אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

הכשלים הצבאי של תוכנית שליפן הלכה למעשה - חלק ב


התמונה של תומר ריבל
הלמוט פון מולטקה הצעיר

הלמוט פון מולטקה הצעיר.

לחלק א של המאמר הדן בתכנון הצבאי הגרמני לקראת מלחמת העולם הראשונה

היסטוריונים צבאיים כתבו רבות על הסיבות לכשלון המהלך הצבאי הגרמני בתחילתה של מלחמת העולם הראשונה, מהלך שהוציא לפועל את תוכנית שליפן.

למעשה ישנן שתי אסכולות עיקריות שמסבירות את הכשלון במונחים צבאיים. האסכולה הראשונה בוחנת את הלקונות בתהליך קבלת ההחלטות האופרטיביות של הפיקוד הגרמני בשדה הקרב באוגוסט-ספטמבר  1914, בראש ובראשונה בכל הקשור לתפקודו של הלמוט פון מולטקה הצעיר (אחיינו של מולטקה הקשיש) שכיהן כרמטכ"ל עם פרוץ הקרבות.

החלטתו של מולטקה לשנות את התוכנית המקורית ולא לפלוש להולנד (דבר שהיה בניגוד לרצונו של שליפן, קודמו בתפקיד) גרמה לדחיסות יתר של הכוחות הגרמנים בעמק הצר של נהר המז, עיכבה את תנועתם והחלישה את הכנף הימנית שאמורה היתה להנחית את המהלומה הכבדה ביותר על צרפת. ראוי יהיה לציין כי ב-1913 כשהוא על ערש דווי, ביקש שליפן מקציניו כי לא משנה מה יולידו המאורעות בשדה הקרב, יש לוודא כי הכנף הימנית לא תוחלש. עליה מוטל היה כל גורלה של התוכנית.

על פי עדויות משדה הקרב, מולטקה הפגין חולשה אישית בניהול האופרציה הסבוכה שכרוכה היתה בפלישה הגרמנית לבלגיה ולצרפת. תוכנית שליפן היתה מבוססת על היכולת לנהל מספר רב של יחידות בו זמנית ביד רמה ובתזמון מדויק. מולטקה לא היה האיש המתאים לעשות זאת. קצינים בכירים שביקרו אותו בפיקוד סיפרו על אדם שלקה בדיכאון ואף בהתמוטטות עצבים בתחילת ספטמבר כאשר דברים החלו להסתבך.

האסכולה השנייה שבראשה עומד ההיסטוריון הגרמני ג'רארד ריטר (שבעצמו לחם במלחמה) יוצאת מתוך נקודת הנחה שהתוכנית היתה לקויה מלכתחילה בלי קשר להחלטה אופרטיבית כזאת או אחרת בשדה הקרב.

הבעיה המרכזית סביב התוכנית היתה שהיא תבעה מהצבא הגרמני את הבילתי אפשרי מבחינה לוגיסטית וגיאוגרפית. החייל הגרמני נדרש לצעוד 20 מייל ביום במשך שישה שבועות. בהעדר אמצעי תחבורה מכניים, העומס הגופני שהוטל עליו היה עצום. הצבא הגרמני של 1914 נהנה מניידות גבוהה כל עוד היתה לו גישה למסילות הברזל הגרמניות שבשטח האויב לא היו קיימות.

על פי התוכנית, כ-30 קורפוסים אמורים היו להידחק על פני חזית שהשתרעה על פני 300 ק"מ, כאשר לכל קורפוס הוקצו כ-10 ק"מ בהם היה אמור להתקדם. בשטח לא היו מספיק כבישים ונתיבים למעבר של כוחות כה מסיבים והתוצאה היתה פקק תנועה אחד גדול שנוצר על ידי טורים בני עשרות קילומטרים של חיילים – דבר שהביא להאטה נוספת של הכוחות וקושי עצום לעמוד בלוחות הזמנים הצפופים שהתוכנית הציבה. יש לזכור כי הצלחתה של תוכנית שליפן הייתה בנויה מהירות וניידות. כפי שצוין לעיל, ההחלטה לוותר על פלישה להולנד הפכה את הבעיה שקיימת הייתה בלאו הכי לחמורה עוד יותר.  

תוכנית שליפן לא נתנה תשומת לב מספקת לצעדים הנגדיים של האויב. הצבא הבלגי הפגין התנגדות רבה יותר מכפי שחזו המתכננים הגרמנים. הצבא הגרמני נאלץ להכניס לפעולה תותחים כבדים (Big Bertha Guns) על מנת לכבוש ביצורים סביב העיר לייז' – מהלך שעיכב את ההתקדמות לעבר צרפת. חיל המשלוח הבריטי, למרות שהיה קטן, לחם בנחישות לצד הצרפתים והקשה על הגרמנים.

האירוע המכונן שגרם לכשלון המהלך הצבאי גרמני היה (בניגוד לתחזיות) המהירות שבה הצליח המבא הרוסי להניע כוחות לחזית. כבר ב-26 לאוגוסט הוא פתח במתקפה על מזרח פרוסיה. מולטקה נאלץ לגזול 2 קורפוסים מהכנף הימנית ולשלחם לחזית המזרחית. כוח המחץ הגרמני נחלש באופן משמעותי. הפחד הגדול ביותר של שליפן בכל הקשור לכנף הימנית התממש.

הכשלון הדיפלומטי

תיאור הכשלים הצבאיים – האופרטיביים של תוכנית שליפן מציג רק חלק מהתמונה הכוללת של הכשלון הגרמני בחודשים הראשונים של המלחמה. תוכנית שליפן שמה דגש בלעדי על האימפרטיב הצבאי. מתכנניה היו אנשי צבא ומחובתם היה לספק לדרג הפוליטי תוכנית צבאית שתבטיח ניצחון מהיר תוך התמודדות בשתי חזיתות. מחובתו של הדרג הפוליטי היה לבחון שיקולים נוספים מעבר להיבט הצבאי הצר. וכאן בא לידי ביטוי הכשלון הגדול.

בגרמניה ערב מלחמת העולם הראשונה לא היו כוחות פוליטיים חזקים די הצורך בכדי להוות אלטרנטיבה לחשיבה הצבאית ולתכנן אסטרטגיה רחבה יותר שתכלול גם קונטקסט פוליטי. חסרה היתה בגרמניה תרבות פרלמינטרית של דיון ושיתוף. אחריות מניסטריאלית לא היתה חלק מהתרבות הפוליטית הגרמנית שבה הכוח היה מרוכז בידיו של הקייזר.

בקרה של גופים אזרחיים בצבא לא הייתה קיימת כלל וכלל. הקייזר הקים שני קבינטים נפרדים, צבאי ואזרחי. הצבא נתן דין וחשבון אך ורק לקייזר. לראייה, הקנצלר Bethmann-Holweg לא היה מודע לתוכניות המלחמה הגרמניות לפני דצמבר 1912, למרות שתוכניות אלו היו קיימות כבר מ-1905. לשם השוואה, בבריטניה הייתה קיימת וועדה להגנה אימפריאלית שתפקידה היה להתוות אסטרטגיה ומדיניות חוץ. בוועדה היו חברים אזרחים ואנשי צבא והיא היוותה פורום בו ניתן היה לדון בסוגיות ביטחוניות באופן פתוח.

לאי שיתופם של גורמים אזרחיים והתעלמות מוחלטת מה אימפרטיב הפוליטי בתוכניות הצבאיות הגרמניות היו השלכות גורל על אופן ניהול המלחמה ועל תוצאותיה. הצורך לפעול מהר על פי התכתיבים של תוכנית שליפן, לא הותיר לדיפלומטיה הגרמנית זמן בכדי לפתור את המשבר של קיץ 1914 ודן את גרמניה למלחמה נגד רוסיה שאולי ניתן היה למנוע אותה בהתנהלות דיפלומטית נכונה. הפלישה לבלגיה סיבכה את גרמניה במלחמה נגד בריטניה והאימפריה שלה – מה שהפך מלחמה בשתי חזיתות לחמורה הרבה יותר.

ב-1870 צרפת הובסה על ידי גרמניה כשהיא לחמה מולה לבד ללא בעלות ברית. ב-1940 צרפת נכבשה על ידי הוורמאכט כתוצאה מהוצאתה של רוסיה ממעגל המלחמה באוגוסט 1939 באמצעות הדיפלומטיה הגרמנית שהצליחה לנטרל את האחרונה על ידי הסכם אי התקפה גרמני-רוסי. ב-1914 צרפת לחמה נגד גרמניה כשהיא מגובה בשתי בעלות ברית ממזרח וממערב. לגרמניה לא היה סיכוי לחזור על ההישג של 1870 ולא משנה כמה גאוניים היו התיכנונים הצבאיים כל עוד הם התבססו על שיקולים צבאיים בלבד.

 

 

תגובות

תודה לתומר

בס"ד
פשוט נפלא!
תודה רבה!
עלה והצלח!
מצפה להמשך בנושא זה ובנושאים אחרים.

תודה גדולה

על כי אנחנו מרוויחים פעמיים. פעם אחת הניתוח שלך מבהיר לנו את תמונת המצב ןפעם שנייה אתה מעביר שיעור מאלף באיך מתמצתים חומר
ואיך מפרידים בין עיקר ותפל ומתרכזים בדברים הרלונטים.אני משתדל ללמוד ממך בנושא זה ההסבר שלך נפלא . אין לי מה להוסיף
אולי את הערתו של אנדרה מורואה שחיבר את דברי ימי צרפת. טענת מורואה הייתה שהפיקוד הגרמני לא היה ממוקד. במקום לעלות על קאלה או על פריז
הם "התברברו" במרדף אחר הצבא הצרפתי הנסוג מרדף חסר תוחלת שרק האריך את קווי האספקה והקשה מאוד על הלוגיסטיקה הגרמנית

תודה על המחמאות

אכן נחמד לשמוע שאנשים אוהבים את מה שכתבת.
אגב לגבי מה שגיורא אמר, שליפן באמת הזהיר את הגנרלים שלו מלחימה נגד כוחות צרפתים נסוגים - זה לדעתו יהפוך את המלחמה לאינסופית - בדיוק מה שהוא קיווה להימנע ממנו

לתומר

בס"ד
תומר היקר!
לתוספת חומר בנושא (אולי אתה כבר מכיר) אני ממליץ על הספר "מלחמה ותחזוקה" בהוצאת מערכות, בפרק רביעי, הדן בתכנית שליפן.

תודה רבה

החומר מאורגן וכתוב היטב תודה רבה על העזרה!

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

משהו קטן לוודא שאינך רובוט. משתמשים רשומים מדלגים

ענה לשאלה / השלם את החסר

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת תומר ריבל