אימגו מגזין מאמרים

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן

הדור החדש היהודי מחפש ביטויים חדשים ליהדותו


רבקה שפק ליסק's picture
תאריך פרסום קודם: 
02/05/2009
מחבר: 
רבקה שפק ליסק

ה"מכון לתכנון מדיניות עם יהודי", בראשותו של פרופסור יחזקאל דרור, שהוקם ע"י הסוכנות היהודית, התייחס במסגרת ההערכה השנתית לגבי מצבו של העם היהודי לשנת 2006 ,בין השאר, לשינויים המתרחשים בקרב הדור הצעיר היהודי בארה"ב.

השינויים המתרחשים בקרב הדור הצעיר היהודי, הם חלק מהעובדה שהחברה האמריקנית משתנה והחברה היהודית עוברת שינוים אף היא בהקשר למציאות האמריקנית והיהודית.

השינויים העיקריים בחברה האמריקנית באים לידי ביטוי במספר תחומים: ראשית כל, בהעמדת הפרט במרכז. גישה זו מתבטאת בשימת דגש על איכות החיים של הפרט והפיכת המימוש העצמי לערך עליון. שנית, ירידת קרנם של מוסדות דתיים ואחוז ההשתתפות בפעילות קהילתית- דתית. שלישית, ירידה ביחס של כבוד לסמכות, לאוטוריטה. רביעית, שינויים במבנה המשפחה.

לשינויים אלה יש השלכות על הזהות האתנית-קבוצתית שהייתה חזקה בעבר בקרב המיעוטים האתניים. אם בעבר הזהות האישית התבססה על השתייכות לקבוצה מוגדרת אתנית, הרי כיום נחלשה הזהות הקבוצתית ומתחזק הדגש על הזהות האישית.

הדור הצעיר היהודי הוא חלק מהדור הצעיר האמריקני ולשינויים אלה יש השפעה על יחסו של הדור הצעיר היהודי להשתייכות לקהילה ולחברות בארגונים יהודיים. תופעה זו מדאיגה את המנהיגות היהודית מכיוון שלא מדובר בצעירים שנישאו בנשואים מעורבים, או כפי שמגדירים אותם כיום, נשואי חוץ, או התבוללו, אלא בצעירים שאינם מתכחשים למוצאם היהודי, וגדלו במסגרת הקהילה היהודית האתנית- דתית.

הדאגה מהתפתחות זו הביאה ארגונים יהודיים לערוך מחקרים וסקרים כדי להבין את התופעה ולתת לה תשובה הולמת.

סקר אחד עסק בשאלת הזהות היהודית והקיף 1,000 מרואיינים. ממצאי הסקר היו שאומנם מדובר בצעירים הנישאים לבן/בת זוג יהודי/יה, אבל הם אינם שמים דגש מיוחד על העברת הזהות היהודית לילדיהם. הם רואים עצמם כיהודים ויש להם קשרים חברתיים עם צעירים יהודים, אבל נחלשה הזיקה שלהם לבית הכנסת, לביטויים קהילתיים ואף זיקתם לעם היהודי. יחסם לישראל אמביוולנטי ומלווה בביקורת על מדיניות ישראל לגבי הפלסטינים. הם אינם מתכחשים ליהדותם, אבל הם מחפשים לה משמעות אישית וביטוי אישי ללא תחושת סולידריות ומחויבות קולקטיבית.

סקר נוסף נערך ע"י "איחוד הקהילות היהודיות" (ה- UJC ) על מנת לבדוק את מידת ההשתייכות של הדור הצעיר לזרמים הדתיים השונים ולקהילה. מהסקר התברר שרוב הצעירים אינם משתייכים לזרם דתי כלשהו. הם מעדיפים בתי כנסת שאינם משתייכים לאחד הזרמים ( יש כיום כמה מאות בתי כנסת עצמאיים בארה"ב). יהדותם מוצאת ביטוייה יותר בחיק המשפחה מאשר במסגרת קהילתית. הם חוגגים חגים יהודיים במסגרת המשפחה. יש אצלם ירידה בתחושת ההזדהות עם העם היהודי ויהודיות לעומת הדור של ההורים. הם אינם חשים מאוימים ע"י האנטישמיות, הישרדותה של ישראל מעניינת אותם פחות מאשר את הוריהם והארגונים היהודיים השונים הם חסרי רלבנטיות לגביהם.

סקר שלישי ביקש לבדוק את הרגלי ומקומות הבילוי של הצעירים היהודיים בין הגילים 20 – 40 . מהסקר התברר שהדגש לגבי אופי הבילוי שלהם הוא על פעילות חברתית ותרבותית ולא דתית. מגמה זו באה לידי ביטוי במספר דרכים: ראשית כל, בצמיחת מועדונים לנוער יהודי בהם נערכות מסיבות ריקודים וכף, והתוכנית האמנותית מבוססת בעיקר על סטנדפיסטים. אבל, המאפיין את המופעים הסטנדפיסטיים הוא שהם עוסקים בנושאים יהודיים. מדובר בבדיחות יהודיות על ההווי היהודי, והיהודי אמריקני, בדיחות באידיש ובנושאים הקשורים בהיסטוריה היהודית.. שנית, הקמת סאלונים ספרותיים העוסקים בספרות יהודית-אמריקנית ובנושאים יהודיים בספרות. שלישית, בלוגים באינטרנט בנושאי חברה ותרבות יהודיים. רביעית, יהדות ללא בית כנסת. נוסדה תנועת "חבורה" בה החברותא נפגשת ולומדת יהדות בחבורות. חמישית , ארגון בשם Torahtelling העוסק בהמחזה של פרשות השבוע על דיסקטים במקום קריאת פרשת השבוע בבית הכנסת.

בקיצור, ריבוי היוזמות של הדור הצעיר בחיפוש אחר משמעות חדשה וביטויים חדשים ליהדות, הולך ומתגבש לתפישה חדשה של היהדות כתרבות, כציביליזציה ולא כדת.

Add new comment

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Fill in the blank.

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים מאת רבקה שפק ליסק

.