את זה בכלל",

"כולם יודעים על ירידה בגיוס החרדים", אומר הרב ראבד ותוהה, "איך בכלל אפשר לחשוב על עלייה זה הרי סותר כל היגיון. מדוע שהציבור החרדי פתאום יעלה באחוזי הגיוס, מה קרה כאן שהציבור החרדי יתגייס? אני אומר זאת בצער רב מכיוון שבמשך השנים מי שלא למד בישיבה לאחר התייעצות עם רבותיו קיבל אישור והתגייס ובצבא היו הרבה חרדים, ואז הגיע חוק הגיוס שהרס את הכל" וברוך השם חלה ירידה דרמטית.

אחוז ממש נמוך מאוד מאוד של חרדים מתגייסים כך שכל שינוי קטן יכול להצביע על עליה גדולה אבל זה בולשיט בהחלט. מתחקירים כבר למדנו שהחרדים הם לא חרדים באמת אלא דתיים לאומיים ואף חילונים שבעבר היו חרדים אבל מקמבנים אותם כדי שיקבלו ת״ש.

מעשה שאירע עם רבי לייב, בנו של ה'חפץ חיים זצ"ל'

מעשה שאירע עם רבי לייב, בנו של ה'חפץ חיים זצ"ל', ממנו נלמד כיצד צריך לכבד תלמידי חכמים.

מעשה שהיה כך היה. חתנו של החפץ חיים, רבי מנחם מנדל זקס זצ"ל, יום אחד חש לפתע כאבים באזניו. כאשר סיפר על כך לגיסו רבי לייב בנו של החפץ חיים, הגיב בנימת חרדה ואמר: 'האוזן כואבת, נורא ואיום, מוכרח אתה לנסוע תיכף ומיד אל ד"ר שבת לוילנא'!

ד"ר שבת היה רופא מומחה ביותר, שלקח בשכרו הון רב. התעריף לתשלום עבור ביקור במרפאתו בלבד, עמד באותם הימים על עשרה רובלים שלמים, היה זה סכום עצום מאוד, ולכן נמנו על לקוחותיו, בעיקר חולים אשר רופאים רגילים לא העלו מזור למחלתם. מצבו של ר' מנדל לא נראה היה מדאיג במיוחד, כאב אזניים שגרתי. יכולים אנו להבין עד כמה נשמעה הצעתו של רבי לייב מוזרה, ומדוע לא התקבלה על דעתו. אז אמר לו ר' מנחם מנדל ז"ל 'לד"ר שבת? על שום מה? אטבול פיסת צפר גפן בשמן חם, אניחנה באזני, והכאב יחלוף כלעומת שבא בעזרת ד', טען.

אולם רבי לייב לא השתכנע, 'אסור להתחכם כשמדובר באוזן', אמר בתוקף, ואפי' נתן לו את מלא הסכום הנדרש. לא נותרה לרבי מנחם מנדל ברירה, כי אם להענות לדרישת גיסו, המתין לעגלה הנוסעת לוילנא. ובינתיים הרהר בליבו, 'וכי מה בדיוק אומר לד"ר, הוא ישימני ללעג ולקלס, וכי מי מגיע במיוחד לוילנא בעקבות כאב אזניים פשוט, לבסוף החליט לספר דברים כהווייתם'.

כאשר הגיע אל הרופא סיפר לו, כי הוא בעצמו לא היה מעלה בדעתו לטרוח להגיע אליו, אלא שחזקה עליו מצוות גיסו אשר אילצו לעשות את הדרך הארוכה ולהיבדק על ידי רופא מומחה, כצפוי לא מצא הרופא בעיה מיוחדת, ואף התפלא לסיבת טרחתו המיוחדת של האורח עד לוילנא בשל כאב אזניים. כאשר היה רבי מנחם מנדל ז"ל בדרכו חזרה לראדין, חשב בליבו, 'כאשר אגיע אל העיירה, אגש אל ביתו של גיסי, ואברר על שום מה ולמה הטריחני בכל הטרחה הזו'.

אלא שכאשר הגיע אל העיירה, התברר כי אינו צריך להרחיק לכת עד לביתו של רבי לייב, רבי לייב עצמו היה בתחנה והמתין לו. בטרם הספיק רבי מנחם מנדל להוציא הגה מפיו, פנה אליו רבי לייב ושאל בדאגה, 'נו, מה אמר ד"ר שבת', השיב ואמר, 'מה שכולם אומרים, אין כאן כלום, ולא הייתי צריך לבוא, באמת אינני מבין מה רציתם ממני', שאל רבי מנחם מנדל. רבי לייב התבונן בו, ואמר, 'אינך יכול לתאר לעצמך כמה פחדתי, האינך זוכר מה אירע אותו יום, עמד אחד האברכים, ודיבר בגנות אחד מראשי הישיבה, ואתה שמעת ולא מחית והרי למדנו במסכת בבא מציעא (סד:) על רבי אלעזר בר' שמעון, שמאחר ושמע דבר זלזול בתלמיד חכם ולא מחה בו כראוי, יצאה תולעת מאזנו לאחר פטירתו. נרעדתי כולי, מי יודע מה קרה, לכן שלחתי אותך לד"ר שבת, עכשיו נרגעתי, כאשר בס"ד הוא אמר שאין לך כלום' ע"כ הסיפור.

ולצערינו בדורינו יש אלו (פלג ערב רב) המלהיגים על גדולי הדור ובפרט על רם על כל רמים, נזר הנבונים, פאר הדור והדרו, כשלמה עוטה אורה, עטרה שעטרה לו אמו, כבוד שמו הולך לפניו, מהיחידים שנלחמים בכבוד שמים וכו' הצדיק החזק שנלחם נגד שמד והזימה של הגיוס של בני ישיבה, ה"ה הצדיק הגאון הגדול מרנן ורבנן ר' שמואל אוירבך שליט"א מהיחידים שנלחם מלחמת ד' בעמלק מדור דור, והרי הגמ' אומרת ב"מ (סד:) על רבי אלעזר בר' שמעון, שמאחר ושמע דבר זלזול בתלמיד חכם ולא מחה בו כראוי, יצאה תולעת מאזנו לאחר פטירתו!!!!!!!!! איך מעיזים ללכת נגד קדוש וטהור שמלא ביראת שמים, תורה, וקדושה??????

וגם אפשר לצרף אליו, הגאון הגדול הצדיק ר' ישראל יצחק קלמנוביץ שליט"א כשהוא מצטרף לרבנים לאדמורי"ם ולראשי הישיבות המזוהים עם הפלג הירושלמי -הצודקים במה שהם יוצאים והולכים בתוקף נגד חוק הגיוס של שמד וזימה בצבא: "זה 'טרייף חזיר'! ואין בזה חידוש כלל" המאבק על חוק הגיוס [המתוקן] הם יוצאים בתוקף נגד התיקון לחוק הגיוס שאושר השבוע בכנסת המינים השפלים.

הגרי"י קלמנוביץ שליט"א אמר בשיחה לקבוצת אברכים שבאו לשמוע את דעתו בנושא. הרב ציין בפניהם שכבר דיבר וכתב על כך בשנה האחרונה והביע דעתו כי "כולם יודעים שההליכה לצבא בכל מסלול, זה איסור גמור, זה 'טרייף חזיר'! זה דבר ברור ופשוט, ואין בזה חידוש כלל. גם ידוע לכל שהצבא הוא 'בית תלמוד' לפריקת עול ולג' עבירות חמורות, ג"ע שפ"ד וכפירה בעיקר. אך כעת אנו עומדים במצב הרבה יותר חמור, שכעת כל עיקר המטרה של השלטון הוא במטרה ברורה, בדווקא, כדי לקלקל את החרדים, וכפי שהם אומרים שרוצים שאחרי שיהיו בצבא לא יחזרו ללמוד תורה בכולל אלא ייצאו לשוק החופשי ואחר כך יהיו נעשים חילוניים, והם טורחים טירחות רבות בשביל זה. ולדאבוננו יש להם מסייעים משולי המחנה. הלא הם רוצים לשבור את המחיצות לפרוץ הגדרים והגבולות שבין היהדות החרדית לבין החילוניים".

"איך יתכן מצב כזה שיש מסיתים ומדיחים בריש גלי, שמפרסמים בכל מיני פרסום, שחושבים מחשבות אוון, באסיפות של 'גייסים' למיניהם, ועוד ועוד, באיזה דרכים אפשר להרוס את הדת, וכולם שותקים – וכי אין זה פלא? הייתכן?

היאך יתכן שראשי העם אינם זועקים מרה, ואדרבה משתיקים ומפרסמים [דברי שקר] שעכשיו אינו 'עת צרה היא ליעקב' כלל. אלא 'הכל מסתדר', ולא נותנים לזעוק, ומסתירים את ההסתר בתוך הסתר, ואותם דיינים ראשי עם בעלי שוחד 'החרדים' מצירים ומריעים ליראי חטא הזועקים מרה - כנגד אקדמיה או כנגד הצבא, אוי, כמה רודפים אותם! וכבר אסרו למחות ולזעוק את האמת".

הגרי"י קלמנוביץ' הוסיף משפט חריף, שאותו ביקש להדגיש במיוחד: "וכל זה למה?- כי זה נגד 'המפלגה' שנעשה כמו 'עבודה זרה' רח"ל!”

בסיום דבריו אמר, כי המצב שהתפתח בענין החוק החדש, מחייב מאבק ציבורי נרחב. "זו עת מלחמה וצריכים לדעת שמי שמחריש ואיננו מתייצב למערכה, איננו נידון רק כמשתמט אלא נחשב חס ושלום כעוזר ומסייע לאוייב!"

שלום עלייכם

אז בהצלחה בנדודים בעולם לאחר שרותי הארוך והקשה בצה"ל שכלל כמה קרבות מפורסמים יחסית נדדתי 6 שנים זו חוויה מבגרת ומעצבת ביותר
יתחוור לכם אחי החרדים ששם בגולה אין חמור של משיח שניתן לרכוב לו על הגב בהנחה ותהיה מדינה אשר תסכים לקבל אותכם
הזיגזוג הלא בריא בין עולם התורה לבין ניצול ציני של אנשים טובים מכם שבדם חייהם מקנים לכם ביטחון נאורות ודמוקרטיה במזה"ת הקטלני ומפרנסים את ישיבות הבטלה שללא דין או דיין הפכו מיקלט לאסקפיסטים שלא לוקחים אחריות על עצמם ועל חייהם ומיתרבים בקצב לא סביר על חשבון משלם המיסים שזה שוב פעם אני שבהשקעה של שנים וסכומים לא מבוטלים ולימוד מחשבה ומאמץ הקמתי עסק לא רע ואין לי שום רצון לפרנס את משפחותכם
אוסיף גם בנימה אישית שהדעה שלי על הציבור הנ"ל כול כך נמוכה שנזקו רב מתעולתו לצה"ל ועדיף רק ליסגור את הברזים
מר העצני לצערי אתה טועה החרדים לא הולכים לשום מקום ונוסיף לסבול מהשטיות שלהם עוד שנים ארוכות
ובמידה ואתה צודק לא אזיל דמעות על הפרדה גם השחצנות הבילתי ניתפסת שמכתירה עצמה כנציג היהדות "האמיתית "לא תחסר
התוצאות בשטח מראות גירסאה לא מוצלחת לשאריות גלות בארץ שלנו פשוט לא רלוונטי

למה לשקר

אחרי פרסום הנתונים על-ידי ועדת השרים ולפיהם ישנה עלייה בגיוס החרדים לצה"ל, נשמעת ביקורת נוספת, הפעם מפי בכיר לשעבר בצה"ל שעסק במשך שנים בגיוס חרדים. לדבריו המגמה הפוכה לחלוטין וכי ישנה ירידה משמעותית!!!!!!!!!!!!! הם פשוט שקרנים. אין סיבה לגייס בכח אף אחד. עמותת חדו"ש הוכיחו שרובם המוחלט של המתגייסים הם מלפני העברת החוק, ואילו לאחר ההעברה ברוך השם חלה ירידה דרמטית גם בייחס לתקופה זו בשנים הקודמות! לכולם היה ברור שחוק הגיוס לחרדים רק יסיג את החרדים אחורה. כל המלחמה לגייס חרדים היא מלחמה נגד השם לא לשכוח מה עומד מאחורי הכל! אמת ואמונה בכל מילה. שייראו וייראו איך השם ית' מגין על החרדים, עם ישראל תחזרו בתשובה, להיתחזק בשמירת שבת תורה ומצוות..בלי לימוד תורה וקיומה אין הגנה לעם ישראל.

הרב, סא"ל רם משה ראבד שכיהן כרב חיל האוויר, דוחה על הסף את הטענות כי ישנה עלייה משמעותית בגיוס החרדים לצה"ל. "מאוד התפלאתי מהנתונים מאחר ואני עוקב אחרי הנושא הזה, ובאופן קבוע אני שומע כי ישנה ירידה משמעותית ביותר בגיוס החרדים מאז חקיקת החוק, גם שר הביטחון אמר את זה". ברוך השם חלה ירידה דרמטית. תבין ש"חילוני" זה שקר, זו המצאה, זו התכחשות למי שאתה באמת..

עליות לארץ לא התחילו כשהרצל הוזה המדינה התחיל לדבר על זה. המון ישובים קמו ע"י חרדים הרבה לפני שהמדינה חשבה לקום!!! ואז הגיעו קבוצת אנשים שהסתובבו בעולם וטענו שהם היהודים האמיתיים, לקחו את כל התקציבים לעצמם ולא נתנו לחרדים! כל חרדי שהגיע לארץ גזזו לו את הפאות (תימנים וכדומה) לחרדים אחרים לא נתנו סרטיפיקטים להיכנס וכו'. אני דור 11 בארץ!!! הייתי כאן לפני המדינה ואשאר כאן גם אחרי שכולכם תרדו מהארץ! תחשבן כמה זמן זה 11 דורות... - רמז: זה היה הרבה לפני העלייה הראשונה...

משכך פנה הרב ראבד לגורמים בצה"ל האמונים על גיוס מלשבי"ם (מיועדים לשירות ביטחון) והם לא הבינו את פשר הנתונים שהתפרסמו. "לא הבנתי איך לפתע פתאום חלה עלייה, כשידוע לכולם שיש ירידה פניתי לגורמים בצה"ל גורמים שיש להם קשר ישיר עם אגף כוח אדם שיסבירו לי איך זה יכול להיות, והם פשוט לא האמינו שמישהו פרסם כזה נתון. הם לא יודעים איך יכול להתפרסם כזה נתון כי הם לא מכירים את זה בכלל",

"כולם יודעים על ירידה בגיוס החרדים", אומר הרב ראבד ותוהה, "איך בכלל אפשר לחשוב על עלייה זה הרי סותר כל היגיון. מדוע שהציבור החרדי פתאום יעלה באחוזי הגיוס, מה קרה כאן שהציבור החרדי יתגייס? אני אומר זאת בצער רב מכיוון שבמשך השנים מי שלא למד בישיבה לאחר התייעצות עם רבותיו קיבל אישור והתגייס ובצבא היו הרבה חרדים, ואז הגיע חוק הגיוס שהרס את הכל" וברוך השם חלה ירידה דרמטית.

אחוז ממש נמוך מאוד מאוד של חרדים מתגייסים כך שכל שינוי קטן יכול להצביע על עליה גדולה אבל זה בולשיט בהחלט. מתחקירים כבר למדנו שהחרדים הם לא חרדים באמת אלא דתיים לאומיים ואף חילונים שבעבר היו חרדים אבל מקמבנים אותם כדי שיקבלו ת״ש.

סנקציות פליליות- בדיחה עלובה

ועדת שקד היא פארסה עלובה תעודת עניות לפוליטקאים שלנו. לפני שאעבור לחרדים נזכיר את הביזיון של אי השיוויון של ישיבות ההסדר צעיריהםישרתו 17 חודשים במקום 16 חודשים איזה הישג מדהים! סאנקציות פליליות? אם הרבנים יורו לחסידיהם לללכת למעצר ולא להתגייס אזי יקימו מחנות מעצר המוניים.?(אולי ערי אוהלים שיכילו את על העצורים?) מוכרים לנו את הסיפור על "ההישג"של ועדת שקד: החרדים ייקראו להתגייס רק בסוף 2017 ורק שיהיו בני 24 או בני 26 מטופלים באולי שלושה זאטוטים. אבל מעבר לכך צורמת הפרדיגמה של יוזמי ההסדר:יש ללכת להתנגשות חזיתית מול הציבור החרדי לכופף אותו. ועדת שקד היא סמל לאטימות מחשבתית- אי הבנה טוטלית של החשיבה החרדית אי רצון להכיר או להבין את מניעי הציבור החרדי . מה שעומד מאחורי מסקנות הועדה הוא רצון של פוליטיקאים ציניים לצבור פופלריות פופוליזם זול שנוח לו להתעלם מייחודו של נמגזר החרדי להתעלם מהאינטרס החשוב יותר- שילוב חרדים בשוק העבודה
הדרך להבנה עם המגזר החרדי היא דרך של הידברות כל כפייה לא תצלח. אני בז לכל הפוליטקאים שתוקפים את החרדים על אי התגייסות הם חושבים שנשכח עובדה פשוטה: מעולם לא היה בכנסת ישראל רוב חרדי ולכן כל החוקים וכל התקנות בנושא גיוס החרדים הושג ברוב חילוני ! המחשבה שניתן בפעם אחת בועדה אחת לשנות מצב שנוצר כאן במשך עשרות שנים בזכות רוב ומניפולציות של חילונים היא מחשבה נואלת לגיטמי לחשוב על שינו אבל זה יכול להתבצע רק בשום שכל נטול התנשאות ללא פופוליזם אבל זה אתגר גדול מדי עבור הפוליטיקאים שלנו

החרדים מנסים לכפות על הרוב את תפישת עולמם ולהכריחו לפרנסם

היהדות לאורך הדורות אמרה:תן לאלוהים אשר לאלוהים ותן לקיסר אשר לקיסר או "דינא דמלכותא דינא".

החרדים חיים במדינה ועליהם לציית לחוקיה. אם המדינה אינה מוצאת חן בעיניהם שילכו לברוקלין.

מדוע על כולם חולת סנקציות פליליות ועל חרדים- לא?

החרדים אינם יכולים לכפות את הערכים שלהם על חברה שאיננה שותפה לערכים אלה. מתוך יחס של כבוד אנו מוכנים לפרנס 1,800 אברכים עילויים ואף אחד יותר.

הציטוט הראשון שהבאת הוא ציטוט

הציטוט הראשון שהבאת הוא ציטוט של ישו מהברית החדשה ואין לו קשר ליהדות,אפשר להגיד אפילו שהתנ"ך מביא מסר הפוך לחלוטין,הציטוט השני הוא מדויק ושייך לעניין.

לא כל החרדים כמוך

יש חרדים שהתגייסו ומתגייסים גם היום, והזרם הזה רק ילך ויגדל, חלק גדול מהחרדים מזדהה עם המדינה והופך להיות ציוני יותר ויותר, בדלנים מהסוג שלך יהפכו למיעוט שולי, ימלמלו להם בצד את הדעות ההזויות שלהם בלי שאף אחד יתייחס אליהם.

ידוע לי שיש כבר 2 גדודים של נח"ל חרדי

אני מניחה שיש גם חרדים הגונים שהתגייסו לצה"ל

הבעיה היא עם המנהיגות החרדית שכופה על הציבור את דעתה.

החילונים הם יהודים מודרנים שעשו שילוב בין הלאומיות היהודית/ ישראלית ובין התרבות היהודית, הכוללת בתוכה גם מסורת.לכן, המדינה הציונית משמרת את הכשרות, למשל ונושא זה מנוצל בידי החרדים והפך למסחטת כספים כלפי אנשי העסקים והצרכנים החילוניים.

כעת, מאחר שהמנהיגות החרדית נוהגת כמו פרעה שסירב לתת לישראלים לעזוב, הפורום לשוויון בנטל יוצא בפרוייקט חדש:
חרם על הכשרות של בד"ץ ובד"ץ יוסף

לא נשלם יותר כדי לפרנס את מסחטת הכספים החרדית.

לא הבנתי אז מה העמדה שלך?

אז מה אתה בעצם טוען? חרדים צריכים להתגייס לצבא ישראל, שאגב: מצווה להתגייס אליו!
או לא?

רס"ג באמונות ודעות מביא את

רס"ג באמונות ודעות מביא את האמירה שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה כדי להראות שאם עם ישראל הוא נצחי כפי שכל הנביאים מבטיחים אז ברור שהתורה שלו נצחית,זו בעצם הוכחה לנצחיות הערכים הדתיים המיוחדים לעם ישראל מתוך הלאומיות הישראלית.

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

משהו קטן לוודא שאינך רובוט. משתמשים רשומים מדלגים

ענה לשאלה / השלם את החסר

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת עדינו העצני