אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

האיסלאם ויחסו לנוצרים, יהודים והמערב


התמונה של רבקה שפק ליסק
האיסלאם ויחסו לנוצרים ויהודים והיחס למערב

האיסלאם ויחסו לנוצרים ויהודים והיחס למערב

1.האיסלאם והג'יהאד – מלחמת הקודש

הנחת היסוד של האיסלאם היא שהאיסלאם הוא פיסגת המונותיאיזם ומוחמד הוא אחרון הנביאים. האיסלאם דוגל בדוקטרינת העליונות של האיסלאם על הדתות האחרות. במלים אחרות, האיסלאם הוא האמת היחידה והבלעדית.

בקוראן כתוב:"ונלחמתם (בכופרים )עד כלות".

בניגוד ליהדות שאינה עוסקת בפעולה מסיונרית והנצרות המפיצה תורתה באמצעות מיסיונרית, האיסלאם דוגל  בהשתלטות על העולם בכוח החרב. האיסלאם דוגל במלחמת קודש, ג'יהאד,כדי להשתלט על העולם. זהו ציוו דתי מחייב.

במלים אחרות:הג'יהאד הוא המנגנון המסדיר את היחסים הבינקבוצתיים.

מושג הג'יהאד עבר 2 שלבים:

שלב א' – ימי מוחמד. כדי לשרוד באזור מדברי עם משאבים מוגבלים הפך מוחמד את מאבק ההישרדות לציווי דתי.

שלב ב' – תקופת ההתפשטות של האיסלאם

הג'יהאד הפך לאמצעי למימוש העליונות של האיסלאם. העויינות לדתות אחרות הפכה לצוו אלוהי. המלחמה הפכה לאמצעי לשליטה בזירת היחסים הבינלאומיים.

תפישת הג'יהאד עפ"י השריעה (ההלכה המוסלמית):

* המלחמה היא מצווה דתית קיבוצית המחייבת כל פרט.

* מלחצה לשם השגת הגמוניה היא מוצדקת בשל עליונותו של האיסלאם.

* הג'יהאד ימשך עד שהאיסלאם ישלוט בכל העולם.

* הג'יהאד נתפש כמלחמת מגן על מוסלמים מחוץ לתחומי שליטת האיסלאם.

עפ"י האיסלאם העולם מתחלק ל:

דאר אל- איסלאם – בית האיסלאם (אזור שליטה מוסלמי )

דאר אל- חרב – בית המלחמה (אזור הכופרים)

עליונות האיסלאם על שאר הדתות קבעה את מעמדם החברתי והמשפטי של הלא- מוסלמים תחת שלטון האיסלאם: הלא- מוסלמים הם נחותים, הם נתינים סוג ב' ומעמדם הוא של "בני חסות".

בקיצור, הנחת היסוד של האיסלאם היא מצב של עויינות מזויינת כמצב קבוע. האיסלאם כורת ברית – הודנה- כאשר הוא חלש, ויש על ההודנה הגבלת זמן. התקדים:הסכם חודייבייה. כאשר האיסלאם מתחזק, ההודנה מבוטלת.

2. האופנסיבה האיסלאמית והמדיניות לגבי לא- מוסלמים באימפריה האיסלמית

א. האופנסיבה

* במאות  ה- 7 וה- 8 האיסלאם פתח באופנסיבה:

   כיבוש המזרח התיכון, צפון אפריקה, ספרד, סיציליה, אסיה המרכזית, הודו    ומזרח אסיה.

* בין המאה ה- 11 למאה ה- 14 – האיסלאם בדפנסיבה :

   ספרד נכבשת מחדש ע"י הנוצרים – הרקונקוויסטה- מאות  11 - 15

   סיציליה נכבשת ע"י הנורמנדים ב- 1061

   המזרח התיכון – מסעי הצלב – 1096 – 1260

   אסיה המרכזית – פלישת המונגולים – 1206 – 1260

* בין המאות ה- 14 ל- 17 – האופנסיבה העות'מאנית:

   כיבוש אסיה הקטנה מידי ביצנץ.

    כיבוש המזרח הקרוב

     כיבוש הבלקן

    העות'מאנים עמדו פעמיים בשערי וינה ונהדפו: 1529 , 1683 .

ב. המדיניות כלפי הכופרים

יחסו של מוחמד ליהודים

הרקע ליחסו של האיסלאם כלפי היהודים מקורו באכזבתו של מוחמד מיהודי חצי האי ערב.

מוחמד קיווה שהיהודים יכירו בו כנביא ויקבלו את האיסלאם. כשהתברר לו שאין לכך סיכוי הוא הפך לשונא, ופעל ליצור הפרדה בין יהודים למוסלמים. השבט בני קורייטה הושמד,שבט בני נצ'יר עזבו  ושבט בני חייבר הושארו מטעמים כלכליים. מיהודי חצי האי ערב נותרו יהודים רק בתימן. מאז ואילך השתדל מוחמד להטיל דופי בדת היהודית.

בקוראן יש ביטואים אנטישמיים כלפי יהודים כמו, למשל, השוואתם לקופים וחזירים.

מוחמד התייחס לעם הספר וקבע:" הלחמו באלה שלהם ניתן הכתב אשר לא יאמינו באללה ולא ביום האחרון ולא יאסרו את אשר אסר אללה ושליחו ולא יחזיקו בדת האמת עד אשר יתנו את המס בידם והיו שפלים"( סורה ט' כ"ט )

ג. גיבוש המדיניות כלפי הכופרים

בעקבות הכיבושים הנירחבים של האיסלאם על פני ארצות המזרח, הבינו יורשיו של מוחמד שהקוראן אינו נותן תשובות למצב של שליטה באוכלוסייה לא- מוסלמית וכך התפתחה התורה שבע"פ – הסונה, המורכבת ממסורות (חדית ), שאנשים קיבלו, כביכול, מפי מוחמד.

היה הבדל בגישה לגבי עובדי אלילים ועמי הספר.לגבי עובדי האלילים נקבע שיש לאסלמם. היהודים והנוצרים הוכרו כבני חסות (דימים )

היהודים והנוצרים נהנו מיחס שונה מזה שהונהג כלפי עובדי אלילים כי הם נחשבו לעמי הספר-עמים שבידם ספר קודש ובשורה דתית שקדמה למוחמד. המוסלמים לא כפו בדרך כלל על היהודים והנוצרים את האיסלאם וקיוו שיתאסלמו מרצונם. הותר להם לחיות על פי מנהגי דתם תוך חיוב לשלם דמי חסות ובתמורה הגנו השלטונות על חייהם ועל רכושם..התפישה מאחורי התקנות הייתה  להשפיל את אלה שאינם מאמינים באיסלאם. כבני חסות. הוטלו עליהם מסים מיוחדים: מס הג'יזייה – מס גולגולת ומס הבאראג' – מס אדמה.

הכליף עומר השני קבע תקנות, "תנאי עומר" שנועדו להסדיר את היחס כלפי היהודים ושאר הכופרים:

תנאי עומר (717 – 720 לס' ):

אלה התקנות העיקריות

*אין לרכוב על סוסים אלא רק על פרדים וחמורים
*אין למסור בבית המשפט עדות נגד מוסלמי
*אין לבנות בתי כנסת או כנסיות חדשות
*כדאי לשפץ בית כנסת או כנסיה צריך התרה מיוחדת
*אין לערוך תהלוכות דתיות ברחוב
*אין ללמוד את הקוראן
* אין לבנות בתים גבוהים יותר מבתי המוסלמים

* איסור לשרת בצבא

* איסור להגיע לדרגים הגבוהים בשירות הציבורי

* הגבלות שונות על הלבוש כדי שיהיו קלים לזיהוי ( הטלאי הצהוב לא הומצא באירופה אלא בארצות האיסלאם. לצבע הצהוב יש משמעות שלילית.

הגברים- חוייבו ללבוש מעיל צהוב וחגורת חבל וטורבן בצבע צהוב

הנשים – חוייבו ללבוש גלימות צהובות.

* בביה"מ – עדולתו של מוסלמי מקבלת עדיפות

המציאות

במציאות ההחלטה לגבי אכיפת "תנאי עומר" במלואם או בחלקם או התעלמות מוחלטת מהם הייתה בידי מושלי המחוזות המוסלמים. היו מושלים שהחמירו והיו מושלים שהקלו בתנאי שבני החסות יקפידו על תשלום המסים המיוחדים.

בעוד שהמיסים המיוחדים שהוטלו על הד'ימים נשארו על כנם, יישומן של המגבלות האחרות היה כפוף לאינטרסים השונים של השליטים המוסלמים. אחד הגורמים להבדלי הגישות בין השליטים היה מידת העוצמה או החולשה של המדינה המוסלמית. בתקופות של עוצמה גילו השלטונות סובלנות רבה יותר מאשר בזמני חולשה ( למשל, בזמן מסעי הצלב).

לשליטים המוסלמים לא היה כל ניסיון בניהול השטחים שכבשו וגם לא עמדו לרשותם משכילים מוסלמים שיקחו לידיהם את ניהול השטחים הכבושים. היהודים והנוצרים ידעו קרוא וכתוב והיו בעלי ניסיון במינהל והכובשים הערבים סמכו עליהם והפקידו בידיהם תפקידי מנהל רבים. הפקידות הלא- מוסלמית ניהלה את ענייני האימפריה בלשון המקום שבו התגוררו: יוונית בדמשק שבסוריה, ופרסית בעיראק ובפרס.

עם הזמן, עם צמיחת מעמד משכיל מוסלמי, החלו השליטים למנות לתפקידי מנהל בכירים יותר פקידים ערבים והשפה הערבית הפכה לשפת המנהל של האימפריה.ד. שנאה ורדיפות דתיות באימפריה האיסלאמית

היחס כלפי הכופרים – יהודים ונוצרים- היה אמביבלנטי. מצד אחד, התפתחה מסורת של סובלנות בתנאי שיישמר מעמדם הנחות והמושפל של הכופרים. מצד שני, קיימת מסורת של שנאה לכופרים. מסורת השנאה בקרב השיעים עלתה בהרבה על זו של הסונים.

היו שושלת מסוימת, בעיקר שיעיות, שגילו קנאות דתית ונהגו באלימות כלפי הדימים (בני החסות ) ואף חוקקו נגדם חוקים שנועדו לאלצם להמיר את דתם.

3. השנאה של האיסלאם למערב  ולכופרים (יהודים ונוצרים ) בעת החדשה

פרופ' עמנואל סיון פירסם ב- 2005  ספר שכותרתו: "התנגשות בתוך האיסלאם." אחד הנושאים בהם עוסק הספר הוא :"שורשי השנאה של האיסלאם למערב".

שורשי השנאה למערב  נעוצים בתפישת העולם של האיסלאם שקבעה את עליונות האיסלאם על כל הדתות ושאיפתו של האיסלאם להשתלט על העולם כולו.

א. ההסבר לעידן החולשה

החל מהמאה ה- 18 החלה האימפריה העות'מאנית להחלש בהדרגה עם פלישת הקולוניאליזם האירופי. הניגוד בין תפישת העליונות לבין מצבו הנחות של האיסלאם בעת החדשה  חייב הסברים. הערבים והאיסלאם נכנסו לתקופת חולשה. אבל, תפישת הג'יהאד לא השתנתה. האיסלאם ממשיך להאמין בעליונותו.

כת האחמדייה היא הכת האיסלמית היחידה המתנגדת לתפישת הג'יהאד ומצמצמת אותה לצורכי הגנה בלבד. הכת נוסדה בהודו ב- 1870 ויש לה סניף על הכרמל.

כיצד מסבירים המוסלמים את חולשתם

ההסבר הדתי - תקופת השקיעה היא זמנית ואחריה יגיע העידן המשיחי והאיסלאם ישלוט בעולם כולו. העידן המשיחי יגיע עם הופעתו של המהדי (המשיח ).

עד אז האיסלאם חייב לשמור על המוטיבציה ע"י טיפוח מיתוס הג'יהאד באמצעות מספר שיטות:

* טיפוח הזיכרון הקולקטיבי של העבר המזהיר

* דמוניזציה ודה- לגיטימציה של האויב:נוצרים ויהודים

הספרות המוסלמית עוסקת בהרחבה בשני נושאים אלה

האיסלם מטפח את המיתוס האנטי- צלבני ע"י חגיגת יום השנה לקרב חיטין שבו ניצח צלאח א- דין את הצלבנים ב- 1187 . ב- 1987 המוסלמים  חגגו את יום השנה ה- 800 לניצחון על הצלבנים.

המאבק האנטי- צלבני הוא המאבק בין מזרח (האיסלאם ) למערב (הנצרות : אירופה ואח"כ ארה"ב)

ההסבר של אדוארד סעיד –

אדוארד סעיד הוא פרופ' פלסטיני שהיגר לארה"ב ופירסם ספר תחת הכותרת: "אוריינטליזם" 

התזה המרכזית של הספר היא שהמערב, האיצפריאליזם, ארה"ב והציונות הם האשמים הבלעדיים בחולשתו של האיסלאם. סעיד שחרר את המוסלמים מאחריות לחולשתם ולמצבם הנחות לעומת המערב.

המזרח התיכון הערבי הוא קורבן האימפריאליזם האירופי במאות ה- 18 – 20 וארה"ב במאות ה-20 – 21 .

ב. היחס למערב  המיוצג  ע"י ארה"ב

באיסלאם יש גישות שונות לנושא זה. האיסלאם הקיצוני רחוק מלייצג את האיסלאם כולו.

עד ה- 11 בספטמבר השנאה לארה"ב, כמייצגת את תרבות המערב, לא הייתה נושא מרכזי בעולם המוסלמי.

עד ראשית שנות ה- 1970 לא הייתה תופעה של אנטי- אמריקניות בעולם המוסלמי. בין שתי מלחמות עולם (1918 – 1939 )היה לארה"ב דימוי חיובי משום שמדיניות ארה"ב הייתה אנטי- קולוניאליסטית ואנטי- קומוניסטית, שתי אידיאולוגיות שהיו שנואות מאוד בעולם המוסלמי.

השינוי ביחס לארה"ב החל באופן הדרגתי החל משנות ה- 1970 .

 באירן- החל השינוי עם ההפיכה האיסלאנית.

בשאר המדינות המוסלמיות החל השינוי בעקבות האימפריאליזם הכלכלי האמריקני שהיה מלווה בהתפשטות התרבות האמריקנית.

לשנאה לארה"ב יש 2 מרכיבים עיקריים:

סיבות פוליטיות – המעורבות האמריקנית מול החולשה המוסלמית

סיבות תרבותיות – בארצות האיסלאם התפתחה דחייה כוללת של התרבות האמריקנית כנציגת התרבות המערבית. האיסלאם רואה בתרבות האמריקנית פיתוי מסוכ, כרעל נעים. ארה"ב מייצגם בעיני האיסלאם את המודרניזם, והמודרניזם נתפש ע"י האיסלאם כשלילת הדת.

האידיאולוג של שלילת תרבות המערב הוא סייד קוטב, מייסד תנועת קנאי האיסלאם במצריים. הוא חי מספר שנים בארה"ב ואת דעתו על ארה"ב ותרבותה הוא פירסם בספר בשם "מכתבים מאמריקה".

"מכתבים מאמריקה" הוא ביקורת חריפה על ארה"ב המשלמת מחיר כבד על הישיגיה החומריים והטכנולוגיים. קוטב הגדיר את התרבות האמריקנית כנסיגה לשלב הפרימיטיבי של התפתחות האדם.

יחסו למוסיקה האמריקנית- בוז למג'אז כביטוי לוולגריות וצעקנות.

יחסו לקולנוע האמריקני – הוא הגדיר את הסרטים כשילוב של פרימיטיביות תרבותית עם שכלול טכנולוגי.

יחסו לפולחן ההצלחה -  השיטה יורת מתחים  המוצאים פורקן בתאווה בהמית בפורקן מיני.

קוטב גם ביקר קשות את היחסים בין המינים בחברה האמריקנית, את המזון האמריקני ואפילו את מוסר העבודה האמריקני.

בקיצור, קוטב שלל את הציביליזציה האמריקנית ואת המודרניות.

קוטב היה מודאג, כמוסלמי, מהסכנות האורבות לאיסלאם מקסמי המערב (ארה"ב ואירופה) ושם לו למטרה להציל את  האיסלאם מפיתויי המערב ע"י שימת הדגש על באמונה באללה ולא באליל הממון.

ג. היחס ליהודים בעת החדשה

התבוסות הצבאיות של העולם הערבי- מוסלמי ע"י צבא יהודי הוא תופעה בלתי נסבלת לגבי תפישת העליונות המוסלמית. היהודים נסבלים ע"י האיסלאם רק בתנאי שיישמר הסטאטוס שלהם כנחותים, כבני חסות, כמושפלים. מכאן שורשי השנאה למדינת היהודים.

גורם נוסף לשנאה הוא ההתנגדות של העולם הערבי למציאותם של מיעוטים אתניים- דתיים במזרח התיכון הנחשב לאדמה ערבית- מוסלמית. הערבים חיסלו את רובו של העם המצרי העתיק. הקופטים הם שרידי המצרים הקדמונים ואת רובו של העם האשורי בעיראק. הכורדים, למרות היותם מוסלמים הפכו לנתינים סוג ב' והמרונים בסוריה, שהם צאצאי הסורים- ארמים  נמצאים בדפנסיבה בלבנון ההולכת והופכת למדינה בשליטת חיבאללה השיעית. הנוצרים בגדה המערבית וברצועת עזה נירדפים ורבים כבר היגרו למערב.

קיומה של מדינה יהודית על אדמה הנחשבת לערבית- מוסלמית הוא תופעה בלתי נסבלת ע"י העולם הערבי והמוסלמי. התמיכה בפלסטינים איננה נובעת מאמפתיה למצבם אלא מהשנאה ליהודים וההתנגדות למה שהם מכנים "גזל האדמה הערבית". מדינות ערב והאיסלאם מנהלות מערכה לדמוניזציה ודה- לגיטימציה של מדינת היהודים יחד עם הפלסטינים בתקשורת ובאו"ם על מוסדותיו השונים.

היהודים במדינות ערב היו קורבן להתגברות השנאה כלפי יהודים בעת החדשה.

הם נאלצו לברוח, תוך הפקרת רכושם, על מנת להציל את חייהם.

נ.ב: על רדיפת הנוצרים במדינות האיסלאם קראו את מאמריו של ריימונד איברהים בכתב העת "גיטסטון אינסטיטיוט".

מקורות:

שמעון מרכוס, שנאת יהודים באסלאם

עמנואל סיון, התנגשות בתוך האסלאם

תגיות: 

תגובות

ההסבר הטוב ביותר לג'יהאד העולמי היום הוא קינאה ודיסוננס קוגנטיבי

המסורת המוסלמית מלמדת את בניה כי האיסלאם היא הדת הטובה ביותר ופסגת ההתפתחות האנושית. כל השאר הם כופרים וחלקם אף קופים. אלא שבמציאות זה אחרת לגמרי. המדינות האיסלאמיות הן המפגרות ביותר מבחינה פוליטית, מדעית, כלכלית.
המוסלמי המשכיל (ורוב הג'יהדיסטים הם באים מהמעמד המשכיל) לא מצליחים לחיות עם הפער בין מה שלימדו אותם למציאות - הדיסוננס הקוגנטיבי הזה מוליד קנאה ושנאה לכל מה שהוא מערבי.
אין הסבר טוב יותר לתופעת הג'יהאד העולמי מבית היוצר של האיסלאם הסלפי

למולי ידידי

בס"ד
מולי, באמת, כמה אחוזים באיסלם העולמי הוא האיסלם הסלפי?

זה לא עניין של כמות אלא של השפעה

נכון שהאיסלאם הסלפי הוא מיעוט אבל השפעתו ניכרת.
באפגניסטן הוא שלט (יותר נכון היה זה איסלאם דיאובנדי - אבל איסלאם זה זהה לאיסלאם הסלפי בתפיסתו) וערער את היציבות בתת היבשת ההודית.
תאים איסלאמים סלפים ערערו גם את היציבות במפון מערב הודו ולא אחת הביאו 2 מעצמות גרעניות לסף מלחמה.

הסלפיזם מערער את היציבות בתימן, בקרן אפריקה (אל שבאב). באיזור הסהל באפריקה, אל קאעידה בצפון אפריקה מערער את היציבות של מדינות שלמות כמו מאוריטניה ואלג'יריה.
בצ'צניה ובקווקז תאים של איסלאם סלפי מערערים גם הם את היציבות.
ואני לא מדבר על הטרור הבינלאומי של אל קאעידה הראשית מבית היוצר של בן לאעדן וחבריו.
כלומר מדובר פה על רשת של טרור חובקת עולם שניזונה מאידיאולוגיה סלפית של שנאה למערב ולכל דבר שמריח מדמוקרטיה, ליברליזם, שחרור האישה, אינדיבידואליזם ושאר מיני ירקות. הרשת הזאת, נתנה את אותותיה באירופה בפיגועי ענק שהשפיעו על תוצאות הבחירות במדינות כמו ספרד. ותאמין לי עוד לא ראינו את קצה הקרחון כשמדובר על האיסלאם המילטנטי בתוך ערי אירופה.

אז נכון שלא מדובר במקשה אחת ואל קאעידה היום זאת רשת עם "סניפים" מקומיים. אבל בהחלט מדובר על תופעה גלובאלית שיש לה השפעות על הפוליטיקה העולמית ואם תרצה, על ההיסטוריה

למולי

בס"ד
ייתכן שאני טועה, אבל אין לי את ההרגשה שהאיסלם הקיצוני הולך להשתלט על האיסלם בכללותו. אלו לדעתי חבלי לידה של דת המגלה את מקומה בעולם של היום, וזה טבעי. בשנות ה-70 היה זה טרור קומוניסטי שהטריד את העולם. גם ארגוני הטרור הערביים היו בחלקם בעלי אוריינטציה שמאלנית, כמו "החזית העממית לשחרור פלסטין". האם כיום וייטנאם היא סכנה למישהו? סין? רוסיה? בכל תקופה יש התפתחות מסויימת של אי שקט, שמתייצב אחר כך.

איסלם

התאסלם מתפשט אין ואקום כול אפריקה מכיוון שהמטרים חלשים ורעועים הם כר פורה
אין סיכוי דת השינטו מתעבת את האיסלאם סין ושאר המדינות שציינת הן קומוניסטיות עם משטרים חזקים
ולמרות זאת יש לא מעט בעיות רוסיה עם חבל הקוקז סין עם המיעוט הלא קטן של המוסלמים המתחזק מיום ליום
הודו עם המלחמות בין הינדו לאיסלם שיגרום לפיצול המדינה בסופו של דבר כפי שהיה בשלב הראשוני בין הודו לפקיסטן

האיסלם הוא סכנה לעולם כולו

תורת ישראל היא אמת ,אין בכול ה 24 ספרים אות אחת מיותרת ואין טעות.
ראי את הקוראן לא מסודר ולא ברור הנביא מוחמד מבולבל לא מצליח לשכנע את העם היהודי.היהודים בזים לנביא...בהתחלה הוא מנסה לקנות אותם והולך לקראתם....לאחר מכן משנה את דעתו .זה נביא!!יש העתקה של המקרא כמו סיפור יוסף...יום כיפור אצלם זה חודש....יום שבת שבתון אצלם זה יום שישי אז איפה בריאת העולם בשבעה ימים.
מה שקורה היום זה תיסתכול הקוראן מתברר שזאת עבודת אלילים ולכן הם מנסים לעורר את הגהאד...רצח..אונס....דמים אלו הם האיסלמיסטים

מי יתן עולם ללא דתות

גם ביהדות יש זרמים קיצוניים שאולי לא רוצים להשתלט על העולם אבל הם מתאפיינים בשנאת האחר. יש לקוות ליום שבו האיסלאם היהדות והנצרות ייעלמו ויאפשרו לבני האדם לחיות ולהתמקד בשיפור חיים לא להזות על העולם הבא ולהשתחרר מחוקים דתיים חסרי טעם הממררים את חיי כולם

אין ביהדות שנאה

בס"ד
אין ביהדות שנאה לשום גורם. יש חיוב למנוע עבודת אלילים בתחום הטריטוריה המדינית היהודית, אבל אין אילוץ לגיור. להיפך: היהדות אינה מסיונרית. אין איסור על ע"ז בשיתוף, כמו הנצרות למשל.
התורה נותנת מערכת התנהגות שלמה לגבי גר תושב, כלומר אדם שקיבל על עצמו אמונה באל אחד, אבל לא הפך ליהודי.
ליהדות אין כלום נגד האיסלם, למשל. האיסלם הינו דת מונותיאיסטית, עם מערכת מצות וחוקים משלה. אין שנאה רשמית ביהדות נגד דת זו.
היהדות גם אינה אימפריאליסטית. היא מתמקדת בארץ ישראל בלבד, ללא שאיפת כיבושים.
שנאת יהודי אחר אסורה ביהדות באיסור תורה: "לא תשנא את אחיך בלבבך".
תמיד ייתכנו יחידים או קבוצות שוליות (אני אישית לא מכיר ביהדות קבוצות כאלה) ששונאים את הזר. אבל זו בפירוש לא מגמה.
האדם חסר הדת הוא לדעתי אדם מסכן מאד. חייו נעים סביב למטרייאליזם, ללא תכלית, ללא שאיפה, ללא נחמה, ללא מוסר.
הוא פשוט בהמה מהלכת על שניים.
לא חבל? לחיות חיים של "אכול ושתה כי אנחנו בין כה מתים מהלכים"?
נעבאך! רחמנות!
היהודי, הנוצרי, המוסלמי, הבודהיסט, הברהמין - יש להם מטרה, אידיאל, מגמה, תכלית. מה תכלית האתיאיסט? לשרוד ובינתיים לגרות כמה שאפשר את החלק במוח הממונה על תחושת ההנאה?
הדת היא למעשה ביטוי האינדיבידום. לא מערכת חוקים של הסדרים בין אנשים, אלא מערכת של קשר בין האדם לבוראו, הנותן לו משמעות אמיתית וטעם לחייו. אני ממליץ לקרוא את ספרו של הפסיכולוג האמריקני הנודע ויליאם ג'יימס: "החוייה הדתית לסוגיה".
תמיד אפשר לקחת דבר טוב, ולהופכו לרוע, כמו למשל הקוקלוקס קלן. אבל האוונגליזם בארה"ב, למשל, או הקתוליות, מביאה המון חיוב.
איני מתייחס לכתבה, כי איני בקי מספיק בתורת האיסלם (אני באמצע ללמוד אותה ואת הנצרות, הבודהיזם, והברהמיניזם). אבל המעט שאני כן יודע הוא, שבעיקרון רוב העולם המוסלמי אינו שוחר דם. הוא אולי עדיין פרימיטיבי מבחינת התנהגותו הפוליטית, היות ולא עבר את כור ההיתוך שעברה אירופה במלחמת העולם השניה, שעקרה את הרשע, האימפריאליזם, הדרויניזם החברתי, בנהרות דם.
האיסלם הוא בדרך כלל פרגמטי, מסתדר מצויין עם דתות אחרות (ייתכן שבתחילתו היה קיצוני, כמו כל מטאטא חדש, אבל הוא התמתן, והפך פרגמטי מאד. כיום הוא עובר תהליך של הסתגלות למודרנה, ואך טבעי שזה עובר לא חלק. אבל בסופו של דבר העולם כיום עולם הרבה יותר רגוע ופרגמטי מפעם. רמזתי על כך בכתבתי על התהוות ההסטוריה).

האם אין בתפישת האיסלאם תחושת עליונות המחפה על מתחושת נחיתות

ראו כיצד מתנהגים חברי הכנסת הערבים כלפי מדינה של כ-6 מיליון תושבים שיש לה יותר פרסי נובל בשנות קיומה הקצרות מכל העולם המוסלמי?

לרוב המוחלט של המוסלמים אין כיום עניין במלחמות קודש

נושא האיסלאם בימינו הוא נושא מורכב מאוד ורב פנים. הרוב המוחלט של המוסלמים כיום אינו מהרהר בכיבושים בהתפשטות או במלחמת קודש כלשהיא. באינדונזיה חיים כ250 מיליון מוסלמים. זאת מדינה הנמצאת בשיתוף פעולה הדוק עם המערב. בתורכיה חיים כ75 מיליון תושבים. היא חברה בברית נאט"ו היא דמוקרטית והיא במגעים להצטרפות לאיחוד האירופי. אלבניה וסלובניה משתפות פעולה עם המערב. כך גם מאלזיה שבאסיה
פקיסטן היא מדינה מוסלמית ענקית נחשבת לבת ברית עם המערב. אומנם שם יש רגשות דתיים גואים אלא שהם מופנים ומתרכזים כנגד השכנה השנואה הודו. כיום המערב אינו נתפס כיישות שואפת התפשטות ורעבה ל כיבושים טריטוריאליים. אם כבר יש חשש כזה הוא מסין . הרוב המכריע של המוסלמים הם פראגמאטיים יודעים להבדיל בין חלומות לבין מציאות עולמית נוכחית שבה שילוב כוחות כלכלי גלובלי הוא הכרחי . אם נסקור את כל הרשימה:אינדונזיה פקיסטן תורכיה מאלזיה אלבניה סלובניה ועוד ונצרף אליהם את הרוב המכריע של הקהילה המוסלמית באירופה המעוניינת להשתלב ביבשת נמצא שסיפור מלחמה בכופרים ומלחמת קודש הוא סיפור המדבר אל חלק קטן אל מיעוט מכלל אוכלוסיית האיסלאם ברחבי העולם

לגיורא ידידי

בס"ד
תודה לך שאתה ניגש לנושא בצורה הרבה יותר פרגמטית ופתוחה.
נשיא אינדונזיה, מדינה מוסלמית ענקית, יצא בעבר בחריפות נגד השהידיות למשל, וטען שהיא סותרת את ההלכה המוסלמית (טוענים שזה בגלל שהוא מוסלמי סופי. אבל קשה לי לקבל זאת באופן מוחלט, היות וגם במרכז ההלכה הסוני הגדול, אוניברסיטת "אל אזהר" בקהיר, נשמעו אותן טענות מפי חכמי דת מוסלמים). רוב מדינות האיסלם המוצהר (תימן, ערב הסעודית, כווית, איחוד הנסיכויות, פאקיסטן, בנגלדש, אינדונזיה, מרוקו, אלג'יר, תוניס, והרשימה עוד ארוכה) - שואפות לבנות את עצמן, ללא שום שאיפות טריטוריליות או דתיות חיצוניות.
אירן בולטת בקיצוניותה במטרה לייצא מהפכה איסלמית, והיא הרי שונאת נפשו של העולם המוסלמי הסוני.
אני מאמין שגם באירן תתרחש התמתנות בשלב מסויים, שכן היא אף פעם לא התבלטה בהסטוריה האיסלמית כמובילת מהפכות. להיפך. הרון אל ראשיד, למשל, היה כאליף נאור, שחיפש קשר עם המערב, ויצר אותו עם קארל הגדול (שרלמאן).
גם משפחת פהלווי, למשל, נתמכה על ידי רבים באירן, והיא הייתה מאד מתונה מבחינה דתית.
תמיד ישנם בהסטוריה תקופות קשות של קיצוניות דתית או קציוניות בכלל. באיטליה, אחת המדינות המתונות ביותר באירופה, נולד הפאשיזם. בגרמניה, ערש התרבות האירופית, ארצם של גתה ושילר, קאנט ובטהובן, נולד הנאציזם.
כך שלדעתי כדאי לתפוס את הדברים בפרופורציה.
דרך אגב: איני רואה בסין סכנה לעולם. להיפך: סין היא בית החרושת הגדול של המערב. יצרן ענקי של מוצרי צריכה. סין אינה זקוקה לטריטוריה נוספת. היא כובשת את כל העולם בלי יריית כדור אחת. הסינים היו והינם עם פרגמטי, המעוניין בסך הכל לחיות את חייו ללא התפשטות. לעומת אירופה, סין מעולם לא ניסתה לבנות איממפריה. ניתן כמובן להרחיב מאד. איני סינולוג, ולא אתיימר להיות מומחה בתחום שאיני בקי בו, אך כך נראה לי במבט שטחי.

להעצני : איסלאם

תודה על תגובתך. אני מסכים עם הניתוח שלך. לדעתי הרוב המריע של האוכלוסייה המוסלמית העולם מתאפיין במתינות ופראגמאטיות וברצון להשתלב בדו קיום עם האחר. כדאי אולי להוסיף שהפלגים הקנאיים באיסלאם נלחמים בעיקר אלה באלה ולא בכופרים. רוב מכריע ומוחלט מקרב קורבנות הטרור המוסלמי הם מוסלמים ומעט מאוד נוצרים או יהודים בהקשר לסין:אינני מגובש עדיין בדעתי על סין. כוונתי הייתה אחרת:
להוציא את המזרח התיכון אין למעשה כיום בעולם סיכסוכים על רקע תביעות טריטוריאליות . אין שום חשש למוסלמים מכוונות כאלה של הכופרים
(גם מסעי צלב לא נראים באופק...)סין היא המעצמה היחידה שמעלה על סדר היום תביעות כאלה ולכן אם מוסלמים באסיה חוששים מההיבט הזה
אזי זה רק מכיוןן סין . יתכן שחששות כאלה מופרכים.

מה בנוגע לשנאת יהודים של האיסלאם האירופי?

במסגדים באירופה מטפחים את השנאה.
מתנדבים מאירופה מתגייסים לארגוני טרור
במסגדים מדברים על התכנית להשתלטות האיסלאם על כל העולם
בבריטניה דורשים המוסלמים השלטת חוק השריעה.
אל קעידה משתלט על מלחמת האזרחים בסוריה
אל קעידה פועל להשתלטות על עיראק ותימן
אירן מטפחת את השנאה לישראל וכן החמאס וחיזבאללה
האם קראת לאחרטנה מה אומרים בתקשורת הפלסטינית ובטלביזיה שלהם על יהודים וישראלים
הרדיפות של הנוצרים בכל ארצות האיסלאם מלוות ברצח ושריפת כנסיות.
תרבות השנאה לכופרים היא חלק מהאיסלאם.
כיצד מתנכלים סטודנטים מוסלמים לסטודנטים יהודים בקמפוסים של ארה"ב
באוניברסיטת קליפורניה - באחד הסניפים- סטודנט פלסטיני הצהיר שכל רצונו הוא להרוג חייל ישראלי.
איזה אחוז מהווים כל אלה מהאיסלאם העולמי?

אני אומרת זאת בצער- אבל זה המצב

על פרופורציות ומשהו על קטב

אין ספק שיש זרמים קיצוניים ופאנאטיים שאין כל דרך להדבר עמם. הם אוייבי האנושות ויש להלחם בהם מלחמת חורמה. העניין הוא פרופרציה:מספר המוסלמים בעולם הוא כמיליארד וחצי. רובם ה מכריע שואף לשיתוף פעולה עם המערב. אינדונזיה הצטרפה ב1967 לגוש המערב
פרופסור וייסמן(מומחה למזרח התיכון ולאיסלאם)מסביר שלאיסלאם ] פנים רבות. האיכר החורש אדמתו באינדונזיה לומד איסלאם אחרת מסטודנט באל אזהר קהיר והמוסלמי האירופי מתייחס אחרת לנוצרי האירופי מכפי שמוסלמי התייחס לצלבנים לפני כאלף שנה. את צודקת לחלוטין כאשר את מצביעה על הסכנה באיסלאם הקיצוני. הם אויב מר . אבל חשוב להבהיר גם את אופיו המתון של מרבית העולם המוסלמי. מצד אחד קיימת מדינה מטפחת טרור והיא איראן ועמה שורה של אירגונים שונים. אבל מהצד השני כל מדינות העולם המוסלמי(ובודאי החשובות שבהן אינדונזיה תורכיה
פקיסטן מאלזיה ועוד)משתפות פעולה בלחימה באירגונים אלה
ומשהו על סייד קטב. אינני מתמצא במיוחד במזרחנות אך מהזכור בהקשר לימוד היסטוריה של מצרים המודרנית סייד קטב הוצא להורג בידי ממשל נאצר. אם אינני טועה קטב לא ערער על העליונות הטכנולוגית של המערב.הוא אפילו העריך זאת מאוד. טענתו הייתה שערכי המוסר הירודים שלו
אינם בגדר תרבות ואין להם תקומה. קטב - אם אינני טועה כי אני כבר ' לא זוכר כל כך- רצה להחזיר עטרה ליושנה במובן של חזרה לערכי המוסר
שהונהגו עם הכינון הבראשיתי של האיסלאם. הג'יהאד שהוא כיון אליו לא היה משהו שמטרתו להרוג את כל הכופרים אלא מלחמה להריסת כל המבנים הפוליטיים הקיימים השלטת ערכי מוסר"הנכונים" ואז יתאפשר לכל אדם לבחור את אמונתו. ברור שלישראל וליהודי העולם אין עניין
להתעמק בתיאולוגיה מוסלמית. יש לסמן מיהם אירגוני טרור ולהלחם בהם ומי הם המוסלמים המתונים שעמם ניתן להגיע לדו קיום להבנה ןליצירת קשרים. התנכלות מוסלמים לסטודנטים יהודים בארצות הברית היא תופעה מסוכנת ומכוערת . כולנו מקווים שראשי האוניברסיטאות שם יידעו לתת מענה הולם כדי למגר תופעה זאת או לפחות לצמצמה למינימום האפשרי

יש אנשים המעדיפים להשלות את עצמם. כך המערב ברובו

בעבר לא לקחו במערב את היטלר ברצינות עד שהמציאות טפחה על פניהם.

כעת, יש המספרים לנו על איסלאם מתון.

איסלם קיצוני ושאר קיצונים

בס"ד
העולם מלא בגופים קיצונים. תמיד היו וכנראה תמיד יהיו. כל זמן שהם אינם מעצמה גרעינית, למשל, הרי כוחם הוא בטרור והפחדה. זה נכון גם לגבי ניאו נאצים, ימין קיצוני, קו קלוקס קלן, וכדומה.
האם בגלל זה נפסול את הנצרות כגוף מפיץ טרור? בגלל שהקו קלוקס קלן מגדירים עצמם כנוצרים פרוטסטנטים?

יש רוב דומם היונק שנאה עם חלב אמו והקיצונים אינם מיעוט

מי שרוצה להשלות עצמו אל יתפלא כשיתברר כמו במקרה של היטלר שמוטב לקחת ברצינות מה שאומרים האחים המוסלמים שהשפעתם רבה

רוב או מיעוט קיצוני איסלמי

בס"ד
אז מה את מציעה? להקים חוליות חיסול של ה"מוסד" למוסלמים קיצונים באירופה אמריקה אסיה אפריקה אוסטרליה וכן הלאה?
היטלר חי במדינה שציפתה לעלייתו של אדם כמוהו. היטלר חי במדינה חזקה ומיליטריסטית. איפה חי האיסלם הקיצוני?
האחים המוסלמים נבחרו במצרים בבחירות דמוקרטיות. איזה צעדי ג'יהאד עשה מורסי מאז עלה לשלטון? ומה היה בסופו?
אסאד העלווי טובח במוסלמים בארצו, והעולם מתמוגג מנחת.
ארדואן נחשב לאיסלמי. מה הוא עשה חוץ מלדבר?
האם העולם האיסלמי תומך בקיצונים אלו? האם הוא מעונין באיסלם קיצוני?
על סמך מה הקביעה שיש רוב דומם? נעשה סקר? אפשר לקבל נתונים סטטסטיים מדוייקים?
אני ממש לא אוהב קיצונים מכל הסוגים, בפרט אלה שמחפשים להרוג אותי. אבל מכאן ועד הכללות בומבסטיות לדעתי הדרך עדיין ארוכה.
כמובן שיש לעקוב עם האצבע על הדופק, אבל לדעתי אין מקום לכניסה ללחץ.

שוש צודקת:הנשק של האיסלאם הקיצוני הוא טרור.השתלטות באמצעות טרור

בעיראק - הם מבצעים פעולות טבח יומיום
בסוריה- הקיצוניים השתלטו על מלחמת האזרחים והם אומרים בגלוי שישליטו את השריעה
בטוניס ולוב ותימן - מאבקים. הקיצוניים ממררים את החיים
בלבנון- השיעים משליטים טרור על כל השאר.
אירן- עם מערב עייף כמו בימי צ'מברלין יהיה להם נשק גרעיני. הם חותרים תחת המשטרים הערביים הסונים ומפעילים טרור נגד ישראל באמצעות חיזבאללה, חמאס וחדירה דרך חצי האי סיני- אם כי כאן הצלחתם נבלמת לעת עתה.

באירופה שולטים המוסלמים הקיצוניים באמצעות האיממים במסגדים. הם מתרבים בקצב שאירופה איננה מסוגלת להתמודד עמו. המוסלמים ישתלטו לבסוף על אירופה.

השמאל הקיצוני תומך, למרבה התדהמה באיסלאם הקיצוני וכל עניינם הוא בחיסול מדינת היהודים שהיא המכשול העיקרי , לדעתם, להגשמת הערכים שהם מאמינים בהם.

שנזכור שעשירית אחוז קיצוניים מטורפים הם מיליון! וזו המלחמה כיום

כנגד הקיצוניות המיליטנטית/אלימה. עשירית אחוז בלבד....ממיליארד מוסלמים.

דת האיסלם

בניוה על שליטה על האחר ולכן לעולם לא יקבלו המוסלמים מציאות שיהודים שהם כל כך שפלים בעיני המוסלמים ישלטו וינצחו את המוסלמים ולכן כל עוד המוסלמים ידבקו בדתם תהיה מלחמה ברגע שהם יהפכו חילוניים יותר ויותר הם גם יקבלו את האחר כריבון רק תראו את ההבדל בין ערבים דרוזים או אפילו נוצרים לבין ערבים מוסלמים שמים וארץ ביחסם למדינה

רוב המוסלמים הם עמי ארצות בנוגע לדת האיסלאם

אין באיסלאם מצוות למוד ספרי הקודש.לכל היותר משננים פסוקי איסלאם.בניגוד ליהדות שבה מצוות תלמוד תורה היא ערך מרכזי האמור לחייב כל יהודי.כל ההסברים על הפילוסופיה והאמונה שלהאיסלאם לא ידועים למוסלמי הממוצע.עבדתי בממסד הרבני .ופעם נהלתי שיחה עם פועל ערבי.הוא טען שהאימאם שלו הסביר שחכמי היהודים יודעים שדת האיסלאם היא דת האמת אך לא מגלים זאת להמוני העם כי רוצים להיות קרובים למערב.מיד הבאתי בפניו שלושה רבנים ובקשתיו שישאלם האם יודעים את דת האיסלאם.כמובן תשובתם היתה שאינם יודעים כמעט דבר על האיסלאם וכתביו השונים,ובודאי אינם חושבים שהיא דת האמת. בנוסף התווכחתי עמו על מצוות צום הרמאדן שלטענתי תקנה מוחמד כתחליף ליום הכיפורים. האיש התפלא מאד וביקש שאתן לו להתקשר לאימאם שלו.לאחר השיחה שארכה דקות ארוכות ,חזר אלי ואמר שהאימאם הסביר לו שמוחמד הורה על הרמאדאן בגלל צום תשעה באב [גיחוך מגוחך כמובן] .וכן ברשותי עוד שיחות שנהלתי עם מוסלמים די משכילים שלהם ידיעות מגוחכות ורחוקות מן האמת על היהדות.[הבאתי סיפור זה כדי להוכיח את הבורות העמוקה של המוסלמי הממוצע בדתו וקל וחומר ביהדות]זאת בתוספת להערות המלומדות שכתבו לעיל אחרים..

הוסף תגובה חדשה

CAPTCHA

משהו קטן לוודא שאינך רובוט. משתמשים רשומים מדלגים

ענה לשאלה / השלם את החסר

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק