אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

האיש והאגדה- הרב יחיאל יעקובזון משואה על שמו


האיש והאגדה- הרב יחיאל יעקובזון משואה על שמו

האיש והאגדה- הרב יחיאל יעקובזון משואה על שמו
הרב  יחיאל יעקובסון- איש שהוא משואה של אור 

הרב  יחיאל יעקובזון- איש שהוא משואה של אור 

הרב יחיאל יעקובזון ראוי שישיאו משואה על שמו לא רק בימים שבהם מקובל ונהוג להשיא משואות אלא בכל יום. הרב יעקבסון עושה מלאכת קודש- פשוטו של הביטוי כמשמעו. כמו כלים שלובים מחוברים הרב יעקובסון וחינוך ילדים למושג שבו לא רק שלובות יחדיו שתי המלים הראשונות עם שתי המלים האחרונות אלא הן מגדירות אלה את אלה.

הרב יעקובסון הוא מפעל חיים לא רק של עצמו אלא של רבים שהוא הציל אותם מנשירה אל מחוץ לעולם הדתי החרדי שלהם אלא מגורל רע ומר שהיה עלול להיות מנת חלקם אילו לא מנע הרב את היפלטותם מהמסגרת, נשירתם ממנה ונפילתם על תהום הגיהינום שאליו עלולים ליפול, חלילה ולאו דווקא במישור הדתי.

הרב יחיאל יעקובזון העמיד וממשיך להעמיד תלמידים רבים הממשיכים את דרכו.

הצורך בהבעת חיבה בחינוך הילדים.

הצורך בהבעת חיבה לילדים. לדעתו העדר הבעת חיבה עומד בראש רשימת הסיבות לכשלים בחינוך, נשירה ממערכת החינוך ויציאה בשאלה.

 

האבחנה בין חינוך להפעלה במשנת הרב יעקבסון

האבחנה בין חינוך להפעלה. הדרכים שבהם גורמים הורים ומחנכים לצעיר לציית להם אינן נחשבות לחינוך כי אם להפעלה, שהיא ההפך הגמור מחינוך, בין אם הדבר נעשה על ידי פרסים ובין אם על ידי עונשים. לעומת ההפעלה, חינוך הוא לגרום לילד להבין ולהפנים בצורה עצמית את דרך הישר, באופן שמעצמו ירצה להתנהג בצורה נאותה ולא רק כמופעל על ידי אחרים. לדבריו חוסר אבחנה זה הוא הסיבה לשאר המקרים של כשלים בחינוך.

השליחות של חייו

 מגויס ומחויב כולו לשליחות שנטל על עצמו, הרב יחיאל יעקובזון משקיע כל מאמץ אפשרי וכל משאב נדרש, כדי להצליח במשימת חייו, בשליחותו, בייעודו כולל הקמת מכונים וישיבות ובפרט מכון ידידיה על מנת לעזור לכל פונה.

הוא דוגל בהצבת גבולות ברורים לילדים, לא כדי להלך עליהם אימה אלא כדי לחנך אותם כי בחיים יש מסגרות, יש גבולות המפרידים בין מותר לבין אסור, וכי יש פעמים שבהם לא רק מוצדק להגיד "לא" לילד אלא נדרש והכרחי לעשות זאת. ועם זאת- חשובות המוזיקה והנימה. חשוב אופן האמירה. וחשוב מכל שהילד יידע כי הצבת הגבול היא, בשורה התחתונה, למענו ולטובתו. לא כדי למנוע ממנו באופן נחרץ אלא כדי להתיר לו באופן מידתי..

 הרב יחיאל יעקובסון הוא איש חינוך מובהק. האופן שבו הוא מחנך ילדים ממצה את ליבת הערכים החינוכיים. החינוך הוא הבסיס שעליו נבנית אישיותם של הילדים ולפיכך על הבסיס להיות לא רק מוצק אלא גם ואולי בעיקר, אנושי.

מצוות זה כיף?

דווקא בעולם של מצוות, אשר, לכאורה, לא משאיר מרווח ומרחב פעולה וחופש בחירה לפרט, הרב מדגיש את חופש הבחירה השמור לכל ילד, את הלגיטימיות של רצונו, ואת חשיבות הסיפוק מהליכתו בדרך הישר, דרך הטוב. הרב מהווה מצפן ומגדלור של האור הנכון שמאיר את ההולכים בדרך זו.

קשה (ולמעשה- אי אפשר) להפריז בחשיבות שליחותו של הרב. התמסרותו לחינוך ילדים ולמניעת נשירתם ממסגרת חייהם נעשית בדרך המדגישה את החיוב. היא ממוקדת  בהדגשת  הכדאיות של ניצול הזדמנות ומיצוי הסיכוי להפיל מהמסגרת את המרב ואת המיטב. היא מבהירה לילדים כי תחושת סיפוק מהחיים והפיכת ההוויה שלכם לחוויה תלויה בהם. יש להם כל הנתונים לחיות חיים משמעותיים במסגרת, אשר נשירתם ממנה עלולה לחרוץ את גורלם לשבט, חלילה.

הרב יחיאל יעקובסון מוכיח אפוא כי יותר מכל חינוך הוא עשיית מעשה שמעצים את הילד כאדם. חינוך הוא יצירת מרחב לביטוי רצון חופשי וחופש בחירה דווקא בתוך עולם, אשר, לכאורה, מהווה את ניגודם. 

בניגוד למה שעשוי או עלול להשתמע מתובנה זו, הרב לא עושה זאת בהליכה נגד הזרם או בעידוד ילדים למרוד וללכת נגדו אלא להפנים ולהטמיע את ההבנה ויותר מכל להרגיש כי יש להם בחייהם, במקום, בזמן ובמסגרת שבהם הם נמצאים את כל הנתונים לחיות חיים טובים ומספקים.

 

 

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.